Åstrup sogn

| | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Åstrup sogn, s. 730ff.

Åstrup sogn består af byerne: Åstrup (1419 Ostrop; udskiftet 1822) m. kirke

Samlinger af gårde og huse: Nabbe; Dybskrog; Blødesbæk Huse; Lerhuse; Bogentved.

Gårde: hovedgård Nakkebølle (*1417 Nackebølle, *1486 Nakkebøghe, 1505 Nackeby, 1551 Nackebølle) tidl. under Holstenshus. Nakkebølle Sanatorium.

Store Svelmø (1585 Swelung, o. 1600 Suelmende, Suelmen, 1664 Suelmøe; udskiftet 1839.

Nakkebølle sanatorium blev oprettet 1908 (indviet 19. sept.) af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og ligger smukt på et næs i Nakkebølle fjord, omgivet af park og skov. Bygningen er opført efter tegning af arkt. B. og V. Ingemann og består af en hovedbygning i 3 stokværk; i kælderetagen fandtes køkken, badeanstalt, apotek m.v.; i stueetagen spisesal, dagligstue, bibliotek samt 1 afdeling på 1. sal 2 afdelinger og på 2. sal 1 afdeling samt lægeværelser, røntgenafdeling og laboratorium. I alt fandtes 38 sygestuer, hvoraf langt den overvejende del var 3-sengsstuer. I fortsættelse af hovedbygningen var 2 liggehaller, og i 2 selvstændige bygninger fandtes boliger for personalet. I en særlig bygning fandtes maskinanlæg, der forsynede sanatoriet med varme og vand; sammesteds vaskeri; i parken 2 villaer med lægeboliger. Endvidere forefandtes en værkstedsbygning med værksteder for omskoling og genoptræning af patienterne. Sanatoriet havde plads til 118 mandlige og kvindelige patienter. I et nærliggende feriehjem fik 48 piger årlig gratis 8 ugers ophold.

Voldstedet Herregårdsholmen, der ligger i den østlige udkant af Skoven Nakkebølle Enemærke består af en oval banke, som mod øst har været beskyttet af den nu udtørrede fjord, medens der til de andre sider er voldgrave. På bankens nogenlunde plane topflade og i graven ses munkestensbrokker. Lidt nord for banken ligger en mindre omtrent rund banke, der har været umiddelbart omgivet af fjordens vand mod nordøst og sydøst og af en grav mod sydvest, medens den mod nordvest har stået i forbindelse med et plateau, der hæver sig lidt over den omgivende eng. I den lille banke er der 1885 fundet munkestensmurværk. Adgangen til stedet synes at have været ad en dæmning hen til den lille nordlige banke. Nu står der hegn på dæmningen. Nord for det nuværende Nakkebølle har i Hønsemosen ligget et voldsted, som blev sløjfet i forrige århundrede. Det skal have bestået af en firkantet borgbanke omgivet af grav og vold. På banken skal der være opbrudt fundamenter fra en firkantet bygning (N. Rasmussen Søkilde. Holstenshus og Nakkebølle. 1875-78. 226f.)

Om en forsvunden landsby Karup minder måske marknavnene Karps skifft, og Karpsz Krog, nævnte 1682, samt et forsvundet hus Karpehuset. En gård Mosegård nedlagdes i 1600t. Dens jorder blev lagt under Nakkebølle.

Fredede oldtidsminder: Sydvest for Åstrup en runddysse med rektangulært kammer uden dæksten og et dyssekammer med toppet dæksten. I Nakkebølle Enemærke 2 små høje. Sløjfet: 7 dysser, den ene en langdysse. Fra Åstrup stammer et gravfund fra yngre bronzealder med en smukt dekoreret ragekniv, pincet og kniv.

Genforeningssten i Sjællændergårdens have.

Øst for kirkegården skulle 1956 anlægges et bystævne med en sten for hver af sognets oprindelige 27 gårde.

Lensbesidderen lod 1866-70 (kgl bevilling af 12. okt. 1866) ca 60 ha af Nakkebølle fjord inddæmme med en bekostning 36.708 rdl.; ved stormfloden 13. nov. 1872 gennembrødes dæmningen og udbedringen kostede ca 8000 kr. Større sikringsarbejder var i gang 1956.

På Nakkebølle fødtes 1548 Eiler Brockenhuus, i sognet iøvrigt 1756 præsten Jens Bindesbøll, 1863 handelsmanden A.C. Illum.

Litt: Fynsk Hjemstavn II. 1929. 189-92.