Hvidkilde skifteprotokol Del I, 1719-1747

| | |
Hvidkilde skifteprotokol Del I, 1719-1747 afskrift af Karin Jørgensen
 • Laurs Knudsen, Slæbæk, I-1, 11.03.1721(far Knud Pedersen, Ollerup)
 • oo Karen Hansd.
 • Karen Laursd., 13 år
 • Maren Laursd., 11 år
 • Sidsel Laursd., 10 år
 • Johanne Laursd., 9 år
 • Anne Laursd., 8 år
 • Kirstine Laursd., 4 år
 • Margrethe Laursd., ½ år
 • mandens broder Peder Knudsen, Ollerup
 • Jytte Kirstine Jensd., Egense, I-1b, 13.06.1724, +16. 03.1724
 • oo Hans Laursen, Egense (I-129, 01.02.1731)
 • Lars Hansen, 22 år
 • Anders Hansen, 17 år
 • Maren Hansd., 14 år
 • hendes børn med hendes første mand Anders Andersen:
 • Niels Andersen, 27 år
 • Appolone Andersd., 24 år
 • værge morbroderen Svend Jensen, Skovsbo
 • Anna Laursd., Egense, I-7, 13.06.1724
 • oo Rasmus Hansen Banke, Egense
 • Maren Rasmusd., 16 år
 • Mette Rasmusd., ...
 • Niels Rasmussen, 19 år
 • til stede morbroderen Hans Laursen, Egense
 • Jørgen Rasmussen, Skovsboe, I-11, 24.06.1724, + 20.09.1723
 • oo Maren Knudsd.
 • Maren Jørgensd., 15 år
 • Rasmus Jørgensen, 14 år
 • Dorthe Jørgensd., 12 år
 • Bertel Jørgensen, 10 år
 • Knud Jørgensen, 8 år
 • Niels Jørgensen, 5 år
 • Anne Jørgensd., ½ år
 • til stede farbroder Rasmus Rasmussen, Skovsbo
 • Maren Christophersd., Egense, I-15, 23.06.1724, +16.05.1724
 • oo Peder Hansen, boende hos Niels Povelsen Juul, Egense
 • arvinger er hendes søskende:
 • Knud Christophersen, Ollerup
 • Mette Christophersd., Egeskov
 • Henrich Jacobsen, Ollerup, I-16b, 18.08.1724, registreret 31.07.1724
 • oo Maren Jacobsd.
 • arvinger er:
 • .... sen boende i Egense på hans egne og hans søsters
 • Maren Rasmusd. boende i Jordløse vegne
 • Christen Jacobsen i Ollerup på hans hustru Maren Nielsd. vegne
 • gårdens hartkorn er 3-3-1-0
 • Maren Nielsd., Lindskov, I-20b, 10.04.1725 oo forpagter sn. Jørgen Sørensen, Lindskov Niels Jørgensen, forpagter på Aagaard i Haarsef sogn
 • Kirsten Jørgensd. oo forpagter Jørgen Nielsen, Eyerup i Gamtofte sogn
 • Sidsel Jørgensd. oo Jørgen Henrichsen, Tiltofte i Gamtofte sogn
 • Anna Jørgensd. oo bager Peder Nielsen, Middelfart
 • Karen Mortensd., Dongshøjrup, I-21b, ...05.1725
 • oo Morten Hansen
 • hendes børn:
 • Anders Pedersen, 30 år
 • Morten Mathiesen (+10.12.1724), hans børn
 • Niels Mortensen, 6 år
 • Laurits Mortensen, ½ år
 • Bodil Mortensd., 3 år
 • Frands Markussen, Brydegård, i Kogtved, I-22b, 18.06.1725
 • oo Maren Knudsd.,, lavværge: sn. Peder Graae, købmand i Svendborg
 • Knud Frandsen, 21 år
 • Johanne Frandsd., 20 år oo Niels Jensen i Sørup
 • Karen Frandsd., 15 år
 • Maren Frandsd., 13 år
 • Anne Frandsd., 10 år
 • værge for børnene farbroder Olof Markussen, Vester Skerninge
 • Iver Sørensen, Sørup, I-26, 18.06.1725
 • oo Karen Madsd.
 • Maren Iversd., 29 år oo Peder Rasmussen, Rødskebølle
 • Anne Iversd., 25 år oo Rasmus Pedersen, Sørup
 • Karen Iversd., 12 år værge morbroder Rasmus Madsen, Tved
 • Hans Nielsen, Brangstrup i Ringe sogn, I-27b, 14.08.1725
 • oo Karen Erichsd., : værge hendes fader Erik Madsen i Brangstrup
 • Niels Hansen, 10 1/4 år ) værge Hans Jørgensen, Kielderup, faderens
 • Erik Hansen 8½ år ) søskendebarn
 • Hans Hansen 6 1/4 år ) værge Peder Ibsen, Hveringe
 • Hemming Hansen, 4½ år )
 • Anne Hansd. 1½ år, værge morfaderen Erik Madsen
 • Iver Nielsen Groudter, Egense, I-33, 25.01.1726, +22.12.1725
 • oo Karen Olufsd.
 • Oluf Iversen, 18 år
 • Niels Iversen, 16 år
 • Rasmus Iversen, 13 år
 • Maren Iversd., 10 år
 • enkens værge Jens Olufsen af Egense
 • børnenes værge: farbroder Rasmus Nielsen, Vester Skerninge
 • gårdens HK = 8 tdr.
 • Peder Pedersen, Mynderup i Hundstrup sogn, I-36b, 22.03.1726, +06.03.1726
 • oo Johanne Larsd.
 • Peder Pedersen, 6 år
 • Anne Pedersd., 4 år
 • enkens fader: Lars Pedersen i Stågerup
 • børnenes værge: farbroderen Rasmus Pedersen i Lunde
 • Karen Andersd., Skovsbo, I-39, 10.05.1726 oo Jens Poulsen Gryndter Rasmus Hansen, 13 år Niels Hansen, 9 år Hans Jensen, 2 år
 • .... Hansd., 13 år
 • Maren Hansd., 11 år
 • Sidsel Hansd., 7 år
 • morfader: Anders Madsen .....søgård i Sørup
 • der skyldes børnepenge til afdøde Jens Andersen som boede i gården, hans børn:
 • Peder Hansen, værge Laurs Pedersen, Kogtved
 • Anders Hansen, værge Hans Pedersen, Kogtved
 • Kirsten Jørgensd., Sørup, I-40, 14.06.1726, +06.05.1726
 • oo Peder Møller
 • Christen Pedersen, 7 år
 • Anna Pedersd., 12 år
 • Til stede var børnenes morbrødre Laurs Jørgensen i Svendborg, Rasmus Jørgensen i Skårup
 • og deres mosters mand Mads Hansen i Øster Åby
 • Apolone Hansd, pige i Skovsbo, I-46b, +02.06.1726
 • barnefødt i Egense, boede i Poul Juuls hus i Skovsbo
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Knud Hansen i Hundtofte og
 • Anna Hansd. oo Niels Madsen i Ulbølle
 • Povel Markussen, Skovsbo, I-53, døde for nogle år siden, 29.06.1726
 • oo Maren Rasmusd.
 • Margrethe Povelsd.
 • samt hendes stedbørn
 • Jens Povelsen i Skovsbo
 • Hans Povelsen i Kogtved
 • Jep Povelsen i Ærø
 • Johanne Povelsd.
 • Anne Povelsd. oo Peder Bertelsen i Rødskebølle
 • Enken ønsker nu at gifte sig med Niels Knudsen i Egense
 • Cathrine Hansd., Slæbæk, I-57, 02.08.1726
 • oo Peder Laursen
 • Karen Pedersd.: værge mors søsters mand Peder Knudsen, møller i Høyrup Mølle
 • Maren Hermandsd., Egense, I-59, 22.03.1727
 • oo Mikel Nielsen Grundter til huse hos Peder Iversen
 • Hermand Michelsen, 5 år
 • Anne Margrethe Michelsd., 9 år
 • Rasmus Hansen Smidt, Sørup, I-60, 01.07.1727
 • oo Ellen Andersd.
 • Hans Rasmussen, 18 år
 • Ole Rasmussen, 5 år
 • Kirsten Rasmusd., 1½ år
 • fasteren Maren Hansd. oo Anders Hansen i Lakkendrup og fasteren Anna Hansd. oo Hans
 • Hansen i Trunderup
 • Anna Andersd., Egense, I-62, 12.12.1727 oo Niels Nielsen Anders Nielsen, 26 år Hans Nielsen, 20 år Niels Nielsen, 15 år
 • Anne Nielsd., 20 år
 • Ablone Nielsd., 18 år
 • Karen Nielsd, 14 år
 • Mette Nielsd., 8 år
 • Kirsten Nielsd., 4 år
 • Lars Jensen, Egense, I-64, 12.12.1727
 • oo Susanne Hansd., til huse hos Niels Andersen i Egense
 • Jens Larsen, 8 år
 • Rasmus Andersen, Ruehuset, Lindskov i Egense sogn, I-65, 13.12.1727
 • oo Maren Jensd., opholder sig nu i Rasmus Hansen Paves gård
 • Anders Rasmussen, 27 år
 • Jens Rasmussen, 21 år
 • Maren Rasmusd., 30 år oo Rasmus Hansen Pave
 • Mette Rasmusd., 26 år oo Nicolaj Christensen
 • Anne Rasmusd., 20 år værge Rasmus Liske
 • Maren Pedersd., Egense, I-66, 13.12.1726
 • oo Rasmus Hansen Pave
 • Knud Rasmussen, 7 år
 • Rasmus Rasmussen, 2 år
 • Rasmus Jacobsen, Kogtved, I-68, 04.10.1727
 • oo Sidsel Jørgensd., værge Peder Jørgensen i Kirkeby
 • Jacob Rasmussen, 13 år
 • ..ren Nicolajsd., Surhøjshuset, I-69, 02.03.1728
 • oo Christen Olufsen
 • Nicolaj Christensen, 26 år
 • Dorthe Elisabeth Christensd., 28 år
 • Anders Laursen, Nybølle i Hillerslev, I-70, 10.03.1728
 • oo Maren Pedersd.
 • Laurs Andersen, 14 år
 • Else Andersd., 18 år
 • Karen Andersd., 16 år
 • værge morbroder Laurs Pedersen, Hillerslev, farbroder Jep Laursen i Høje
 • Johanne Mortensd., Skarø, I-76, 12.03.1728
 • hendes børn:
 • Morten Josephsen, som har gården i fæste, 44 år
 • Niels Josephsen, 40 år
 • Karen Josephsd., 46 år oo Claus Rasmussen, Drejø
 • Kirsten Nielsd., Skarø, I-78, 22.03.1728
 • oo Arent Nielsen
 • Niels Arentsen, 10 år
 • Cathrine Arentsd., 14 år
 • Anne Arentsd., 8 år
 • Karen Arentsd., 5 år
 • Peder Christophersen Møller, Østerballe, Sørup, I-80, 11.06.1728
 • oo Maren Hansd., værge: Mads Bertelsen, Seerup mandens efterladte børn
 • Christen Pedersen, 9 år, værge Lars Jørgensen, Svendborg
 • Anne Pedersd., 14 år, værge Søren Jensen, Øster Skerninge
 • Marianne Knudsd., Brydegård, I-84, 18.06.1728
 • oo Peder Larsen
 • hendes børn:
 • Knud Frandsen, 25 år
 • datter oo Niels Jensen boende i Seerup
 • Karen Frandsd., 18 år
 • Maren Frandsd., 16 år
 • Anne Frandsd., 12 år
 • værge morbroderen Peder Knudsen i Lunde
 • Dorethe Larsd., Egense, I-87, 09.07.1728
 • oo Niels Juul
 • Kirsten Nielsd., 16 år
 • Inger Nielsd., 13 år
 • Maren Nielsd., 5 år
 • Jens Nielsen, 2½ år
 • nærmeste værger Hans Liske i Egense og Povel Juul i Skovsbo
 • Hans ?Iversen Biergemand og Bodil Andersd., Sørup, I-90, 10.07.1728
 • de døde lige efter hinanden. Deres børn:
 • Jens Hansen, 30 år
 • Anders Hansen, 25 år har gården i fæste
 • Maren Hansd. før oo Peder Møller, nu forlovet med Peder Juel i Egense
 • Peder Hansen tømmermand, i et hus i Hvidkilde Enemærke, I-92, 16.07.1728
 • oo Barbara Hansd.
 • Hans Pedersen, 1½ år
 • Peder Juuls kone, I-94, 12.08.1728
 • konens fader Christen Buk i Egeskov var arving
 • Kirsten Hansd., Egense, I-97b, 05.05.1729
 • oo Jens Jensen
 • hendes datter
 • Kirsten Larsd. oo Knud Jeppesen
 • Anders Christensen, Skarø, I-97b, 16.07.1729
 • oo Maren Hierritzd.
 • Hans Andersen, 16 år, værge og svoger Christen Hansen, Drejø
 • Børnegods i gården ifølge skifte af 04.04.1710:
 • Maren Hansd: værge hendes broder Hans Hansen, Skarø
 • Anne Hansd. forlovet med Rasmus Andersen, som har fæstet gården
 • Maren Nielsd, Dongshøjrup, I-110, 16.08.1729
 • oo Knud Jensen
 • Hans Knudsen, 15 år
 • Jens Knudsen, 10 år
 • Maren Knudsd., 13 år
 • farbroder: Hans Jensen, Dongshøjrup, morbrødre: Knud og Jørgen Nielsen i Høje
 • Hans Rasmussen, Slæbæk, I-113, 25.08.1729 oo Johanne Rasmusd., værge Jørgen Jensen, Slæbæk Rasmus Hansen, 35 år Anders Hansen, 25 år : giver moderen aftægt Mads Hansen, Heldager, beboede en ryttergård, I-115, 16.10.1730, +18.08.1730
 • oo Mette Lauritsd.
 • Hans Madsen, 4 år
 • Maren Madsd., 3 år
 • morfader: Laurits Hansen i Heldager
 • Rasmus Josephsen, Skarø, I-120, 28.10.1730
 • oo Sidsel Hansd., lavværge Hans Josephsen i Øster Skerninge Balle
 • Karen Rasmusd., 31 år oo Peder Jacobsen, som har fæstet gården
 • Anne Rasmusd., 28 år oo Søren Jacobsen
 • Maren Rasmusd., 24 år , værge farbroder ... Josepsen på Skarø
 • Sidsel Rasmusd., 20 år, værge farbroder Morten Josepsen, Skarø
 • Maren Rasmusd., Egense, I-124, 12.01.1731
 • oo Niels Knudsen, husmand
 • hendes datter: Margrethe Povelsd., værge: hendes halvbroder Jens Povelsen, Skovsbo
 • henvisning til skifte 29.06.1726
 • mandens egne børn: Johanne Nielsd., 12 år, deres morbrødre: Rasmus Høy og Hans Liske Anne Nielsd., 6 år af Egense
 • henvisning til skifte af 25.06.1726 (I-56)
 • Hans Larsen Banketoft, Egense, I-129, 01.02.1731, +31.01.1731
 • hans børn: (oo Kirstine Jensdatter)
 • Anders Hansen, 23 år
 • Maren Hansd., 21 år
 • børnenes morbrødre: Svend Jensen i Skovsbo og Niels Jensen i Egense
 • henvisning til skifte 13.01.1724
 • Susanne Larsd., Egense, I-138, 29.03.1731, +07.03.1731
 • oo Niels Jeppesen
 • Peder Nielsen, 5 år
 • Lars Nielsen, 3 år
 • Maren Nielsd., 1 år
 • Karen Nielsd., 1 år
 • Niels Jensen, Ørsbjerg, Kerte sogn. I-143, 22.05.1731
 • oo Anne Hansd.
 • Maren Nielsd., 10 år
 • Lars Nielsen, 4 år
 • børnenes værge faderens søskendebarn Hans Rasmussen i Ørsbjerg
 • Rasmus Rasmussen Strygers, Skovsbo, I-146
 • oo Apolone Andersd., værge hendes broder sn. Rasmus Liske af Oubye
 • Rasmus Rasmussen, 25 år
 • Jørgen Rasmussen, 22 år
 • Anders Rasmussen, 18 år
 • Karen Rasmusd., 30 år oo Jens Pedersen, Skovsbo
 • Ellen Rasmusd., 16 år
 • Maren Rasmusd., 14 år
 • værge: børnenes farbroder Jeppe Rasmussen i Rødskebølle
 • Mette Christophersd., Egense, I-152, 10.08.1731
 • oo Michel Nielsen Gunder
 • hendes datter Maren Knudsd. , 19 år, værge Knud Jeppesen, Egense, som nærmeste svogerskab.
 • Karen Rasmusd. Tønsberg, Vester Åby, I-133, 22.06.1731
 • oo sn. Rasmus Liske
 • Jacob Liske, 28 år
 • Christian Adolf Liske, 25 år
 • Andreas Liske, 23 år
 • Judite Overadt Stelling +
 • Charlotte Stelling
 • Cathrine Liske Stilling
 • Vitta Liske, 23 år
 • ingen af børnene var til stede, den ene var i Ostindien de andre i København
 • Rasmus Jørgensen, Tved, I-160, 28.11.1731
 • oo Anne Eriksd.
 • Jørgen Rasmussen, 30 år
 • Karen Rasmusd., 27 år
 • Else Rasmusd., Seerup, I-166, 21.06.1732
 • oo Rasmus Larsen
 • Rasmus Rasmussen, 13 år
 • Else Rasmusd., 10 år
 • børnenes morfader Christopher Rasmussen af Boebjerg
 • Jørgen Knudsen, Egense, I-168, 28.06.1732
 • oo Maren Larsd., værge og broder Rasmus Liske
 • Knud Jørgensen, 30 år, får gården i fæste
 • Johanne Jørgensd., 32 år oo Niels Andersen, Egense
 • Ingeborg Jørgensd., 28 år oo Lars Juul i Skovsbo
 • Kirstine Jørgensd., 24 år oo Niels Juul Egense
 • Margrethe Jørgensd., 21 år
 • Karen Jørgensd., 12 år
 • de umyndiges værge deres morbroder Hans Liske i Egense
 • Karen Olufsd., Svendborg Bye Mølle, I-170, 06.10.1732
 • oo sn. Peder Larsen
 • Oluf Pedersen, 1½ år
 • barnets morfader Oluf Hansen i Holmdrup
 • Claus Pedersen, Holmdrup, I-171, 12.01.1733
 • oo Johanne Christensd.
 • Ellen Clausd., 7 år
 • barnets værge farbroderen Hans Pedersen af Heldager
 • Karen Hansd., Slæbæk, I-175, 18.06.1733
 • oo Jørgen Hansen
 • Hans Jørgensen, 5 år
 • Mette Jørgensd., 4 år
 • på børnenes vegne indfandt ingen sig, derfor var deres ...fader Jens Rasmussen, Kirkeby, værge
 • Christen Hansen, og Maren Hansd., Svendborg Strandhuse, I-177, 29.12.1733
 • deres børn:
 • Margrethe Christensd. oo Knud Boedsen, Kogtved
 • Elsebeth Christensd. oo Morten Jørgensen, Svendborg
 • Maren Christensd. oo Søren Hansen, Egeskov
 • Kirsten Christensd. oo Jacob Michelsen, Svendborg
 • Hanne Christensd., 23 år, hendes morbroder Niels Hansen, Rødskebølle
 • Hans Christensen, Svendborg Strandhuse, I-181, 29.12.1733
 • han døde straks efter forældrene Christen Hansen og Maren Hansd.
 • Hans ovennævnte søstre er arvinger
 • Mads Nielsen Øboe, Kogtved Strandhuse, I-183, 26.02.1734
 • oo Karen Rasmusd.
 • Hans søster Karen Nielsd. af Skovsbo er eneste arving oo Peder Ibsen
 • Lars Andersen, Heldager, I-186, 03.07.1734
 • oo Karen Hansd.
 • Anders Larsen, 20 år
 • Lisbeth Larsd., 25 år oo Erik Rasmussen, Tved
 • Morten Josephsen, Skarø, I-190, 24.07.1734
 • oo 1 henvisning til skifte 24.01.1721
 • Joseph Mortensen
 • oo Anne Nielsd., lavværge Hans Josepsen, Skerninge Balle
 • Rasmus Mortensen, 11½ år
 • Hans Mortensen, 5 år
 • Anne Mortensd., 10 år
 • Johanne Mortensd., 8 år
 • Karen Mortensd., 1½ år
 • værge: deres far- og morbrødre Niels Josephsen af Skarø og Hans og Rasmus Nielsen af
 • Hjortø.
 • Rasmus Hansen Banketoft, Egense, I-192, 15.07.1734
 • oo Apolone Andersd., værge hendes broder Niels Andersen, Egense
 • hendes stedbørn:
 • Niels Rasmussen, 29 år
 • Maren Rasmusd., 26 år
 • Mette Rasmusd., 19
 • hendes egne børn:
 • Jytte Kirstine Rasmusd., 9 år
 • Anne Rasmusd., 1½ år
 • børnenes nærmeste slægt deres søskendebarn Hans Rasmussen, Egense
 • Rasmus Pedersen, Skovsbo, I-196, 10.01.1735
 • oo Karen Jensd.
 • Johanne Rasmusd. oo Knud Jørgensen, Egense
 • Peder Rasmussen, 18 år
 • Christen Rasmussen, 14 år
 • Maren Rasmusd., 12 år
 • Jens Rasmussen, 9 år
 • Rasmus Rasmussen, 8 år
 • børnenes nærmeste værge efter loven: Rasmus Pedersen af Kogtved Strandhuse
 • Maren Rasmusd., Kogtved Strandhuse, I-202, 15.02.1735 oo Rasmus Hansen arvinger er hendes moder Apolone Andersd. og hendes søskende Rasmus Stryger Anders Stryger Karen Rasmusd. oo Jens Pedersen, Skovsbo
 • Ellen Rasmusd. oo Niels Pedersen
 • Apelone Andersd. værge Rasmus Liske af Aaby I-200, den 10.01.1735
 • afstår Apolone Andersd. til sin svigersøn Niels Pedersen diverse arvegods mod at hun får aftægt
 • hos ham i Skovsbo
 • Peder Nielsen Rafn, Vester Skerninge, I-206, 15.03.1736
 • oo Anna Jacobsd., lavværge Christen Rasmussen, Ulbølle
 • Jacob Pedersen, 23 år
 • Niels Pedersen, 14 år
 • Jens Pedersen, 13 år
 • Anne Pedersd., 20 år
 • Johanne Pedersd., 19 år
 • børnenes værge deres farbroder Niels Raun i Ulbølle
 • Maren Larsd., Vester Skerninge, I-210, 02.05.1735
 • oo Peder Nielsen Graae
 • arvinger er hendes børn:
 • Christen Jørgensen, 47 år
 • Jørgen Jørgensen, 29 år
 • Karen Jørgensd., 44 år
 • Elisabeth Jørgensd., 40 år
 • Anne Jørgensd., 34 år oo Niels Povelsen, Øster Skerninge
 • Karen Pedersd. 26 år oo Rasmus Rasmussen, Øster Skerninge
 • Peder Svendsen, Egense, I-212, 25.06.1735
 • oo Anne Knudsd., værge Rasmus Liske af Egense
 • Jørgen Pedersen, 10 år
 • Mette Pedersd., 13 år
 • Maren Pedersd., 3 år
 • børnenes værge: farfar Svend Jensen af Skovsbo og farbroderen Rasmus Svendsen
 • Karen Clausd., Egebjerg, I-218, 05.01.1736
 • oo Hans Jørgensen, beboer af hus i Egebjerg
 • Jørgen Hansen, 11 år
 • Hans Hansen, 5 år
 • børnenes mosters mand Rasmus Mortensen af Seerup
 • Lars Knudsen, Heldager, I-220, 09.03.1736
 • oo Maren Rasmusd., lavværge Anders Madsen, Seerup
 • Karene Larsd., 12 år
 • Maren Larsd., 9 år
 • børnenes værge: morbroder Jørgen Rasmussen, Heldager
 • Mandens stedsøn Rasmus Pedersen havde et tilgodehavende i boet
 • Lars Hansen, Heldager, I-224, 09.03.1736 oo Anne Pedersd., lavværge Hans Pedersen, Heldager Maren Larsd. oo Jørgen Pedersen i Heldager Valdborg Larsd. oo Anders Larsen i Heldager Povel Larsen, 26 år
 • Jens Rasmussen, (? Heldager), I-227, 09.03.1736
 • oo Maren Larsd., lavværge Jørgen Pedersen
 • Mads Hansen, 4 år
 • Rasmus Hansen, 3 år
 • Hans Hansen, ½ år
 • børnenes værge: morbroderen Povel Larsen af Heldager
 • Maren Hansd., Egense, I-229, .... marts 1736
 • oo Morten Hansen Raun
 • Hans Mortensen, 18 år
 • Mads Mortensen, 14 år
 • Giertrud Mortensd., 21 år
 • børnenes værge deres farbroder Peder Hansen Raun af Skerning Balle
 • Peder Hansen, Holmdrup, I-231, 08.05.1736
 • oo Birthe Svendsd., lavværge Rasmus Hansen i Skårup
 • Arvinger er mandens levende søskende:
 • Hans Hansen i Holmdrup
 • Anne Hansd. oo Jens Jensen
 • Kirsten Hansd. oo Jørgen Hansen
 • Karen Hansd. oo Niels Hansen
 • Maren Hansd., ugift tjener broderen Hans Hansen
 • alle boende i ...strup og
 • Giertrud Hansd. oo Hans Madsen
 • Maren Reinholdsd., Holmdrup, I-237, 11.07.1736
 • oo Peder Hansen, boende i et hus
 • hendes søskende er arvinger:
 • Rasmus Reinholdtsen boende i Albjerg
 • Christen Reinholdtsen+
 • Anne Marie Christensd. boende i Veistrup
 • Johanne Jørgensd., Egense, I-240, 11.01.1737
 • oo Niels Andersen
 • Aplone Nielsd, 14 år
 • Mette Kirstine Nielsd., 9 år
 • Jytte Kirstine Nielsd., 7 år
 • Maren Nielsd., 5 år
 • Anders Nielsen, 3 år
 • børnenes værge morbroderen Knud Jørgensen, Egense
 • Svend Jensen og Sophie Pedersd., Skovsboe, I-242, 29.03.1737
 • de døde straks efter hinanden. Deres børn:
 • Rasmus Svendsen i Skovsbo
 • Inger Svendsd. i Skovsbo oo Hans Jensen
 • Peder Svendsens efterlevende 3 børn i Egense
 • Ellen Svendsd. i Ollerup (oo1 Ditlev Rasmussen oo 2 Anders Nielsen)
 • Mette Svendsd. i Kirkeby
 • hendes efterlevende datter Anne Nielsd. oo Niels Nielsen
 • Maren Nielsd., Egense, I-246, 10.07.1737
 • oo Morten Raun
 • arvingerne er hendes søskende:
 • Niels Nielsen, tjenende på Tåsinge
 • Peder Nielsen boende på Tåsinge
 • Bodil Nielsd. tjenende i Nyby på Tåsinge
 • ....... Nielsd. boende samme sted
 • da ingen af arvingerne var mødt ansattes som arving Peder Hansen i Øster Skerninge Balle
 • Lars Mortensen, Egense, I-250, 10.07.1737
 • oo Maren Pedersd., lavværge Rasmus Hansen i Strandhusene
 • Maren Larsd. oo Rasmus Hansen i Kogtved Strandhuse
 • Johanne Larsd., 24 år
 • Kirsten Larsd., 21 år
 • de umyndige børns værge er enkens stedfader Rasmus Bierremand i Egense
 • Didrich Hieroniussen møller, Sørup, I-255, 20.03.1738
 • oo Anne Rasmusd., lavværge Mads Nielsen i Skovsbo
 • Carl Didrichsen, 20 år
 • Rasmus Didrichsen, 13 år
 • Gieronius Didrichsen, 12 år
 • Sidsel Didrichsd., 16 år
 • Johanne Didrichsd., 8 år
 • børnenes værge deres morbroder Hans Rasmussen tjenende på Egeskov
 • Giertrud Jørgensd., Egense, I-259, 29.06.1768
 • oo Peder væver
 • arvinger er hendes børn:
 • Hans Pedersen
 • Rasmus Pedersen
 • Peder Hansen, husbeboer i Holmdrup, I-261, 23.10.1737
 • oo Karen Hansd.
 • arvinger er den afdødes broderbørn:
 • Hans Hansen
 • Niels HansenLars Hansen
 • Anne Hansd. oo Niels Andersen
 • Karen Hansd. oo Niels Rasmussen
 • som alle er i Holmdrup
 • og den afdødes søsterbørn
 • Karen Andersd. på Tåsinge i Troense
 • Anne Hansd. oo Lars Larsen i Øster Åby
 • Karen Andersd. oo Knud Madsen, Skårupør
 • Johanne Rasmusd.
 • Kirsten Jensd., Palleshave, I-264, 23.05.1738
 • oo Niels Sørensen
 • Søren Nielsen
 • Jens Nielsen
 • Anders Hansen, Holmdrup, I-269, 01.07.1738
 • oo Maren Hansd., lavværge Jens Jensen i Holmdrup
 • Maren Andersd. 1½ år
 • barnets værge: Hans Andersen i Langaa
 • Rasmus Madsen, husbeboer i Vester Skerninge, I-274, 19.02.1738
 • oo Maren Pedersd., lavværge Hans Rasmussen i Vester Skerninge
 • Bodil Rasmusd. oo Christian Rasmussen i Øster Skerninge
 • Maren Rasmusd.
 • Kirsten Rasmusd.
 • Christian Rasmussen var værge for sin hustrus 2 søstre.
 • Rasmus Jørgensen, husbeboer i Egense, I-277, 01.10.1738
 • oo Kirsten Pedersd., lavværge Niels Møller, Egense
 • hans efterladte børn:
 • Jørgen Rasmussen, 45 år
 • Niels Rasmussen, 42 år
 • Peder Rasmussen, 40 år
 • Rasmus Rasmussen, 34 år
 • Karen Rasmusd., 32 år
 • deres børn:
 • Peder Rasmussen, 26 år
 • Jens Rasmussen, 25 år
 • Anne Rasmusd., 23 år
 • Birte Rasmusd., 17 år
 • Søren Rasmussen, 14 år
 • de umyndige børns værge er Anders Pedersen, Egense
 • Anne Povelsd., Rødskebølle, I-281, 11.10.1738
 • oo Peder Bertelsen, gårdmand, Rødskebølle
 • arvinger er hendes søskende:
 • Jens Povelsen i Skovsbo
 • Jens Povelsen i Kogtved, som er død, hans børn er:
 • Povel Jensen, 10 år
 • Karen Jensd., 4 år
 • Jep Povelsen i Ore, som er død, hans børn:
 • Christen Jeppesen, 50 år
 • Hans Jeppesen, 28 år
 • Johanne Povelsd. i Ore
 • Maren Povelsd., som er død, hendes børn:
 • ' Iver Olsen, 46 år
 • Niels Olufsen, 38 år, som bor i Heldager
 • Anne Olufsd. oo Peder Knudsen i Svendborg
 • Rasmus Søegaard, som er til huse hos Peder Søgaard i Sørup, I-286, 15.10.1738
 • oo Lisbet Andersd., værge Jens Bierremand, Seerup
 • Rasmus Raasmussen, 20 år
 • Else Rasmusd., 16 år
 • på børnenes vegne mødte Christopher Rasmussen af Bobjerg.
 • Hans Andersen, husbeboer i Ollerup, I-289, 09.02.1739
 • oo Maren Andersd., lavværge Albert Christensen, Ollerup
 • Johanne Hansd., 23 år
 • Hans Hansen, 21 år
 • Anders Hansen, 19 år
 • Niels Hansen, 16 år
 • Knud Hansen, 9 år
 • på børnenes vegne mødte Jens Andersen i Ollerup
 • Anders Thomsen, husbeboer i Sallinge, I-291, 27.02.1739
 • oo Maren Rasmusd., lavværge Daniel Johansen
 • Anne Marie Andersd., 6½ år
 • på barnets vegne mødte Peder Nielsen i Sallinge
 • Christian Hansen, husbeboer i Egense, I-293, 16.11.1739
 • oo Anne Pedersd., værge Jens Jensen i Egense
 • Maren Christiansd., 26 år
 • Anne Christiansd., 24 år
 • Maren Christiansd., 22 år
 • på de umyndiges vegne mødte Oluf Iversen i Egense
 • Jens Povelsen, gårdmand i Egense, I-295, 17.11.1739
 • oo Anne Larsd., lavværge Rasmus Christensen i Skovsbo
 • Hans Jensen, 32 år
 • Niels Jensen, 26 år
 • Giertrud Jensd., 30 år oo Rasmus Stryger i Skovsbo
 • Karen Pedersd., Slæbæk, I-299, 11.01.1740 (Far Peder Nielsen, Stågerup)
 • oo Anders Hansen, gårdmand
 • Hans Andersen, 8 år
 • Peder Andersen, 5 år
 • Johanne Andersd., 2 år
 • børnenes værger Hans Pedersen og Rasmus Pedersen af Stågerup
 • Oluf Dyer, gårdmand i Gundestrup, I-304, 06.04.1740
 • oo Johanne Hendrichsd, værge Anders Rasmussen i Gundestrup (III-499, 20.06.1770)
 • Hans Olufsen, 13 år
 • Anders Olufsen, 11 år
 • Jens Olufsen, 8 år
 • Maren Olufsd., 3 år
 • på børnenes vegne mødte Hans Jørgensen i Gundestrup
 • Oluf Iversen, gårdmand i Egense, I-308, 02.06.1740
 • oo Maria Bertelsd., lavværge Friedrich smed i Egense
 • Iver Olufsen, 10 år
 • Berent Olufsen, 5 år
 • på børnenes vegne mødte Jens Jensen Buch i Egense
 • Johanne Larsd., Skovsbo, I-312, 27.07.1740
 • oo Jørgen Hansen, gårdmand
 • Hans Jørgensen, 7 år
 • Karen Jørgensd., 10 år
 • Anne Jørgensd., 8 år
 • på børnenes vegne mødte Hans Larsen i Skovsbo
 • Kirsten Hansd., husbeboerske i Vester Skerninge, I-315, 27.07.1740
 • arvinger er hendes søskende:
 • Christen Hansen
 • Rasmus Hansen
 • hendes søsters mand Morten Simonsen i Vester Skerninge
 • Anne Rasmusd., Seerup, I-316, 28.07.1740
 • oo Lars Friedrichsen, gårdmand
 • Maren Larsd., 4 uger
 • på barnets vegne mødte morbroderen Rasmus Rasmussen i Seerup
 • Johanne Larsd., Seerup, I-320, 02.02.1741
 • oo Rasmus Pedersen, fæstegårdmand
 • Lars Rasmussen, 2 år
 • på barnets vegne mødte som formynder Jørgen Andersen i Egense
 • Povl Juel, havde husværelse hos Lars Juel i Skovsboe, I-323, 17.01.1741
 • arvingerne er hans børn:
 • Niels Juel i Egense, 59 år
 • Ellen Povelsd., 45 år oo Hans Juel i Seerup
 • Lars Juel i Skovsbo, 40 år
 • Rasmus Povelsen, som er død og har efterladt sig
 • Jens Rasmussen, 20 år
 • Peder Rasmussen, 17 år
 • Peder Povelsen er død og har efterladt sig
 • Johanne Pedersd., 26 år
 • på de umyndiges vegne mødte Søren Christensen i Skovsbo
 • Michel Hansen, gårdmand i Vester Skerninge, I-325, 21.01.1741
 • oo Angenete Pedersd., lavværge Hans smed i Vester Skerninge
 • Maren Michelsd., 4 år
 • barnets værge var enkens broder Hans Pedersen
 • Anna Hansd., Egense, I-331, 01.03.1741
 • oo 1 Hans Jørgensen
 • Hans Hansen, 24 år
 • Birte Hansd., 25 år oo Jens Buch i Egense
 • oo2 Rasmus Thomsen, til huse hos Hans Lidske i Egense
 • Karen Nielsd., Rødskebølle, I-332
 • oo Hans Christensen, gårdmand i Rødskebølle
 • Niels Hansen, 41 år
 • Anne Hansd. oo Peder Ib i Seerup
 • Peder Hansen, 35 år
 • Maren Hansd., 32 år
 • Christen Hansen, 20 år
 • Johanne Pedersd., Skovsbo, I-333, 08.03.1741
 • hos Søren Christensen, gårdmand i Skovsbo. Arvingerne er
 • morbrødrene Søren Christensen i Skovsbo og
 • Rasmus Christensen ibidm
 • farbrødrene Niels Juel i Egense og
 • Lars Juel i Skovsboe
 • farbroderen Rasmus Povlsens efterladte børn, som er
 • Karen Rasmusd., 23 år, formynder Rasmus Stryger
 • Jens Rasmussen, 19 år
 • Peder Rasmussen, 17 år
 • fasteren Karen Juelsd.s efterladte børn
 • Maren Rasmusd., 24 år, tjener i Fåborg
 • Hans Rasmussen, 28 år, tjener i Sallinge på Gielskov
 • Niels Rasmussen, 18 år tjener i Brendebye
 • Rasmus Rasmussen, 17 år tjener i Katterøe på Trolleborg gods
 • Anne Rasmusd., 20 år, tjener i Svendborg
 • Johanne Rasmusd., 19 år tjener i Hundstrup
 • Lars Rasmussen, 16 år tjener i Kogtved på Hvidkilde gods.
 • Niels Juel i Egense mødte på sin hustru Ellen Juelsd. vegne.
 • Peder Greisen, husbehoer i Ollerup, I-342, 06.04.1741
 • oo 1 Maren Andersd.
 • Greis Pedersen, 19 år
 • oo 2 Anne Christiansd., værge Rasmus Michelsen, Ollerup
 • Ole Pedersen, 17 år
 • Karen Pedersd., 14 år
 • for børnene mødte Albert Christensen i Ollerup
 • Niels Andersen, gårdmand i Egense, I-343, 1741
 • oo 1 Johanne Jørgensd., henvisning til skifte af 11.01.1737
 • Apolone Nielsd., 19 år
 • Mette Kirstine Nielsd., 14 år
 • Jytte Kirstine Nielsd., 12 år
 • Maren Nielsd., 10 år
 • Anders Nielsen, 8 år
 • oo 2 Anne Larsd., lavværge Rasmus Andersen af Egense
 • Johanne Nielsd., 3½ år
 • værge for de ældste børn er Knud Jørgensen, Egense og for Johanne: Christen Bierremand
 • Catharina Graae, Svendborg, I-348, 21.04.1741, +23.03.1741
 • oo Peder Møller, Svendborg
 • Lars Pedersen 3/4 år
 • værge er barnets morfader Mads Graae, Svendborg
 • Anna Margrethe, Hans Justes på Hvidkilde, I-349, +02.03.1741
 • oo Hans Just, hollænder på Hvidkilde
 • Henrich Hansen, 12 år
 • Tøger Hansen, 10 år
 • Hans Hansen, 8 år
 • Sophie Amalie Hansd., 4 år
 • konstitueret værge for børnene urtegårdsmanden på Hvidkilde mons. Johan Matzen.
 • Hans Just Andersen har som sadelmager og borger i Svendborg den 12.08.1726 udgivet en
 • obligation på 164-4-0 Rd til borger Thorbjørn Andersen i Svendborg
 • Niels Pedersen, bor i værelse hos Rasmus Pave i Sørup, I-363, 05.06.1741
 • oo Anne Rasmusd., lavværge Anders Hansen, ladefoged, Serup
 • arvinger er hans søskende:
 • Anders (evt. Rasmus) Pedersen , 64 år, i Rødskebølle
 • Rasmus Pedersen, ibidm, 54 år
 • Karen Pedersd., 52 år oo Mads Jensen i Seerup
 • Margrethe Pedersd., 47 år oo Peder Jensen i Seerup
 • Rasmus Lidske, Egense, I-365, 30.06.1741
 • oo Kirsten Knudsd., værge Jens Jensen Buch i Egense
 • Maren Rasmusd., 37 år oo Niels Øeboe i Egense
 • Johanne Rasmusd., 34 år
 • Dorthe Rasmusd., 27 år
 • Knud Rasmussen, 24 år
 • Anne Rasmusd., 18 år
 • Kirsten Rasmusd., 15 år
 • Knud Rasmussen var værge for sine ugifte søskende, han fæster gården efter faderen.
 • Anders Madsen Ladefoged, Sørup, I-370, 10.07.1741
 • oo Boeel Pedersd., værge Rasmus Pedersen, Rødskebølle
 • Anne Kirstine Andersd., 6½ år
 • Karen Andersd., 5 år
 • Cathrine Andersd., 2 år
 • de umyndiges fødte værge er Rasmus Pedersen i Serup
 • Jørgen Henningsen, Øxendrup, I-377, 17.02.1742
 • oo Anne Larsd., lavværge Jens Nielsen, Øxendrup
 • arving er mandens søster
 • Maria Elsebeth Henningsd. oo rytter Christen Larsen
 • Peder Nielsen, Rødskebølle, I-382, 15.03.1742
 • oo Anna Jørgensd., lavværge Frands Hansen
 • arvinger er hans forældre Niels Hansen og hustruen Karen Knudsd.
 • Giertrud Pedersd., Slæbæk, I-383, 30.06.1742
 • oo Jørgen Jensen, i værelse hos Anders Hansen i Slæbæk
 • Karen Jensd., 8 år
 • Maren Jensd., 5 år
 • Peder Jensen, 3 år
 • på børnenes vegne mødte Anders Hansen i Slæbæk
 • Niels Jensen, husbeboer i Heldager, I-384, 05.02.1743
 • oo Mette Nielsd., lavværge Hans Pedersen, Heldager
 • Jens Nielsen, 20 år
 • Anders Nielsen, 17 år
 • Hans Nielsen, 10 år
 • Niels Nielsen, 3 år
 • Lispet Nielsd., 15 år
 • Anne Nielsd., 12 år
 • Hellemaria Nielsd., 7 år
 • der var ingen født værge, men blev antaget Niels Olufsen i Heldager
 • Agate Nielsd., Ollerup, I-387, 09.03.1742
 • oo 1 Søren Sørensen
 • Jens Sørensen, 30 år
 • Anne Margrethe Sørensd., 29 år
 • for disse to var Jens Andersen i Ollerup overværende
 • oo 2 Henrich Pedersen, husbeboer i Ollerup
 • Henrich Pedersen skræder, husbeboer i Ollerup, I-392, døde kort efter ovennævnte hustru
 • Hans arvinger er hans halvsøskende og halvsøskendebørn
 • Oluf Pedersen i Heringe
 • Mads Pedersen tjenende på Agersbølle i Jylland
 • Henrich Pedersen degn i Snede i Jylland
 • Anne Hvids i Guldager i Jylland
 • Peder Pedersen, urtegårdsmand på Tåsing hans efterladte børn
 • Peder Pedersen
 • Sidsel Pedersd.
 • Sophie Pedersd.
 • Karen Pedersd.
 • Maren Rasmusd. i Mosegaard i Sørup, I-403, 10.03.1742
 • arvinger er hendes børn
 • Rasmus Andersen, 44 år
 • Boel Andersd., 48 år
 • Inger Andersd., 42 år oo Hans Jensen i Kogtved
 • Karen Andersd. er død og har efterladt sig
 • Rasmus Andersen boende i Kraarup Mølle
 • Maren Hansd. i Hesselager
 • Anne Hansd. oo Peder Rasmussen smed i Egense
 • Sidsel Jensd. oo Knud Lidske i Egense
 • Niels Hansen er i Mosegaard
 • Karen Nielsd., Mynderup, I-410, 01.03.1742
 • oo Knud Olufsen, gårdfæster
 • Ole Knudsen, 9 år
 • Mickel Knudsen, 7 år
 • Anna Knudsd. 5 år
 • da ingen født værge var mødte Hans Christophersen i Mynderup
 • Hans Knudsen smed, Vester Skerninge, I-416, 23.04.1743
 • oo 1 Anna Margrethe Hansd.
 • Anna Sophie Hansd. oo Jens Madsen, musqueter
 • oo 2 Anganete Movensd., værge sognepræsten Johan Behman i Vester Skerninge
 • Hans Hansen, 18 år
 • Rasmus Hansen, 16 år
 • Mickel Hansen, 10 år
 • Anne Margrethe Hansd., 12 år
 • Anne Kirstine Hansd., 8 år
 • børnenes værge Christopher Caspersen, Vester Skerninge
 • I forbindelse med skiftet er følgende skiftebrev indført:
 • Anna Margrethe Hansd., 17.01.1716
 • Jørgen Jacobsen rådmand i Fåborg på sin kære mama Karen Antonie sal. borgmester Jacob
 • Jørgensens vegne holdt skifte mellem enkemanden Hans Knudsen og datteren Anna Sophie
 • Hansd. med værge Peder Krag. Vurderingsmænd var Søren Jensen skræder og Jacob Jørgensen
 • møller. Der var gæld til følgende beboere i Vester Skerninge: Mathias Nielsen, Jacob Jørgensen
 • møller, Niels Jensen Kiergaard. Arven udgør 13 Rd.
 • Johanne Povelsd., Ore, I-432, 11.10.1742
 • oo Søren Greisen, husbeboer Ore
 • Greis Sørensen boende i Albjerg
 • Anne Margrethe Sørensd. oo Rasmus Jensen i Ore
 • Margrethe Sørensd. oo Rasmus Ullemose i Kogtved
 • Anne Jørgensd., Gislev Holme, I-433, 17.10.1742
 • oo Hans Hansen, gårdfæster i Gislev Holme
 • Hans Hansen, 8 år
 • Jørgen Hansen, 5 år
 • Niels Hansen, 3 år
 • Maren Hansd., 13 år
 • Anne Marie Hansd., 9 år
 • som formynder for børnene mødte Hans Larsen
 • Rasmus Andersen, gårdfæster i Egense, I-440, 14.11.1742 (far Anders Øboe III-200, 2.8.1763, se 2.11.1743 Maren Jørgensdatter))
 • oo Maren Hansd., værge Lars Hansen Lidske i Egense (oo2 Niels Rasmussen, Egense
 • Hans Rasmussen, 11 år
 • Lars Rasmussen, 4 år
 • Anders Rasmussen, 1 år
 • Jytte Kirstine Rasmusd., 6 år
 • værge farbroder Jørgen Andersen, Egense
 • Hans Jensen, gårdfæster, Skovsbo, I449, 17.09.1743
 • oo Inger Svendsd.
 • Jens Hansen, 12 ¨år
 • Mette Hansd., 9 år
 • Sophia Hansd., 1 år
 • Niels Jensen, lavværge og værge for børnene
 • Maren Jørgensd., Kogtved, I-455, 02.11.1743
 • oo Anders Øeboe, gårdfæster
 • Jørgen Andersen, 30 år
 • Rasmus Andersens efterladte børn(I-440, 14.11.1742)
 • Hans Rasmussen
 • Lars Rasmussen
 • Anders Rasmussen
 • Jytte Kirstine Rasmusd.
 • på børnenes vegne mødte deres stedfader Niels Rasmussen af Egense
 • Mads Nielsen, gårdfæster på Skarø, I-457, 03.01.1744
 • oo Anne Hansd., lavværge Rasmus Andersen, Skarø
 • arvinger er hans søskende:
 • Knud Nielsen af Øster Skerninge
 • Karen Nielsd. oo Hans Pedersen bødker, Hårbye
 • søstersøn Niels Sørensen Bøger (bødker) boendes j Hiorløshe (Jordløse?)
 • Thomas Andersen på Skarø havde arv til gode ifølge skifte af 19.01.1723, ligeledes
 • Hans Andersen på Drejø og Sidsel Andersd.
 • Kirstine Nielsd., Skovsbo, I-469, 11.03.1744
 • oo Hans Pedersen, gårdfæster Skovsbo
 • Peder Hansen og
 • Rasmus Hansen, som er tvillinger og 5 år
 • Mette Hansd., 8 år
 • børnenes formynder Rasmus Christensen, Skovsbo
 • Anne Margrehe Jespersd., Heldager, I-474, 23.03.1744
 • oo Povel Larsen, gårdfæster Heldager
 • Jesper Povelsen, 9 dage og er død, arving er derfor
 • hendes stedfader Hans Pedersen i Heldager, da ingen andre arvinger fandtes.
 • Kirstine Hansd., Heldager, I-474, 23.03.1744
 • oo Rasmus Pedersen, husmand
 • Peder Rasmussen, 12 år
 • barnets værge Christen Rasmussen i Heldager
 • Lars Hansen, Serup, I-475, 02.05.1742
 • oo Bodel Andersd., lavværge Peder Rasmussen i Egense
 • Anders Larsen, 5 år
 • Maren Larsd., 4 år
 • børnenes formynder deres morbroder Rasmus Andersen
 • Engel Christiansd., Holmdrup, I-482, 12.07.1743
 • oo Hans Madsen, husbeboer i Holmdrup
 • Anna Cathrine Hansd., 3 år
 • barnets værge Rasmus Nielsen
 • Karen Pedersd., Serup, I-484, 15.09.1744
 • oo Hans Bierremand, husbeboer i Serup
 • arvingerne er hendes
 • morbroder Anders Madsen i Serup, hans efterladte børn
 • Rasmus Andersen, 42 år
 • Bodel Andersd. oo Laurs Hansen i Serup
 • Inger Andersd. 54 år oo Hans Jensen i Kogtved
 • Karen Andersd. har været gift med Hans Andersen Grouther i Skovsbo, hendes efterladte børn
 • Rasmus Hansen, 30 år og er i Krarup Mølle
 • Niels Hansen, 26 år tjener i Egense
 • Maren Hansd., 23 år tjener i Serup
 • Sidsel Hansd., 24 år oo Knud Lidske i Egense
 • Anna Hansd., 32 år oo Peder Rasmussen, i Egense
 • Hans Rasmussen i Serup er død, og har efterladt sig
 • Rasmus Hansen, 16 år, tjener i Egense
 • som er søskendebarns barn til den afdøde
 • Peder Holse i Serup, hans efterladte børn
 • Rasmus Pedersen, 18 år
 • Maren Pedersd., 33 år tjener i Odense
 • Karen Pedersd., 30 år tjener i Svendborg
 • Kirstine Pedersd., 24 år er i Serup,
 • som er søskendebørns børn til den afdøde
 • Peder Holses søster Anna Rasmusd. efterladte datter
 • Karen Jokumsd., 33 år tjener på Tåsinge
 • Anne ...... i Egense, I-486, 03.12.1744
 • oo Niels Knudsen, skræder i Egense, husfæster
 • Apelone Nielsd., 13 år
 • Anders Nielsen, 3 år
 • børnenes værge u. Hans Liske
 • Rasmus Nielsen, gårdfæster i Trunderup, I-489, 21.12.1744, +12.12.1744
 • oo Johanne Rasmusd., lavværge Hans Nielsen, Trunderup
 • Niels Rasmussen, 13 uger
 • Johanne Rasmusd., 8 år
 • børnenes værge farbroder Peder Nielsen af Peirup
 • Jens Hansen, gårdfæster i Mynderup, I-498, 18.01.1745
 • oo Anne Nielsd., lavværge Hans Nielsen i Gundestrup
 • den salig mands efterladte børn:
 • Hans Jensen, 28 år i Vester Skerninge
 • Mette Nielsd., (?Jensd.)24 år
 • Anders Jensen, 22 år i Mynderup
 • Boel Jensd., 20 år
 • Laurs Jensen, 17 år
 • Else Jensd., 15 år
 • Maren Jensd. 11 år
 • Niels Jensen, 8 år
 • de umyndige børns værge er farbroderen Marqvar Hansen i Ollerup
 • Kirsten Rasmusd., Rødskebølle, I-503, 06.02.1745
 • oo Johan Christophersen, gårdfæster i Rødskebølle
 • arving er hustruens efterladte datterbørn, 2 drenge, som faderen Anders Hansen i Serup
 • var værge for
 • Birte Rasmusd., Serup, I-507, 05.03.1745
 • oo Anders Hansen, gårdfæster i Serup
 • Johan Andersen, 5 år
 • Hans Andersen, 4 år
 • Rasmus Andersen, 2 år
 • børnenes værge farbroderen Erich Hansen i Serup
 • Hans Jørgensen, gårdfæster i Gundestrup, I-508, 23.04.1745
 • oo Karen Hansd., lavværge Hans Knudsen i Gundestrup
 • Jørgen Hansen, 13 år
 • Maren Hansd., 12 år
 • Anne Margrethe Hansd., 9 år
 • Anne Hansd., 6 år
 • Karen Hansd., 4 år
 • børnenes fødte værge efter loven var Anders Hansen i Serup
 • Peder Jørgensen, skræder i Øster Skerninge, husbeboer, I-508, 03.06.1745
 • oo Maren Pedersd., lavværge Mads smed i Øster Skerninge
 • den afdødes efterladte børn:
 • Erdman Pedersen i Ollerup, 32 år
 • Birthe Pedersd., 30 år
 • Maren Pedersd., 39 år
 • Jørgen Pedersen, 40 år i Egeskov
 • Kirsten Andersd., Skovsbo, I-509, 03.11.1745
 • oo Rasmus Svendsen, gårdfæster, Skovsbo
 • Jens Rasmussen, 25 år
 • Laurs Clausen, Serup, I-510, 03.02.1746
 • oo Anne Rasmusd.,, lavværge Laurs Hansen Mosegaard i Serup
 • Karen Laursd., 28 år oo Laurs Hansen
 • Hans Laursen, 25 år, gårdfæster i Serup
 • Anne Laursd., 24 år oo Jørgen Povelsen, Serup
 • Christen Laursen, 19 år
 • Anne Iversd., Serup, I-516, 07.03.1746
 • oo Rasmus Iversen, som bebor et værelse i Serup
 • Mads Rasmussen, 21 år
 • Jens Rasmussen, 18 år
 • Rasmus Rasmussen, 13 år
 • Maren Rasmusd., 10 år
 • Jørgen Rasmussen, 7 år
 • værge for de umyndige børn Hans Pedersen i Serup
 • Niels Mortensen, beboer af værelse hos Peder Larsen Brydegaard, I-516, 07.03.1746
 • oo Karen Pedersd., lavværge Peder Jørgensen, Strandhuse
 • Maren Nielsd., 4 år
 • Mette Nielsd., 1 år
 • børnenes værge deres farbroder Rasmus Mortensen af Serup
 • Jørgen Jensen, gårdfæster, Egense, I-517, 19.10.1746 oo Karen Jensd., lavværge Jens Pedersen, Skovsboe Jørgen Jørgensen, født efer faderens død barnets værge: fabroderen Rasmus Jensen i SerupEngeborre Hansd., Egense, I-519, 05.12.1746
 • oo Hans Pedersen, gårdfæster, Egense
 • arving var den afdødes søsterdatter
 • Anne Elisabeth Hansd. oo Christen Andersen, Bregninge på Ærø
 • Jacob Olufsen, gårdfæster i Vester Skerninge, I-520, 16.05.1747
 • oo Maren Hansd., lavværge Povel Pedersen, Egense
 • Oluf Jacobsen, 6 år
 • Hans Jacobsen, 5 år
 • Maren Olufsd., 3 år
 • tilsynsværge for børnene var deres fabroder Peder Olufsen af Rødskebølle
 • Hans Christophersen, gårdfæster i Mynderup, I-522, 04.06.1747
 • oo Elsebeth Mortensd., lavværge Knud Olufsen
 • Morten Hansen, 36 år, fæster gården efter faderen og giver moderen aftægt
 • Christopher Hansen, 33 år
 • Casper Christopher Hansen, 25 år
 • Malene Hansd., oo Mads Larsen, Stågerup
 • Maren Jensd., i våning hos Christen bødker i Ollerup, I-523, 23.03.1747
 • oo afdøde Peder skomager i Ollerup
 • hans arvinger er:
 • Else Pedersd. oo Christen Jørgensen, Ollerup
 • Dorthe Pedersd. enke i Ollerup
 • Oluf Pedersen, som ej vides hvor er
 • hendes arving er:
 • en søster Karen Hansd., som ej vides hvor er
 • en søster Anne Dorthe Hansd. er død oo (Leboris) Hansen
 • Jacob Leboris, 21 år
 • Hans Leboris 17 år
 • broder Hans Hansen ...
 • broder Laurs Hansen i Høje
 • broder Jacob Hansen i Hyllebo....
 • broder .........
 • søster Anne Dorthe Hansd. efterladte søn Chri.....
 • ........ hans efterladte børn
 • Movens Hansen, bor i Kohavehuset ved Skjoldemose
 • Christopher Hansen ....
 • ....... 15 år
 • Catharina Hansd., i Skårup