Viekors - Tved kirke

Viekors - Tved kirke

Viekors i Tved kirke

1963 fandt arkitekt Mindedal Rasmussen, Ollerup et viekors i Tved kirke. Korset var af særegen form og usædvanlig lille af format. Desuden fremtrådte det i sort og hvidt og var malet direkte på ældste pudslag, tydeligvis al fresco
Viekorset datering: yderringens diameter 27 cm, ringbredden 2 cm, Det korsmærkede midtfeldts diameter 10 cm, og mørtelbunden mellem midtfelt og ring måler ca 12 cm i bredde. Yderringen er sortmalet, men kontureret med hvidt. Ringen er meget dybt indskåret, hvilket viser at pudslaget må have været ganske frisk under udarbejdelsen af indskæring og farvepåføring
Det lille sortmalede kors i midtfeldtets hvide bund har for størstedelen ligeskårne arme, først ret nær feltets yderkant sker en udsvikling af korsenderne. Typen mindes jeg ikke at have set før her i landet, og den tyder på ret høj ælde, forekommer således i rigt tal i korstogenes tid. (Kilde: interview Svendborg Avis 1963)