Strid om til hvilken kirke Bjørnemose og Ørkildmøllerne skulle høre 1559-1563

| | | |
Liber Copiarum 1565-ff. Sunds Herreds provstearkiv, LAO

Strid 1559 ml kirkeværgerne i Tved og Vor Frue om Bjørnemose og de 2 Ørkild møllerStrid 1559 ml kirkeværgerne i Tved og Vor Frue om Bjørnemose og de 2 Ørkild møllerTingsvidne 1563 om Bjørnemose og de 2 Ørkild møllers kirketilhørsforhold