Museets komite samlet i 1910

Museets komite samlet i 1910
Komiteen til Fåborg Malerimuseum forsamlet 1910 hos Mads Rasmussen. Fra venstre Tom Petersen, Mads Rasmussen, Peter Hansen, Johannes Larsen, Jens Birkholm og Fritz Syberg