De politiske forhold på Langeland 1884-1893

| |

Se også om politiske partier 

11/9 1884 Smed Hurop fra København afholdt 8/11 et socialistisk arbejdermøde i Rudkøbing. Hurop foreslog en resolution, hvorefter man skulle arbejde hen imod oprettelse af en socialistisk forening i Rudkøbing, men der var kun 6 eller 7, som stemte for den. Hurop udtalte, at det var første gang, de socialistiske anskuelser er fremsat i Rudkøbing.

20/9 1884. Ved en sammenkomst den 18/9 af omtrent 50 arbejdere, vedtoges at danne en Demokratisk Arbejderforening for Rudkøbing og Omegn

18/6 1885. Avertissement, at "den gamle, hæderlige Smed F. Larsen af Skrøbelev førstkommende mandag morgen kl. 8 løslades af fængslet" [Langelands Avis]

20/6 1885. Demokratisk Forening for Langeland besluttedes dannet 19/6. [Langelands Avis]
3/7 1885. Socialdemokratisk Arbejderforening afholder offentligt møde 4/7 med journalist Meyer som taler. [Langelands Avis]

26/7 1885. Redaktør Axel Rosenstand, Langelands Avis, vælges til formand for Demokratisk Forening for Langeland. [Langelands Avis]

19/9 1893. Grunden til, at man foruden Langelands Avis og Langelands Tidende, som begge er Venstreblade nu vil have et 3. Venstreblad, Langelands Venstreblad, er misfornøjelse med Langelands Avis, som nok er mest tilhænger af Edvard Brandes, men som alligevel ikke har støttet ham tilstrækkeligt ved sidste valg. Det er hans vælgere og stillere, som har rejst krigen mod Langelands Avis [Ølandenes Dagblad].

28/9 1893. Som stedlig redaktør af Langelands Venstreblad er antaget Hjalmar Petersen, stedlig redaktør af Venstres Folkeblad  for Haslev og Omegn. Langelands Venstreblad synes at være en aflægger af Fyns Venstreblad.