Gravsten fra 1634 - Skårup kirke

Gravsten fra 1634 - Skårup kirke

Niels Andersen i Holmdrup

I Nyborg Lens regnskaber 1634-36 hedder det at Peder Andersen fich hosbondhold paa en halff gaard i Holmdrup, Niels Andersen oploed.

Inskriptionen på gravstenen lyder: Vnder denne kampesten hviler Niels Andersens ben som døde vdi Holmdrup- gid hand til lifvet stande op 1634

http://daic.dk/infosys/images/daic/nyborglen1651-58.pdf

http://www.fynhistorie.dk/node/11845