Gravsten o. Anders Madsen Bølle (+1470)

Gravsten o. Anders Madsen Bølle (+1470)
Søren Abildgaards tegning 1761 (Nationalmuseets arkiv og bibliotek)
"Denne Gravsten er af hviidagtig Marmor, ligger i Closter Kirken i Svendborg, nederst i den mellemste Gang, den var saaledes forslidt, at der ikke kunde faaes mere ud af inscription og Vaaben, end Tegningen viser, den blev aftegnet Ao 1761". Knud Prange har været behjælpelig med identifikation af gravstenen."Det korte af det lange er at jeg synes din ide med Anders Bølle var indlysende rigtig, jeg ærgrede mig over ikke at have fået den. Så gik jeg til den ældgamle Bølle-stamtavle, men her var aldeles ingen Anders - ærgerligt. Heldigvis gik jeg til Trap som imidlertid havde Anders formentlig død 1470 og tillige en interessant henvisning til Chr. Axel Jensens gravstensværk nr. 88. Her er stenen ganske rigtigt omtalt - den findes altså stadig bevaret, omend i meget dårlig forfatning. CAJ læser "math" hvad jeg har svært ved at se på tegningen, han omtaler at Anders kun er nævnt i et enkelt pavebrev (som jeg ikke har ved hånden) og at hans kone Katarina Svendsdatter er ukendt".
 Trap (1957) Svendborg Amt, s. 731: Gravsten tidl. Svendborg Gråbrødrekirke, sen. i Svendborg Vor Frue kirke (CAJensen. Gr. nr. 88)