Åstrup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), side 731.

Åstrup kirkeÅstrup kirkeDen hvidkalkede kirke er en langhusbygning på i alt 4 hvælvingsfag, med tårn, våbenhus og gravkapel. Ældst er det romanske skib, som på det nærmeste omfatter langhusets 2.-4. fag regnet fra øst, dog således at det 4. fag i senere tid er forlænget mod vest. Materialet er kampesten, også i vestforlængelsen; det oprindelige sydøsthjørne ses umiddelbart vest for grænsen mellem 1. og 2. fag fra øst. (i hjørnet ved gravkapellet).

Den tilmurede mandsdør skimtes på sydsiden under vinduet i 3. fag fra øst. Den tilsvarende kvindedør mod nord (i våbenhuset) sidder i opr. leje, men er omdannet. I nordsidens 2. fag fra øst skimtes et højtsiddende, nu tilmuret, romansk vindue. I den senere middelalder blev det romanske kor nedrevet og kirken forlænget mod øst i skibets bredde; hele det nye langhus fik 4 fag krydshvælvinger. Tårn og våbenhus er utvivlsomt sengotiske tilføjelser, men begge stærkt omdannede. Tårnets nedre rum, der i 1700t. omdannedes til gravkapel, har gotisk krydshvælving og spidsbuet arkade ind mod skibet.

Eiler Brockenhuus lod 1594 tårnet forhøje med nu forsvundet spir; samtidig blev ved korets side opført et gravkapel med rundbuet arkade mod kirken og dækket med krydshvælving med svære renæssanceprofiler på ribber og hjørnepiller. Både kapellet og korets østgavl har glatte gavle, øjensynlig omdannet i 1700t. På tårnets sydside ses indvendig i murankre årstallet 1765 og bogstaverne C.D.R. (Chr. Ditlev Reventlow). De øvrige partier af tårnet og våbenhuset blev 1852 ommuret og forsynet med renæssancegavle. Ved indlæggelse af centralvarme fandtes 1931 grave under våbenhusets gulv og i skibet en muret grav med liget af Niels Gustav Trolle fra Nakkebølle. Åstrup kirke - sten i ydermur m. skålformede fordybningerÅstrup kirke - sten i ydermur m. skålformede fordybninger1951 opdagedes i våbenhusets østmur en sten med skålformede dordybninger.

KirkerumKirkerumKirkerumKirkerumAltertavleAltertavleDøbefontDøbefontPrædikestolPrædikestolAltertavle, maleri: korsegangen af J. Roed. Rester af lutheransk fløjaltertavle med årstal 1587, malerier og indskr. i Svendborg Amts Museum. Romansk granitfont med bølgeranker på kumme og fod, signeret Hviemanne me fecit, stærkt ophugget (Mackeprang. D. 125); dåbsfad o. 1625. Rester af lektorie-prædikestol, skænket af Eiler Brockenhuus, i Svendborg Amts Museum. Klokker fra 1881 (M.P. Allerup) og 1924 (De Smithske Jernstøberier). -

Mindetavle 1864 - Åstrup kirkeMindetavle 1864 - Åstrup kirkeGravsten o. Eiler Bølle (+1534)Gravsten o. Eiler Bølle (+1534)Gravsten o. Claus Eriksen (Ravensberg) (+1541)Gravsten o. Claus Eriksen (Ravensberg) (+1541)Gravsten o. Jacob Brockenhuus (+1577) og Susanne Bølle (+1569)Gravsten o. Jacob Brockenhuus (+1577) og Susanne Bølle (+1569)Gravsten o. Eiler Brockenhuus (+1602) og 2 hustruerGravsten o. Eiler Brockenhuus (+1602) og 2 hustruer 

Fire gravsten: 1-2) Eiler Bølle til Nakkebølle, +1534, og Claus Eriksen (Ravensberg) til Kindholm, +1541; begge sten fra Hans Malers værksted i Roskilde (CAJensen. Gr. nr. 297-98) og indsat i arkaden til sydkapellet; 3) Jacob Brockenhuus, +1577, og hustru Susanne Bølle, +1569, stor figursten ligeledes fra Hans Malers værksted, i korets østvæg; 4) Eiler Brockenhuus, +1602, hans første hustru Berte Friis, +1582, og to døtre samt hans anden hustru Anne Bille, +1640, og fire børn; stor, smuk figursten fra 1589, i sydkapellet. Under kor og sydkapel murede begravelser for Nakkebølles ejere.

Smedejernsgitter til tårnkapelSmedejernsgitter til tårnkapelÅstrup kirke - udsmykn. i smedejernsgitter t. tårnkapelÅstrup kirke - udsmykn. i smedejernsgitter t. tårnkapelEpitafium o. besiddere af NakkebølleEpitafium o. besiddere af NakkebølleJohan Friderich Cicignon's sarkofag (+1765)Johan Friderich Cicignon's sarkofag (+1765)Erica Christine Holck's sarkofag (+1744)Erica Christine Holck's sarkofag (+1744)Sophia Amalie Sehested's sarkofag (+1793)Sophia Amalie Sehested's sarkofag (+1793)Gravkapel i tårnrummet lukket af smedejernsgitter, hvori tre sandstens sarkofager for oberstløjtnant Johan Frederik Cicignon, +1765, og hans to hustruer, Erica Christine Holck, +1744, og Sophie Amalie Sehested, +1793; på sydvæggen mindetavle,opsat 1804 af Cathrine Elisabeth Scheel, datter af sidste ægteskab.

På kirkegården er 1944 begravet en engelsk flyver; sognets beboere rejste mindesten over ham 1945.

Berider J.P.L. JensenBerider J.P.L. JensenDobbeltbegravelse 6. juli 1918Dobbeltbegravelse 6. juli 1918Gmd. Hans Fr. Hansen (+1927)Gmd. Hans Fr. Hansen (+1927)Gmd. Morten Rasmussen (+1920)Gmd. Morten Rasmussen (+1920)Gmd. Peter Clausen (+1917)Gmd. Peter Clausen (+1917)Hjulmand R. HansenHjulmand R. HansenHmd. Niels Jensens hustru Anne Rasmussen (+1897)Hmd. Niels Jensens hustru Anne Rasmussen (+1897)Krigsveteran Jens NielsenKrigsveteran Jens NielsenKrigsveteran Jens SvendsenKrigsveteran Jens SvendsenKrigsveteran Jørgen RasmussenKrigsveteran Jørgen RasmussenLærer og kirkesanger M.A.P. AgertoftLærer og kirkesanger M.A.P. AgertoftSmed Ludvig Jensen (+1932)Smed Ludvig Jensen (+1932)Stanley's grav på Åstrup kirkegårdStanley's grav på Åstrup kirkegård