Voldstedet Slotsbanken v. Brændeskov

| |

Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Gudbjerg sogn, s. 872:

SlotsbankenSlotsbankenI den nordlige udkant af skoven Øghave ved Brændeskov ligger voldstedet Slotsbanken, der består af en lav langagtig banke strækkende sig i nord-syd, omgivet af naturlige sænkninger. Den nordlige del af banken er under dyrkning, mens den sydlige ligger i skov, tæt tilgroet. På den sydlige del udgravedes 1912 under Nationalmuseets ledelse et af rå kamp opmuret BygningsfundamentBygningsfundamentbygningsfundament, ca. 5.8 x 8 meter i firkant.