Bestyrelsesmedlemmer i Egebjerg lokalhistoriske Forening

Bestyrelsesmedlemmer i Egebjerg lokalhistoriske Forening
Med ryggen til konsulent Aage Lauritsen, Ulbølle (fmd. for Historisk Samfund på Fyn, så Finn Buch, Kirkeby og yderst Folmer Riis (første fmd. for Egebjerg lokalhistoriske Forening)