Tåsinge skifteprotokol 1696-1715

| | | |
Skifteprotokol 1696-1715 Tåsinge godsarkiv (LAO)
Transkribtionen er foretaget af Harry Christensen

1
Skifte den 19. juni 1696 efter
Laurs (Jensen) København – i Bjerreby
Enke: Maren Rasmusdatter
Laugværge: hendes fæstemand Hans Erichsen

Børn: Maren Laursdatter, 9 år
 Anne Laursdatter, 4 år
Formynder: farbroder Mads Jensen i Lundby 

Vurderingsmænd: Niels Jacobsen i Varø
  Mads Pedersen i Bjerreby
  Rasmus Navnesen i Bjerreby
  Rasmus Jensen i Bjerreby

Tillæg den 25. august 1695

Barn: Karen Laursdatter (nyfødt)

Anders begr. den 19. maj, 63 år

2
Skifte den __ juni 1696 efter
Kirsten Jespersdatter – i Strammelse
Enkemand: Rasmus Erichsen

Børn: Christen Rasmussen, 11 år
 Hans Rasmussen, 7 år
 Maren Rasmusdatter, 5 år
Formyndere: farbroder Anders Erichsen i Skovballe
 Niels Kuld i Knudsbølle gift med afdødes søster

Vurderingsmænd: Rasmus Ungemand i Strammelse
  Niels Michelsen i Strammelse

Kirsten begr. den 7. august, 42 år

3
Skifte den 2. december 1696 efter
Johanne Jørgensdatter –  i Søby
Enkemand: Christopher Erichsen
Børn: Johanne Christophersdatter, 17 år
 Kirsten Christophersdatter, 14 år
 Karen Christophersdatter, 12 år
 Anna Christophersdatter, 9 år
 Maren Christophersdatter, 5 år
 Helvig Christophersdatter, 2 år
Formyndere: Morbroder Jacob Hansen i Bjerreby
 Broder [?] Hans Erichsen i Helløv

Vurderingsmænd: Jørgen Jørgensen i Søby
  Christen Pedersen i Søby
  Hans Christensen i Søby
  Rasmus ____ i Søby

Johanne begr. den 16. august, 39 år


4
Skifte den __ Marts 1697 efter
Rasmus Erichsen – boede og døde i Søby
Enke: Sophia Jørgensdatter
Laugværge: Enkens trolovede fæstemand Niels Jensen

Børn: Erich Rasmussen, 14 år
 Jørgen Rasmussen, 12 år
 Claus Rasmussen, 4 år
 Hans Rasmussen, i sit første år
 Kirsten Rasmusdatter, 9 år
Formyndere: farbroder Peder Erichsen
 farbroder Christopher Erichsen
 Anders Christensen i Skouballe – gift med enkens søster

Vurderingsmænd: Rasmus Andersen i Søby
  Christen Pedersen i Søby

Rasmus begr. den 22. september 1696, 44 år

5
Skifte den 28. marts 1697 efter
Niels Hansen Kuld – i Bregninge
Enke: Anna Rasmusdatter
Laugværge: trolovet fæstemand Anders Hansen

Børn: Karen Nielsdatter, 5 år
 Anne Jensdatter, 15 år
 Birgitte Jensdatter, 13 år
 Margareta Jensdatter, 9 år
Formyndere: farbroder [navn ikke angivet]

Vurderingsmænd: Niels Andersen i Bregninge
  Christen Pedersen i Bregninge

Niels begr. den 27. december 1696, 53 år

6
Skifte den 13. april 1697 efter
Jens Pedersen [Møller] – boede og døde i Perskov Mølle
Enke: Maren Jørgensdatter
Laugværge: Hans Svendsen – trolovet med enken

Børn: Karen Jensdatter, 19 år – gift med Peder Rasmussen i Varø
 Anne Jensdatter, 15 år
 Birgitte Jensdatter, 13 år
 Margareta Jensdatter, 9 år
Formyndere: Farbroder Mads Pedersen i Bjerreby
 Peder Rasmussen (ovennævnte)
 Anders Christensen i Skouballe – gift med enkens søster

Vurderingsmænd: Morten Lund i Troense
  Niels Høite i Varø
  Hans Svendsen m fl. Frænder – Peder Svendsen i Troense, fader Svend Pedersen i   Stougaard & Christen Bylov i Nyby

Jens begr. den 10 Januar, 45 år

7
Skifte den 16. september 1697 efter
Rasmus Hansen Jyde – boede og døde i Gesinge
Enke: Anne Sørensdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Jørgen Christen som har fæstet gården

Børn: Hans Rasmussen, 21 år
 Karen Rasmusdatter, 13 år
 Søren Rasmussen 7 år
Formynder: Faders søskendebarn Hans Christensen i Gesinge

Vurderingsmænd: Hans Tysk i Gesinge
  Hans Ungemand i Gesinge

Rasmus begr. den 13. august, 47 år  

8
Skifte den 5. november 1697 efter
Karen Lauritzdatter – boede og døde i Nyby
Enkemand: Mads Navnesen

Børn: Rasmus Hansen Drost i Strammelse
 Sophie Pedersdatter – gift med Simon Lauritzen Lund i Knudsbølle

Vurderingsmænd: Peder Smed af Lundby
  Simon Lauritzen Dommer i Strammelse
  Jep Hansen i Nyby
  Christen Bülov  i Nyby

Kirsten begr. den 1. november (blev lagt i kirken), 75 år

9
Skifte den 9. november 1697 efter
Joseph Jørgensen – i Bjernemark
Enke: Anna Rasmusdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Hans Hansen – født i Breninge – har gården i fæste

Børn: Anne Josephsdatter, 15 år
 Karen Josephsdatter, 9 år
Formynder: Niels Møller i Bjernemark

Vurderingsmænd: Otto Erichsen i Bjernemark
  Niels Rasmusen i Bjernemark

Joseph begr. den 11. september, 78 år

10
Skifte den 23. december 1697 efter
Kirsten Nielsdatter – boede og døde i Lundby
Enkemand: Hans Pedersen (Vogn)

Børn: Peder Hansen – boende og har den halve går i fæste med sin fader
 Karen Hansdatter – gift med Jep Mortensen i Lundby
Formynder: Niels Møller i Bjernemark

Vurderingsmænd: Mads Jensen i Lundby
  Niels Sørensen i Lundby

Kirsten begr. den 19. november, 75 år  

11
Skifte den 25. december 1697 efter
Maren Hansdatter – boede og døde i Gesinge
Enkemand: Hans Christensen

Hendes børn med første mand, Christen Erichsen:
 Hans Christensen, 21 år
 Margrete Christensdatter, 18 år
 Anna Christensdatter, 11 år
 Erich Christensen, 9 år
Formyndere: for Anna: Rasmus Ungemand i Strammelse
 for Erich: Morten Lund i Troense
 for Margrete: Niels Nielsen i Gesinge
 for Hans: Jørgen Hansen i Nyby

Vurderingsmænd: Hans Tysk i Gesinge
  Claus Josephsen i Gesinge

Maren begr. den 28. november, 49 år

12
Skifte den 3. februar 1698 efter
Jeppe Osbensen – boede og døde i Lundby
Enke: Birgitte Jepsdatter

Børn: Ellen Ospensdatter – gift med Jørgen Hansen, der har fæstet gården

Vurderingsmænd: Peder Smed af Lundby
  Matz Jensen af Lundby

Jeppe begr. den 17. januar, 63 år

13
Skifte den 3 februar 1698 efter
Jeppe [Lauritzen] Dommer – boede og døde i Strammelse
Enkemand: Karen Jepsdatter
Laugværger: trolovede fæstemand Anders Andersen – der har gården i fæste
 Broder Niels Michelsen i Strammelse

Hans børn med forrige hustru:
 Helvig Jepsdatter, 28 år
 Johanne Jepsdatter, 26 år
Formyndere: farbroder Simon Lauritzen Dommer i Strammelse
 Niels Kuld i Knudsbølle

Vurderingsmænd: Anders Drost i Lundby
  Rasmus Ungemand i Strammelse
  Christen Smed i Strammelse
  Rasmus Clausen i Strammelse

Jep begr. den 14 marts, 65 år


14
Skifte den 20. april 1698 efter
Hans Rasmussen Stær – boede og døde i Troense
Enke: Sidsel Jacobsdatter
Laugværge: trolovede Rasmus Jørgensen, der har fæstet stedet

Børn: Rasmus Hansen, 15 år
 Jacob Hansen, 8 år
 Hans Hansen, ½ år
 Kirsten Hansdatter, 12 år
 Anna Hansdatter, 3 år
Formyndere: farbroder Michel Rasmussen på Thurø
 Fasters man Ereboe i Troense

Vurderingsmænd: Morten Hansen Lund i Troense
  Niels Gammelgaard i Troense

Hans begr. den 1. januar, 45 år

15
Skifte den 23. maj 1698 efter
Niels [Jensen] Møller – boede og døde i Bjernemark
Enkemand: Sidsel Jacobsdatter
Laugværge: søsters mand Jørgen Jacobsen

Børn: Maren Nielsdatter – gift med Søren Nielsen, boende på Langeland
 Kirsten Nielsdatter, 28 år
 Lauritz Nielsen, 26 år
 Jens Nielsen, 18 år
 Maren Nielsdatter, 16 år
 Dorethea Nielsdatter, 14 år
 Hans Nielsen, 8 år
Formynder: farbroder Jørgen Jensen i Bjernemark

Vurderingsmænd: Peder Jacobsen i Bjernemark
  Niels Rasmussen i Bjernemark

Niels begr. den 1. maj, 66 år

16
Skifte den 26. maj 1698 efter
Rasmus Hansen Husmand [Rasmus Hansen Bødker] – boede og døde i Strammelse
Enke: Anna Madsdatter
Laugværge: broder Hans Madsen i Knudsbølle

Arvinger – afdødes søskende:
 Maren Hansdatter – gift med Rasmus Andersen i Lundby
 Karen Hansdatter, 42 år
 Anders Hansen –
  vides ikke hvor han bor eller er død, var for 2 år siden på Lolland

Vurderingsmænd: Rasmus Ungemand i Strammelse
  Simon Lauritzen Lund i Knudsbølle

Rasmus begr. den 15. maj, 54 år

17
Skifte den 14. maj 1698 efter
Jens [Rasmussen] Kildemand – i Lundby
Enke: Kirsten Mortensdatter
Laugværge: fader Morten Skomager i Lundby

Arvinger – afdødes søskende:
 Kirsten Rasmus’s – i Strammelse
 Hans Vogns afdøde hustru Johanne Nielsdatters børn:
  Peder Hansen
  Karen Hansdatter – gift med Jep Mortensen i Lundby
 afdøde Hans Nielsen Kimers (i Bjerreby) bør:
  Niels Hansen
  Hans Hansen
  Jørgen Hansen
 Kirsten Nielsdatter – gift med Peder Ungemand i Troense

Vurderingsmænd: Peder Smed i Lundby
  Niels Sørensen i Lundby
  Hans Nørregaard i Lundby
  Hans Skrædder i Lundby

Jens begr. den 26. april, 77 år

18
Skifte den 19. juli 1698 efter
Jens Nielsen – boede og døde i Gesinge
Enke: Maren Hansdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Rasmus Madsen, der har fæstet gården

Børn: Maren Jensdatter, 10 år
 Niels Jensen, 7 år
 Hans Jensen, 5 år
 Jørgen Jensen, 2 år
 Jens Jensen, ½ år
Formynder: farbroder

Vurderingsmænd: Hans Tysk i Gesinge
  Claus Josephsen i Gesinge

Jens begr. den 14. juli, 41 år

19
Skifte den 2. august 1698 efter
Kirsten Nielsdatter – boede og døde i Vindeby
Enkemand: Peder Jørgensen [Smed]

Afdødes arvinger: 
 søstersøn Niels Pedersen i vindeby
 halvsøsters søn Morten Jørgensen Piilegaard i Troense
 halvsøsters søn Rasmus Jørgensen i Troense
 halvsøster afdøde Maren Rasmusdatters børn:
  Hans Marchusen
  Peder Marchusen
  Rasmus Marchusen
  Lauritz Marchusen
  Helvig Marchusdatter
  Bodil Marchusdatter

Vurderingsmænd: Rasmus Lauritzen i Troense
  Hans Ungemand i Vindeby

Kirsten begr. den  28. juni, 66 år


19
Skifte den 22. august 1698 efter
Jens Pedersen – boede og døde i Strammelse
Enke: Kirsten Lauritzdatter
Børn: Lauritz Jensen – præstens husmand i Varø
 Peder Jensen, 23 år – tjenende Simon Dommer i Strammelse
 Margrete Jensdatter, 14 år
 Jens Jensen, 17 år
 Anna Jensdatter, 10 år

Formynder efter loven
for Margrete og Jens: Simon Lauritzen Lund i Knudsbølle
Formynder for Anna: Hans Nørregård

Laugværge for enken: Rasmus Rasmussen Ungemand som har fæstet gården

Jens begr. den 21, juni, 57 år

7004
20
Skifte den 26. oktober 1698 efter
Morten Ottesen – boede og døde i Vindeby, år 1693
Enke: Kirsten Rasmusdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Hans Marchusen - der har fæstet huset

Børn: Otte Mortensen, 18 år
 Bodil Mortensdatter, 24 år
 Rasmus Mortensen, 16 år
 Knud Mortensen, 18 år
 Ospen Mortensen, 11 år
Formyndere:  farbroder Christen Ottesen
 fasters mand Christen Christensen Troensegaard

Vurderingsmænd: Niels Andersen af Vindeby
  Morten Jørgensen af Vindeby

Morten begr. den 29. marts 1693, 45 år

21
Skifte den 6. maj 1699 efter
Rasmus Navnesen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Karen Christensdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Hans Rasmussen - der har fæstet gården

Børn: Bigitte (?) Rasmusdatter, 10 år
 Karen Rasmusdatter 3 år
Formynder:  farbroder Mads Navnesen i Nyby

Vurderingsmænd: Rasmus Jensen af Bjerreby
  Niels Jacobsen af Varø
  Rasmus Stougaard af Stjøvl
  Hans Tydsk af Gesinge

Rasmus begr. den 17. marts, 38 år

22
Skifte den 25. oktober 1699 efter
Morten Hansen Husmand [Morten Hansen Skomager] – boede og døde i Lundby
Enke: Anne Michelsdatter
Laugværge: broder [blank] Michelsen

Børn: Hans Mortensen, bor på Lolland
 Maren Mortensdatter – gift med Hans Erichsen i Helløv
 Kirsten Mortensdatter – gift med Hans Smed i Lundby
 Karen Mortensdatter, 28 år
Hans Nørregård mødte på Karen Mortensdatters vegne

Vurderingsmænd: Peder Smed i Lundby
  Rasmus Krog i Lundby

Morten begr. den 8. juli, 70 år

23
Skifte den 27. november 1699 efter
Karen Rasmusdatter – boede og døde i Nyby
Enkemand: Christen Rasmussen Trane

Børn: Rasmus Christensen, 4 år
 Hans Christensen, 3 år
Formyndere: fader Christen Rasmussen Trane
 Hans Væver i Nyby
 Rasmus Pedersen på Thurø

Vurderingsmænd: Jep hansen i Troense
  Hans Pedersen i Troense

Karen begr. den 2. april, 36 år

24
Skifte den 29. marts 1700 efter
Hans Andersen Væver – boede og døde i Nyby
Enke: Helvig Jacobsdatter
Laugværge: Jørgen Hansen Piil i Nyby

Børn: Jacob Hansen, 18 år
 Gertrud Hansdatter, 15 år
Formynder: Jep Hansen i Nyby [pårørende til faderen]

Børn af 1. ægteskab med Gertrud Jensdatter:
 Maren Hansdatter – gift med Hans Degn i Lundby
 Anne Hansdatter – gift med Lauritz Jensen, præstens husmand i Varø
 Karen Hansdatter – gift med Rasmus Stær i Nyby

Vurderingsmænd: Christen Bylov af Nyby
  Jørgen Hansen af Nyby

Hans begr. den 18. februar, 78 år

25
Skifte den 26. juli 1700 efter
Bodil Jepsdatter – boede og døde i Stjøvl
Enkemand: Mads Hansen Gise

Børn: Jep Madsen, 14, år
 Hans Madsen, 6½ år
 Jens Madsen, 2½ år
 Karen Madsdatter, 1 år
Formynder: morbroder Mads Rasmussen i Bjerreby

Vurderingsmænd: gl. Knud Rasmussen i Stjøvl
  Hans Ereboe i Stjøvl

Bodil begr. den 30 juni, 43 år

26
Skifte den 26. juli 1700 efter
Anne Rasmusdatter – boede og døde i Troense
Enkemand: Morten Hansen Lund

Børn: Rasmus Mortensen, 4½ år
 Maren Mortensdatter, 11 år
Formynder: mosters mand Christen Jensen i Strammelse

Hendes børn fra første ægteskab med Mads Navnesen:
 Lauritz Navnesen, 26 år
 Karen Navnesen, 23 år – gift med Rasmus Ottesen, bor i Vindeltorp, Langeland
Christen [Christensen] Troensegaard mødte på Karen Navnesdatters vegne

Vurderingsmænd: Rasmus Lauritzen i Troense
  Peder Svendsen i Troense

Anne begr. den  14. juli, 54 år

27
Skifte den 18. august 1700 efter
Rasmus Jensen – tjente og døde hos Jep Christensen i Lundby
Enke: Karen Jensdatter
Laugværge: fader [stedfader?] – Jep Christensen i Lundby

Børn: Niels Rasmussen, 1½ år

Formynder: farfar Jens Foged i Lundby

Vurderingsmænd: Anders Drost i Lundby
  Peder Smed i Lundby

Rasmus begr. den 7. august, 28 år

28
Skifte den 16. oktober 1700 efter
Rasmus Hansen Husmand [Rasmus Dam] – i Lundby
Enke: [navn ikke angivet]
Laugværge: Svend Pedersen Stougaard

Arving: afdødes moster Anne Nielsdatter – boende i Ørslev, Fyn
Ingen mødte på hendes vegne

Vurderingsmænd: Rasmus Krog af Lundby
  Hans Nørregaard af Lundby

Rasmus begr. den 10 oktober, 49 år


29
Skifte den 21. januar 1701 efter
Maren Rasmusdatter – boede og døde i Nyby
Enkemand: Christen Nielsen Bylov

Afdødes børn efter første ægteskab med Niels Nielsen Bylov:  
 Niels Nielsen, 23 år
Formynder: Niels Kuld i Knudsbølle

Vurderingsmænd: Jep Hansen i Nyby
  Christen Trane i Nyby

Maren begr. den 30. december 1700, 63 åe

30
Skifte den 8. februar 1701 efter
Karen Andersdatter – boede og døde i Vindeby
Enkemand: Niels Andersen

Afdødes barn efter første ægteskab med Christopher Pedersen:  
 Lars Christophersen, 33 år – tjener generalmajor Johan Rantzou
 Peder Christophersen, 28 år
 Anne Marie Christophersdatter, 22 år
Formynder for Anne: mosters mand Hans Svendsen i Vindeby

Vurderingsmænd: Morten Jørgensen i Vindeby
  Hans Pedersen af Troense
  Peder Pedersen af Troense

Karen begr. den 10. december, 59 år

31
Skifte den 26. februar 1701 efter
Svend Pedersen – boede og døde i Stougaard  [kirkeværge og præstens medhjælp]
Enke: Anne Jensdatter
Laugværge: Niels Pedersen i Vindeby

Afdødes børn efter første ægteskab med Gertrud Nielsdatter:  
 Peder Svendsen – boende i Troense
 Anders Svendsen – boende i Straaby, Lolland
 Anders Svendsen – boende i Perskov Mølle
 Poul Svendsen, 32 år
 Sigvart Svendsen, 28 år

Vurderingsmænd: Hans Madsen i Knudsbølle
  Otte Erichsen af Bjernemark
  Niels Rasmussen af Bjernemark
  Jacob Pedersen af Bjernemark

Svend begr. den 21 juanuar, 75 år
 
32
Skifte den 24. januar 1701 efter
Anne Jensdatter – boede og døde i Bjerreby
Enkemand: Rasmus Rasmussen

Afdødes tilbragte barn:
 Rasmus Jensen – boende i Bjerreby

Vurderingsmænd: Rasmus Mortensen af Bjerreby
  Rasmus Pedersen af Bjerreby

Anne begr. den 12. december, 72 år
  

32
Skifte den 18. marts 1701 efter
Rasmus Hansen Ungemand – boede og døde i Strammelse
Enke: Birte Olufsdatter
Laugværge: Christen Mortensen i Strammelse

Børn: Hans Rasmussen – boende i Vindeby
 Rasmus Rasmussen – boende i Strammelse
 Morten Rasmussen, 25 år
 Bodil Rasmusdatter – gift med Anders Hansen, som nu er fæster af gården

Hans, Rasmus & Morten mødte på egne vegne
Anders Hansen mødte på Bodils vegne

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen Skindballe i Lundby
  Peder Smed i Lundby
  Rasmus Stougaard af Stjøvl
  Hans Tydsk af Gesinge

Rasmus begr. den 12. februar, 70 år
Birte begr. den 5. maj, [ingen aldersangivelse]

33
Skifte den 9. april 1701 efter
Kirsten Simonsdatter – boede og døde i Stjøvl
Enkemand: Rasmus Hansen Stougaard
Børn fra hendes første ægteskab med Jørgen Hansen:
: Johanne Jørgensdatter – gift med Christopher Ericksen i Søby. Hun døde   tidligere og efterlod 6 døtre
 Hans Jørgensen – boede i Varø – også død, efterlod en søn og en datter
 Margrethe Jørgensdatter, 42 år

Børn fra hendes andet ægteskab med Hans Jacobsen
 Jacob Hansen – boende i Bjerreby
 Ane Hansdatter – gift med Morten Rasmussen i Varø. Hun døde tidligere
  Og efterkod en søn og en datter
 Kirsten Hansdatter – gift med Jep Christensen i Skrifv… ???? Sogn, Langeland
 Karen Hansdatter – gift med Anders Hansen i Bjerreby
 Helvig Hansdatter – gift med Søren Hansen i Tullebølle sogn, Langeland

Vurderingsmænd: Hans Rasmussen Ereboe af Stjøvl
  Mads Jensen Gisse af Stjøvl

Kirsten begr. den 6. marts, 71 år

34
Skifte den 13. maj 1701 efter
Johanne Rasmusdatter – boede og døde i Bjerreby
Enkemand: Simon Jepsen

Børn : Bodil Simonsdatter, 5 år
 Margrete Simonsdatter, 23 uger
Formynder: morfader Rasmus Pedersen i Bjerreby

Vurderingsmænd: Rasmus Rasmussen af Bjerreby
  Niels Jensen af Bjerreby

Johanne begr. den 12. april, 26½ år


35
Skifte den 26. august 1701 efter
Jørgen Jensen – boede og døde i Bjernemark
Enke: Mette Andersdatter
Laugværge: Hans Madsen i Knudsbølle

Børn : Anne Jørgensdatter, 2 år

Afdødes børn af første ægteskab med Anne Jensdatter:
 Maren Jørgensdatter, 19 år
 Johanne Jørgensdatter, 17 år
 Anne Jørgensdatter, 15 år
 Maren Jørgensdatter, 11 år
 Jens Jørgensen, 7 år
Given værge for umyndige børn:  Lauritz Møller i Bjernemark

Vurderingsmænd: Jens Strambech af Bjernemark
  Otte Erichsen af Bjernemark

Jørgen begr. den 22. juli, 58 år

36
Skifte den 8. oktober 1701 efter
Niels Jensen [Kuld] & Kirsten Lauritzdatter – boede og døde kort efter hinanden i Bjernemark

Børn: Lauritz Nielsen, 24 år
 Bodil Nielsdatter, 17 år – trolovede fæstemand Rasmus Hansen, der fæster g.
 Karen Nielsdatter, 14 år
 Anne Nielsdatter, 9 år
Given værge for umyndige:   Niels Kuld i Knudsbølle

Børn efter afdøde mands første ægteskab med Bodil Nielsdatter:
 Niels Nielsen – boende i Knudsbølle
 Ellen Nielsdatter – gift med Joseph Andersen i Strammelse
 Jens Nielsen – boende i Tårup, Frørup sogn, Fyn
 Rasmus Nielsen – boende i Tårup, Frørup sogn, Fyn
 Kirsten Nielsdatter – gift med Anders Michelsen i Lørup, Fyn

Vurderingsmænd: Jens Strambech af Bjernemark
  Niels Rasmussen Øbo af Bjernemark

Niels begr. den 14. august, 78 år
Kirsten begr. den 30 august, 44 år

37
Skifte den 8. november 1701 efter
Kirsten Nielsdatter – boede og døde i Bjernemark  [kirkebog – Mortensdatter]
Enkemand: Rasmus Jørgensen

Børn: Ane Rasmusdatter, 23 år
 Jørgen Rasmussen, 22 år
 Karen Rasmusdatter, 18 år
 Simon Rasmussen, 16 år
 Niels Rasmussem 14 år
 Inger Rasmusdatter, 12 år
 Maren Rasmusdatter, 6 år
Formynder: morbroder Jep Mortensen i Lundby

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen Øbo af Bjernemark
  Hans Pedersen af Bjernemark

Kirsten begr. den 8. juli, 47 år

38
Skifte den 31. marts 1702 efter
Jens Christensen – boede og døde i Lundsballegaard, Strammelse
Enke: Maren Hansdatter
Laugværge: Christian Pedersen – skovrider i Svenderup

Børn: Karen Jensdatter – gift med Christen Jepsen i Strammelse
 Niels Jensen – har nu gården i fæste
 Hans Christian Jensen, 20 år
 Edel Jensdatter, 18 år
 Ane Kirstine Jensdatter, 16 år
 Jeremias Jensen, 13 år
Given værge for de umyndige børn: Niels Kuld i Knudsbølle

Afdøde mands barn af første ægteskab med Karen Nielsdatter:
 Helvig Jensdatter – gift med Christen Andersen,
  boende i Kassebølle, Simmerbølle sogn, Langeland

Vurderingsmænd: Simon Dommer af Strammelse
  Christen Jensen af Strammelse
  Morten Haar af Strammelse
  Anders Poulsen af Strammelse

Jens begr. den 11. januar, 78 år

39
Skifte den 23. juni 1702 efter
Maren Rasmusdatter – boede og døde i Nyby
Enkemand: Christen Rasmussen Trane

Barn: Peder Christensen, 1½ år
Formynder: morbroder Rasmus Pedersen på Thurø

Vurderingsmænd: Niels Nielsen Kuld i Knudsbølle
  Christen Nielsen Bylov i Nyby
  Morten Haar af Strammelse
  Anders Poulsen af Strammelse

Maren begr. den 29. marts, 31 år

40
Skifte den 26. juni 1702 efter
Karen Jacobsdatter – boede og døde i Bjernemark
Enkemand: Jens Nielsen Strambeck

Børn: Christen Jensen, 25 år
 Kirsten Jensdatter, 18 år
 Maren Jensdatter, 20 år
 Niels Jensen, 16 år
 Karen Jensdatter, 13 år
Formynder: Christen Michelsen

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen Øbo af Bjernemark
  Jørgen Jacobsen af Bjernemark
  Morten Haar af Strammelse
  Anders Poulsen af Strammelse

Karen begr. den 14. april, 55 år


41
Skifte den 24. juli 1702 efter
Hans Hansen [Hans Hansen Espensen] – boede og døde i Bjernemark
Enke: Anne Rasmusdatter
Laugværge: Hans Andersen – der har fæstet gården

Arving: Karen Hansdatter
 På Karen Hansdatters vegne mødte Rasmus Hansen i Bjernemark

Vurderingsmænd: ____ Pedersen af Bjernemark
  Niels Rasmussen Øbo af Bjernemark

Hans begr. den 21. juni, 38 år
Hans og Anne trol. 9. oktober & viet 21 oktober 1691 – hun var enke efter Joseph Jørgensen

42
Skifte den 4. august 1702 efter
Karen Hansdatter – boede og døde i Bregninge
Enkemand: Niels Andersen

Børn: Christen Nielsen, 6 år
 Hans Nielsen, 2 år
Formynder: mor___ Hans Christensen i Gesinge

Vurderingsmænd: Anders Hansen (Kuld?) af Bjernemark
  Anders Pedersen Møller af Bjernemark

Karen begr. den 28. juni, 31 år

43
Skifte den 3. november 1702 efter
Karen Jørgensdatter – boede og døde i Troense
Enkemand: Anders Laursen

Arvinger – afdødes søskende:
 Peder Jørgensen – boende i Vindeby
 Rasmus Jørgensen – boende i Nyby
 Hans Jørgensen – boende i Nyby
 Maren Jørgensdatter – enke eft. Peder Erichsen i Gesinge
 Sophie Jørgensdatter – gift med Niels Jensen i Søby
 Rasmus Jørgensen, 25 år – tjener broderen Rasmus

På Marens vegne mødte hendes datter Margrete Pedersdatter gift med Niels Christensen i Gesinge

Vurderingsmænd: Christen [Christensen] Troensegaard af Troense
  Peder Svendsen af Troense

Karen begr. 7. juni, 51 år

44
Skifte den 27. april 1703 efter
Anders Sørensen Løve – boede og døde i Troense
Enke: Kirsten Andersdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Rasmus Hansen

Børn: Johanne Andersdatter, 8 Aar
Formynder: morbroder Jacob Rogn i Bjernemark

Vurderingsmænd: Rasmus Larsen af Troense
  Hans Pedersen af Troense

Anders begr. den 21. januar, 48 år

45
Skifte den 25. juni 1703 efter
Hans Andersen Nørregaard – boede og døde i Lundby
Enke: Karen Sørensdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Jens Andersen, der har fæstet gården

Børn: Ane Hansdatter, 1 år
Formynder: Hans Rasmussen Skrædder i Lundby

Afdødes barn af første ægteskab med Ane Hansdatter:
 Niels Hansen – boende i Lundby

Vurderingsmænd: Peder Smed af Lundby
  Jørgen Ospensen af Lundby

Hans begr. den 26. maj, 77 år
  

46
Skifte den 29. juni 1703 efter
Jacob Hansen Mule – boede og døde i Bjerreby
Enke: Maren Hansdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Peder Rasmussen, der har fæstet gården

Børn: Hans Jacobsen, 8½ år
 Ane Jacobsdatter, 6 år
 Kirsten Jacobsdatter, 1½4 uger
Formynder: Rasmus Skomager i Bjerreby

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen af Bjerreby
  Christen Rasmussen af Bjerreby

Jacob begr. den 19. januar, 42 år

47
Skifte den 20. juni 1703 efter
Claus Josephsen – boede og døde i Gesinge
Enke: Bodil Knudsdatter
Laugværge: Hans Mickelsen i Varø

Børn: Johanne Clausdatter – gift med Claus Christophersen i Gesinge
 Bodil Clausdatter – gift med Antoni Meyer i Gerlev sogn, Gislevholme
 Joseph Clausen i Gesinge
 Maren Clausdatter – gift med Anders Jensen i Gesinge
 Jens Clausen – i sin faders gard, Gesinge

Hans, Rasmus & Morten mødte på egne vegne
Anders Hansen mødte på Bodils vegne

Vurderingsmænd: Hans Tydsk i Gesinge
  Hans Rask i Gesinge

Claus begr. den 3. juni, 81 år


48
Skifte den 10. september 1703 efter
Christen Jensen – boede og døde i Strammelse
Enke: Karen Rasmusdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Morten Andersen – der har gården i fæste

Børn: Anne Christensdatter – gift med Anders Andersen Drost i Lundby
 Maren Christensdatter (død) – havde været gift med Morten Haar i Lundby
  Datter - Anne Mortensdatter, 14 år

Vurderingsmænd: Jørgen Slagter af Strammelse
  Rasmus Ungemand af Strammelse
  Rasmus Clausen af Strammelse
  Peder Rasmussen af Strammelse

Christen beg. Den 27. juni, 73 år

49
Skifte den 1. december 1703 efter (forhen registrering den 14. november)
Morten Rasmussen Haar – boede og døde i Strammelse
Enke: Johanne Mortensdatter
Laugværge: fader Morten Olsen i Strammelse

Børn: Maren Mortensdatter, 7 år
 Rasmus Mortensen, 3 år
 Hans Mortensen, 5 uger
Formynder: Jacob Hansen

Afdødes barn af første ægteskab med Maren Christensdatter:
 Ane Mortensdatter, 14 år
Formynder: Morten Rasmussen i Strammelse

Vurderingsmænd: Niels Jensen Lundsballe af Strammelse
  Rasmus Pedersen af Strammelse
  Rasmus Rasmussen Ungemand af Strammelse
  Simon Dommer af Strammelse
  Peder Rasmussen af Strammelse

Morten begr. den 8. november, 43 år

50
Skifte den 21. april 1704 efter 
Mads Andersen Øboe – boede og døde i Strammelse 
Enke: Kirsten Mortensdatter
Laugværge: trolovede fæstemand Niels Andersen, som har fæstet gården

Børn: Niels Madsen, 7 år
 Morten Madsen, 3 år
 Mads Madsen, 4 uger
Formynder: farbroder Peder Andersen i Søby

Vurderingsmænd: Jørgen Slagter af Strammelse
  Anders Dommer af Strammelse

Mads døde i Svendborg den 25. januar hos Christian Ernst af et stykke kød som blev siddende i halsen
Mads beg. Den 30. januar, 43 år


51
Skifte den 22. april 1704 efter 
Hans Pedersen Vogn – boede og døde i Lundby

Arvinger: Peder Hansen (Vogn) – bor i samme gård
 Karen Hansdatter – gift med Jep Mortensen i Lundby

Vurderingsmænd: Peder Smed i Lundby
  Hans Rasmussen i Lundby

Hans begr. Den 29. marts, 75 år

52
Skifte den 9. juni 1704 efter 
Maren Andersdatter – boede og døde i Bjernemark
Enkemand: Laurs Nielsen Møller

Børn: Niels Laursen, 5 år
 Anders Laursen, 3 år
Formynder: morbroder Niels Andersen i Strammelse

Vurderingsmænd: Jørgen Jacobsen i Bjernemark
  Rasmus Hansen i Bjernemark

Maren begr. den 26. marts, 39 år

53
Skifte den 8. juli 1704 efter 
Jacob Rasmussen – boede og døde i Bjerreby
Enke: Anne Rasmusdatter
Laugværge: hendes fæstemand Jens Jepsen

Barn: Margrete Jacobsdatter, 12 uger
Formynder: farfader Rasmus Pedersen

Vurderingsmænd: Niels Jacobsen i Varø
  Hans Rasmussen i Stjøvl
  Hans Rasmussen i Bjerreby
  Rasmus Rasmussen i Bjerreby

Jacob begr. den 10. januar, 35½ år

54
Skifte den 25. juli 1704 efter 
Ane Hansdatter – boede og døde i Vindeby
Enkemand: Peder Lauridsen

Børn: Hans Pedersen, 10 år
 Jørgen Pedersen, 7 år
 Maren Pedersdatter, 4 år

Vurderingsmænd: Morten Jørgensen af Vindeby
  Niels Pedersen af Vindeby

Ane begr. 25. maj, 40 år
  


55
Skifte den 20. oktober 1704 efter 
Hans Christensen – boede og døde i Gesinge
Enke: Maren Hansdatter
Laugværge søn  Christen Hansen

Børn: Christen Hansen, 39 år – i Gesinge
 Rasmus Hansen, 37 år – i Bjernemark
 Hans Hansen, 35 år – i Gesinge
 Karen Hansdatter – gift med Niels Andersen i Bregninge
 Kirsten Hansdatter – gift med Rasmus Hansen i Bjerreby [se # 56]
 Anne Hansdatter – gift med Hans Clausen i Gesinge

Vurderingsmænd: Rasmus Kildemand i Bjerreby
  Rasmus Rasmussen i Strammelse
  Hans Tydsk i Gesinge
  Hans Clausen i Gesinge

Hans begr. den 17. august, 67½ år

56
Skifte den 22. oktober 1704 efter 
Kirsten Hansdatter – boede og døde i Bjerreby  [se # 55]
Enkemand: Rasmus Hansen

Børn: Hans Rasmussen, 3 år
Formynder: morbroder Christen Hansen i Gesinge

Vurderingsmænd: Rasmus Jensen i Bjerreby
  Hans Rasmussen i Bjerreby
  Mads Rasmussen i Bjerreby
  Christen Rasmussen i Bjerreby

Kirsten  begr. den 30. august, 32 år

57
Skifte den 6. april 1705 efter 
Anne Mortensdatter – boede og døde i Søby
Enkemand: Rasmus Andersen (Drost)

Børn: Lauritz Rasmussen, 8 år
 Karen Rasmusdatter, 2 år
Formynder: fader

Vurderingsmænd: Anders Drost af Lundby
  Niels Jensen i Søby

Anne bergr. Den 12. april, 28 år

58
Skifte den 9. maj 1705 efter 
Niels Jørgensen – boede og døde i Vindeby
Enke: Maren Hansdatter

Børn: Jørgen Nielsen, 26 år
 Hans Nielsen, 22 år 
 Simon Nielsen, 15 år
 Maren Nielsdatter, 24 år
 Inger Nielsdatter, 19 år
Formynder: farbroder Morten Jørgensen i Vindeby

Vurderingsmænd: Niels Pedersen i Vindeby
  Hans Ungemand i Vindeby

Niels begr. den 5 april, 61 år

59
Skifte den 18. maj 1705 efter 
Karen Christensdatter – i Vindeby
Enkemand:  Niels Pedersen

Mødt: Frands Jensen i Svendborg Færgehus på egne vegne
 Niels Andersen i Vindeby på egne vegne
 samt begge på Sidsel Jensdatters Vegne
Ikke mødt var _________(Blank) – man vidste kun at han undertiden boede på Sjælland og at tager på lange rejser som til Holand og Spanien

Vurderingsmænd: Morten Jørgensen i Vindeby
  Hans Rasmussen i Vindeby

Karen begr. den 22. april, 76 år

60
Skifte den 17. juni 1705 efter 
Rasmus Larsen – boede og døde i Troense
Enke:  Karen Hendrichsdatter

Børn: Lars Rasmussen, 34 år
 Christen Rasmussen, 30 år
 Sidsel Rasmusdatter – gift med Lars Andersen
 Peder Rasmussen, 22 år
 Anne Rasmusdatter, 22 år – formynder nævnte Lars Andersen
 Rasmus Rasmussen, 21 år

Vurderingsmænd: Morten Lund
  Peder Svendsen

Rasmus begr. den 10 september 1704, 62 år
  
61
Skifte den 13. juli 1705 efter 
hustru – i Lundby – [ der er tale om Maren Mortensdatter]
Enkemand:  Hans Rasmussen (Skrædder)

Arvinger: Morten Rasmussen
 Rasmus Rasmussen
 Jørgen Jensen
 Maren Jensdatter

Vurderingsmænd: Jep Mortensen i Lundby
  Jørgen Ospensen i Lundby

Maren beg. den 15. juni, 67 år


62
Skifte den 13. august 1705 efter
Christopher Erichsen – boede og døde i Søby

Børn: Johanne, Christophersdatter, 26 år
 Kirsten Christophersdatter, 22 år
 Karen Christophersdatter, 18 år
 Anne Christophersdatter, 15 år
 Maren Christophersdatter, 13 år
 Helvig Christophersdatter, 11 år
 Johanne Christophersdatter, 8 år
 Dorette Christophersdatter, 5 år

Formyndere: farbroder Hans Erichsen i Helløv
 farbroder Peder Erichsen i Søby

Vurderingsmænd: Christen Pedersen i Søby
  Hans Christensen i Søby
  Rasmus Rask i Søby

Christopher begr. den 15. juli, 51 år

63
Skifte den 24. december 1905 efter
Hans Olsen - boede og døde i Strammelse
Enke: Margrete Larsdatter
Laugværge Svigersøn Osben Jensen

Børn: Anne Hansdatter – gift med Osben Jensen
 Margrete Hansdatter, 20 år
Formynder: svoger Osben Jensen

Vurderingsmænd: Rasmus Clausen i Strammelse
  Rasmus Ungemand i Strammelse

Hans begr. den 22. august, 71 år

64
Skifte den 14. januar 1706 efter
Karen Larsdatter - boede og døde i Bjernemark
Enkemand: Jørgen Jacobsen

Arving: Anne Larsdatter – Lars Møller til stede på hendes vegne

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen af Bjernemark
  Jacob Pedersen af Bjernemark

Karen begr. 17. november 1705, 51 år

65
Skifte den 14. januar 1706 efter
Laus Andersen (Skipper) - i Troense
Enke: Sidsel Rasmusdatter
Laugværge: broder Lars Rasmussen

Børn: Anne Lausdatter, 5 år
 Rasmus Lausen, 3 år
Formynder: farfader Lars Evesen

Vurderingsmænd: Peder Svendsen
  Morten Lund
  Christen [Christensen] Troensegaard
  Jørgen Graversen

Lauritz begr. 12. december 1705, 29 år

66 (se også # 67)
Skifte den 12. april 1706 efter
Hans Hansen - i Vindeby

Arvinger: afdødes mosters børn:
  Peder Jørgensen i Gudme – til stede på egne og søskendes vegne
  Sidsel Jørgensdatter – boende i Kirstineminde
  Johanne Jørgensdatter – boende i Hellelager
  Maren Jørgensdatter – vides ikke hvor hun boede
 afdødes morbroders børn:
  Hans Marcusen i Vindeby – til sted
  Anders Marcusen i Nyby – til stede
  Peder Marcusen i Nyby – til stede
  Lars Marcusen i Bregninge – til stede
  Rasmus Marcusen i Jylland
  Bodil Marcusdatter på Langeland – på hendes vegne bror Hans
  (afdød) Marcusdatters børn:
   Marcus Hansen, 10 år
   Christen Hansen, 3 år
   Karen Hansdatter, 7 år
   Formynder for disse: Niels Pedersen i Vindeby

Vurderingsmænd: Morten Jørgensen i Vindeby
  Niels Pedersen i Vindeby

67
Færdiggørelse af forannævnte skifte [# 66] den 7. juni 1706 efter
Hans Hansen - i Vindeby

Arvinger: afdødes mosters børn:
  Peder Jørgensen i Gudme – til stede på egne og søskendes vegne
  Sidsel Jørgensdatter – boende i Kirstineminde gift m/ Christen Snedker
  Johanne Jørgensdatter – boende i Hesselager gift m/ Niels Lauridsen
  Maren Jørgensdatter – broder Peder på hendes vegne
 afdødes morbroders børn:
  Hans Marcusen i Vindeby – til sted
  Anders Marcusen i Nyby – til stede
  Peder Marcusen i Nyby – til stede
  Lars Marcusen i Bregninge – til stede
  Rasmus Marcusen i Jylland
  Bodil Marcusdatter på Langeland – på hendes vegne broder Hans
  (afdød) Marcusdatters børn:
   Marcus Hansen, 10 år
   Christen Hansen, 3 år
   Karen Hansdatter, 7 år
   Formynder for disse: Niels Pedersen i Vindeby

Hans Hansen druknede ved Svendborg
Hans moder var Maren Hansdatter en søster til Morten Hansen og Marcus Hansen, som boede på Tåsinge
Maren var ligeledes søster til Kirsten Hansdatter (Peder Jørgensens moder) og Anne Hansdatter.
Hans Hansen var døbt i Hesselager kirke.

Hele skiftet (#66 & 67) fylder 23 sider i skifteprotokollen.

Hans begr. ?????


68
Skifte den 7. august 1706 efter
Johanne Svendsdatter - boede og døde i Bjernemark
Enkemand: Rasmus Jørgensen

Barn: Maren Rasmusdatter, 3 år
Formynder: morbroder Frands Svendsen

Vurderingsmænd: Niels Erboe af Bjernemark
  Rasmus Kuld af Bjernemark

Johanne begr. den 9. maj, 34 år

69
Skifte den 24. maj 1707 efter
Rasmus (Nielsen) Krog - i Lundby
Enke: Johanne Christensdatter
Laugværge: Mads Hansen i Lundby

Børn: Niels Rasmussen, 13 år
 Rasmus Rasmussen, 5 år
 Jørgen Rasmussen, 4 år
 Christen Rasmussen, ½ år
 Karen Rasmusdatter, 14 år – datter af afdødes første kone
Formynder: Niels Steenøe i Lundby

Vurderingsmænd: Anders Drost
  Jep Mortensen

Rasmus begr. den 27. april, 45 år

70
Skifte den 15. august 1707 efter
Rasmus (Michelsen) Møller – boede og døde i Strammelse
Enke: Kirsten Andersdatter
Laugværge: hendes fæstemand Jep Clausen

Børn: Johanne Rasmusdatter, 20 år
 Anders Rasmussen, 18 år
 Anne Rasmusdatter, 15 år
 Michel Rasmussen, 13 år
 Niels Rasmussen, 9 år
 Kirsten Rasmusdatter, 4 år
Formynder: farfader Hans Kuld

Vurderingsmænd: Morten Drost
  Anders Dommer

Rasmus begr. den 4. juli, 66 år

71
Skifte den 27 oktober 1707 efter
Bodil Larsdatter – i Lundby
Enkemand: Claus (Knudsen) Kimer

Arvinger: Niels Nørregaard i Lundby
 Peder Larsen i Vindeby
 Rasmus Larsen i Lundby
 Mads Larsen på Langeland
 Maren Larsdatter på Langeland
 Karen Larsdatter – gift med Hans Skrædder i Lundby

Vurderingsmænd: Morten Drost
  Peder Hansen Hemming

Bodil begr. den 24. juli, 35½ år

72
Skifte den 5. marts 1708 efter
Maren Larsdatter – boede og døde i Gesinge
Enkemand: Hans Rasmussen Tydsk

Arvinger afdødes søsters børn:
 Jørgen Christensen i Gesinge
 Jens Christensen i Lundby
 Lars Christensen i Risinge, Fyn
 Maren Frandsdatter i Rudkøbing

Vurderingsmænd: Hans Clausen af Gesinge
  Hans Kop af Gesinge

Maren begr. den 8. januar, 80 år

73
Skifte den 19. april 1708 efter
Johanne Hansdatter – boede og døde i Skovballe
[Enke efter Hans Erichsen]

Børn: Erich Hansen, 16 år
 Anne Hansdatter, 13 år
 Karen Hansdatter, 4 år
 Bodil Hansdatter, 2 år
Formyndere; farbroder Anders Erichsen i Skouballe (for Erik og Bodil)
 Farbroder Rasmus Erichsen i Strammelse (for Anne og Karen)

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen i Skovballe
  Hans Stær i Skovballe

Johanne begr. den 1. april, 46 år

74
Skifte den 16. juni 1708 efter
Kirsten Espensdatter – boede og døde i Vindeby
Enkemand:  Oluf Hemmingsen

Arvinger: hendes broder Rasmus Espensen – soldat, vides ikke hvor
 hendes søster søn Espen Hansen – tjener Rasmus Højte i Nyby

Vurderingsmænd: Niels Pedersen i Vindeby
  Hans Ungemand i Vindeby

Kirsten begr. den 16. maj, 60 år


75
Skifte den 2. august 1708 efter
Niels Jacobsen – boede og døde i Nyby
Enke:  Maren Larsdatter
Laugværge hendes fæstemand Rasmus Larsen

Børn: Lars  Nielsen, 18 år
 Maren Nielsdatter, 16 år
 Jacob Nielsen, 14 år
 Peder Nielsen, 8 år
 Ane Larsdatter, 6 år
Formynder: Lars Jørgensen

Vurderingsmænd: Jørgen Hansen af Nyby
  Jørgen Hansen Piil af Nyby

Niels begr. den 21. maj, 56 år
  
76
Skifte den 26. oktober 1708 efter
Morten (Hansen) Lund - boede og døde i Troense
Enke: Inger Jepsdatter
Laugværge:  hendes Fæstemand Christen Christensen

Hans børn: Anne Mortensdatter – gift med Rasmus Skovgaard i Stjøvl
 Maren Mortensdatter, 21 år
 Rasmus Mortensen, 13 år
Fælles børn: Hans Mortensen, 6 år
 Anne Mortensdatter, 3 år

Ingen på fædrene side til bemeldte umyndige børn vegne indfandt sig
Rasmus Skovgaard udpeget som formynder for de umyndige børn

Vurderingsmænd: Niels Kuld i Knudsbølle
  Niels Gammelgaard i Troense

Morten begr. den 26. august, 66 år
  
77
Skifte den 18. december 1708 efter
Hans Andersen Smed - boede og døde i Strammelse
Enke: Karen Hansdatter
Laugværge:  hendes Fæstemand Rasmus Madsen

Hans børn: Kirsten Hansdatter – gift med Hans hansen
 Mette Hansdatter, 23 år – gift med Lars Pedersen
 Ellen hansdatter, 19 år
 Rasmus Hansen, 18 år
 Margrete Hansdatter, 12 år
 Anne Hansdatter, 9 år
 Hans Hansen, 6 år
Formynder: Osben Jensen i Strammelse

Vurderingsmænd: Rasmus Clausen i Strammelse
  Jørgen Ospensen i Lundby

Hans begr. den 15. nov., 63 år

78
Skifte den 25. januar 1709 efter
Peder Andersen - boede og døde i Gesinge
Enke: Margrete Andersdatter
Laugværge:  hendes fæstemand Christen Nielsen

Børn: Bodil Pedersdatter, 21 år
 Anders Pedersen, 18 år
 Maren Pedersdatter, 16 år
 Karen Pedersdatter, 6 år
 Peder Pedersen, 4 år
Formynder: farbroder Hans Andersen

Vurderingsmænd: Hans Tydsk i Gesinge
  Hans Kop i Gesinge

Peder begr. den 12. september 1708, 50 år

79
Skifte den 8. februar 1709 efter
Rasmus Christensen (Høyte) - boede og døde i Nyby
Enke: Kirsten Rasmusdatter
Laugværge:  hendes fæstemand Anders Lauritzen

Børn: Rasmus Rasmussen, 16 år
Formynder: Hans Rasmussen Smed

Vurderingsmænd: Jørgen Piil i Nyby
  Christen ____

Rasmus begr. den 17. november 1708, 66 år

80
Skifte den 19. februar 1709 efter
Rasmus Hansen Sterboe - i Bjerreby
Enke: Kirsten Andersdatter
Laugværge:  hendes fæstemand Peder Rasmussen

Hans søn efter første ægteskab:
 Hans Rasmussen
Formyndere: Hans Hansen af Gesinge
 Hans Clausen af Gesinge

Vurderingsmænd: Anders Drost af Lundby
  Niels Hansen i Bjerreby

Rasmus begr. den 24. december 1708, 38 år


81
Skifte den 15. marts 1709 efter
Sidsel Jacobsdatter – boede og døde i Troense
Enkemand: Rasmus Jørgensen (Stær)

Afdødes stedbørn:
 Rasmus Hansen, 27 år
 Kirsten Hansdatter, 22 år
 Jacob Hansen, 18 år
 Ellen Hansdatter, 15 år
 Anne Hansdatter, 12 år
 Hans Hansen, 12 år
Formyndere: Jørgen Hansen Piil i Nyby

Vurderingsmænd: Peder Svendsen af Troense
  Niels Pedersen af Troense

Sidsel begr. den 29. december 1708, 54 år

82
Skifte den 22. marts 1709 efter
Maren Nielsdatter – boede og døde i Nyby
Enkemand: Morten Jørgensen (Østergaard)

Børn: Jørgen Mortensen, 12 år
 Maren Mortensdatter, 10 år
 Karen Mortensdatter, 8 år
 Ane Mortensdatter, 4 år
 Niels Mortensen, 12 uger
Formynder: Niels Pedersen (Hoigaard?) i Troense

Vurderingsmænd: Jørgen Erichsen af Nyby
  Anders Lund af Nyby

Maren begr. den 2. december 1708, 41 år
  
83
Skifte den 22. marts 1709 efter
Dorte Sørensdatter – boede og døde i Bjerreby
Enkemand: Mads Rasmussen

Børn: Hans Madsen, 44 år- i Bjerreby
 Rasmus Madsen, 39 år – har den halve gård i fæste
 Christen Madsen, 33 år
 Gertrud Madsdatter – gift med Hans Madsen i Lundby

Vurderingsmænd: Rasmus Hansen af Bjerreby
  Peder Madsen af Bjerreby
  Hans Rasmussen af Bjerreby

Dorte begr. den 6. marts, 72 år


84
Skifte den 14. maj 1709 efter
Anne Jensdatter – boede og døde i Knudsbølle
Enkemand: Niels Nielsen Kuld

Børn: Margrete Nielsdatter, 31 år – gift – på hendes vegne mødte broder Rasmus
 Birgitte Nielsdatter, 31 år – gift med Anders Larsen i Troense
 Rasmus Nielsen, 24 år
 Niels Nielsen, 21 år

Vurderingsmænd: Anders Drost af Lundby
  Poul Svensen Stovgaard
  Simon Larsen Lund af Knudsbølle
  Niels Pedersen Skov af Knudsbølle

Anne begr. den 11. januar, 64 år

85
Skifte den 20. juli 1709 efter
Anders Hansen (Ungemand) - boede og døde i Strammelse
Enke: Bodil Rasmusdatter
Laugværge sin fæstemand Anders Simonsen

Børn: Oluf Andersen, 16 år
 Maren Andersdatter, 19 år
 Ane Andersdatter, 10 år
 Birgitte Andersdatter, 8 år
 Karen Andersdatter, 5 år
Formynder: Hans Rasmussen i Vindeby

Vurderingsmænd: Rasmus Clausen i Strammelse
  Anders Rasmussen i Strammelse

Anders begr. den 1. februar, 47 år

86
Skifte den 7. oktober 1709 efter
Anne Rasmusdatter – boede og døde i Bjerreby
Enkemand: Jens Jepsen

Børn: Jacob Jensen, 4 år
Formynder: farbroder Simon Jepsen

Vurderingsmænd: Rasmus Jensen i Bjerreby
  Rasmus Mortensen i Bjerreby

Anne begr. den 15. september, 34 år

87
Skifte den 18. februar 1710 efter
Kirsten Larsdatter – boede og døde i Strammelse
Enkemand: Rasmus Rasmussen (Ungemand)
Hendes børn: Peder Jensen, 32 år – boende i Lundby
 Jens Jensen, 29 år
 Lars Jensen – død – efterladt datter Barbara Larsdatter, 3 år
 Margrethe Jensdatter, 24 år
 Anne Jensdatter, 21 år

Formynder: broder Peder Jensen

Vurderingsmænd: Anders Knudsen i Strammelse
  Simon Dommer i Strammelse
  Niels Skov i Knudsbølle
  Peder Clausen i Strammelse

Kirsten begr. den 9. december 1709, 63 år

88
Skifte den 3. marts 1710 efter
Rasmus Hansen Skomager – boede og døde i Bjerreby
Enke: Maren Hansdatter
Laugværge: hendes fæstemand Rasmus Rasmussen

Børn: Rasmus Rasmussen, 29 år – enkens stedsøn
 Peder Rasmussen, 17 år
 Rasmus Rasmussen, 13 år
 Anne Rasmusdatter, 9 år
Formynder: farbroder Peder Hansen Skomager

Vurderingsmænd: Jens Jepsen af Bjerreby
  Morten Hansen Kop af Bjerreby

Rasmus begr. den 6. november 1709, 63 år


89
Skifte den 25. marts 1710 efter
Inger Andersdatter – boede og døde i Troense
Enkemand: Mogens Olsen (Murmester)

Børn: Peder Mogensen, 13 år
 Mette Mogensdatter, 10 år
 Elisabeth Mogensdatter, 8 år
 (Axel) Johan Mogensen, 3 år
Formynder: fader Mogens Olsen

Vurderingsmænd: Hans Pedersen af Troense
  Michel Hansen af Troense

Inger begr. den 4. december, 37 år

90
Skifte den 12. juli 1710 efter
Anders Jørgensen [kaldet Poulsen] – boede og døde i Strammelse
Enke: (blank) [Maren Pedersdatter]
Laugværge: trolovede Fæstemand Anders Nielsen [Kuld]

Børn: Niels Andersen, 14 år
 Maren Andersdatter, 9 år
 Johanne Anderdstter, 7 år
 Jørgen Andersen, 3 år
 Peder Andersen, 12 uger
Formyndere: Anders Rasmussen i Strammelse (for de 3 drenge)
 Peder Rasmussen i Strammelse (for de 2 piger)

Vurderingsmænd: Christen Jepsen af Strammelse
  Anders Dommer af Strammelse

Se også skifte # 97

Anders begr. den 25. maj, 57 år
  
91
Skifte den 13. november 1710 efter
Karen Madsdatter – boede og døde i Bjerreby
Enkemand: Lars Jensen Jyde

Børn: Margrete Larsdatter, 10 år
 Jens Larsen, 9 år
 Anne Larsdatter, 2 år
 Karen Larsdatter, 18 år
Formynder: fader Lars Jensen Jyde

Vurderingsmænd: Hans Rasmussen af Bjerreby
  Rasmus Jensen af Bjerreby
  Rasmus Hansen af Bjerreby
  Rasmus Hansen Kop af Søby

Karen begr. den 9. juli, 32 år

92
Skifte den 27. juni 1711 efter
Rasmus Ærboe – boede og døde i Bjerreby
Enke: Maren Pedersdatter
Laugværge: trolovede Fæstemand Jens Sørensen – der har fæstet gården

Børn: Peder Rasmussen, 7 år
 Rasmus Rasmussen, 5 år
Formynder: farbroder Hans Ærboe af Stjøvl

Vurderingsmænd: Christen Pedersen i Søby
  Niels (Svendsen?) i Lundby

Rasmus begr. den 6. maj, 43½ år
  

93
Skifte den 26. januar 1712 efter
Michel Nielsen Skarøe – boede og døde i Varø
Enke: Karen Svendsdatter
Laugværge: Christen Madsen – gift med enken

Børn: Anna Michelsdatter, 20 år
 Bodil Michelsdatter, 14 år
 Kirsten Michelsdatter, 10 år
 Niels Michelsen, 17 år
 Svend Michelsen, 5 år
Formynder: farbroder Niels Michelsen

Vurderingsmænd: Rasmus Jensen i Bjerreby
  Rasmus Madsen i Bjerreby
  Hans Nielsen i Varø

Michel begr. den 5. juli, 50 år

94
Skifte den 28. juni 1712 efter
Jens Christensen – boede og døde i Lundby
Enke: Karen Jørgensdatter
Laugværge: troloved fæstemand Peder Michelsen

Børn: Mads Jensen, 9 år
 Maren Jensdatter, 7 år
Formynder: farbroder Jørgen Christensen i Gesinge

Vurderingsmænd: Jørgen Ospensen af Lundby
  Jens Andersen af Lundby

Jens begr. den 20. april, 46 år
  
95
Skifte den 29. juli 1712 efter
Anders Simonsen (Ungemand) - boede og døde i Strammelse
Enke: Bodil Rasmusdatter
Laugværge hendes fæstemand Anders Ottesen

Børn: Maren Andersdatter, 1 år
Formynder: Hans Rasmussen i Vindeby

Vurderingsmænd: Rasmus Clausen i Strammelse
  Anders Rasmussen i Strammelse

Anders begr. den 24. maj, 30 år

96
Skifte den 20. december 1712 (udsat fra 8. nov., der var 30te dagen) efter
Jens (Hansen) Kieldsen – i Vemmenæs Færgegaard
Enke: Maren Jensdatter
Laugværge hendes fæstemand Anders Ottesen

Børn: Hans Jensen – boede og døde i Skovballe
  datter Mette Marie Jensdatter
  formynder Rasmus Pedersen i Rudkøbing
 Hyldeborg Jensdatter – også død – gift med Hans Bang i Rudkøbing
  (søn) – FM: fader Hans Bang
  (datter) – gift med Christian Krøger i Rudkøbing
 Sidsel Jensdatter – også død
  (datter) - Christian Krøger på hendes Vegne
 Maren Jensdatter – på hendes vegne sønnen Rasmus Madsen
  Rasmus Madsen

Vurderingsmænd: Rasmus Jensen i Bjerreby
  Hans Rasmussen i Bjerreby
  Niels Hansen i Bjerreby
  Claus Christophersen Skovfoged

Jens begr. den 4 oktober, 83 år, 5 uger

97
Skifte den 17. Januar 1713 efter
Maren Pedersdatter - boede og døde i Strammelse
Enkemand: Anders Nielsen Kuld

Børn efter første ægteskab med Anders Jørgensen:
 Niels Andersen, 17 år
 Maren Andersdatter, 12 år
 Johanne Andersdatter, 10 år
 Jørgen Andersen, 6 år
 Peder Andersen 3 år
Formyndere: Anders Rasmussen (for de 3 drenge)
 Peder Rasmussen (for de 2 piger)

Vurderingsmænd: Rasmus Clausen i Strammelse
  Anders Rasmussen i Strammelse

Se også skifte # 90

Maren begr. den 8. oktober, 39 år

98
Skifte den 1. marts 1713 efter
Kirsten Christensdatter - boede og døde i Søby
Enkemand: Hans Christensen Møller

Børn: Christen Hansen, 24 år
 Rasmus Hansen, 21 år
 Peder Hansen, 19 år
 Maren Hansdatter, 16 år
 Hans Hansen, 11 år
 Johanne Hansdatter, 7 år
 Margaretha Hansdatter, 7 år
Formynder: faderen

Vurderingsmænd: Christen Pedersen i Søby
  Jens Jepsen i Søby

Kirsten begr. den 6. marts 1712, 48 år


99
Skifte den 1. marts 1713 efter
Rasmus Hansen – som boede og døde i Skovballe
Enke: Gyde Pedersdatter
Lauværge: Anders Drost i Nyby

Børn: Jørgen Rasmussen – der har gården i fæste
 Peder Rasmussen, 17 år
 Anne Rasmusdatter, 12 år
 Maren Rasmusdatter, 6 år
Formynder: farbroder Hans Hansen i Søby

Vurderingsmænd: Hans Clausen i Gesinge
  Hans Tydsk i Gesinge

Rasmus begr. den 6. november, 1712, [ingen aldersangivelse]

100
Skifte den 26. juli 1713 efter
Niels Hansen Kop – boede og døde i Bjerreby
Enke: Maren Rasmusdatter
Laugværge: Laurs Marcussen – der har fæstet stedet

Børn: Rasmus Nielsen, 2 år
 Gertrud Nielsdatter, 4 år
Formynder: Rasmus Madsen i Bjerreby

Vurderingsmænd: Peder Rasmussen Lund i Bjerreby
  Peder Madsen i Bjerreby

Niels begr. den 18 juni, 34 år

101
Skifte den 21. august 1713 efter tillysning den 17. august efter
Maren Pedersdatter – døde den 6. august i Skovballe
Enkemand: Jørgen Rasmussen Barfod

Arving: afdødes fader Peder Svendsen i Helløv

Vurderingsmænd: Christen Pedersen i Søby
  Hans Tydsk i Gesinge

Maren begr. den 8. august, 21 år

102
Skifte den 16. oktober 1713 efter
Elisabeth Jensdatter – i Vindeby
Enkemand: Morten Jørgensen

Børn: Jørgen Mortensen – boende i Skaarupøre, Fyn
 Johanne Mortensdatter – gift med Rasmus Møller i Bukkehave Mølle
 Anna Mortensdatter – gift med Rasmus Espensen i Bregninge
 Bodil Mortensdatter – hjemme hos faderen
 Maren Mortensdatter – gift med Knud Mortensen i Vindeby
Formynder: for Anna: ovennævnte Rasmus Espensen

Vurderingsmænd: Hans Ungemand af Vindeby
  Hans Marcussen af Vindeby

Elisabeth beg. den 11. september, 63½ år


103
Skifte den 1. december 1713 efter
Niels (Jacobsen) Høyte – boede og døde i Varø
Enke: Maren Rasmusdatter
Laugværge: Rasmus Simonsen – gift med enken

Afdødes børn:
 Peder Nielsen – soldat i generalmajor Holstens regiment
  Nu i tjeneste ved Fladen
 Hans Nielsen – boende i Vindeby
 Jacob Nielsen – død
  (søn) Hans Jacobsen – soldat v/ Fynske Regiment Landmilits
   Nu i tjeneste i København eller Fladen
  (dat) Kirsten Jacobsdatter, 24 år  tjenende Jens Jepsen i Bjerreby
 Kirsten Nielsdatter – gift med Pouk Bielsen i Gesinge
 Anne Nielsdatter – gift med Jens Jepsen i Bjerreby
 Anna Nielsdatter - i Blangshave, Langeland
  (søn) Hans Christensen

Vurderingsmænd: Jep Mortensen af Lundby
  Niels Jensen af Søby

Niels begr. den 11. oktober, 82 år

104
Skifte den 30. april 1714 efter
Margrete Lauritzdatter – døde den 8. april i Strammelse
Enkemand: Anders Bogøe

Arvinger – afdødes søskende og søskendebørn:
: søster Kirsten Lauritzdatter – gift med Rasmus Snedker i Troense
 broder Hans Lauritzens børn:
  Jørgen Hansen – i København
  Kirsten Hansdatter – tjenende i Nykøbing S.
   Rasmus Snedker på vegne af Jørgen og Kirsten
 broder Peder Lauritzens børn:
  Eilers Pedersen – i København
  Anna Dorthe Pedersdatter – i Blankenborg
   Rasmus Snedker på vegne af Eilers og Anna Dorthe
 søster (afdød) Maren Lauritzdatters børn:
  Christen Hansen – i Rørvig, Sjælland
  Kirsten Hansdatter – tjenende i Sjælland
  Anna Hansdatter – tjenende i København
   Rasmus Snedker på vegne af Christen, Kirsten & Anna
 halvsøster (afdød) Kirsten Lauritzdatters børn:
  Lauritz Nielsen Kuld – i Bjernemark
  Bodil Nielsdatter – gift med Rasmus Hansen Kuld i Bjernemark
  Karen Nielsdatter – tjenende Rasmus Hansen Kuld
  Anna Nielsdatter – tjenende Sigvart Svendsen i Bjernemark
   Rasmus Kuld på vegne af Karen og Anna

Vurderingsmænd: Anders Rasmussen i Strammelse
  Anders Ottesen i Strammelse

Margrete begr. den 11 april, 74 år

105
Skifte den 19. maj 1714 efter
Karen Rasmusdatter - i Strammelse
Enkemand: Morten Andersen Drost

Børn: Andrea Christensdatter – gift med Andersa Drost i Lundby
 Anna Mortensdatter – gift med Rasmus Ungemand i Strammelse

Vurderingsmænd: Niels Kuld i Knudsbølle
  Niels Skauf i Knudsbølle

Karen begr. den 29. april, 71 år

106
Skifte den 30. juli 1714 efter
Malene Pedersdatter - i jordløs hus i Nyby – døde i april 1714
Enkemand: Morten Jørgensen Pilegaard

Afdødes arving: 
 Margrete Pedersdatter – gift med Niels Christensen i Gesinge

Vurderingsmænd: Anders Rasmussen Lund i Nyby
  Jørgen Hansen Piil i Nyby

Malene begr. den 6. april, 38 år

107
Skifte den 7. december 1714 efter
Christen Christensen Troensegaard [skipper] – boede og døde i Troense
Enke: Maren Ottesdatter
Laugværge  søskendebarn Morten Ospensen boende på Thurø 

Hans barn: Christen Christensen Troensegaard – boende i Troense

Deres barn: Otte Christensen Troensegaard – hos sin moder


Vurderingsmænd: Niels Kuld i Knudsbølle
  Niels Skov i Knudsbølle

Christen begr. den 29 september, 73 år

108
Skifte den 13. december 1714 efter
Jens Rasmussen Smed – boede og døde i i et jordløs hus i Knudsbølle
Enke: Sidsel Rasmusdatter
Laugværge  Hans Madsen i Knudsbølle

Afdødes børn:
 Rasmus Jensen – boende i Haagerup, Fyn
  hans mosters søn Rasmus Mortensen i Bregninge på hans vegne
 Poul Jensen, 23 år – tjensen på Bekkeskov, Sjælland
  hans mosters søn Rasmus Mortensen i Bregninge på hans vegne
 Dorthe Jensdatter, 44 år – gidt med Mathias Skrædder i Vester Aaby
 Anne Jensdatter, 42 år – gift med Anders Svarre i Lundby
 Catrine Jenbsdatter, 36 år – gift med Rasmus Pedersen i Tved, Fyn
 Birthe Jensdatter, 34 år – ugift
 Margrethe Jensdatter, 27 år – gift med Poul Bunde i Knudsbølle
 Kirsten Jensdatter, 24 år – gift med Rasmus Hansen i Søby

Vurderingsmænd: Niels Nielsen Kuld i Knudsbølle
  Niels Pedersen Skov i Knudsbølle

Jens begr. den 27. maj, 86 år

109
Skifte den 23. februar 1715 efter
Mette Andersdatter – i Bjernemark
Enkemand: Sivart Svendsen

Børn: Anders Sivertsen, 8 år
 Niels Sivertsen, 3 år

Hendes arvinger efter første ægteskab med Jørgen Jensen:
 datter – Anne Jørgensdatter, 18 år
Formynder: Hans Madsen i Knudsbølle

Vurderingsmænd: Niels Rasmussen Øboe i Bjernemark
  Christen Michelsen i Bjernemark

Mette begr. den 13. januar, 44 år

110
Skifte den 23. marts 1715 efter
Niels Pedersen Gammelgaard – i Troense
Enke: Bodil Rasmusdatter
Laugværge: kommende fæstemand Peder Lauritzen – der har fæstet gården

Børn: Niels Nielsen, 10 år
 Maren Nielsdatter, 20 år – tjenende på stedet
 Bodil Nielsdatter, 18 år – tjenende i Holsten ved Kiel
 Anne Nielsdatter, 14 år – hos moderen
 Else Nielsdatter, 11 år – hos moderen
Formyndere:  for Niels, Maren org Bodil – farbroder Hans Pedersen Gammelgaard i Troense
 for Else og Anne – Christen Christensen Lund i Troense

Vurderingsmænd: Niels Nielsen af Knudsbølle
  Peder Svendsen i Troense

Niels begr. den 22. februar, 53 år

111
Skifte den 5. april 1715 efter
Maren Pedersdatter – ved kilden i Bjerreby
Enkemand: Hans Rasmussen

Børn: Peder Hansen, 5½ år
 Karen Hansdatter, 3¼  år
Formynder Christen Madsen i Varø (nærmeste på fædrene side)

Vurderingsmænd: Christen Madsen i Bjerreby
  Morten Hansen i Bjerreby

Maren begr. den 31 januar, 36 år

112
Skifte den 8. april 1715 efter
Karen Navnesdatter – i Stjøvl
Enkemand: Knud Rasmussen
Børn: Rasmus Knudsen – myndig - hjemme
 Kirsten Knudsdatter, 24 år - hjemme

Formynder: Hans Rasmussen i Bjerreby

Vurderingsmænd: Claus Christophersen i Vemmenæs Skovhus
  Niels Hansen i Bjerreby

Karen begr. den 13. januar, 58 år


113
Skifte den 22. maj 1715 (tillysning Tåsinge Birketing 16. maj) efter
Anna Rasmusdatter – døde 20. marts i Biernemark
Enkemand: Hans Andersen

Hendes børn  af tidligere ægteskab:
 Anna Josephsdatter, 32 år
 Karen Josephsdatter – gift med Rasmus Espensen i Troense
Formynder: morbroder Hans Christensen i Gesinge

Vurderingsmænd: Niels Kuld i Knudsbølle
  Poul Svendsen i Stougaard

Anna begr. den 24. marts, 63 år
  
114
Skifte den 13. juli 1715 (tillysning Tåsinge Birketing 11. juli) efter
Anders Andersen Drost – boede og døde i Lundby
Enke: Anne Christensdatter
Laugværge: Simon Andersen, som hun ægter

Børn: Christen Andersen, 11år
 Anders Andersen, 10 år
 Niels Andersen, 8 år
 Karen Andersdatter, 6½ år
 Anna Andersdatter, 4½ år
 Kirsten Andersdatter, 1 år
Formyndere: for Christen og Anders: farbroder Niels Andersen i Vindeby
 for Niels og Anna: farbroder Morten Drost i Strammelse 
 for Karen og Kirsten: farbroder Hans Andersen Drost i Gesinge 

Vurderingsmænd: Jep Nielsen i Lundby
  Niels Sørensen Skarøe i Lundby

Anders begr. den 29. marts, 44¼  år