Kaldsbrev 1504 for Anders Ingvarsen

| | |
Liber Copiarum 1565, s.182, Sunds Herreds Provsti (LAO)

Transkribtion v. tidl. landsarkivar Anne Riising

Domini Episcopi Johannis Andreæ collatio in ecclesiam Olderup

Johannes Andree Dei et apostolice sedis gracia Episcopus

Otthonensis nobis dilecto Andree Inguari

nostre diocesis clerico paternum affectum in Domino

cum salute. Tuarum probitatis et virtutum merita

nos sollicitant inuitant et inducunt vt perseuerantiam

tuam speciali fauoris gracia prosequamur. Quapropter

ecclesiam parochialem beati Petri in Olderup nostre diocesis

per obitum cuiusdam domini Johannis Petri vltimi

et immediati possessoris ejusdem vacantem tibi

cum omnibus iuris plenitudinibus in nomine Domini conferimus

per presentes Teque per bireti nostri impositionem

inuestimus presentialiter ad eandem curam animarum

et administrationem spiritualium et temporalium

tibi in auctoritatem tuam plenius committimus. Volumus

etiam tibi de omnibus et singulis dicte ecclesie fructibus redditibus

iuribus et pertinentiis integre plene committi alterutro? quovis

modo et cum effectu responderi mandamus. Nihilominus

duobus sacerdotibus dicte ecclesie vicinioribus

qualibet presentibus requisiti te in predicte ecclesie

realem et corporalem possessionem introducamus.

In cuius collationis testimonium sigillum nostrum presentibus

inferius est appensum

Datum in Monasterio Dalum in vigilia beati Matthei apostoli

Anno Domini Mdiiii

Hr. biskop Jens Andersens kaldsbrev til Ollerup kirke.
Jens Andersen af Guds og det apostolske sædes nåde biskop i Fyns stift faderlig kærlighed til os elskelige Anders Ingvarsen, gejstlig i vort stift, med hilsen i Herren.
Dine fortjenester i hæderlighed og dyd bevæger, opfordrer og tilskynder os til at belønne din vedholdenhed med en særlig gunst. Derfor overdrager vi ved dette brev Sct. Peters kirke i Ollerup sogn i vort stift, som er vakant efter at den sidste direkte besidder en vis hr. Jens Petersen er død, til dig i Herrens navn med alle dens lovlige rettigheder.
Og ved pålæggelsen af vor baret indvier vi dig personligt til den samme sjælesorg og overdrager forvaltningen af åndelige og verdslige sager til din fulde myndighed. Vi vil også at alle og enhver af den nævnte kirkes afgrøder, indtægter, rettigheder og tilliggende urørt og fuldstændigt på en hvilken som helst måde overdrages dig og fuldt ud skal svares til dig. Ligesåvel vil vi efter ønske i nærværelse af to nabopræster til nævnte kirke indsætte dig i den faktiske besiddelse af nævnte kirke .
Til bekræftelse af dette kaldsbrev er vort segl vedhængt nederst på dette brev.
Givet i Dalum Kloster dagen før dagen for den salige apostel Mathæus [20. sept.]. I det Herrens år 1504