Hvidkilde skifteprotokol del III, 1757-1771

| | |
Hvidkilde skifteprotokol III, 1757-1771, anden del af bind II som blev delt ved indbindingen i 1896 af Karin Jørgensen
 • Johanne Christensd., Holmdrup, III-1, 17.12.1759
 • oo Niels Jensen, gårdfæster i Holmdrup
 • den afdødes børn i første ægteskab
 • Hans Hovmand i Holmdrup by
 • Rasmus Hovmand i Svendborg
 • Christen Hovmand tjenende majorinde Løvenholm i Svendborg
 • samt i andet ægteskab med Claus Pedersen
 • Ellen Clausd. oo Povel Larsen i Heldager
 • Elisabeth Jørgensd., en gammel pige i Holmdrup, III-4,17.09.1759
 • hos husmand Lars Hvid Holmdrup
 • hun havde ikke været gift og havde ingen livsarvinger efterladt sig, men hendes
 • fader Jørgen Knudsen havde en søster
 • Karen Knudsd., som havde efterladt sig
 • . A. Greis Hansen, som var død og havde efterladt sig
 • Hans Greisen
 • Rasmus Grejsen
 • Knud Grejsen
 • Anne Grejsd.
 • B. Rasmus Hansen, som er død og har efterladt sig
 • Johanne Rasmusd.
 • C. Lisbeth Hansd., som er død og har efterladt sig
 • Knud Larsen i Heldager
 • Karen Larsd. oo i Svendborg med en som hedder Magnus
 • Maria Stefansd., Øster Skerninge, III-14, 01.07.1758
 • oo Christopher Buch, gårdfæster i Øster Skerninge
 • Hans Christophersen, 11 år
 • Rasmus Christophersen, 5 år
 • Kirstine Christophersd., 16 år
 • Karen Christophersd., 15 år
 • børnenes værge deres farbroder Anders Buch her af byen
 • Maria Nielsd., Rødskebølle, III-15, 30.09.1758
 • oo Knud Nielsen, gårdfæster i Rødskebølle
 • Hans Knudsen, 30 år
 • Christen Knudsen, 24 år
 • Johan Knudsen, 14 år
 • Anne Knudsd. oo Lars Juel i Sørup
 • Karen Knudsd., 17 år
 • Peder Hansen, husbeboer i Kogtved, III-16, 30.09.1758
 • oo Kirsten Pedersd., lavværge Niels Jørgensen
 • Lars Pedersen .... år
 • på den liden søns vegne mødte Jens Grønther af Skovsbo
 • Jørgen Pedersen, gårdfæster i Øster Skerninge, III-17b, 25.10.1758
 • hans eneste arvinger var hans børn
 • Peder Jørgensen, 19 år
 • Hans Jørgensen, 6 år
 • Jens Jørgensen, 2 år
 • Birthe Marie, 16 år (i slutningen af skiftet Jørgensd.)
 • Kirsten !Pedersd., 13 år do
 • Karen !Pedersd., 10 år do
 • afdødes broder Rasmus Pedersen fra Aastrup og
 • Hans Marcussen i Åby oo Jørgen Pedersens søster
 • Jens Andersen, husbeboer i Vester Skerninge, III-24b, 14.05.1759
 • oo Anne Povelsd., lavværge hendes fader Povel Nielsen
 • arvinger var mandens barn i forrige ægteskab
 • Anders Jensen, 3 år
 • samt en datter i dette ægteskab Anne Marie Jensd. ½ år
 • børnenes værge var deres farbroder Jørgen Andersen
 • Bodil Hansd., Egebjerg, III-26b, 23.05.1759
 • oo Niels Sørensen husbeboer i Egebjerg
 • Rasmus Nielsen, 9 år
 • Hans Christian Nielsen, 7 år
 • Søren Nielsen, 4 år
 • Johanne Pedersd., Skerning Balle, III-29, 06.09.1759
 • oo Niels Sandberg i boelsted i Skerning Balle
 • den afdødes fader Peder Hansen i Lunde by er arving
 • Margrethe Mortensd., Øster Skerninge, III-30, 15.09.1759
 • oo Svend Madsen, væver i et hus i Øster Skerninge
 • arvinger er hendes søskende:
 • en helsøster Kirsten Mortensd. oo Jens Jensen, skytte på Holckenhavn (se III-61,1760)
 • sønnen Mathias Jensen mødte for moderen
 • en halvsøster Sidsel Mortensd. oo Hans Nielsen, som er døde i stervboen for år siden
 • Karen Hansd. som er i Mosegård i Sørup
 • Niels Sørensen, væver og husmand i Egebjerg, III-36b, 10.08.1759
 • enkemand var gift med Bodil Hansd., skifte 23.05.1759
 • deres børn:
 • Rasmus Nielsen, 9 år
 • Hans Christian Nielsen, 7 år
 • Søren Nielsen, 4 år
 • som værger for børnene var til stede deres farbroder Hans Sørensen fra Kirkeby og deres morbroder Peder Hansen, husmand Kogtved
 • Johanne Christensd., Holmdrup, III-44, 17.12.1759
 • oo Niels Jensen, gårdfæster i Holmdrup
 • arvingerne er hendes børn i forrige ægteskab:
 • Rasmus Hovmand boende i Svendborg
 • Hans Hovmand i Holmdrup
 • Christen Hovmand tjener i Svendborg
 • samt en datter i ægteskab med Claus Pedersen
 • Ellen Clausd. oo Povel Larsen i Heldager
 • Margrethe Rasmusd., Øster Skerninge, III-49, 23.01.1760
 • oo Rasmus Rasmussen som tjente hos gårdmand Rasmus Henrichsen i Øster Skerninge
 • Rasmus Rasmussen, 3 år
 • Rasmus Buch, gårdfæster, Rårud, III-51, 30.01.1760
 • oo Anna Jeppesd., lavværge Niels Hansen i Kværndrup
 • Hans Rasmussen, 16 år
 • Maren Rasmusd. oo Jørgen Rasmussen i Grønnerup
 • barnets fødte værge hans farbroder Peder Rasmussen
 • Maren Nielsd., Egense, III-52, 08.02.1760
 • oo Hans Hansen, gårdfæster i Egense
 • arvinger hendes børn i forrige ægteskab med Søren Rasmussen:
 • Anne Dorthe Sørensd., 7 år
 • Anna Sørensd., 6 år
 • børnenes fødte værge deres farbroder Peder Rasmussen her i byen
 • og i sidste ægteskab med Hans Hansen
 • Søren Hansen, 7 uger
 • Maren Madsd., (Kværn)drup, III-55b, 27.02.1760
 • oo 1 Jørgen Jensen
 • Arine Jørgensd., 2 år
 • oo 2 Hans Mortensen, i et boelsted i Kværndrup
 • Dorthe Hansd., 14 dage
 • værge var konens broder Niels Madsen i Dongshøjrup på Ørbæklunde gods
 • Kirsten Mortensd., Øster Skerninge, III-61, 22.04.1760
 • oo Jens Jensen i et værelse i Øster Skerninge
 • Mathias Jensen, 24 år
 • Cathrine Magdalene, 25 år
 • Karen Jensd., 24 år
 • Anne Marie Jensd., 19 år
 • Peder Rasmussen, Skovsbo, III-63, 20.05.1760
 • oo Karen Nielsd.
 • Rasmus Pedersen, 12 år
 • Anne Pedersd., 15 år
 • børnenes værge derres farbroder Rasmus Olsen boende her i byen
 • Rasmus Pedersen, gårdfæster i Egense, III-64, 02.06.1760
 • oo Karen Jørgensd., lavværge Peder Jørgensen Lidske
 • Niels Rasmussen, 16 år
 • Knud Rasmussen, 7 år
 • Johanne Rasmusd., 18 år
 • Mette Rasmusd., 11 år
 • børnenes værge deres farbroder Hans Pedersen her af byen
 • Rasmus Andersen, til huse i Mosegård i Sørup, III-66, 24.04.1760
 • var til huse hos beboeren Anders Larsen, som er hans søstersøn
 • arvinger var
 • en søster Bodil Andersd. oo Lars Hansen i Mosegaard
 • og havde i forrige ægteskab med en af samme navn Lars Hansen
 • Anders Larsen, som nu er fæster af gården
 • Maren Larsd. oo Rasmus Pedersen i Rårud
 • en søster Karen Andersd. oo Hans Grynther i Skovsbo, er død og har efterladt sig
 • Rasmus Hansen bor i Knarreborg Mølle
 • Niels Hansen bor i Sørup
 • Anne Hansd. oo Peder Rasmussen i Egense
 • Maren Hansd. som har været gift med Frederik murmester i Svendborg
 • Sidsel Hansd. oo Knud Rasmussen Lidske i Sct. Jørgens Hospital
 • en søster Inger Andersd. oo Hans Pedersen i Skovsbo er død
 • Kirsten Hansd. tjener her i gården
 • Anne Hansd. tjener Hans Jensen i Kogtved
 • Jacob Nielsen Hyllebech, husbeboer i Vester Skerninge, III-99, 10.09.1760
 • oo 1
 • Maren Jacobsd. oo Jørgen Jørgensen udi byen
 • Anne Jacobsd., 14 år
 • oo 2 Maren Andersd., lavværge hendes broder R.Andersen
 • Rasmus Jensen Buch, gårdfæster i Ollerup, III-101, 21.11.1760
 • oo 1
 • Jens Rasmussen, bebor Holmsgaard i Øster Skerninge
 • Mette Rasmusd. oo Hans Lidske i Egense
 • oo 2 Karen Christensd., lavværge Jens Knudsen
 • Peder Rasmussen, 23 år, som fæster gården efter enken.
 • Hans Rasmussen, Egense, III-103, 08.12.1760
 • hos stedfaderen Mads Nielsen, gårdfæster i Egense
 • arving er hans moder Anne Sørensd. og hans efterladte søskende
 • Mads Rasmussen, 7 år
 • Søren Rasmussen, 4 år
 • en halvbroder Peder Rasmussen , som er fæstegårdmand i Skovsbo
 • henvisning til skifte efter faderen Rasmus Madsen af 15.11.1759
 • Hans Hansen, tjenestekarl hos Simon Hinrichsen, fæstegårdmand i Ollerup, III-105, 10.12.1760
 • (+32 år 25.08.1760) arvingerne er
 • en fuldbroder Niels Hansen, 20 år
 • en søster Anna Hansd., som tjener på Rødkilde
 • arvingernes værge er deres farbroder Niels Andersen og farbroderen Rasmus Andersen
 • Maren Iversd., Egebjerg, III-106, 02.01.1761
 • oo Ole Pedersen, gårdfæster i Egebjerg
 • Kirsten Olesd., 8 år
 • Niels Rasmussen, boelsmand i Øster Skerninge Balle, III-108, 07.01.1761
 • oo Mette Nielsd., lavværge Morten Hansen
 • arvinger er mandens børn i første ægteskab
 • Rasmus Nielsen, 22 år
 • Johanne Nielsd., 19 år
 • Maren Nielsd., 23 år
 • Lars Rasmussen, Egense, III-109b, 24.01.1761
 • stedsøn af Lars Nielsen, fæstegårdmand i Egense.
 • arvingerne er moderen Karen Jørgensd. og hans søskende
 • Niels Rasmussen, 16 år
 • Knud Rasmussen, 6 år
 • Johanne Rasmusd., 18 år
 • Mette Rasmusd., 11 år
 • på børnenes vegne mdte deres morbroder Peder Lidske i Egense
 • Henvisning til skifte efter moderen den 08.01.1748 og faderen Rasmus Pedersen
 • Maren Rasmusd., Egebjerg, III-111, 28.03.1761
 • oo Rasmus Jørgensen, husbeboer i Egebjerg
 • Jørgen Rasmussen, 19 år
 • Johanne Rasmusd. ... år
 • Rasmus Rasmussen, 9 år
 • på børnenes vegne mødte Mads bødker af Egebjerg
 • Lars Hvid, husmand i Holmdrup, III-112, 08.04.1761
 • oo Maren Hansd.
 • arvingerne er hans børn i førrige og dette ægteskab
 • Maren Larsd., 26 år
 • Kirsten Larsd., 22 år
 • Hans Larsen, 3 år
 • værge var Iver Pedersen, da der ingen født værge var
 • Niels Rasmussen, gårdfæster i Sørup, III-113, 06.05.1761
 • oo Maren Hansd.
 • Johan Nielsen, 7 år
 • Rasmus Nielsen, 5 år
 • Hans Nielsen, 1 år
 • Anne Marie Nielsd., 21 år
 • Kirsten Nielsd., 13 år
 • børnenes værge var deres farbroder Rasmus Rasmussen af Åstrup
 • Hans smed, husbeboer i Sørup, III-114, 01.06.1761
 • oo Margrethe Jensd., lavværge Jens Jensen
 • Rasmus Hansen, 1 år
 • Johanne ... Hansd., 6 år
 • børnenes fødte værge (Ras)mus Pedersen af byen
 • Margrethe Sørensd., Kogtved, III-115b, 18.06.1761
 • oo Rasmus Larsen Ullemose, gårdfæster i Kogtved
 • Hans Rasmussen, gårdmand i Sørup
 • Peder Rasmussen, 25 år, musketer
 • Johanne Rasmusd. oo Peder Knudsen, gårdmand i Tved
 • Inger Rasmusd. oo Hans Jensen, her i byen
 • Marie Rasmusd. som er hjemme hos faderen, 21 år
 • Maren Pedersd., Skarø, III-118, 29.07.1761
 • gårdmand Jens Hansens steddatter på Skarø
 • arvinger er moderen Anne Margrethe Rasmusd. og hendes fuldsøskende
 • Hans Pedersen, 9 år
 • Morten Pedersen, 7 år
 • en halvsøster Anne Cathrine Jensd.
 • børnenes værge var deres farfader Christopher Hansen på Drejø
 • Henvisning til faderen Peder Hansen skifte 16.06.1758
 • Jørgen Rasmussen, husmand i Høje, III-120, 07.09.1761 
 • oo Maren Rasmusd. arvinger er mandens 2 søstre, som begge er døde. 
 • Maren Rasmusd. oo Eiler Krog, er død, og har efterladt sig Rasmus Ejlersen, husmand i Vester Skerninge
 • Johanne Rasmusd. oo Rasmus Jensen i Brudager, er død og har efterladt sig
 • Anders Rasmussen, landsoldat i garnisionen i København
 • Jørgen Rasmussen, tjener Hans Mortensen i Lackendrup
 • Hans Rasmussen som tjener Hans Koch i Albjerg
 • Kirsten Rasmusd. , 13 år hos Povel Andersen i Hesselager
 • Birthe Rasmusd., Sørup, III-123, 28.07.1761(se IV-281)
 • oo Rasmus Jensen, fæstegårdmand i Sørup Jens Rasmussen, 11 år Rasmus Rasmussen, 4 år (gdm. Sørup) Karen Rasmusd., 14 år (oo gdm Niels Nielsen, Sørup)
 • Ingeborg Rasmusd., 9 år (oo Rasmus Nielsen, Sørup)
 • tilsynsværge morbroderen Peder smed i Egense
 • Hans Mortensen, fæstegårdmand i Kværndrup hans afdøde hustru, III-126, 23.09.1761 hendes arvinger er 1. en broder Rasmus Andersen, gårdmand i Dongshøjrup
 • en søster Kirsten Andersd. oo oo Søren Nielsen, gårdmand i Dongshøjrup
 • Anne Andersd. oo Niels Hansen gårdmand i Dongshøjrup
 • Maren Andersd. til huse hos Jeppe Andersen i Dongshøjrup
 • Johanne Andersd. oo Morten Christensen i Hundtofte
 • Bodil Andersd. oo gårdmand i Maale
 • Karen Andersd. oo Anders Jørgensen i Svendborg, er død og har efterladt sig
 • Johanne Andersd., 20 år
 • Dine Andersd., 12 år
 • Lars Pedersen hosSøren Pedersen smed i Skovsbo, III-128, 08.10.1761
 • oo Johanne Sørensd., lavværge Søren Pedersen
 • Birthe Marie Larsd., 4 år
 • barnets værge var hendes farfaderes broder, som nærmeste frænde efter loven Christen Bierremand
 • Maren Christensd., Ollerup, III-129, 13.11.1761
 • oo Simon Henrichsen, gårdfæster i Ollerup
 • arvinger var afdødes børn med hendes forrige mand Søren Jørgensen, som var tidligere
 • fæster af gården:
 • Anne Sørensd.
 • Appelone Sørensd.
 • værge var pigernes morbroder Rasmus Christensen, gårdmand i Vester Skerninge på grev
 • Holstens gods
 • Maren Marcusd., Egebjerg, III-130, 20.01.1762
 • oo Mads Henrichsen, gårdfæster i Egebjerg
 • arvinger er den afdødes søskende:
 • Rasmus Marcussen, gårdmand i Ollerup
 • Mette Marcusd. oo Rasmus Mortensen i Ollerup
 • Johanne Marcusd. tjener fru Lehn i Odense
 • Anne Marcusd. oo Niels Jeppesen i Kogtved Strandhuse
 • hendes stedsøn er Henrich Madsen i gården og en
 • steddatter Maren Madsd.
 • Rasmus Hansen, Sørup, III-131b, 17.02.1762
 • Henrich Sørensen smeds stedsøn i Sørup
 • arvingerne er hans moder Margrethe .....datter
 • og en søster Anna Christiane Hansd.
 • barnets værge var hendes morbroder Rasmus Jensen.
 • Henvisnng til skifte efter faderen Hans Rasmussen smed af 01.06.1761
 • Karen Andersd. Schiødt, Svendborg Bye Mølle, III-133, 19.02.1762
 • oo møller Jeppe Eggertsen, Svendborg Bymølle
 • Anders Schytt, 12 år
 • Kirstine Marie Jeppesd., 1 år
 • børnenes værge sn. Niels Bech var nærmeste pårørende på moderens side
 • Ingeborg Jørgensd., Skovsbo, III-138, 02.04.1762
 • oo Lars Juel, gårdfæster i Skovsbo
 • Peder Larsen, 25 år
 • Rasmus Larsen, 22 år
 • Lars Larsen, 18 år
 • Povel Larsen, 16 år
 • Jørgen Larsen, 15 år
 • Maren Larsd., 22 år
 • Anne Larsd., 19 år
 • Henrich Christensen, gårdfæster i Egense, III-140, 12.05.1762
 • oo Anne Larsd., lavværge Christen Bierremand, Skovsbo
 • Karen Henrichsd., 20 år trolovet og skal bo i gården
 • antaget tilsynsværge Claus Christensen af Egense
 • enken har tidligere været gift med Niels Andersen og har en datter
 • Johanne Nielsd.,
 • Anders Nielsen
 • Anne Nielsd.
 • Sidsel Kirstine Knudsd. Lind, Vester Åby, III-142, 21.05.1762
 • oo Jens Hansen Dyre, fæstegårdmand i Vester Åby
 • arving er enkens søn i forrige ægteskab
 • Godsche Ditlev Madsen Lind, er død og har efterladt sig
 • Henvisning til ægtekontrakt oprettet 21.01.1735, den afdødes lavværge og nærmeste slægt
 • var sognepræsten i Vigerslev hr. Anders Holm.
 • Den afdøde boede i en gård kaldet Kollemosegård, og Jens Hansen Dyre er berettiget
 • til at blive boende mod at betale den påhæftende gæld
 • Godsche Ditlev Linds svigerfader Friedrich Winding har underskrevet hans afkald på arv.
 • Godshe Lind har efterladt sig
 • enken og en datter, hvis navn ikke nævnes
 • Adamine Friederiche Godskesd. Lind
 • Jens Godsche Lind
 • Rasmus Ploug, husmand og hustru Sidsel Jensd. i Egebjerg, III-144, 21.05.1762
 • de har ingen børn, arvingerne er på mandens side:
 • søsterdatter Anne Larsd. oo Lars Bierremand i Egebjerg, er død og har efterladt sig
 • en datter oo Rasmus Mortensen i Dongshøjrup
 • konens arvinger er
 • helbroder Lars Jensen er død og har efterladt sig
 • Anders Larsen, gårdmand i Dongshøjrup
 • Morten Larsen, boende ibidem
 • Hans Larsen, tilforn boende i Dongshøjrup, er død og har efterladt sig
 • Maren Larsd. oo Niels Rasmussen i Rødme
 • en halvbroder Knud Jensen boende på Holmen og er død, har efterladt sig 2 børn
 • en søster som er død og har efterladt sig en datter
 • Karen Jensd. oo Johan Bisgaard i Egense
 • en søn Jens Jensen Buch, tilforn boende i Egense, men er død, har efterladt 3 børn
 • en søster som er død har efterladt en søn Morten Mortensen i Ørbæk
 • en søn Peder Mortensen, ibidem. som er død, har efterladt
 • Maren Mortensd. oo Marqvar Jensen i Kværndrup
 • Giertrud Mortensd. oo Niels Knudsen i Ørbæk
 • Johanne Mortensd. oo Rasmus Hansen i Brudager
 • Mette Mortensd. oo Peder Clausen på Langeland
 • Niels Artentsen, husmand på Skarø, III-147, 09.07.1762
 • oo Karen Nielsd., lavværge Rasmus Andersen
 • Christen Nielsen, 12 år
 • Peder Nielsen, 8 år
 • Kirsten Nielsd., 13 år
 • Peder Rasmussen, gårdfæster i Skovsbo, III-148, 12.07.1762
 • oo Kirsten Pedersd., lavværge Rasmus Strøyer
 • Rasmus Pedersen, ½ år
 • barnets fødte værge var Rasmus Madsen i i Egense
 • Mads Hansen, husmand i Ollerup, III-150, 09.09.1762
 • oo Anne Christiansd.
 • arvinger var hans søskende
 • en helsøster Karen Hansd. oo skomager og husmand Claus Clausen i Ollerup
 • en halvsøster Maren Pedersd. oo Povel Jørgensen i Hovgården på Langeland
 • Dorthe Magdalene Christiansd., Egense, III-153, 13.09.1762
 • oo Povel Hansen, husmand i Egense
 • Christen Povelsen, 3 år
 • Niels Nielsen, landsoldat i København, fra Ballen, III-154, 25.09.1762
 • skiftet fandt sted hos svogeren gårdmand Niels Rasmussen i Ballen.
 • Arvingerne var hans søskende
 • broder Hans Nielsen, 30 år
 • søster Magdalene Nielsd. oo Niels Rasmussen, gårdmand i Ballen
 • Kirsten Hansd., Kogtved Strandhuse, III-156, 13.10.1762
 • oo husbeboer Lars Hansen Kok
 • arvinger er hendes søskende:
 • Anna Hansd. oo Joseph Hansen af Kogtved Strandhuse
 • Maren Hansd. oo Jens Christensen i Sørup er død
 • Hans Jensen gårdmand i Kogtved
 • Christene Jensen, husmand i Sørup
 • Ungkarl Niels Henrichsen, III-158, 01.12.1762
 • han døde i garnisionen i Holsten, men skiftet fandt sted hos gdm. Mads Henrichsen i Egebjerg.
 • Arvingerne er hans søskende
 • broderen Mads Henrichsen på Hvidkilde gods
 • broderen Jens Henrichsen på Trolleborg gods i Ollerup
 • broderen ungkarl Peder Henrichsen, 30 år, tjener på Løjtveds gods i Stenstrup
 • en søster Anne Henrichsd., 32 år tjener i Fåborg
 • hvilke alle var fuldsøskende til afdøde
 • Bodil Henrichsd., 23 år tjener på Trolleborg gods, hendes stedfader Christen Rasmussen fra
 • Trolleborg gods var hendes værge.
 • Karen Jensd., Skovsbo, III-160b, 02.12.1762
 • oo gårdmand Rasmus Olsen, Skovsbo
 • Arvinger var hendes børn med forrige mand Rasmus Pedersen, forhen boende her på steden:
 • Christen Rasmussen, gårdmand i Sørup
 • Jens Rasmussen, gårdmand i Egense
 • Rasmus Rasmussen, boende i Skovsbo
 • Peder Rasmussen, forhen husmand i Skovsbo, er død og har efterladt sig
 • Rasmus Pedersen, 14 år
 • Anne Pedersd., 18 år
 • deres værge var dres stedfader husmand Mads Pedersen i Skovsbo
 • Maren Rasmusd. oo gårdmand Knd Jørgensen Banketofte, gårdmand i Egense
 • Margrethe Olsd., Øster Skerninge, III-162, 03.12.1762
 • oo gårdmand Peder Nielsen, Øster Skerninge.
 • Arvinger er hendes efterladte børn:
 • Peder Ditlevsen, 9 år
 • Niels Pedersen, 1 år
 • Kirsten Pedersd., 4 år
 • Niels Iversen, gårdmand i Skovsbo, III-165, 13.12.1762
 • oo Ellen Rasmusd., lavværge Rasmus Strøyer, Skovsbo
 • Arvinger er den afdødes
 • fader Iver Olsen boende i Heldager og
 • broder Ole Iversen ligeledes boendes i Heldager
 • Dorthe Sørensd., Kværndrup, III-169, 20.12.1762
 • oo gårdmad Hans Mortensen
 • Morten Hansen, ½ år
 • værge var morbrødrene Peder Sørensen fra Egeskov og Jørgen Sørensen af Kværndrup
 • Hans Larsen smeds kone fra Egebjerg, III-171, 16.02.1763 Anne Ditlevsd.)
 • arvinger er deres børn:
 • Ditlev Hansen, 20 år
 • Anne Margrethe Hansd., oo Niels Andersen i Vester Skerninge
 • Jens Hansen Lidske, fæstegårdmand i Egense, III-172, 16.02.1763
 • oo Maren Marcusd.
 • Maren Jensd., 8 år
 • Maria Jensd., 5 år
 • Anne Christine Jensd., 2 år
 • børnenes værge deres farbroder Rasmus Hansen Lidske, Egense
 • Christopher Hansen, fæstegårdmand i Mynderup, III-172b, 07.03.1763
 • oo Anna Nielsd., værge sønnen gårdmand Lars Jensen af Mynderup
 • Arvinger er den afdødes søskende:
 • en broder Morten Hansen, gårdmand i Mynderup
 • en søster Magdalena Hansd. oo gårdmand Mards Larsen Bechmand i Stågerup
 • Hans Rasmussen Gemahl, gårdfæster i Rårud, III-174, 22.03.1763
 • oo Karen Hansd,
 • Rasmus Hansen, gårdmand i Slæbæk, 48 år
 • Jens Hansen, gårdmand her i Rårud, 46 år
 • Jørgen Hansen, møller i Gundestrup Mølle, 44 år
 • Hans Hansen, 40 år, tjenende her i byen
 • Peder Hansen, 28 år, gårdmand her i byen
 • Karen Hansd. oo Niels Jensen i Hundstrup på etatsråd Kraghs gods
 • Maren Hansd. oo husmand Peder Jørgensen, husmand i Tved på Bjørnemose gods
 • Jens Hansen har fæstet gården og giver moderen aftægt.
 • Bodil Andersd., Skovsbo, III-176, 22.03.1763
 • oo Lars Povelsen Juel, gårdfæster i Skovsbo
 • arving er hendes fader husmand Anders Bierremand i Skovsbo
 • Hans Pedersen, gårdmand i Egense, III-177, 14.04.1763
 • oo Lisbeth Pedersd., (Elisabeth)
 • Peder Hansen, 9 år
 • Povel Hansen, 4 år
 • Giertrud Hansd., 15 år
 • Mette Hansd., 13 år
 • Ingeborg Hansd., 11 år
 • Anna Hansd., 7 år
 • Karen Hansd., 1 år
 • Morten Hansen, gårdmand i Mynderup, III-180, 21.04.1763
 • oo 1 (Anne Rasmusd., II-185, 08.04.1756)
 • Anna Margrethe Mortensd., 11 år
 • Else Kirstine Mortensd., 10 år
 • værge morbrodere Lars Rasmussen boende i Lakkendrup på Broholms gods
 • oo 2 Maren Hansd., lavværge hendes stedfader Hans Knudsen i Gundstrup
 • Hans Mortensen, 5 år
 • værge farbroderen Mads Larsen
 • Jens Hansen, gårdmand i Holmdrup, III-181, 21.02.1763
 • oo Elisabeth Hansd.,
 • Niels Jensen, 13 år
 • Hans Jensen, 11 år
 • Morten Jensen, 8½ år
 • Peder Jensen, 6½ år
 • Rasmus Jensen, 3 år
 • Maren Jensd., 1 år
 • Anders Jensen Ploug, gårdmand i Ollerup, III-188, 06.05.1763
 • oo Johanne Nielsd., lavværge broderen Anders Nielsen, gårdmand i Ollerup
 • Peder Andersen, 8 år
 • Niels Andersen, 3/4 år
 • Anne Susanne Andersd., 5 år
 • børnenes værge gårdmand Jørgen Hansen i Ollerup
 • Ide Sofie Hansd, Ollerup, III-190, 06.05.1763
 • oo Simon Henrichsen, gårdmand i Ollerup
 • arving er hendes fader Hans Jacobsen smed i Ollerup
 • Rasmus Nielsen, gårdmand i Kirkeby, III-191, 28.05.1763
 • oo Marie Andersd., lavværge Christopher Andersen af Høje
 • Niels Rasmussen, 18 år
 • Jens Rasmussen, 15 år
 • Anders Rasmussen, 10 år
 • Hans Rasmussen, 9 år
 • Mads Rasmussen, 8 år
 • Hans Christian Rasmussen, ½ år
 • Karen Rasmusd., 12 år
 • Birthe Marie Rsmusd., 3 år
 • børnenes værge deres farbroder Søren Nielsen af Dongshøjrup
 • Kirsten Andersd., Dongshøjrup, III-192, 07.06.1763
 • oo Søren Nielsen, gårdmand, Dongshøjrup
 • Niels Sørensen, 18 år
 • Anna Sørensd., 13 år
 • Hans Bærentzen, gårdmand i Ollerup, III-194, 14.06.1763
 • oo Edel Cathrina Nielsd., lavværge Hans Jacobsen smed i Ollerup
 • Jørgen Hansen, 22 år, tjener fru Lehn i Odense
 • Margrethe Hansd., 20 år, værge hendes fæstemand Peder Jørgensen, som fæster gården
 • moderen får aftægt i gården.
 • Niels Rasmussen Trold, gårdmand i Holmdrup, III-196, 23.05.1763 (+22.05.1763)
 • oo Marie Elisabeth Jørgensd., lavværge skovrider Christian Olufsen
 • Niels Nielsen, værge morbroder Hans Jørgensen i Holmdrup, er enkens stedsøn
 • Karen Nielsd., 14 år, enkens steddatter
 • Anna Nielsd., 11 år, enkens steddatter
 • Maren Nielsd., 4 år enkens egen datter
 • pigebørnenes værge blev Rasmus Nielsen Brylle, borger i Svendborg
 • Jacob Leboritsen, husmand i Ollerup, III-201, 16.07.1763
 • oo Anna Margrethe Pedersd., lavværge Hans Rasmussen
 • Leboritz Jacobsen, 1 år
 • lavværge farbroderen Hans Beboritzen her af byen
 • Anders Øeboe, til huse hos husmand Peder Jyde, III-202, 02.08.1763
 • oo 1 Maren Jørgensdatter, I-455, 02.11.1743)
 • Jørgen Andersen, gårdmand i Egense
 • Rasmus Andersen er død og har efterladt sig (I-440, 14.11.1742)
 • Lars Rasmussen, gårdmand i Ollerup
 • Anders Rasmussen, gårdmand i Dongshøjruå
 • Jytte Kirstine Rasmusd. oo Jesper Mortensen på Holmen
 • oo 2 Maren Henrichsd.
 • Rasmus Andersen, 18 år
 • Søren Nielsen, gårdmand i Dongshøjrup, III-202, 30.06.1763
 • oo 1
 • Niels Sørensen, 19 år
 • Anna Sørensd., 14 år
 • værge Rasmus Andersen i Dongshøjrup
 • oo 2 Maren Pedersd., hun var hans trolovede fæstmø, værge broderen Anders Pedersen, Høje
 • Maren Povelsd., Mynderup, III-205, 21.09.1763 
 • oo 1 Knud Olufsen, gårdmand i Mynderup 
 • Rasmus Knudsen, 19 år 
 • Johanne Knudsd., 20 år
 • Mads Knudsen, 14 år
 • Karen Knudsd., 18 år
 • Mette Knudsd., 6 år
 • Inger Knudsd., 8 år
 • tilsynsværge Hans Povelsen
 • oo 2 Lars Jensen, gårdmand i Mynderup
 • Maren Larsd., 3 år
 • Hans Michelsen, ungkarl, tjente hos gårdmand Peder Buch i Ollerup, III-206, 21.10.1763
 • arvingerne var
 • en broder Olle Michelsen, gårdmand i Ollerup
 • en søster Kirsten Michelsd. oo Niels Rasmussen Sandberg i Ballen, er død og har efterladt sig
 • Rasmus Nielsen, 26 år
 • Johanne Nielsd., 23 år tjener Rasmus Ravn i Øster Skerninge
 • Maren Nielsd., 28 år tjener Hans Jensen i Kogtved på Ørbæklunde Gods.
 • Karen Michelsd., tilforn oo Rasmus Ravn i Øster Skerninge, er død og har efterladt sig
 • Bodil Rasmusd., 9 år
 • Maren Rasmusd., 7 år
 • Maren Michelsd. oo Rasmus Pedersen, gårdmand i Egense
 • Anne Michelsd., som på grund af svage omstændigheder er indsat i Sct. Jørgens hospital.
 • Niels Hansen Skytte, Skovsbo, III-210, 13.01.1764
 • oo Kirsten Madsd., lavværge Søren Øeboe i Skovsbo
 • Anne Nielsd., 3 år
 • nærmeste familie som tilsynsværge Mads Pedersen, husmand i Skovsbo
 • Mette Nielsd. , Øster Skerninge, III-211, 18.01.1764
 • oo Morten Nielsen Sandberg, gårdmand i Øster Skerninge
 • Maren Mortensd., 2 år
 • Magdalene Larsd., Sørup, III-212, 28.01.1764
 • enke efter Jens Sørensen væver i Sørup
 • Lars Jensen, 23½ år
 • Søren Jensen, 22 år
 • Ole Jensen, 17 år
 • Hans Jensen, 12 år
 • Kirsten Jensd., 20 år
 • Maria Jensd., 15 år
 • nærmeste pårørende Svend Christensen West fra Lindskov og Christen Pedersen på Tåsinge i Troense
 • Rasmus Povelsen, husmand i Ollerup, III-218, 31.01.1764
 • oo Sidsel Larsd.
 • Arvingerne er den afdødes søskende
 • Margrethe Povelsd. oo husmand Niels Jensen på præstegårdens grund i Åby
 • Johanne Sørensd., til huse hos husmand Niels Jensen, Kirkeby, III-217, 24.02.1764
 • arvinger er
 • en søn Niels Sørensen, har boet i Egebjerg og er død
 • Rasmus Nielsen, 14 år
 • Søren Nielsen, 7 år
 • en datter Maren Sørensd. oo husmand Niels Jensen her på stedet
 • en datter Apellone Sørensd. oo husmand Hans Madsen i Ollerup
 • Hans Nielsen, gårdmand i Kogtved, III-218, 04.02.1764
 • oo Kirsten Rasmusd., lavværge gårdmand Mouritz Andresen fra Rødskebølle
 • arvinger er den salig mands farbroders børn:
 • Ole Knudsen, husmand i Stågerup
 • Hans Knudsen, husmand i Egeskov
 • Christen Knudsen boende i Ærøskøbing
 • Maren Knudsd. opholdende sig i København
 • Rasmus Larsen Ullemose, gårdmand i Kogtved, III-220, 08.02.1764
 • oo Anne Rasmusd.
 • Hans Rasmussen, gårdmand i Sørup
 • Peder Rasmussen, musqveter i København
 • Inger Rasmusd. oo gårdmand Hans Jensen i Kogtved på Ørbæklunde gods
 • Johanne Rasmusd. oo gårdmand Peder Knudsen i Tved på Bjørnemose gods
 • Maria Rasmusd., 24 år hjemme, værge hendes morbroder Gregers Sørensen fra Albjerg
 • henvisning til skifte af 18.06.1761
 • Hans Hansen Lidske gårdmand i Egense, III-232, 10.03.1764
 • oo 1 Anna Maria Bærentsd.
 • Ole Hansen, 23 år
 • oo 2 Mette Rasmusd.
 • Johan Hansen, 12 år
 • værge farbroder Rasmus Hansen Lidske fra Egense
 • Niels Hansen, husmand i Sørup, III-235, 13.03.1764
 • oo Ellen Jørgensd., lavværge gdm. Lars Nielsen, Sørup
 • Hans Nielsen, 33 år tømmersvend i København
 • Kirsten Nielsd., 25 år, nærmeste pårørende Mouritz Andresen i Rødskebølle
 • Anders Hansen, gårdmand i Slæbæk, III-236, 02.03.1764
 • oo 1 Karen Pedersd., ifølge skifte i året 1740
 • Hans Andersen, 32 år
 • Peder Andersen, 30 år
 • Johanne Andersd., 26 år
 • oo 2 Anne Jespersd., lavværge hendes nuværende fæstemand Niels Marcussen
 • Jens Andersen, 23 år
 • Rasmus Andersen, 21 år
 • Karen Andersd., 18 år
 • Maren Andersd., 15 år
 • Anne Andersd., 12 år
 • Jesper Andersen, 9 år
 • Ulricha Svendsd., III-239, 10.05.1764
 • oo Friedrich Mathiesen smed
 • Johan Friedrichsen, 31 år, smedesvend i København
 • Anna Magdalene Friedrichsd., enke efter Jens Waltsen i Odense
 • Friederica Friedrichsd., oo skytten Hans Johansen ved Hvidkilde
 • Mette Kirstine Friedrichsd., 20 år tjener i Odense
 • Apellone Jørgensd., Sørup, III-242, 26.08.1764 
 • oo husmand Lars Frederichsen, Sørup hendes arvinger er tvende mostersønner:
 • Gudsen Lydersen, boende i Kværndrup, hvis moder Johanne Hansd. Lyders var
 • søster til Apellone Jørgensd. moder Karen Hansd.
 • Jørgen Lydersen, boende i Ellerup på Mullerup Gods
 • nok en mosterdatter til den afdøde
 • Margrethe Povelsd., hvis moder .....
 • Anne Jespersd., Slæbæk, III-245, 24.10.1764
 • oo 1 Anders Hansen
 • Jens Andersen, 24 år
 • Rasmus Andersen, 22 år
 • Jesper Andersen, 10 år
 • Karen Andersd., 19 år
 • Maren Andersd., 16 år
 • Anne Andersd., 13 år
 • værge morbroderen Peder Jespersen af Rårud samt David Larsen af Svindinge
 • oo 2 Niels Marcussen, gårdmand i Slæbæk
 • Valdborg Hansd., Egense, III-249, 26.10.1764
 • oo Lars Knudsen skrædder, Egense
 • Hans Larsen, 6½ år
 • Anne Kirstine Lrsd., 11½ år
 • Hedevig Cathrine Larsd., 10 år
 • Clara Larsd., 8½ år
 • Ellen Larsd., 5 år
 • Pauline Christina Larsd., .... år
 • Sophie Amalie Larsd., 1½ år
 • Friedrich Rasmussen, gårdmand i Kogtved, III-252, 21.11.1764
 • oo Maren Jørgensd., værge broderen Niels Jørgensen, Kogtved
 • Rasmus Friedrichsen, 26 år
 • Peder Friedrichsen, 24 år
 • Jørgen Friedrichsen, 13 år
 • Kirsten Friedrichsd., 18 år
 • børnenes værge farbroderen Niels Rasmussen, gårdmand i Egense
 • Rasmus Friedrichsen fæster gården efter faderen
 • Christen Larsen Bierremand, husmand i Skovsbo, III-254, 24.11.1764
 • oo Sidsel Hansd., lavværge Søren Hansen af Øster Skerninge
 • Hans Christensen, 6½ år
 • Anne Christensd., 10 år
 • børnenes nærmeste på fædrene side var Knud Tygesen af Egense.
 • Kirstine Hansd., Øster Skerninge, III-256, 08.12.1764
 • oo gårdmand Jens Erichsen, Øster Skerninge
 • Erich Jensen, 20 år
 • Kirsten Jensd., 15 år
 • Anne Larsd., Holmdrup, III-257,12.12.1764
 • enke efter Lars Hansen smed i Holmdrup, hun boede i det nye oprettede closter ved Sct. Jørgens
 • Gård. Arvinger er hendes børn:
 • Hans Larsen, gårdmand i Sørup
 • Christen Larsen, boende i Holmdrup
 • Karen Larsd., boende i Holmdrup
 • Anne Larsd. oo gårdmand Jørgen Poulsen i Sørup, er død og har efterladt sig
 • Anne Jørgensd., 21 år
 • Rasmus Andersen, gårdmand i Dongshøjrup, III-258, 24.11.1764
 • oo Kirsten Nielsd., lavværge Rasmus Hansen af Slæbæk
 • Niels Rasmussen, 22 år
 • Anders Rasmussen, 17 år
 • Hans Rasmussen, 14 år
 • Jens Rasmussen, 12 år
 • Rasmus Rasmussen, 9 år
 • Lars Rasmussen, 7 år
 • Johanne Rasmusd., 16 år
 • Karen Rasmusd., 4 år
 • Kirsten Rasmusd., 1 år
 • børnenes værge Jens Hansen i Rårud
 • Anne Rasmusd., Øster Skerninge, III-262, 06.04.1765
 • oo Jesper Hansen, gårdmand i Øster Skerninge
 • Rasmus Jespersen, 5 år
 • Margrethe Jespersd., 2 år
 • Marie Andersd., Kirkeby, III-264, 08.05.1765
 • oo 1 Søren Jensen
 • Søren Sørensen, 16 år
 • oo 2 Rasmus Nielsen
 • Anders Rasmussen, 12 år
 • Hans Rasmussen, 10 år
 • Mads Rasmussen, 5 år
 • Hans Christian Rasmussen, 2½ år
 • Karen Rasmusd., 14 år
 • Birthe Rasmusd., ... år
 • oo 3 Peder Andersen, gårdmand i Kirkeby
 • De umyndiges værge var dres morbroder Christopher Andersen i Høje
 • Lars Ravn, inderste i Sørup, III-268, 06.07.1765
 • oo 1 Kirsten Erichsd.
 • Ole Larsen, 25 år
 • Maria Larsd., 26 år
 • Maren Larsd., 16 år
 • værge morbroder Hans Erichsen af Tved
 • oo 2 Mette Larsd.
 • Søren Larsen, 6 år
 • Mads Jørgensen, indsidder hos Iver Pedersen, gårdmand i Holmdrup, III-272, 03.10.1765
 • arvinger er hans søskende:
 • Niels Jørgensen, er død og har efterladt sig
 • Anders Nielsen, boende på Hellenes på Friedrichsgave gods
 • Karen Nielsd. oo Niels Erichsen i Strandbye, som er død og har efterladt sig
 • Anders Nielsen, boende i Nellemose på Løgsmose gods
 • Niels Nielsen, 31 år tjener broderen Anders Nielsen
 • Anne Nielsd. oo Hans Andersen i Strandbye på Løgismose gods
 • Karen Nielsd., 25 år tjener i Nellemose
 • Maren Nielsd. , er død og har efterladt sig
 • Peder Pedersen, boende i Haarbye på Friedrichsgave gods
 • Hans Pedersen boende i Tresette på Løgismose gods
 • Maren Pedersd. oo Hans Pedersen i Ebberup på Friedrichsgave gods
 • Johanne Pedersd. oo Anders Madsen i Haarbye på ditto gods
 • Birthe Pedersd., 30 år hjemme ved broderen Peder Pedersen i Haarbye
 • Hans Jørgensen, er død og har efterladt sig
 • Jørgen Hansen boende i Harbye på Hvedholm gods
 • Margrethe Hansd. oo Anders Pedersen i Trongerup på Søboe gods
 • Anders Jørgensen er død og har efterladt sig
 • Johanne Andersd., boende i Sandager
 • Lars Jørgensen er død og har efterladt sig
 • Lars Larsen boende i Holsten
 • Birthe Jørgensd. er død i Horne og har efterladt sig
 • Jeppe Jørgensen boende i Faaborg
 • Jørgen Jørgensen, boende i Nellemose på Løgismosegård
 • Johanne Jørgensd., indsidder i Haarbye på Søboe gods.
 • Mads Jørgensens hustru er for nogen tid siden bortdød og han sad i uskiftet bo. Hun havde efter-
 • ladt sig en datter
 • Anne Kirstine Berthelsd. oo Iver Pedersen her på stedet.
 • Henrich Sørensen smed i Sørup, III-278, 16.11.1765
 • oo Margrethe Jensd., lavværge hendes fæstemand Peder Pedersen
 • Hans Jørgen Henrichsen, 1½ år
 • overværende var barnets farbroder Mads Sørensen smed af Skovsbo og Mads Nielsen af Egense
 • Dorthe Nielsd., Holmdrup, III-280, 29.11.1765
 • oo 1 Hans Tygesen
 • Toyen Hansen, handskemager i Svendborg
 • Hans Hansen, boede i Aaby på Klingstrup gods er død
 • Anne Hansd., 6 år
 • Jens Hansen, 10 år
 • Hans Hansen, 3 år
 • Anne Marie Hansd. oo Niels Nielsen i Troense på Tåsinge
 • Karen Hansd. oo husmand Niels Christophersen i Heldager
 • oo 2 gårdmand Christen Larsen
 • Svend Madsen væver i Øster Skerninge, III-282, 19.12.1765
 • oo Margrethe Jørgensd.
 • Mads Svendsen, 4 år
 • Rasmus Jensen, indsidder hos gårdmand Hans Larsen i Dongshøjrup, III-283, 20.12.1765
 • hans arvinger er hans søskende
 • en broder Anders Jensen, som forhen boede på sedet er død og har efterladt sig 7 børn
 • Rasmus Andersen er død og har efterladt sig
 • Niels Rasmussen, 22 år
 • Anders Rasmussen, 18 år
 • Hans Rasmussen, 15 år
 • Jens Rasmussen, 12 år
 • Rasmus Rasmussen, 11 år
 • Lars Rasmussen, 9 år
 • Johanne Rasmusd., 17 år
 • Karen Rasmusd., 5 år
 • Kirsten Rasmusd., 2½ år
 • Anne Andersd. oo gårdmand Niels Hansen i Dongshøjrup
 • Kirsten Andersd. oo afdøde Søren Nielsen her i byen er død
 • Niels Sørensen, 21 år
 • Anne Sørensd.
 • ..... Andersd indsidder hos Niels Hansen her i byen
 • ..... Andersd. oo Anders Jørgensen ... i Svendborg er død
 • Johanne Andersd., 23 år
 • Dina Andersd., 16 år
 • Johanne Andersd. oo Morten Christensen i Hundtofte på Løjtved gods
 • Bodil Andersd., oo Peder Hansen i Maale på Hindsholm
 • Anna Rasmusd., Kogtved, III-286, 11.01.1766
 • oo Johan Andersen, gårdmand
 • Birthe Johansd. 3/4 år
 • Johan Georg Metzgens, urtegårdsmand på Hvidkilde, III-289, 05.02.1766
 • oo madame Mette Pedersd., lavværge sn, Christian Fogh, Vester Mølle
 • hans børn i første ægteskab:
 • Johan Metzgens
 • Martin Metgens, juveliersvend i Berlin, de er begge myndige
 • børn i sidste ægteskab
 • Peder Metzgens
 • Marie Metzgens, der som værge fik møller Herman Christensen
 • Anna Jørgensd., Rødskebølle, III-305, 27.02.1766
 • oo gårdmand Frands Hansen, Rødskebølle
 • Maren Frandsd. oo gårdmand Peder Rasmussen i Høje
 • Kirsten Frandsd., 10 år
 • Ove Svendsen, gårdmand i Øster Skerninge, +24.03.1766, III-308, 10.04.1766
 • oo Anne Hansd., lavværge Jens Erichsen
 • Hans Ovesen
 • Svend Ovesen, er begge myndige
 • Johanne Ovesd. oo gårdmand Lars Rasmussen, Ø. Skerninge på Løjtveds gods
 • Hans Ovesen har fæstet gården efter faderen
 • Christen Jørgensen, inderste hos husmand Lars Hemmedrup i Ollerup, III-311, 22.07.1762
 • arvinger er hans børn
 • Kirsten Christensd. oo husmand Jens Rasmussen, skræder i Ollerup
 • Maren Andersd., Vester Skerninge, III-316, 21.04.1766 
 • oo Hans Hansen Degn, husmand i Vester Skerninge 
 • Anders Hansen, 17 år 
 • Anne Hansd., 21 år 
 • Margrethe Hansd., 
 • 13 år Karen Hansd., 11 år
 • Rasmus Hansen, ....mand i Øster Skerninge, III-318, 03.05.1766
 • oo Margrethe Jørgensd., lavværge Søren Hansen, Øster Skerninge
 • Arving er hans fader Hans Jespersen i Øster Skerninge
 • Enkens søn i forrige ægteskab er Mads Svendsen, 30 år.
 • Rasmus Olsen, gårdmand i Skovsbo, III-319, 07.06.1766
 • oo Johanne Markusd., lavværge hendes svoger Niels Jeppesen af Strandhuse
 • Marqvar Rasmussen, 2 år
 • Ole Rasmussen, 1 år
 • Børnenes værge deres farbroder Niels Olsen fra Heldager
 • Anne Christensd., Sørup, III-320, 19.07.1766
 • oo 1 Lars Jørgensen, skifte 30.09.1758
 • Peder Larsen, 18 år
 • Jørgen Larsen, 11 år
 • Maren Larsd., 10 år
 • Karen Larsd., 9 år
 • børnenes værge deres morbroder Christen Hansen fra Øverste Mølle
 • tilsynsværge Frands Hansen, gårdmand i Rødskebølle
 • oo 2 Rasmus Jørgensen, gårdmand i Sørup
 • Kirstine Jørgensd., Ollerup, III-324, 07.10.1766 (i kirkebogen Mortensdatter)
 • enke efter Jørgen Hansen
 • Hans Jørgensen, 24 år
 • Morten Jørgensen, 16 år
 • Mette Kirstine Jørgensd., 25 år
 • Maren Jørgensd., 20 år
 • Johanne Jørgensd., 16 år
 • Agnete Jørgensd., 13 år
 • formynder morbroderen Anders Mortensen i Ollerup
 • Maren Jørgensd., Holmdrup, III-328, 07.10.1766
 • oo Anders Jensen, husmand i Holmdrup
 • Kirstine Andersd., 4 år
 • Tilsynsværge morbroderen Rasmus Jørgensen i Heldager
 • Anne Marie Hendrichsd., Skovsbo, III-329, 14.10.1766
 • oo Søren Pedersen smed i Skovsbo
 • Mads Sørensen boende her på steden
 • Henrich Sørensen, i Sørup smedie er død og har efterladt sig
 • Hans Jørgen Henrichsen, 2 år, stedfaderen ... Pedersen smed af Sørup er værge
 • Johanne Sørensd. er død efter 2 ægteskaber med sn. Falck og Lars Pedersen i Skovsbo
 • Birgitte Larsd. 9 år
 • Boel Kathrina Gabrielsd., 4 år
 • ..... Gabrielsen Falck, 1½ år
 • For disse var tilstede sn. Gabriel Falck af Ollerup
 • Anne Sørensd. oo gårdmand Mads Nielsen i Egense
 • Agnete Sørensd. oo Anders Nielsen i Rårud
 • ..... Sørensd. oo husmand Søren Jensen i Sørup
 • (Anne) Nielsd., Egense, III-331, 22.11.1766 oo husmand Henrich Rasmussen, Egense
 • ..... Henrichsd., 9 år
 • Apellone Henrichsd., 5 år
 • .... Henrichsd., 14 dage
 • Anne Knudsd., Skarø, III-332, 15.12.1766
 • oo gårdmand Arent Nielsen , Skarø
 • Hans Arentsen, boende på Skarø
 • Christen Arentsen, husmand i Ballen
 • Jens Arentsen, 29 år, tjener på Skarø
 • Peder Arentsen, 28 år på Skarø
 • Rasmus Arentsen, husmand på Skarø
 • Anders Arentsen, 24 år , på Skarø
 • Kirsten Arentsd., oo husmand Hans Andersen på Drejø.
 • Hans Arentsen har overtaget faderens fæstegård.
 • Arent Hansen havde 3 børn i første ægteskab med Kirsten Nielsd.: (22.03.1728)
 • Karen Arentsd. oo Peder Rasmussen på Strynø
 • Anne Arentsd. oo Peder Hansen Kop i Søby på Tåsinge
 • Niels Arentsen boende på Skarø (skifte 09.07.1762)
 • Maria Henrichsd., til huse i Ollerup hos gårdmand Peder Henrichsen, III-335, 13.02.1766
 • oo Tobias Hendrichsen Glarmester, som er i live deserteret
 • Rasmus Tobiasen, 15 år
 • Marchus Tobiasen, ... år
 • Hendrich Tobiasen, 12 år
 • Tobias Tobiasen, 9 år
 • Mette Hansd., Egense, III-344, 09.01.1767
 • oo gårdmand Niels Rasmussen Bisgaard, Egense
 • Hans Nielsen, 8 år
 • Karen Nielsd., 3 år
 • Kirsten Nielsd., Dongshøjrup, III-346, 03.02.1767
 • oo Hans Knudsen, gårdmand i Dongshøjrup
 • Niels Hansen, 25 år
 • Christen Hansen, 22 år
 • Jens Hansen, 21 år
 • Knud Hansen, 14 år
 • Karen Jensd. indsidder i Rårud, III-347, 18.02.1767
 • enke efter Hans Gemahl i Rårud
 • Rasmus Hansen, gårdmand i Slæbæk
 • Jens Hansen, gårdmand i Rårud
 • Peder Hansen, gårdmand i Rårud
 • Jørgen Hansen, boende i Gundestrup Mølle
 • Hans Hansen, 40 år tjenende her på stedet
 • Karen Hansd. oo Niels Jensen i Hundstrup
 • Maren Hansd. oo Peder Jørgensen i Tved
 • Niels Rasmussen bødker, Egense, III-348, 24.02.1767
 • oo 1 Maren Hansd.
 • Rasmus Nielsen, 23 år
 • Maren Nielsd., 17 år
 • oo 2 Maren Pedersd., lavværge hendes fader Peder Pedersen af Egebjerg
 • Fiche Kirstine Nielsd., 4 år
 • Povel Andersen, gårdmand i Holmdrup, III-350, 06.02.1767
 •  oo Maren Hansd., lavværge Hans Jørgensen her af byen 
 • Anders Povelsen, 25 år
 • Hans Povelsen, 19 år
 • Karen Povelsd., 20 år
 • Anne Povelsd., 13 år
 • Hans Rasmussen, gårdmand på Skarø, III-355, 28.03.1767
 • oo Giertrud Nielsd., lavværge hendes tilkommende fæstemand Peder Madsen
 • Karen Hansd., 23 år
 • Anne Hansd., 21 år
 • Maren Hansd., 19 år
 • Johanne Hansd., 16 år
 • Kirsten Hansd., 15 år
 • Helene Hansd., 13 år
 • Rasmus Hansen, 6 år
 • Anders Hemmedrup, indsidder i Ollerup, III-357, 01.05.1767
 • oo Maren Rasmusd., lavværge Hans Pedersen, der af byen
 • Anne Marie Andersd., 12 år
 • værge farbroderen Jørgen Hansen af Ollerup
 • Johanne Christophersd., Mynderup, III-358, 03.04.1767
 • oo husmand Christian Hansen i Mynderup
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Niels Christophersen er død
 • Jacob Nielsen, bor i Branstrup på Boltinggård gods
 • Jeppe Christophersen, er død
 • Anne Jeppesd. oo Jens Jacobsen smed i Hundtofte på Løjtved gods
 • Jens Christophersen, er død
 • Søren Jensen, boende i Lundehuset på Nakkebølle
 • Anne Jensd. oo Peder Rasmussen i Trunderup på Fjellebro gods
 • Karen Jensd. oo Hans Pedersen i Ulbølle på Rødkilde Gods
 • Hans Christophersen er død
 • Malene Hansd. oo Mads Larsen i Stågerup på Egeskov gods
 • Morten Hansen er død
 • Hans Mortensen, 9 år
 • Anne Margrethe Mortensd., 15 år
 • Else Kirstine Mortensd., 14 år
 • værge stedfaderen Morten Marcussen i Mynderup
 • Maren Christophersd. er død
 • Hans Pedersen møller i Stenstrup på Egeskov gods.
 • Mads Hansen, gårdmand i Egebjerg, III-362, 27.05.1767
 • oo 1 Anne Rasmusd.
 • Niels Madsen, 20 år
 • Hans Madsen, 18 år
 • Anne Kirstine Madsd., 12 år
 • oo 2 Anne Hansd.
 • Anne Madsd., 7 år
 • Johanne Madsd., 5 år
 • Jytte Madsd., 1 år
 • på arvingernes vegne var tilstede som formynder gårdmand Mads Henrichsen Bødker af Egebjerg
 • Karen Jensd., Ollerup, III-366, 30.05.1767
 • oo Hans Pedersen, gårdmand i Ollerup
 • Peder Hansen, 21 år
 • Jens Hansen, 15 år
 • Anne Marie Hansd., 12 år
 • Karen Hansd., 10 år
 • Hermand Christensen, møller i Hvidkilde Mølle, III-368, 23.03.1767
 • oo Anne (?)Torkildsd.
 • Johan Hermandsen, Boende i Nielstrup Mølle
 • Anne Marie Hermandsd., 21 år, trolovet med den nye fæster af møllen Johan Frederik Graf
 • Kirstine Jacobsd., Sørup, III-371, 15.06.1767 (far Jacob Jørgensen, Vester Ml, V.Skr)
 • oo husmand Niels Hansen Mosegaard i Sørup 
 • Karen Nielsd., 15 år
 •  Jacob Nielsen, 14 år 
 • Bodil Nielsd., 12 år
 • Anders Nielsen, gårdmand på Skarø, III-372, 07.07.1767 (far Niels Jørgensen, stedfar Niels Josephsen) oo Maren Andersd. Niels Andersen, 14 år
 • Rasmus Andersen, 8 år
 • Hans Andersen, 4 år
 • Johanne Christine Andersd., 12 år
 • Peder Madsen på Skarø anmeldte et arvekrav på hans hustru Giertrud Nielsd. vegne, efter
 • hendes fader Niels Josepsen. 10.08.1757.
 • Albrecht Jørgensen, Jens Knudsens stedsøn i Ollerup, III-376, 03.02.1766
 • moderen Anne Sophie Albrehtsd. var arving samt hans søskende
 • Peder Jørgensen en helbroder
 • Jørgen Jensen en halvbroder og
 • Maren Jensd. en halvsøster
 • Skifte efter faderen Jørgen Pedersen 18.06.1759
 • Jens Knudsen, gårdmand i Ollerup, III-377, 16.06.1767
 • oo Anne Sophie Albrechtsd., lavværge Niels Jeppesen af Egense
 • Jørgen Jensen, 6 år
 • Maren Jensd., 4½ år
 • Anne Jensd., 7 uger gammel (næste skiftesamling den 17.8.1767)
 • Børnenes værge farbroderen Hans Rasmussen af Dongshøjrup og Peder Pedersen i Svendborg
 • Rasmus Jensen, gårdmand i Sørup, III-385, 14.09.1767
 • oo 1 Birthe Rasmusd.
 • Jens Rasmussen, 16 år
 • Rasmus Rasmussen, 9 år
 • Karen Rasmusd., 18 år
 • Ingeborg Rasmusd., 15 år
 • oo 2 Maren Madsd., lavværge Søren Olufsen fra Svendborg
 • Mads Rasmussen, 3 år
 • Birthe Rasmusd., 10 uger
 • børnenes værger var deres farbroder Niels Jensen af Skovsbo og morbroder Peder Rasmussen fra Egense.
 • Margrethe Christensd., Sørup, III-388, 14.09.1767
 • oo gårdmand Jørgen Povelsen i Sørup
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Rasmus Christensen, gårdmand i Sørup på Ørbæklunde Gods
 • Anne Christensd. oo Rasmus Nielsen her af Sørup
 • Maren Christensd. oo gårdmand Hans Rasmussen her i byen
 • Anne Nielsd., Ballen, III-392, 23.09.1767
 • oo husmand Peder Pedersen.
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Jens Larsen, husmand i Ollerup
 • Hans Nielsen, indsidder i Ballen
 • Niels Nielsen, indsidder i Skovsbo
 • Appelone Nielsd. oo gårdmand Christen Markussen i Ballen
 • Karen Nielsd. oo husmand Mads Pedersen i Skovsbo
 • Kirsten Nielsd. er død og har efterladt sig
 • Susanne Johansd., 21 år
 • Hans Rasmussen, gårdmand i Sørup, III-394, 26.09.1767
 • oo Maren Christensd., lavværge broderen Rasmus Christensen af Sørup
 • Rasmus Hansen, 24 år
 • Niels Hansen, 13 år
 • Karen Hansd., 20 år
 • Mette Kirstine Hansd., 18 år
 • børnenes værge farbroderen gårdmand Rasmus Rasmussen af Sørup
 • Peder Jørgensen, husmand i Skovsbo, III-397, 02.10.1767
 • oo Kirstine Madsd., lavværge Niels Pedersen af Skovsbo
 • Maria Pedersd., 3/4 år
 • Nærmeste pårørende Mads Pedersen af Skovsbo
 • Niels Jensen, gårdmand i Holmdrup, III-401, 09.10.1767
 • oo Ellen Jørgensd., lavværge hendes fader Jørgen Pedersen af Heldager
 • Jens Nielsen, 1 år
 • Johanne Nielsd., 7 år
 • Maren Nielsd., 4 år
 • børnenes værge dere farbroder Rasmus Jensen fra Lunde
 • Rasmus Bertelsen, til huse hos faderen Bertel Jensen i Sørup, III-406, 27.10.1767
 • oo Karen Knudsd., lavværge hendes fader Knud Nielsen af Rødskebølle
 • Arving er faderen Bertel Jensen
 • Karen Hansd., (?Skovsbo), III-409, 29.12.1767
 • oo gårdmand Jens Skovsbogaard
 • Maren Jensd., 19 år
 • Anna Sophie Jensd., 17 år
 • Mette Jensd., 13 år
 • Kirstine Jensd., 7 år
 • Hans Jensen, 5 år
 • Rasmus Jensen, 2 år
 • Dorthe Madsd., Øster Skerninge, III-412, 20.01.1768
 • oo Lars Henrichsen Bruun, gårdmand i Øster Skerninge
 • Henrich Larsen, 19 år
 • Mads Larsen, 17 år
 • Apellone Larsd., 16 år
 • Mads Henrichsen, gårdmand i Egebjerg, III-414, 04.02.1768
 • oo 1 Margrethe Rasmusd., skifte 16.09.1757
 • Henrich Madsen, 23 år
 • Boel Madsd., 19 år
 • Maren Madsd., 15 år
 • oo 2 Anne Hansd., lavværge hendes broder Knud Hansen , gårdmand i Dongshøjrup
 • Hans Madsen, 5 år
 • Niels Madsen, 3½ år
 • Karen Margrethe Madsd., 8 uger
 • børneness nærmeste fødte værge var deres farbroder Jens Henrichsen i Ollerup
 • Johanne Hansd., Øster Skerninge, III-419, 26.03.1768 oo gårdmand Hans Rasmussen Hytteballe i Øster Skerninge Rasmus Hansen (1)0 år
 • Maren Hansd., 4 år
 • Jørgen Pedersen, husmand i Øster Skerninge, III-422, 23.04.1768
 • oo Maren Rasmusd., lavværge Morten Hansen
 • Arvinger er den afdødes søskende:
 • Rasmus Pedersen, gårdmand i Øster Skerninge
 • Karen Povelsd., Holmdrup, III-424, 09.05.1768
 • oo gårdmand Niels Hansen i Holmdrup
 • Arvingerne er:
 • hendes moder afgangne Povel Andersens enke Maren Hansd.
 • en broder Anders Povelsen, 26 år
 • en broder Hans Povelsen, 20 år
 • en søster Anne Povelsd., 14 år
 • nærmeste pårørende husmand Hans Veistrup her af byen
 • Christen Rasmussen Skovsbogaard, gårdmand i Sørup, III-425, 26.05.1768
 • oo Maria Nielsd., lavværge Lars Pedersen
 • Rasmus Christensen, 15 år
 • Niels Christensen, 11 år
 • Anne Christensd., 20 år
 • Hanne Christensd., 17 år
 • Børnenes formynder Hans Madsen af Kogtved.
 • Anne Nielsd., indsidderske i Mynderup, III-429, 01.07.1768
 • oo 1 Jens Hansen
 • Lars Jensen, gårdmand i Mynderup
 • Niels Jensen, gårdmand i Mynderup
 • Hans Jensen, gårdmand i Skovsbo
 • Anders Jensen, husmand i Holmdrup
 • Mette Jensd. oo gårdmand Peder Hendrichsen i Ollerup
 • Maren Jensd. oo Jens Hendrichsen, i Ollerup på Brahetrolleborg gods
 • Bodel Jensd. oo Hans Pedersen smed i Sallinge på Arreskov gods
 • Else Jensd. oo Lars Jørgensen i Diernisse på Holstenshus gods
 • oo 2 Christopher Hansen
 • Jens Rasmussen Strøyer, gårdmand i Skovsbo, III-431, 03.11.1768
 • oo Kirsten Pedrsd., lavværge Johannes Madsen af Egense
 • oo 1 Peder Rasmussen
 • Arving er den afdødes fader gårdmand Rasmus Rasmussen Strøyer af Skovsbo
 • Maren Nielsd., Skovsbo, III-432, 03.11.1768
 • oo 1 Peder Skovsbogard
 • Rasmus Pedersen, 21 år
 • Anna Pedersd. oo indsidder Hans Jørgensen Vangeled her i byen
 • oo 2 husmand Mads Pedersen i Skosbo
 • Rasmus Rasmussen, urtemand i Egense, III-433, 16.11.1768
 • oo Karen Rasmusd., lavværge Hans Hansen
 • Rasmus Rasmussen, 15 år
 • Kirstine Rasmusd., 21 år
 • Anne Marie Rasmusd., 11 år
 • Kathrine Maria Rasmusd., 8 år
 • Overværende Povel Christensen
 • Ole Hansen Lidske, gårdmand i Egense, III-435, 24.11.1768
 • oo Johanne Nielsd., lavværge Knud Pedersen
 • Anne Marie Olesd., 4 år
 • Nærmeste pårørende Jens Nielsen Juel, gårdmand i Egense
 • Morten Pedersen Steen, tærsker på Hvidkilde, III-436, 13.06.1768
 • Peder Mortensen, 19 år
 • Ingeborg Mortensd., 26 år
 • Anne Mortensd., 23 år
 • Karen Hansd., Egense, III-443, 15.12.1768
 • oo gårdmand Rasmus Rasmussen Skovsbogård i Egense
 • Karen Rasmusd., 6½ år
 • Apollone Rasmusd., 2 år
 • Christen Christensen, husmand i Øster Skerninge, III-444, 12.01.1769
 • oo Johanne Jensd.,lavværge Hans Fisker af Ollerup
 • Karen Christensd., 30 år
 • Anne Christensd., 25 år
 • værge farbroderen Povel Christensen af Egense
 • Jørgen Povelsen, gårdmand i Sørup, III-445, 28.09.1768
 • oo 1 Anne Larsd.
 • Lars Jørgensen, 22 år
 • Anne Jørgensd., 25 år
 • Værge deres morbroder Hans Larsen af Sørup
 • oo 2 Karen Rasmusd., lavværge hendes fader Rasmus Hansen
 • Rasmus Pedersen, husmand i Vester Skerninge, III-449, 02.03.1769
 • oo Sara Frandsd., lavværge Morten Rasmussen af Vester Skerninge
 • Arvinger er den sal. mands søskende:
 • Kirsten Pedersd. oo gårdmand Rasmus Larsen Juel af Skovsbo
 • Zidsel Pedersd. oo husmand Mads Pedersen i Skovsbo
 • Margrethe Pedersd. oo mons. Jerming degn i Herringe
 • Jens Hansen Gemahl, gårdmand i Rårud, III-450, 05.05.1769
 • oo Maren Nielsd., lavværge Peder Jespersen af Rårud
 • Hans Jensen, 5 år
 • Niels Jensen, 1 år
 • værge deres farbroder Peder Hansen Gemahl her af byen
 • Maren Hansd., Nederste Ørkilds Mølle i Svendborg, III-451, 06.05.1769
 • oo 1 Anders Hansen møller, henvisning til skifte 21.07.1751
 • Hans Andersen, 27 år
 • Karen Andersd. oo gårdmand Jens Hansen Møller i Holmdrup
 • Kirsten Andersd. oo Hans Hansen Lindegaard, borger og skomager i Svendborg
 • Anne Andersd. oo Rasmus Andreasen, borger og feldbereder i Svendborg
 • Maria Andersd., 30 år
 • oo 2 Jørgen Olsen, møller i Nederste Ørkild Mølle
 • Niels Rasmussen, gårdmand i Ballen, III-453, 01.02.1769
 • oo Malene Sophia Nielsd., lavværge Rasmus Rasmussen af Albjerg/Peder Jespersen af Rårud
 • Anne Marie Nielsd. , 3 år
 • Niels Nielsen (født ved skiftesamlingen 21.06.1769)
 • nærmeste pårørende Anders Rasmussen i Ballen, værge 21.6.: farbroder Rasmus Rasmussen af Albjerg på Tiselholt gods.
 • Hans Pedersen gårdmand i Heldager og hustru Maren Pedersd., III-457, 06.05.1769
 • Kontrakt og forening om frivillig afståelse af deres fæstegård til Lars Christophersen, mod
 • aftægt, samt afståelse af diverse sager til Hans Pedersens søstersøn unge Hans Hansen.
 • Ellen Povelsd., indsidder hos husmand Bertel Jørgensen i Rødskebølle, III-459, 06.05.1768
 • enke efter Hans Juel, henvisning til skifte 22.07.1750
 • Peder Hansen Juel, skal opholde sig i Norge
 • Christen Hansen, boede i Ringe, er død
 • Hans Christensen, 10 år
 • Maren Hansd. oo Bertel Jørgensen, husmand i Rødskebølle
 • Anne Hansd. oo Christen Jensen, husmand i Søerup
 • Jørgen Pedersen, gårdmand i Egense, III-463, 26.07.1769
 • oo Mette Jørgensd., lavværge Peder smed af Egense
 • Lars Jørgensen, 8 år
 • Anders Jørgensen, 1 år
 • Anne Marie Jørgensd., 6 år
 • Maren Jørgensd., 1 år
 • Christen Hansen Bierre, ungkarl, døde hos gårdmand Anders Hansen Kudsk i Sørup, III-465, 08.05.1769
 • Arvinger er hans hel og halvsøskende:
 • Maren Hansd., helsøster tjener Niels Ernstsens enke i Svendborg
 • Peder Hansen, helbroder, gårdmand i Kogtvedgård på Ørbæklunde gods er død
 • Hans Pedersen, 30 år
 • Maren Pedersd., 27 år
 • Anne Pedersd., 19 år
 • Peder Christensen, en halvbroder er død
 • Anne Pedersd., 19 år
 • Anna Christensd., halvsøster, er død
 • Peder Larsen, 22 år
 • Jørgen Larsen, 16 år
 • Maren Larsd., 19 år
 • Karen Larsd., 12 år
 • Maren Christensd., halvsøster tjener i København
 • Christen Hansen i Sørup, halvbroder, på Ørbæklunde gods, er død
 • Rasmus Christensen, gårdmand i Sørup på Ørbæklunde gods
 • Anne Christensd. oo Rasmus Rasmussen i Sørup
 • Maren Christensd. oo Hans Rasmussen i Sørup
 • Anders Jensen, husmand i Holmdrup, III-474, 12.06.1769
 • oo 1 Maren Jørgensd. (III-328, 07.10.1766)
 • Kirsten Andersd., 7 år
 • Værge Jens Jensen af Holmdrup som nærmeste pårørende/ Rasmus Jørgensen af Heldager
 • oo 2 Anne Margrethe Rasmusd., værge Rasmus Jensen af Åby
 • Maren Andersd., 2 år
 • Anne Andersd., 14 dage (født ved skiftesamling 08.11.1769
 • Værger: Hans Jensen af Skovsbo og Lars Jensen af Mynderup
 • Anna Sophie Albrechtsd., Ollerup, III-478, 11.11.1769
 • oo 1 Jørgen Pedersen
 • Peder Jørgensen, 14 år
 • oo 2 Jens Knudsen
 • Jørgen Jensen, 9 år
 • Maren Jensd., 7 år
 • Anne Jensd., 2½ år
 • Værge fabroder Hans Knudsen, Dongshøjrup og Peder Pedersen, handskemager
 • oo 3 Hans Andersen
 • Børnene skal bo og opdrages hos handskemager Peder Pedersen i Svendborg indtil de bliver 10 år.
 • Hvis han dør inden overtager stedfaderen deres opdragelse. Peder Pedersen Handskemager er svoger til Jens Knudsen.
 • Anne Christensd., Skovsbo, III-484, 09.01.1769
 • oo husmand Mads Mortensen i Skovsbo
 • Arvinger er den afdødes søskede:
 • Karen Christensd. oo Lars Bjørnsen, Svendborg
 • Rasmus Christensen i Vollerup på Alsland tæt ved Sønderborg, er død
 • Anne Marie Rasmusd. oo Christian Nielsen af Vollerup
 • Ellen Rasmusd.
 • Søren Rasmussen, gårdmand Mads Nielsens stedsøn i Egense, III-488, 02.12.1769
 • Faderen Rasmus Madsen, skifte 01.05.1759
 • Broderen Hans Rasmussen, skifte 08.12.1760
 • Arvingerne er den afdødes moder
 • Anne Sørensd. oo gårdmand Mads Nielsen
 • Mads Rasmussen, 16 år, en helbroder, værge farbror Johannes Madsen, Egense
 • Rasmus Madsen, 8 år, en halvbroder
 • Peder Rasmussen, gårdmand i Skovsbo, en halvbroder, er død
 • Rasmus Pedersen, 8 år, værge stedfar Rasmus Juel af Skovsbo
 • Mads Mortensen Back, husmand i Skovsbo, III-489, 05.12.1769
 • oo Appelone Knudsd., værge henes fader Knud Jørgensen Banketoft i Egense
 • Arving er den afdødes fader Morten Rafn af Egense
 • Cathrine Hansd., Vester Skerninge, III-490, 08.01.1770
 • oo Morten Rasmussen Bødker
 • Arvinger er hendes søskende:
 • broderen Niels Hansen, er død
 • Marie Hansd. oo husmand Hans Larsen i Aalevaldshus ved Aastrup
 • søsteren Maria Hansd.
 • søsteren Anna Hansd.
 • søsteren Karen Hansd., er død
 • Morten Mortensen
 • Marie Mortensd.
 • Johanne Mortensd.
 • søsteren Licabeth Hansd., er død
 • Mads Jørgensen
 • Anna Jørgensd.
 • Rasmus Jørgensen
 • Karen Jørgensd.
 • Hans Jørgensen
 • På arvingernes og egne vegne underskriver Hans Larsen og Jesper Rasmussen
 • ..ren Andersd., Holmdrup, III-492, 30.04.1770
 • oo husmand Hans Nielsen Veistrup i Holmdrup
 • Arving er hendes fader husmand Anders Nielsen i Dongshøjrup på Hvidkilde gods.
 • Hans Larsen, gårdmand, Dongshøjrup, III-493, 31.01.1770
 • oo Karen Nielsd., lavværge hendes søn Niels Rasmussen
 • Lars Hansen, 3 år, værge Juchum Larsen, Egense
 • Christen Larsen, gårdmand i Holmdrup, III-495, 07.06.1770
 • oo Mette Kirstine Hansd., lavværge Iver Pedersen her af byen
 • Lars Christensen 1½ år, farbroderen Hans Larsen af Sørup var værge
 • Jens Nielsen, husmand i Holmdrup, III-496, 07.06.1770
 • oo Anne Jensd.,
 • Jens Jensen, 6 år
 • Niels Jensen, 1 år
 • Mette Jensd., 3½ år
 • børnenes værge deres farbroder Lars Nielsen, gårdmand i Holmdrup
 • Karen Rasmusd., Egense, III-497, 24.03.1770
 • oo 1 Rasmus Rasmussen
 • Rasmus Rasmussen, 16 år
 • Kirstine Rasmusd., 22 år
 • Anne Marie Rasmusd., 12 år
 • Kathrine Marie Rasmusd., 9 år
 • På disse vegne var gårdmand Hans Larsen i Egense overværende
 • oo 2 husmand Hans Hansen Lange i Egense
 • Johanne Henrichsd., Gundestrup, III-499, 20.06.1770
 • oo 1 Ole
 • Hans Olsen, 44 år
 • Maren Olsd. oo Niels Christensen i Kaahusene på Brahetrolleborg gods
 • oo 2 Morten Rasmussen, gårdmand i Gundestrup
 • Karen Mortensd., 27 år
 • Maren Mortensd., 19 år
 • Værge for disse var Hans Olsen og Niels Christensen
 • Lars Knudsen, skrædder i Egense, III-501, 28.12.1770
 • "Så snart det blev anmeldt at Lars Knudsen skræder i Egense afvigte gaars nat paa marken imellem Ollerup og Egense maatte være omkommende i det onde vejr siden han imod sædvane var bleven borte og ikke hjemkommen, til den ende indfandt ridefogden tillige med tvende mænd sig her i Egense for at holde lovlig registrering ....."
 • oo 1
 • Hans Larsen, 11 år
 • Anne Kirstine Larsd., 17 år
 • Hedevig Cathrine Larsd., 15 år
 • Clara Larsd., 13 år
 • Ellen Larsd., 9 år
 • Pauline Larsd., 6½ år
 • Sophie Amalie Larsd., 6½ år
 • Børnenes værge deres fasters mand Daniel August Skrøder fra Horne
 • oo 2 Johanne Hansd., lavværge Anders Larsen Mosegaard i Sørup
 • Jens Rasmussen skræder, husmand i Ollerup, III-512, 18.05.1770
 • oo 1
 • Kirstine Jensd. oo Christopher Rasmussen murmester boende på Ærø
 • oo 2 Karen Jensd., lavværge Hans Larsen
 • Margrethe Pedersd., Dongshøjrup, III-517, 27.10.1770
 • oo Jørgen Clausen smed, Dongshøjrup
 • Hans Jørgensen, 3 år
 • Tilsynsværger barnets morbrødre Morten og Niels Pedersen fra Høje
 • Hans Mortensen, gårdmand i Kværndrup, III-519, 16.10.1770
 • oo Anna Hansd., lavværge Peder Sørensen i Fallegaard
 • Morten Hansen, 6 år
 • Dorthe Hansd., 5 år
 • Hans Hansen, 3 år
 • Margrethe Hansd., 14 uger
 • Nærmeste pårørende Rasmus Mortensen af Dongshøjrup, deres farbroder
 • Lars Hansen Hemmedrup, husmand i Ollerup, III-523, 13.11.1770
 • oo Anna Marie Madsd.,
 • Arvinger er den afdødes hel- og halvsøskende:
 • fuldbroder Jørgen Hansen, gårdmand i Ollerup
 • 2 halvbroder Søren Hansen, afdanket rytter, bor i Odense
 • halvbroder Anders Rasmussen, husmand i Ollerup, død
 • Anne Marie Andersd., 16 år
 • halvsøster Abel Cathrine Hansd. oo Cornelius Pedersen i Høje, er død
 • Peder Corneliusen
 • Anna Sophia Corneliusd.
 • halvsøster Anne Marie Hansd. tjenende på Hindemae
 • halvsøster Lisbet Kirstine er død og har efterladt sig
 • Bertel Rasmussen, tjener i Ollerup
 • Hans Rasmussen, tjener i Gundestrup
 • Dorthe Marie Rasmusd. oo Hans Eriksen, skovfoged i Svendborg
 • Maren Jensd. til huse i Holmdrup hos gårdmand Jens Møller, III-528, 11.06.1770
 • enke efter Ole Jensen
 • Arvingerne er hendes søskende
 • Niels Jensen bødker i Svendborg
 • Hans Jensen boede i Skovmøllen ved Bjørnemose er død
 • Maren Hansd. oo i Skårupøre på Klingstrup gods
 • Barbara Hansd. oo i Skårupøre, er død
 • Karen Pedersd.
 • Helle Pedersen
 • Jens Hansen Møller, gå¨rdmand i Holmdrup
 • 3 Rasmus Jensen i Tved på Bjørnemose gods
 • Anne Jensd. oo Jørgen ..ingdegaard, er død, har efterladt 2 sønner og 1 datter
 • Kirsten Jensd. oo Lars Jensen i Lakkendrup, er død, har efterladt 2 sønner og 2 døtre
 • Karen Jensd. boende i Troense på Tåsinge oo Anders Møller skibstømmermand
 • Jens Buck, indsidder i Ollerup, III-537, 06.06.1770
 • oo Margrethe Rasmusd., lavværge Simon Rasmussen af Ballen
 • Der var ingen arvinger.
 • Karen Rsmusd., Egense, III-541, 24.09.1770
 • oo Peder Pedersen Juel, husmand i Egense
 • Hans Pedersen, 2 år
 • Peder Henrichsen, gårdmand i Ollerup, III-545, 04.01.1771
 • oo Mette Jensd., lavværge Lars Jørgensen af Mynderup
 • Jens Pedersen, 17 år
 • Anna Pedersd., 13 år
 • Værge deres farbroder Niels Henrichsen i Øster Skerninge
 • Peder Christensen, husmand i Heldager, III-547, 10.01.1771
 • oo Zille Jørgensd., lavværge Povel Jensen
 • Christen Pedersen, 13 år
 • Knud Pedersen, 8 år
 • Kirsten Knudsd., Ollerup, III-548, 05.06.1771
 • oo husmand Hans Liboritsen i Ollerup
 • Liboritz Hansen, 12 år
 • Knud Hansen, 8 år
 • Lovise Nielsd., hos gårdmand Niels Skytte i Egense, III-549, 19.06.1771
 • Arvingene var indkaldt, men der kom kun
 • Hans Jensen boende i Lykkeby i Tullebølle sogn på Langeland, som angav at hans kone var en
 • halvsøster til Lovise Nielsd. Arvingerne blev anmeldt at være:
 • en broder Hans Nielsen, 20 år, tjener Niels Skytte, formynder Hans Nielsen, gdm., Egense
 • halvbroder Palle Nielsen, husmand i Gislev Holme
 • halvsøster Mette Cathrine Nielsd. oo Hans Jensen på Lykkeby
 • halvsøster Ingeborg oo husmand Hans Storkehauge i Hesselager
 • Hans Nielsen, tærsker på Nielstrup, III-553, 19.03.1771
 • Arvinger er hans søster:
 • Malene Nielsd. af Ballen, enke, lavværge Eggert Ditlevsen
 • Niels Olsens børn: (en fasters børn)
 • Rasmus Nielsen
 • Niels Nielsen
 • Peder Nielsen
 • Susanne Nielsd., alle af Sørup
 • Enken Magdalene Nielsd. lod sin arvepart gå til sine børn
 • Niels Nielsen, 2 år
 • Anna Margrehe Nielsd., 6 år
 • disse børns værge var deres farbror Rasmus Rasmussen i Albjerg på Tiselholt gods.
 • Peder Jørgensen bødker, gårdmand i Vester Skerninge, III-561, 15.07.1771
 • oo Mette Pedersd., lavværge Niels Andersen af Vester Skerninge
 • Jørgen Pedersen, gift og tjener her i gården
 • Frands Pedersen, 26 år
 • Mette Pedersd. oo gårdmand Rasmus Hytteballe her i byen
 • Maria Pedersd. oo Peder Pedersen, husmand her ibim.
 • Johanne Pedersd., 23 år
 • Margretha Pedersd., 21 år
 • Anna Pedersd., 18 år.
 • For de tre sidstnævnte var broderen Frands Pedersen værge.
 • Den ældste Jørgen Pedersen har fæstet og tiltrådt gården og giver moderen aftægt
 • Niels Madsen, gårdmand i Dongshøjrup, III-563, 11.10.1771
 • oo Dorthe Jensd.
 • Arvinger var den afdødes søskende:
 • en broder Christopher Madsen boende i Bobjerg på Løjtved gods
 • en halvsøster Birthe Madsd. enke efter Anders Jensen i Høje
 • en broder Rasmus Madsen i Høje er død har efterladt 2 børn
 • en søster Anne Madsd., Lille Løjtved er død og har efterladt sig 4 børn
 • en søster Maren Madsd., boede i Kværndrup, er død og har efterladt sig 1 barn
 • en søster Kirsten Madsd. var gift med Hans Knudsen i Dongshøjrup og har efterladt
 • sig 4 børn
 • Da boet blev opgjort var gælden størst. Blandt kreditorerne var 2 sønner fra stedet:
 • Niels og Hans Larsen, som også havde penge til gode.
 • Hans Henrichsen, husmand i Øster Skerninge, III-568, 20.11.1771
 • oo Birthe Nielsd., lavværge Hans Pedersen
 • Henrich Hansen, 13 år
 • værge farbroderen Søren Henrichsen af Ollerup
 • Rasmus Rasmussen Hytteballe, gårdmand i Vester Skerninge, III-569, 12.10.1771
 • oo Mette Pedersd., lavværge Jørgen Pedersen
 • Arvinger var mandens børn:
 • Rasmus Rasmussen, 12 år
 • Hans Rasmussen, 6 år
 • Peder Rasmussen, 4 år
 • Frands Rasmussen, 1 år
 • Børnenes værge var deres farbroder Jens Rasmussen væver i Kogtved