Relationer over Fyns stifts tilstand 1735

| | | | | | | |
Kommercekollegiet Dansk-Norske Sekretariat - Relationer over de danske stifters tilstand 1735-37. Rigsarkivet