Fortegnelse over de Menighedsmedlemmer, der have løst Sognebåndet i Henhold til Lov af 4 April 1855

| | |
Protokol i Salling Herreds Provsti.LAO.
 
1856 Hans Christophersen, V. Skerninge til Pastor J.S. Brandt, OllerupPastor J.S. Brandt, OllerupBrandt, Ollerup
1856 Husmand Peder Mogensen, V.Skerninge til Brandt, Ollerup
1856 Skræder Niels Hansen, Gestelev til Rambusch, kapellan i  Nr. Lyndelse.
1856 Mechanicus Simonsen, V.Skerninge til Brandt i Ollerup.  Vendte tilbage til provst Ramsing i novbr. 1869.
1856 Karen Christensen, Vantinge til Birkedal i Ryslinge
1858 Smed og husmd. Hans Jacob Alsing med hustru og sviger forældre, Herringe til Birkedal i Ryslinge
1858 Ungkarl Hans Johansen, Herringe til Birkedal i Ryslinge
1858 Smedesvend Peder Hansen og hustru, V. Skerninge til Brandt  i Ollerup. Enken trådte tilbage i marts 1873
1858 Gårdmand Rasmus Pedersen Møller og familie, V. Skerninge  til Brandt i Ollerup
1858 Gårdmand Hans Jørgensen, Herringe, til Vilhelm BirkedalVilhelm BirkedalBirkedal i Ryslinge
1859 Bødker Hans Jørgensen med hustru og søn, Herringe til  Birkedal i Ryslinge
1859 Gårdmand Christen Pedersens datter Magdalene, Herringe til  Birkedal i Ryslinge
1859 Skræder Niels Hansen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1859 Gårdmand Hans Nielsens datter Marie, Ulbølle til Brandt i  Ollerup
1859 Ungkarl Anders Hansen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
 (politikeren Anders Hansen Tange )
1859 Skræder Peder Pedersen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1859 Tjenestekarl Knud Jacobsen, V. Skerninge til Brandt i  Ollerup
1859 Hørsvinger Peder Hansen og hustru, V.Skerninge til Brandt  i Ollerup
1859 Ungkarl Hans Bondesen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1861 Gårdmand Niels Knudsens datter Mette Cathrine, Vantinge  til Birkedal i Ryslinge
1861 Gårdmand Hans Nielsen med familie, Ulbølle til Brandt i  Ollerup
1861 Snedker Jens Marqvardsen og hustru, V.Skerninge til Brandt  i Ollerup
1863 Husmand Anders Jensen med familie, Gestelev til Kofoed i  Sønder Nærå
1863 Husmand Rasmus Pedersen og hustru, Gestelev til Birkedal i  Ryslinge
1865 Husmand Lars Pedersen Bech med hustru og 3 børn, Gestelev  til Kofoed i Sønder Nærå
1867 Karen Pedersen, Heden til Kofoed i Sønder Nærå
1867 Maren Andersen, datter af gårdmand Anders Pedersen,     .
 Vester.Skerninge til Brandt i Ollerup
1867 Rasmus Rasmussen Skov, Ulbølle til Brandt i Ollerup
1867 Hans Pedersen, V.Skerninge til Brandt i Ollerup
1868 J. Olesen, friskolelærer med husstand, 3 personer, Her ringe til Birkedal i Ryslinge
1868 Gårdejer Hans Jørgensen med husstand, 10 personer, Her ringe til Birkedal i Ryslinge
1868 Husmand Hans Johansen med husstand, 4 personer, Herringe  til Birkedal i Ryslinge
1868 Smed Hans Jacob Alsing med husstand, 6 personer, Herringe,  til Birkedal i Ryslinge
1868 Aftægtsmand og bødker Hans Jørgensen, Herringe til  Birkedal i Ryslinge
1868 Husmand Hans Christian Rasmussen med husstand, 3 per soner,Herringe til Birkedal i Ryslinge
1868 Gårdmand Anders Tange med familie (kone og 2 børn),    Gestelev til Birkedal i Ryslinge
11868 Friskolelærer Hans Jakobsen, Palleshave, Gestelev sogn til  Birkedal i Ryslinge
1868 Husmand Rasmus Pedersen og kone, Gestelev til Birkedal i  Ryslinge
1868 Aftægtsmand Mads Nielsen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1868 Husmand Hans Jørgensen og kone, Gestelev til Birkedal i  Ryslinge
1868 Ungkarl Hans Bondesen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1868 Ungkarl Niels Andersen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1868 Gårdmand Mads Nielsen med kone og 7 børn, Gestelev til  Birkedal i Ryslinge
1868 Ungkarl Niels Madsen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1868 Gårdmand Christen Larsen med familie, Vantinge til  Birkedal i Ryslinge
1868 Tjenestekarl Anders Hansen, Vantinge til Birkedal i Rys    linge
1868 Gårdmand Hans Larsens sønner Lars Hansen og Søren Hansen  og datter Ane Marie Hansen, Vantinge til Birkedal i  Ryslinge
1868 Møllebestyrer H.P. Bentzen i Hattebæks Mølle, Jordløse til  Birkedal i Ryslinge
1869 Morten Rasmusssen Skov m. familie, Ulbølle til Brandt I  Ollerup
1869 Hansine Kirstine Madsen, Jordløse til Birkedal i Ryslinge
1869 væver i Guulfeldt Hans Christian Andersen m. familie,  Allested til Birkedal i Ryslinge
1869 Vævepige Marie Kirstine Hansen, Allested til Birkedal i  Ryslinge
1869 Tjenestepige Kirsten Lumholt, Vejle til Birkedal i Rys linge
1869 Tjenestepige Ane Lumholt, Vejle til Birkedal i Ryslinge
1869 Husmd. og væver Lars Jensen m. kone, V. Skerninge til  Brandt i Ollerup
1869 Husmand Niels Hansen med hustru, Ulbølle til Brandt i  Ollerup. Vendt tilbage 1872
1869 L.J.Andersens enke med søn Jacob Knudsen, Hedengård til  pastor Clausen, Ryslinge
1869 Husmand Jens Nielsens datter Ane Jensen i Ståby, Broby  sogn til Birkedal i Ryslinge
1869 Maren Kirstine Rasmussen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
1870 Boelsmand Rasmus Nielsen og hustru, Gestelev til Præst og højskolemand Johannes ClausenPræst og højskolemand Johannes ClausenClausen i  Ryslinge
1870 Ungkarl Hans Christian Pedersen Bek, Heden til Birkedal i  Ryslinge
1870 Jens Pedersen Bek, ungkarl, Heden, til Birkedal i Ryslinge
1870 Pigen Sidsel Jensen Lumholt, Heden til Birkedal i Ryslinge
1870 Ungkarl Hans Nielsen, Allested til Clausen i Ryslinge
1870 Tjenestekarl Rasmus Jørgensen, Espe til Birkedal i Rys linge
1870 Tjenestekarl Peder Christensen, Espe til Birkedal,Ryslinge l870 Gårdmand Lars Hansen, Espe til Birkedal i Ryslinge
1870 Ungkarl Jørgen Jørgensen, Vantinge til Clausen, Ryslinge
1870 Husmand Lars Pedersen og kone, Espe til Birkedal, Ryslinge
1871 Hansine Kristine Rasmussen, datter af gmd. Rasmus Knudsen,  Espe til Birkedal, Ryslinge
1871 Husmand og væver Jørgen Hansen på Palleshave Mark, Ges telev sogn til Birkedal, Ryslinge
1871 Bertel Frederik Hansen med hustru, Gestelev til Clausen,  Ryslinge
1871 Smed Hans Rasmussen med hustru, Vantinge til Clausen,  Ryslinge
1871 Peter Hansen Schmidt, Gestelev, til Clausen, Ryslinge
1871 Skolelærer Jensen og hustru, Vejle til Birkedal, Ryslinge
1871 Tjenestepige Karen Nielsen, Krarup, til Birkedal, Ryslinge
1871 Pigen Ane Hansen, Espe til Birkedal, Ryslinge
1872 Proprietær L.Petersen på Vejlegård med familie, Vejle til  Birkedal, Ryslinge
1872 Niels Madsens enke, Heden, til Clausen, Ryslinge
1872 Møllersvend Peder Christian Jørgensen, Jordløse til  Birkedal, Ryslinge
1872 Rasmus Hansen, hos gmd. Christen Larsen, Vantinge til  Birkedal, Ryslinge
l872 Tjenestepige Maren Kirstine Hansen, Espe til Birkedal,  Ryslinge
1872 Søren Jørgensen med hustru og børn, Gestelev til Clausen,  Ryslinge
1872 Gårdmand Kristen Larsen og hustru i Findinge, Espe sogn,  til Birkedal, Ryslinge
1872 Dannebrogsmand Niels Urbansen, Herringe til Clausen,  Ryslinge
1873 Friskolelærer Morten Markussen, Ulbølle til Brandt,   l873 Sara Pedersen, Espe til Clausen, Ryslinge
1873 Kristiane Larsen?, Vantinge til Clausen, Ryslinge
1873 Husmand Christian Pederen og hustru, Vantinge til Clausen,  Ryslinge
1873 Skomager Jens Jensen, Espe, til Clausen, Ryslinge
1873 Hans Hansen i Findinge, Espe til Clausen, Ryslinge
1873 Gårdmand Rasmus Jørgensen, Vantinge, til Birkedal, Rys linge
1873 Ane Marie Povlsen, Heden til Clausen, Ryslinge
1873 Gårdmand Hans Larsen, Vantinge til Clausen, Ryslinge
1873 Jørgen Hansen, Heden til Birkedal, Ryslinge
1873 Jens Andersen hos gårdmand Kresten Larsen, Espe til  Clausen, Ryslinge
1873 Tjenestepige Karen Kirstine Jensen, Espe til Clausen,  Ryslinge
1873 Tjenestepige Ane Dorthe Larsen, Espe til Clausen , Rys linge
1873 Aft. gårdmand Peder Rasmussens døtre Pernille Kirstine og  Hansine Pedersen, Espe til Birkedal, Ryslinge
1873 Sypige Karen Dorthe Frederiksen, Heden, til Clausen,  Ryslinge
1874 Tjenestekarl Mads Andersen i Findinge, Espe, til  Clausen,  Ryslinge
1874 Gårdmand Peder Hansen med søn Kristen og datter Abelone  Kathrine, Heden til Clausen, Ryslinge
1874 Smed Knud Rasmussen, Vantinge, til Clausen, Ryslinge
1874 Ungkarl Hans Nielsen , Heden til Birkedal, Ryslinge
1874 Hjulmand Niels Hansen og hustru , Gestelev til Birkedal,  Ryslinge
1874 Sypige Johanne Sofie Jørgensen, Herringe, til Birkedal,  Ryslinge
1874 Tjenestekarl Hans Pedersen, Espe til Birkedal, Ryslinge
1875 Anders Jørgen Hansen hos væver Hans Kristian Andersen i  Radby, Allested til Birkedal, Ryslinge
1875 Husmand Jørgen Henriksen på Nr. Broby Mark, til Birkedal,  Ryslinge
1875 Ungkarl Peder Larsen Smed, Vantinge til Clausen, Ryslinge
1876 Friskolelærer Thomas Jørgensen Nørrelund, Håstrup til  Birkedal, Ryslinge
1876 Anders Hansen med hustru, Vantinge Mark til Birkedal,  Ryslinge
1876 Friskolelærer Hannibal Petersen V. Skerninge til Brandt,  Ollerup
1877 Niels Rasmussen og Karen Dorthea Rasmussen, Espe til  Birkedal, Ryslinge
1878 Husmand Niels Jensen på Palleshave Mark med familie,  Gestelev til Clausen i Nr. Lyndelse
1878 Husmand Søren Nielsen, Gestelev til Clausen, Nr. Lyndelse
1878 Husmand P. Knudsens enke, Gestelev, til Clausen, Nr.  Lyndelse
1878 Gårdejer Hans Peder Larsen, Espe til Birkedal, Ryslinge
1878 Husmand Rasmus Andersens enke Kirstine Poulsen, Gestelev,  til Clausen, Nr. Lyndelse
1879 Stationsforvalter J. Sørensens enke, Herringe til  Birkedal, Ryslinge