Egeskov Skifteprotokol del V, 1734-1770

| | |
Egeskov Skifteprotokol del V, 1734-1770 afskrift af Karin Jørgensen
 • Maren Andersdatter, Ollerup, V-2, 16.01.1734,
 • oo 1 Hans
 • Anders Hansen, 40 år, er på Ærø
 • Karen Hansdatter oo Hans Rasmussen, Ærø
 • På disses vegne mødte Jørgen Andersen, V. Åby og Nicolaj væver, V. Skerninge
 • oo 2 Mads Thomsen, (skifte 31.10.1740 V-186)
 • Rasmus Jørgensen smed, Trunderup, V-4, 06.02.1734
 • oo 1 Sidsel Rasmusdatter, skifte 27.02.1710
 • Maren Rasmusdatter, 32 år, værge morbror Jørgen Larsen, Ravndrup
 • Anna Rasmusdatter, 29 år, værge do
 • oo 2 Kirsten Hansdatter, lavværge Anders Hansen, Trunderup
 • Hans Rasmussen, 11 år , værge morbroder Peder Hansen Høj
 • Kirsten Rasmusdatter, 20 år
 • Sidsel Rasmusdatter, 9 år
 • Catarina Maria Rasmusdatter, 8 år
 • Johanne Rasmusdatter, 6 år
 • Margrethe Rasmusdatter, 2½ år
 • Laurits Nielsen, Egeskov, V-7b, 09.02.1734
 • Ingen arvinger var mødt
 • Anne Larsdatter, Lille Løjtved, V-9, 18.02.1734
 • oo Hans Hansen
 • Lars Hansen, 19 år
 • Hans Hansen, 16 år
 • Mette Hansdatter, 13 år
 • Jakob Knudsen, Skovhuset, V-13, 09.03.1734
 • oo Maren Andersdatter, lavværge Peder Ebberup
 • Niels Jakobsen, 9 år, værge farbror Christen Knudsen Hviid, Egeskov
 • Anders Rasmussen, Stågerup, V-13 21.04.1734
 • oo Margrethe Hansdatter
 • Arvingerne er hans brødre:
 • Peder Rasmussen, Stågerup
 • Jørgen Rasmussen, Hundstrup
 • Hendes arvinger er hendes søskendebørn:
 • Peder smed i Ulbølle
 • Lars Pedersen i Ulbølle
 • sn. Morten Larsen Grif i Fåborg
 • Rasmus Bechmann, Ulbølle
 • Kirsten Hansdatter, Stågerup, V-18, 21.04.1734, +80 år 1 md. 6 dage 28.03.1734
  enke efter Morten Hansen, 15.03.1719
 • til huse hos sal. Anders Rasmussen. Hendes arvinger er hendes søskendebørn:
 • Peder smed i Ulbølle
 • Lars Pedersen i Ulbølle
 • sn. Morten Larsen Grif i Fåborg
 • Kirsten Nielsdatter, Trunderup,V-19, 08.07.1734
 • oo Peiter Samuel
 • Niels Pettersen, 10 år
 • Anne Pettersdatter oo Jacob Jensen, København
 • Kirsten Pettersdatter oo Lars Erichsen, Ørbæk
 • Maren Pettersdatter, 25 år
 • Johanne Pettersdatter, 13 år
 • Morten Nielsen, Skovsgaard, Ollerup,V-22, 06.08.1734
 • oo 1 Karen Hansdatter (10.01.1721, IV-65)
 • Anne Mortensdatter, 15 år, værge morbror Jens Hviid
 • oo2 Maren Madsdatter, værge Mads Frandsen som fæster gården
 • Karen Mortensdatter, 13 år, værge morbror Rasmus Madsen, Mynderup
 • Anne Kirstine Mortensdatter, 10 år, værge do
 • Niels Mortensen, 8 år, værge Morten Buch, Rødme
 • Jens Mortensen, 4 år, værge Rasmus Hansen, Stågerup
 • Johanne Mortensdatter, 1 1/2 år, værge morbror Jørgen Madsen, Mynderup
 • Barbara Hansdatter, Søfælde, V-23, 21.09.1734
 • oo 1 Steffen Rasmussen, skifte 13.05.1730
 • Hans Steffensen, 24 år
 • Maren Steffensdatter oo Rasmus Hansen, Krarup
 • Sidsel Steffensdatter, 18 år, formynder Anders Ravn, Søfælde
 • oo 2 Lars Knudsen
 • Anne Dorte Jensdatter, Kidhaugehuset, V-24, 02.09.1734
 • oo 1 Hans
 • Leboris Hansen, 37 år
 • Catrine Marie Hansdatter, 25 år, værge Christoffer Samuelsen i Gudbjerg
 • oo 2 Mogens Pedersen
 • Hans Mogensen, 21 år
 • Karen Hansdatter, Kværndrup, V-25, 08.10.1734
 • oo Gregers smed
 • Anna Gregersdatter, 20 år
 • Apelone Gregersdatter, 18 år
 • Lisbeth Gregersdatter, 16 år
 • Mads Knudsen, Kværndrup, hos Niels Madsen, V-25b, 19.10.1734
 • oo 1 Apelone Olufsdatter, skifte 17.07.1702
 • Knud Madsen, 44 år
 • Jørgen Madsen, 42 år
 • Niels Madsen, 40 år
 • Maren Madsdatter oo Jens Hansen, Kværndrup
 • oo 2 Birte Pedersdatter
 • Apelone Madsdatter, 31 år
 • Anne Madsdatter, 22 år, lavværge Rasmus Pedersen, Egeskov
 • Maren Simonsdatter, Ollerup, V-25b, 16.02.1734
 • oo Rasmus Ditlevsen (20.06.1719, IV-11)
 • Ditlev Rasmussen, 38 år, har fæstet gården
 • Christen Rasmussen, 35 år
 • Anne Rasmusdatter oo Lars Larsen, Sørup
 • Mette Rasmusdatter oo Niels Ladegaard, Ollerup
 • Inger Pedersdatter, Krarup, V-29, 30.09.1734
 • oo 1 Hans
 • Peder Hansen, 40 år tjener i Krarup
 • Mads Hansen, rytter i Odense
 • Maria Hansdatter oo Rasmus Olufsen, Bjerne Mark, Tåsinge
 • Maren (Christensdatter) Bundes i Egeskov, V-30b, 22.03.1735
 • enke efter Bunde Bundesen
 • Hendes arvinger er:
 • søsteren Boel Christensd.: søn Christen Knudsen, smed, Egeskov
 • broderen Jens Christensen+, hans børn:
 • Hans Jensen i Egeskov
 • Maren Jensdatter i Kbh.: søn Christen Schurfborg, 23 år, tjener i Kværndrup Helvig Jensdatter oo Niels Andersen, Ulbølle
 • Maren Jensdatter oo Hans Hansen, Kværndrup
 • Johanne Jensdatter oo Peder snedker i Egeskov
 • Anne Jensdatter oo Jørgen snedker i Egeskov
 • søsteren Cathrine Christensdatter +, hendes søn: Christen Rasmussen i Egeskov
 • Povel Rasmussen, Stågerup, til huse hos Jens Hviid, V-36, 03.04.1735
 • oo Malene Hansd., værge hendes fæstemand Christen Jespersen
 • Helvig Povelsdatter, 14 år, værge gl. Rasmus Hansen, Stågerup
 • Jens Olsen, Trunderup, V-36b, 20.04.1735
 • oo Karen Frandsdatter, lavværge fæstemand Hans Nielsen
 • Frands Jensen, 2 år, værge Peder Fallemand
 • Karen Jensdatter, 7 år, værge Hans Michelsen, Trunderup
 • Carsen Carstensen, Egeskov, V-40b, 22.04.1735
 • oo 1 Chrestence Frandsdatter, skifte 01.06.1708
 • Peder Carstensen, 30 år
 • Margrethe Carstensdatter oo Rasmus Knudsen, Stenstrup
 • Maren Carstensdatter
 • oo 2 Anne Clausdatter, værge Jørgen Clausen
 • Carsten Carstensen, 16 år
 • Kirsten Carstensen, 21 år, gl. Hans Jensen i Egeskov
 • Hans Jørgensen, Stågerup, V-43, 21.04.1735
 • oo Anna Christensdatter, værge Hans Ipsen, Egebjerg
 • Christen Hansen, 27 år, har fæstet gården
 • Jørgen Hansen, 24 år
 • Hans Hansen Kudsk, Snarup, V-44, 19.05.1735
 • oo Maren Hansdatter, lavværge: Henrik smed, Snarup. Hans arvinger er:
 • Anders Hansen, Sallinge
 • Laurs Hansen, Egebjerg
 • Rasmus Hansen, Sørup
 • Rasmus Hansen, Stågerup
 • Anne Hansdatter oo Jens Rasmussen i Hundstrup
 • Christen Hansen Ladefoged, Egeskov, V-45, 01.06.1735
 • Arvingerne er:
 • Laurs Hansen, Volstrup
 • Niels Hansen, Akerup
 • Hans Hansen, Hostrup
 • Morten Hansen, + i Sallinge
 • Rasmus Mortensen, 12 år, værge Hans Pedersen, Vantinge
 • Birte Mortensdatter, 10 år, værge do
 • Peder Hansen +
 • Hans Pedersen, 26 år, Hårby
 • Karen Pedersdatter oo Lars Larsen, Hårby
 • Anne Pedersdatter, 16 år, værge Niels Hansen, Akerup
 • Jørgen Hansen + i Hæsinge
 • Karen Jørgensdatter oo Peder Michelsen, Vester Hæsinge
 • Mette Jørgensdatter oo Christen Christensen, Vester Hæsinge
 • Dorte Jørgensdatter, 26 år, lavværge Hans Hansen i ostrup
 • Niels Ipsen, Trunderup, V-50, 13.05.1733
 • oo1 Margrethe Olufsdatter, 19.06.1723
 • Jep Nielsen, 32 år
 • Knud Nielsen, 26 år
 • Anne Nielsdatter, 24 år, værge Niels Nielsen, Trunderup
 • Hans Nielsen, 21 år
 • Kirsten Nielsdatter, 17 år, værge Niels Nielsen, Trunderup
 • oo 2 Anna Hansdatter, lavværge Jakob Hansen
 • Peder Nielsen, 12 år
 • Lars Nielsen, 9 år, tvilling
 • Margrete Nielsdatter, 9 år, tvilling
 • Bodil Nielsdatter, 6 år
 • Niels Nielsen, 3 år
 • Ansatte værger Anders Jensen i og Hans Mikkelsen i Trunderup
 • Kirsten Poulsdatter, Lunde, V-53, 16.07.1735
 • oo Anders Hansen
 • Jørgen Andersen, 32 år
 • Margrethe Andersdatter, 28 år
 • Erich Larsen, Vandmosehus, V-54, 16.05.1735
 • oo Johanne Jensdatter, værge Anders Hansen, Lunde
 • Peder Erichsen, 6 år, værge Jens Frandsen, Lille Løjtved
 • Anna Erichsdatter, 4 år, værge: do
 • Jens Erichsen, 2 år, værge Niels Ifversen, Rårud
 • Hans Hansen Banke, Trunderup, V-58b, 29.06.1735
 • oo Anne Hansdatter, lavværge Peder Hansen som fæster gården
 • Hans Hansen, 10 år
 • Maren Hansdatter, 12 år
 • Kirsten Hansdatter, 8 år
 • Værge Anders Hansen i Trunderup
 • Otto Ipsen, Snarup, V-59b, 23.06.1735
 • oo Karen Johansdatter: værge faderen Johan Olesen, Krarup
 • Anne Catrine Ottosdatter, 3 år, værge farbror Lars Hansen Tangemand i Trunderup
 • Niels Rasmussen, bødker, Lunde, V-65, 06.08.1735
 • oo Anna Christensdatter, værge Anders Hansen, Lunde
 • Christen Nielsen, 29 år, bor i Egeskov
 • Maren Nielsdatter, 27 år
 • Kirsten Nielsdatter oo Hans Christensen, Rødme
 • Anne Nielsdatter 21 år, værge Knud Pedersen Buch, Egeskov
 • Jens Nielsen, 13 år, værge do
 • Karen Nielsdatter, 7 år, værge do
 • Peder Nielsen, 4 år, værge do
 • Jens skomager i Kværndrup, V-70, 08.08.1735
 • til huse hos Niels Christensen Sadelmager
 • oo Elisabeth Moth
 • Erhard Jensen, 32 år, rejst til England og meldt død
 • Johan Lysholt +
 • Hertsvig, 5 år
 • Sofie Liske, 20 år
 • Event Mathiesen, 17 år
 • Niels Ipsen, Kværndrup, V-75b, 05.10.1735
 • oo Mette Christiansdatter, værge Mads Christian i Kværndrup, skifte 01.10.1742
 • Kirsten Nielsdatter, 13 år
 • Anne Nielsdatter, 7 år
 • Mette Nielsdatter, 2 år
 • Værge Peder Ipsen i Bobjerg
 • Niels Jensen, Egeskov, V-77b, 09.10.1735
 • oo Dorte Andersdatter, lavværge Peder Pedersen, Egeskov
 • Anne Nielsdatter, 10 år, formynder Hans Ipsen, Trunderup
 • Laurs Pedersen, Kværndrup, V-78, 19.10.1735
 • oo1 Sara Hansdatter, 02.01.1716
 • Hans Larsen, Kværndrup
 • Peder Larsen, 36 år, tjener i Høje
 • Niels Larsen, 34 år, tjener etatsrådinde Schousbo i Odense
 • Jacob Larsen, 32 år, tjener Niels Pedersen i Kværndrup
 • Knud Larsen, 23 år, tjener enken i gården
 • Mette Larsdatter oo Anders Jørgensen i Høje
 • Anne Larsdatter oo Marqvar Pedersen i Kværndrup
 • Karen Larsdatter oo Erich Rasmussen i Høje
 • oo2 Kirsten Knudsdatter, værge Jens Jensen, Ollerup
 • Lars Madsen, Vester Skerninge, V-86, 24.10.1736
 • oo Sofie Mogensdatter, værge Hans Knudsen, smed, Vester Skerninge
 • Mads Larsen, 13 år, værge gl. Jens Madsen, V. Skerninge
 • Anne Larsdatter, 2 år, værge do
 • Maren Pedersdatter, Ollerup, V-91, 11.03.1736
 • oo1 Hans møller (25.11.1691, I-110)
 • Maren Hansdatter+ oo Hans Ladegaard, Ollerup
 • Anna Larsdatter, 26 år
 • Hans Hansen, 24 år
 • Karen Hansdatter oo Jørgen Jensen, Vester Skerninge
 • Anne Hansdatter+ oo Povl Madsen, Mynderup
 • Maren Povelsdatter, 19 år
 • Hans Povelsen, 18 år
 • Kirsten Hansdatter+ oo Jens Ipsen
 • Karen Jensdatter, 5 1/2 år
 • Hans Jensen, 4 år
 • oo2 Jesper møller (Marcusen)
 • Hans Jespersen, 42 år, fæster den halve gård
 • oo 3 (Jesper Christensen) 28.03.1742
 • Jens Ipsen og Kirsten Hansdatter, Ollerup, V-92, 12.03.1736. Til huse hos Jesper møller, Ollerup
 • Karen Jensdatter, 5 1/2, værge morbror Hans Jespersen
 • Hans Jensen, 4 år, værge do
 • Anna Pedersdatter, Gultved, V-98b, 09.05.1736
 • oo1 Rasmus Hansen, 09.07.1704
 • Anne Rasmusdatter oo Mads Larsen, Rudme
 • oo2 Rasmus Povlsen
 • Rasmus Rasmussen, 33 år, har fæstet gården
 • Karen Rasmusdatter oo Morten Rasmussen, Kværndrup
 • Mette Rasmusdatter oo Knud Christensen, Rudme
 • Niels Hansen, Stågerup, V-99, 23.05.1736
 • oo Kirsten Jørgensdatter, værge: fæstemand Christen Rasmussen
 • Jørgen Nielsen, 1 1/2 år, værge: Mads Frandsen, Stågerup
 • Hans Sørensen, Stågerup, V-102, 25.05.1736
 • oo Maren Jensdatter (15.12.1724, IV-264)
 • Han holdt hus for sin sønnekone Kirsten Jørgensd. Arving er
 • sønnesønnen Jørgen Nielsen 1 1/2 år.
 • Jørgen Larsen, Trunderup, V-103, 13.11.1736
 • oo Karen Hansdatter, værge far Hans Jespersen, Kværndrup
 • Lars Jørgensen, 2½ år
 • Hans Jørgensen, 1 år
 • Værge farbror Peder Larsen, Kværndrup
 • Apelone Pedersdatter, Stågerup, V-104, 07.01.1737, V-104
 • oo Mads Larsen
 • Arving er hendes fader Peder Rasmussen, Stågerup
 • Johan Madsen, Volstrup, V-105, 01.03.1737
 • oo Anne Christensdatter: værge fæstemand Hans Pedersen, Kværndrup
 • Anne Johansdatter, 2 år, værge Peder Andersen, Volstrup
 • Povl Nielsen, Trunderup, V-108, 29.05.1737
 • oo Maria Jensdatter
 • Hans arvinger er:
 • Niels Jensen i Krarup
 • Jens Hansens hustru Anne Jensdatter i Snarup
 • Knud Hansens hustru Margrete Jensdatter i Bobjerg
 • Hans Frandsens hustru Ellen Jensdatter i Trunderup
 • Anders skrædders hustru Dorte Nielsdatter i Ryslinge
 • Hans snedkers afdøde hustrus barn i Sødinge
 • Ole Hansens hustru Karen Nielsdatter i Rynkeby
 • sl. Margrethe Nierlsdatters børn og børnebørn i Boltinge
 • m.fl.
 • Johanne Clausdatter, Kværndrup, V-109b, 04.06.1737
 • oo Jacob Povlsen, til huse hos Niels Pedersen snedker
 • Mette Jacobsdatter, 7 år,
 • Værge morbroderen Christoffer Larsen, Egeskov
 • Søren Hansen, Kværndrup, V-110b, 05.07.1737
 • oo Mette Pedersdatter, lavværge Anders Jørgensen, Høje
 • oo 1 Niels Hansen
 • Arving er hans moder Birte Hansdatter hos svigersønnen Jacob Skytte ved Brahetrolleborg
 • Karen Laursdatter, Egeskov, V-116b, 25.07.1737
 • oo Jesper Rasmussen
 • Karen Jespersdatter, 2½ år
 • Anders Hansen, Lunde, V-117, 17.09.1737
 • oo 1 Kirsten Pedersdatter, 16.07.1735
 • Jørgen Andersen, til huse i gården
 • Margrethe Andersdatter, tj. Erich Rasmussen i Høje
 • oo2 Johanne Povelsdatter, (evt. Jensdatter), værge Hans Ploug i Vandmosehus
 • Niels Andersen, Ollerup, V-122, 18.10.1737
 • oo Anne Susanne Sørensdatter, værge og fæstemand Lars Jacobsen
 • Anders Nielsen, 19 år, værge Ditlev Rasmussen, Ollerup
 • Søren Nielsen, 11 år, værge do
 • Niels Nielsen, 5 år, værge Morten Buch, Ollerup
 • Johanne Nielsdatter, 15 år, værge do
 • Margrethe Lauses, Stågerup (Madsdatter), V-123, 19.10.1737
 • oo Lars Pedersen (23.07.1731, IV-491)
 • Mads Laursen, hvor moderen var til huse
 • Mette Laursdatter oo Rasmus Michelsen, Hemmedrup
 • Johanne Laursdatter oo Rasmus Nielsen, Mynderup
 • Maren Laursdatter oo Jacob Jensen, Ollerup
 • Hans Rasmussen Krog, Hundstrup, V-123, 25.10.1737
 • oo 1 ...
 • oo 2 Sidsel Rasmusdatter, far: Rasmus Hansen, Hundstrup
 • Rasmus Hansen Krog, 2 år, værge Niels Mortensen
 • Maria Hansd. 1/2 år, værge do
 • Hans moder Johanne Rasmusdatter havde penge til gode iflg. skiftet fra sønnens 1. ægteskab.
 • Maren Madsdatter, Snarup, V-132b, 09.11.1737
 • oo Jørgen Hansen
 • Mads Jørgensen, 5 år
 • Anna Rasmusd., Ollerup, V-133, 11.11.1737
 • oo Hans Christian Jochumsen, smed
 • Christen Hansen, 5 år
 • Else Marie Hansdatter, 3 år
 • Peder Rasmussen, landsoldat, Vester Skerninge, V-133, 19.11.1737
 • Boede i Syltemaehuset hos Jens Rasmussen.
 • oo Anna Andersdatter, værge: fæstemand, landsoldat Anders Laursen
 • Anne Margrethe Pedersdatter, 5 år, værge farfar Rasmus Hansen, Vester Skerninge
 • Johanne Jensdatter, Kværndrup, V-134, 20.12.1737
 • oo Peder Marqvorsen
 • Marqvor Pedersen har fæstet faderens gård
 • Jacob Pedersen, 42 år
 • Kirsten Pedersdatter oo Niels Pedersen snedker i Kværndrup
 • Maren Jespersdatter, Søfælde, V-134b, 21.12.1737
 • oo1 Niels Madsen, 18.07.1704
 • Jesper Nielsen, Snarup
 • Christen Nielsen, Snarup
 • Niels Nielsen, Snarup har fæstet stedet
 • Johanne Nielsdatter oo Peder Andersen,, til huse hos Anders Ravn i Søfælde
 • oo 2 Mads Povelsen, 02.06.1712
 • Johanne Madsdatter oo Jørgen Rasmussen, Hillerslev
 • oo3 Iver Madsen
 • Hans Pedersen, Egebjerg, V-135, 02.01.1738
 • oo Dorthe Pedersdatter, værge Albert Christensen, Ollerup
 • Arving er hans broder Rasmus Pedersen i Egebjerg.
 • Anna Hansdatter, Trunderup, V-135b, 26.03.1738
 • oo 1 Hans Sørensen
 • Anna Hansdatter oo Rasmus Rasmussen, Ellerup
 • Dorthe Hansdatter oo Anders Hansen, Trunderup
 • oo 2 Niels Ibsen (hans broder Peder Ipsen i Fallegård)
 • Hans Nielsen, Trunderup (bor 1754 i Falle Mølle)
 • Karen Nielsdatter oo Mads Offersen, Kværndrup
 • Rasmus Rasmussen, Hundtofte, V-136, 18.04.1738
 • oo Anne Malene Pedersdatter, værge faderen Peder Hansen, Hundtofte
 • Rasmus Rasmussen, 4 år, værge farbror Peder Rasmussen, Kirkeby
 • Johanne Rasmusdatter, 1 år, værge do
 • Karen Jensdatter, Lille Løjtved, V-136, 09.06.1738
 • oo Jens Frandsen
 • Jens Jensen er ved gården
 • Frands Jensen bor i Stenstrup
 • Anne Jensatter er her i byen
 • Gertrud Jensdatter bor i Hundtofte
 • Mette Pedersdatter, Kværndrup, V-137, 30.06.1738
 • oo 1 Niels Hansen, skifte 11.08.1732
 • Hans Nielsen *ca.1718
 • Peder Nielsen, *ca. 1720
 • Maren Nielsdatter, *ca. 1714
 • Johanne Nielsdatter, *ca. 1722
 • oo 2 Søren Hansen
 • Gården er afstået til Rasmus Nielsen, som var gift med den ældste datter Maren Nielsdatter,
 • som er død
 • Mette Rasmusdatter, Stågerup, V-138, 08.07.1738
 • oo Peder Nielsen+
 • Hans Pedersen har stedet i fæste
 • Rasmus Pedersen, Stågerup
 • Peder Pedersen, 40 år, tjener broderen Hans Pedersen
 • Johanne Pedersdatter oo Niels Pedersen, Ollerup
 • Karen Pedersdatter oo Anders Hansen, Slæbæk
 • Anne Pedersdatter, 32 år, tjener broder Hans Pedersen
 • Maren Bendtsdatter, Hundstrup, V-139, 23.09.1738
 • oo Hans Steffensen
 • Else Hansdatter, 23 år
 • Kirsten Hansdatter, 17 år
 • Steffen Hansen, 14 år
 • Søren Hansen, 11 år
 • Mette Michelsdatter, Korshavn, V-139, 10.02.1739
 • oo Lorentz Pedersen
 • Maren Lorentsdatter oo Jacob Nielsen, Hjortø
 • Karen Loretsdatter o Rasmus Pedersen, Avernakø
 • Anne Lorentsdatter oo Lars Christensen, som har gården i fæste
 • Kirsten Andersdatter, Kværndrup, V-140, 12.02.1739
 • oo Hans Rasmussen landsoldat
 • Hendes søskende er arvinger
 • Rasmus Andersen, Vester Hæsinge
 • Anne Andersdatter, Vester Hæsinge
 • Mette Andersdatter, Vester Hæsinge
 • Hans Hansen, husmand, Hundstrup, V-141, 03.06.1739
 • oo Margrethe Jensdatter, værge: Christen Hansen, Hundstrup
 • Hans arvinger er hans søsterbørn:
 • Søren skrædders børn på Drejø
 • Johanne Kirstine Maren Sørensdatter
 • Karen Sørensdatter
 • Søren Rasmussens datter i Strandhuse
 • Anne Sørensdatter
 • Anmærkning: han skylder Axel Olsen RD 1-1-8 for hov, han har udført for manden mens han var syg.
 • Peder Hansen, Trunderup, V-143b, 08.07.1739
 • oo Anne Nielsdatter
 • Knud Pedersen i Sølvbjerg på Brahetrolleborg
 • Hans Pedersen, 34 år, tjener i København
 • Christian Pedersen, 32 år, tjener i det østlige Friesland
 • Niels Pedersen i Skovsbo på Hvidkilde gods
 • Maren Andersdatter, Hundstrup, V-148, 17.08.1739
 • oo Laurs Poulsen, murmester
 • Christen Laursen, 9 uger
 • Anne Hansdatter, Espe, V-149, 01.09.1739
 • oo Rasmus Jensen
 • Maren Rasmusdatter, 28 år oo Henrich Nielsen, skytte på Søbo
 • Karen Rasmusdatter, 24 år tjener i Espe
 • Johanne Rasmusdatter, 21 år, tjener på Boltinge Mølle
 • Anne Rasmusdatter, 15 år
 • Malene Hansdatter, Stågerup, V-149, 07.10.1739
 • Niels (Lauritsen, født uden ægteskab)
 • Karen Nielsdatter, værge Rasmus Bøg, Stågerup
 • oo1 Povel Rasmussen (03.04.1735, V-36)
 • Hedevig Povelsdatter, værge Peder Saugmand, Hundtofte
 • oo2 Christen Jespersen
 • Morten Rasmussen, Drejø, V-150, 28.10.1739
 • oo Bodil Rasmusdatter, lavværge fæstemanden Rasmus Ipsen, Skarø
 • Rasmus Mortensen, 17 år
 • Hans Mortensen, 14 år
 • Morten Mortensen, 8 år
 • Christen Mortensen, 6 år
 • Karen Mortensdatter, 20 år
 • Anne Mortensdatter, 12 år
 • Værger: farbroderen Rasmus Rasmussen, her og m0orbroderen Hans Rasmussen
 • Kirsten Mortensdatter, Hundstrup, V-151, 29.10.1739
 • oo 1 Rasmus Mortensen (+30.05.1738)
 • Anders Rasmussen, 8 år, værger: morbrødrene Niels Mortensen og Rasmus Ipsen
 • Karen Rasmusdatter, 17 år, værger do
 • Anne Rasmusdatter, 15 år værger do
 • Maren Rasmusdatter, 3 1/2 år, værger do
 • oo 2 Hans Hansen Krog
 • Johanne Rasmusdatter, Stenstrup, V-152, 11.11.1739
 • oo 1 Ole Hvid (11.07.1733, IV-540)
 • Rasmus Olufsen, 14 år, værge Mads Frandsen
 • Anne Olufsdatter, 20 år, værge do
 • Grete Olufsdatter, 18 år, værge do
 • Kirsten Olufsdatter, 16 år, værge do
 • Maren Olufsdatter, 10 år, værge do
 • oo 2 Hans Knudsen Hviid
 • Johanne Hansdatter, 6 år
 • Anne Sophie Hansdatter, 3 år
 • Maren Larsdatter, Trunderup, V-153, 27.11.1739
 • oo Hans Mortensen
 • Jep Hansen, 25 år, har fæstet gården
 • Lars Hansen, 22 år
 • Anders Hansen, 20 år
 • Frands Hansen, 18 år
 • Morten Hansen, 17 år
 • Hans Hansen, 16 år
 • Knud Hansen, 12 år
 • Jens Hansen, 10 år
 • Maren Rasmusdatter, Lille Løjtved, V-154, 29.11.1739
 • oo 1 Anders ...
 • Jens Andersen, 37 år
 • Rasmus Andersen, 34 år
 • Birthe Andersdatter, 28 år
 • oo 2 Jens Frandsen
 • Thomas Christensen, Hundstrup, V-155, 07.03.1740
 • oo 1 ...
 • Rasmus Thomasen, bor i Høje
 • oo 2 Mette Ibsdatter
 • Jacob Thomasen, Rødskebølle
 • Peder Thomsen, 22 år, har fæstet gården
 • Johanne Thomasdatter oo Jep Andersen, Hørup
 • Anne Thomasdatter, 25 år
 • Frederich Carlsen, smed, Snarup, V-156, 12.03.1740
 • oo Marie Iversdatter, lavværge Hans Pedersen, Krarup
 • Peder Frederiksen, i København som grovsmed
 • Carl Frederiksen, 24 år, tjener i Fåborg
 • Hans Frederiksen, 18 år, er rejst til København
 • Lars Frederiksen, 13 år
 • Marie Frederiksdatter, 22 år
 • Kirsten Frederiksdatter, 17 år
 • Anne Kirstine Frederiksdatter, 8 år
 • Rasmus Povlsen, Guldtved, til huse hos sønnen Rasmus Rasmussen, V-161b, 27.05.1740
 • oo1 Anne Pedersdatter, 09.05.1736
 • Rasmus Rasmussen, som har faderens gård
 • Karen Rasmusdatter oo Morten Rasmussen, Kværndrup
 • Mette Rasmusdatter oo Knud Christensen, Rudme/Rødme
 • oo2 Kirsten Hansdatter
 • Berent Laursen Kragh, Stenstrup, V-162, 07.03.1740
 • oo1 Karen Thomasdatter (+1727)
 • Thomas Berentsen, 29 år, tjener i København
 • Christen Berentsen, 25 år, tjener Lundsgård
 • Hans Berentsen, 19 år, tjener i Nyborg
 • Frederik Berentsen, 16 år, tjener Jens Buch i Stenstrup
 • oo2 Susanne Andersdatter, værge Frands Mortensen væver, ingen andre kunne være til stede.
 • Trinne Berentsdatter, 11 år
 • Johanne Berentsdatter, 9 år
 • Sara Berentsdatter, 4 år
 • De umyndiges værger: mons. Frederich Bager, Hørupgård og degnen Thomas Smechler, Stenstrup
 • Karen Hansdatter, Trunderup, V-170b, 16.06.1740
 • oo1 Jørgen Larsen, skifte 13.11.1736
 • Lars Jørgensen, 7 år, formynder Hans Ipsen, Kværndrup
 • oo2 Mads Johansen
 • Jørgen Madsen, 3 år
 • Johan Madsen, 1 år
 • Anders Hansen, Trunderup, V-175, 04.07.1740
 • oo1 Sidsel Pedersdatter (IV.., 08.02.1721) (oo1 Jens Hansen, II-67, 05.05.1704)
 • Hans Andersen, 30 år, er myndig
 • oo2 Dorthe Hansdatter (V-495), 13.04.1763, værge broderen Hans Nielsen i Tanggård, Trunderup
 • Jens Andersen, 17 år, værge Christopher Ipsen, Trunderup
 • Jeppe Andersen, 13 år, værge Jacob Laursen
 • Margrethe Andersdatter, 10 år, værge Mads Offersen
 • Anne Andersdatter, 4 år, værge Christopher Ibsen, Trunderup
 • Tilsynsværger mandens broder- og søsterbørn: Hans Rsmussen af Gudbjerg og Peder
 • Laursen af Ellerup
 • -Hans Erichsen, Drejø,mastr. 7, V-176, 08.07.1740, + 63 år
 • oo 1 Bodil Rasmusdatter, 04.04.1731
 • Erich Hansen, 25 år, har fæstet gården
 • Rasmus Hansen, 22 år
 • Anne Hansdatter, 18 år, formynder Niels Jørgensen, Drejø
 • oo 2 Anne Nielsdatter, lavværge Hans Erichsen, Drejø
 • Rasmus Rasmussen, Drejø, matr. 10, V-180b, 09.07.1740, + 32 år
 • oo Anne Nielsdatter, værge fæstemand Hans Clausen
 • Rasmus Rasmussen 1/4 år, værge Jep Henningsen, Drejø
 • henvisning til skifte 0505.1737: Niels og Rasmus Rasmussen efter faderen
 • Josef Jensen, Drejø, matr. 14, V-181, 09.07.1740, +37 år
 • oo Anne Hansdatter, lavværge Jens Nielsen, Drejø
 • Jens Josefsen, 4½ år
 • Niels Josefsen, 2½ år
 • Værge Rasmus Christoffersen, Drejø
 • Jens Rasmussen, Vester Skerninge, V-181b, 30.05.1740
 • oo Anna Sørensdatter, værge broder Frands Søfrensen Kok, Vester Skerninge
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Christen Rasmussen, Ulbølle
 • Niels Rasmussen, Ulbølle
 • Jens Rasmussen, Ulbølle
 • Anna Rasmusdatter oo Rasmus Rasmussen, Ulbølle.
 • Anna Rasmusdatter tjener broderen Niels Rasmussen
 • Mette Rasmusdatter i Strandhuse
 • Mads Thomsen, Ollerup, V-186, 31.10.1740
 • oo 1 Maren Andersdatter (16.01.1734, V-2)
 • oo 2 Ellen Pedersdatter, værge Ditlev Rasmussen, da ingen af hendes slægt var til stede
 • Nicolaj Madsen, 3 1/2, værge Hans Christensen, Ollerup
 • Laurs Andersen, Hundstrup, V-188, 15.07.1740
 • oo Kirsten Henrichsdatter, værge Niels Marqvardsen
 • oo 1 Morten Hansen, 28.05.1722, IV-133
 • Morten Larsen, 10 år
 • Anders Larsen, 12 år
 • Maren Larsdatter, 17 år
 • Børnenes halvbroder Hans Mortensen hos Rasmus Hansen, har fæstet gården og er deres værge
 • Johanne Jensdatter, Hundstrup, V-196b, 05.08.1740
 • oo Anders Christensen, husmand, indsidder hos Laurs murmester
 • Karen Andersdatter oo Jørgen Rasmussen, Hundstrup, giver svigerfaderen aftægt
 • Maren Andersdatter + oo Laurs Povelsen murmester
 • Christen Laursen, 1 år
 • Anna Hansdatter, Stenstrup, V-198, 10.08.1740
 • oo 1 Knud ...
 • Hans Knudsen, Stenstrup
 • Mads Knudsen, Heden
 • Rasmus Knudsen, Stenstrup
 • Lars Knudsen, Søfælde
 • Peder Knudsen, tjener i gården
 • Johanne Knudsdatter oo Anders Raun, Søfælde
 • Anne Knudsdatter oo Jørgen Rasmussen, Grøftebjerg
 • oo 2 Hans Rasmussen Høj
 • Hans Rasmussen, Kværndrup, V-199b, 19.09.1740
 • oo Maren Hansdatter, værge Rasmus Nellemand
 • Rasmus Hansen, 27 år, fæster huset
 • Jacob Cortsen, Hundstrup (skifte 05.04.1730, IV-440), 17.08.1740, V-200
 • oo Apelone Laursd. Friis
 • oo 2 Christen Hansen
 • Udlæg for børnenes arv efter anmodning fra Peter Laursen Friis og Frands Sørensen Koch:
 • Laurs Jacobsen, Cort Jacobsen og Birgitte Marie Jacobsen, hendes formynder var:
 • Jens Steffensen på Hvedholm.
 • Peder Ibsen, Hundtofte, V-203, 19.10.1740,
 • oo Maren Jensdatter, værge Jens smed i Hundtofte
 • Jens Pedersen, 29 år
 • Johanne Pedersdatter, 27 år, værge Knud Rasmussen i Hundtofte
 • Karen Pedersdatter, 19 år, værge do
 • Anne Pedersdatter, 17 år, værge: do
 • Jeppe Pedersen, 15 år, værge do
 • Rasmus Pedersen, 10 år, værge do
 • Henrik Madsen Foged, Ollerup, V-206,14.10.1740,
 • oo 1 Margrethe Hansdatter, 10.04.1723
 • Peder Henriksen, bor på Ærø
 • Mette Henriksdatter oo Jørgen Hansen i Kullerup
 • Anne Henriksdatter, tjener degnen Jens Bager i Kværndrup
 • oo 2 Maren Michelsdatter, værge Albert Christensen, Ollerup (22.02.1744)
 • Knud Nielsen, Egeskov, V-210, 11.10.1740
 • oo Else Nielsdatter, far: Niels Jespersen, Egeskov
 • Niels Knudsen, 4 år, værge Peder Ebberup
 • Peder Knudsen, 2 år, værge do
 • Anne Marie Knudsdatter, 6 år, værge Rasmus Schierning
 • Rasmus Jørgensen, Krarup, V-213b, 26.11.1740
 • oo Maren Jensdatter, lavværge Niels Jensen, Krarup
 • Jørgen Rasmussen, 24 år, skytte på Sandholt
 • Christen Rasmussen, 16 år, ansat værge Morten Jespersen, da ingen slægt kom
 • Anne Jensdatter, Syltemaehuset, Vester Skerninge, V-217, 13.01.1741,
 • oo Christian Nielsen Ravn. Hendes arvinger er:
 • søsteren Anne Jensd. + i Rudkøbing uden arvinger
 • søstersønnerne Henrik Christensen, Øster Skerninge
 • Rasmus Andersen, Gundestrup
 • søstersøns børn Jørgen Hansen, 16 år, farbror Henrich Christensen, Øster Skerninge
 • Rasmus Hansen, 8 år do
 • Mette Hansdatter, 13 år do
 • søsterdatter Maren Christensdatter, Øster Skerninge
 • Mogens Knudsen og Anne Hansdatter, V-218, 07.02.1741
 • Niels Mogensen, 32 år, er i skærveriet i Nyborg som arresteret
 • Knud Mogensen, 29 år
 • Rasmus Mogensen, 26 år
 • Malene Mogensen, 34 år
 • Diderich Lange, forpagter ved Løjtved, V-220, 27.08.1739
 • oo madame Dorthe Andersdatter
 • Diderica Dorthea Lange, 9 1/4 år
 • Karen Nielsdatter, Egeskov Mølle, V-221, 21.02.1742
 • oo Peder Knudsen møller
 • Arvinger er
 • moderen Bodil Hansd. værende i Hundstrup hos sin svoger Peder Laursen Friis
 • broder Jacob Nielsen smed i Ulbølle
 • søster Anne Nielsdatter fra Gammelgaard i Hundstrup oo Peder Laursen Friis.
 • Kay Holst, Stågerup (døde i Ringe), V-221, 07.10.1740
 • oo Elisabeth Hansdatter, værge hendes broder Niels Husum på Ærø
 • Bodil Hansdatter, Egeskov, V-228, 30.06.1741
 • oo Peder Rasmussen
 • Christopher Pedersen, 19 år
 • Hans Pedersen, 11 år
 • Rasmus Pedersen, 9 år
 • Mette Pedersdatter, 17 år
 • Karen Pedersdatter, 15 år
 • Værge morbror Hans Hansen fra Ottesgaard i Snarup
 • Christian Hansen, Gultved, V-229, 11.07.1741
 • oo Anne Pedersdatter, lavværge Peder Andersen, Gultved
 • Hans Christiansen, 31 år er i Svendborg
 • Peder Christiansen, 21 år har fæstet gården
 • Rasmus Christiansen, 13 år
 • Maren Christiansdatter, 29 år tjener i Svendborg
 • Anne Christiansdatter, 26 år
 • Agnete Christiansdatter, 24 år, tjener i Stevgeropgård
 • Karen Christiansdatter, 15 år hos Mikkel Rasmussen i Sandager
 • Johanne Christiansdatter + oo Mikkel Rasmussen, Sandager
 • Rasmus Mikkelsen, 4 år
 • Knud Mikkelsen, 3 år
 • Peder Mikkelsen ½ år
 • Johanne Rasmusdatter, inds. i Hundstrup, V-231, 19.08.1740
 • Indsidder hos Rasmus Jensen Krog.
 • Arvinger er hendes sønnebørn her på stedet, da sønnen Hans Rasmussen Krog er død.
 • Rasmus Hansen, 5 år, værge Thomas Jørgensen, Mynderup
 • Maren Hansdatter, 3 år, værge do
 • Rasmus Pedersen, Munkø, V-235, 11.04.1741
 • oo Anne Rasmusdatter
 • Maren Rasmusdatter oo Rasmus Christensen har fæstet gården
 • Rasmus Rasmussen, 33 år er i Korshavn
 • Gertrud Rasmusdatter oo Laurs Rasmussen, Strandhusene
 • Peder Rasmussen, 31 år, Munkø
 • Laurs Rasmussen, 26 år, Munkø
 • Maren Rasmusdatter, 20 år
 • Anne Pedersdatter, Korshavn, V-235b, 11.04.1741
 • oo Rasmus Rasmussen, til huse hos Anders Pedersen
 • Peder Rasmussen, 2 år
 • Jens Hansen Banke, Trunderup, V-236, 06.05.1741
 • oo Maren Mikkelsdatter, lavværge Peder Rasmussen, Gislev
 • Hans Jensen, 7 år
 • Mikkel Jensen, 5 år
 • Mads Jensen, 1 år
 • Hans Rasmussen, smed, Ollerup, V-239, 09.08.1741,
 • oo 1 (Kirsten Hansd. +1736)
 • Else Hansdatter oo Jens Pedersen, Vester Skerninge
 • oo 2 Maren Malene Nielsdatter, værge Ditlev Rasmussen.
 • Rasmus Hansen, 4 år, værge Hans Kudsk i Ollerup
 • Hans Christian Jochumsen, smed, Ollerup, V-241, 17.06.1741,
 • oo 1 Anna Rasmusdatter, 11.11.1737, V-133
 • Else Marie Hansdatter, 7 år, indsat værge: Albert Christensen i Ollerup
 • Barnets morbrødre er Jep Rasmussen i Lunde, og Knud Rasmussen i Hundtofte
 • oo 2 Anne Jensdatter, værge Albert Christensen
 • Christian Hansen, 1 år, værge Mads Frandsen
 • Kirsten Jørgensdatter, Avernakø, V-246b, 11.09.1741
 • oo1 Niels Mortensen, skifte Flintholm 06.06.1735
 • Morten Nielsen, 18 år
 • Dorte Nielsdatter, 21 år
 • Maren Nielsdatter, 14 år
 • Anne Nielsdatter, 7 år
 • Værger Hans Hansen, Avernakø og Laurs Hansen, Munkø
 • oo2 Rasmus Rasmussen
 • Jens Jensen, Kværndrup, V-247b, 24.10.1741
 • oo Johanne Madsdatter, lavværge Christian Rasmussen, Kværndrup
 • Jens Ibsen, 20 år
 • ?Christen Ibsdatter, 18 år
 • Mads Ibsen, 15 år
 • Formynder Hans Bager
 • Inger Christensdatter, Rødme, V-249, 25.10.1741
 • oo1 Laurs ...
 • Mads Laursen, hos hvem moderen boede
 • oo2 Christen Christensen (23.03.1725, IV-267)
 • Jørgen Christensen, Egeskov
 • Maren Christensdatter oo Anders Hansen Plog, Espe
 • Jørgen Clausen, Egeskov, V-249b, 02.11.1741
 • oo Kirsten Laursdatter, lavværge Laurs Ibsen
 • Hans Jørgensen, 20 år
 • Laurs Jørgensen, 13 år
 • Maren Jørgensdatter, 18 år
 • Sofie Jørgensdatter, 3 år
 • De umyndiges formynder Rasmus Schierning, Egeskov
 • Dorte Nielsdatter, Egeskov, V-250, 02.11.1741
 • oo Laurs Ibsen
 • Jeppe Laursen, 12 år
 • Niels Laursen, 6 år
 • Dorte Laursdatter, 16 år
 • Maren Laursdatter, 14 år
 • Lone Laursdatter, 10 år
 • Catrine Laursdatter, 8 år
 • Karen Laursdatter, 3 år
 • Peder Nielsen, Egeskov, V-250b, 30.06.1741
 • oo1 Anne Frandsdatter, skifte 10.01.1732
 • Niels Pedersen, 17 år
 • Frands Pedersen, 15 år
 • Rasmus Pedersen, 13 år
 • Nads Pedersen, 11 år
 • oo2 Karen Rasmusdatter, værge Niels Rasmussen, Rødme
 • Jens Pedersen, 7 år
 • Anne Pedersdatter, 5 år
 • Farbror Jens Nielen, Egeskov, morbror Mikkel Frandsen i Stenstrup, mosters mand (de 2 yngste børn) Jep Christensen, Rødme
 • Christopher Ibsen, Trunderup, V-254, 07.08.1741
 • oo Anne Rasmusdatter, lavværge Anders Thomasen, Findinge, fæstemand Knud Hansen
 • Niels Christophersen, 11 år, værge Rasmus Nielsen, Trunderup
 • Kirsten Christophersdatter, 12 år, værge farbror Peder Ibsen, Bobjerg
 • Mette Christophersdatter, 6 år, værge do
 • Maren Andersdatter, Hundstrup, V-258, 04.01.1742
 • oo Hans Hansen Boemand
 • Hans Hansen, Hundstrup
 • Jens Hansen, som har fæstet stedet
 • Maren Hansdatter oo Jep Nielsen, tjener hos Jesper Rasmussen, Hundstrup
 • Hans Hansen Boemand er gammel og svag og har overladt gården til sønnen Jens Hansen.
 • Karen Rasmusdatter Klingenberg på Avernakø, V-259, 21.02.1742
 • oo1 Hans Hansen
 • Bodil Hansdatter oo Bertel Christensen i Korshavn
 • Anne Marie Hansdatter i Ulbølle, lavværge Hans Hansen, Avernakø
 • oo2 Hans Michelsen Klingenberg
 • Maren Hansdatter oo Ole Olsen i Strandhuse
 • Hans Hansen tjenr i gården
 • Rasmus Hansen har fæstet stedet
 • Jesper Christensen Møller, Ollerup V-259, 28.03.1742
 • oo Maren Pedersdatter, 11.03.1743
 • Arvinger er hans søsterbørn:
 • Christen Madsen hos broderen Povl Madsen, Mynderup
 • Hans Madsen, Bobjerg
 • Anders Jensen, Sulkendrup
 • Hans Jensen, Sulkendrup
 • Laurs Jensen, tjener i Sulkendrup
 • Marie Jensd. tjener i Gislev Holme
 • Christen Jensen+ i Kullerup
 • Evert Christensen, tjener i Sulkendrup hos Anders Jensen
 • og en datter
 • Hans Ibsen, Rødme, V-263, 11.04.1742,
 • Til huse hos Christen Jørgensen. Arvinger er hans søskendebørn
 • Peder Ipsens i Hundtofte
 • Jens Pedersen, Hundtofte
 • Johanne Pedersdatter i Hundtofte
 • Karen Pedersdatteri Hundtofte
 • Anne Pedersdatter i Hundtofte
 • Jep Pedersen i Hundtofte
 • Rasmus Pedersen i Hundtofte
 • Rasmus Ipsens i Hundtofte
 • Jep Rasmussen i Lunde
 • Anna Rasmusdatter + i Ollerup
 • Else Marie Hansdatter
 • Margrethe Rasmusdatter i Hundtofte
 • Knud Rasmussen i Hundtofte
 • Rasmus Rasmussen i Lille Løjtved
 • Erich Ipsens i Lunde
 • Karen Erichsdatter, 27 år
 • Anna Erichsdatter, 25 år
 • Jep Erichsen, 24 år
 • Johanne Erichsdatter, 18 år
 • og et søsterbarn
 • Jep Christensen i Rødme
 • Kirsten Hansdatter, Stågerup, V-264, 13.04.1742
 • oo Jens Nielsen
 • Christian Jensen, 27 år
 • Maren Jensdatter, 26 år
 • Pernille Jensdatter, 20 år
 • Karen Jensdatter, 15 år
 • Peder Povlsen, smed, Kværndrup, V-264, 30.04.1742
 • oo Sofie Jensdatter
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Karen Rasmusdatter hos Hans Christensen smed i Årslev
 • Knud Povelsen, + i Skalkendrup
 • Mads Knudsen, 15 år
 • Daniel Knudsen, 7 år
 • Maren Knudsdatter, 16 år
 • endnu 2 små døtre, hvis navn ikke vides
 • Daniel Povelsen, + i Avnslev
 • Povel Danielsen, 13 år
 • Karen Danielsdatter oo Hans Christensen, smed i Årslev
 • Bodil Danielsdatter, 16 år
 • Rasmus Povelsen i Nisbye
 • Karen Povelsdatter oo Peder Rasmussen i Aunslev
 • Bodil Povelsdatter oo Anders Laursen i Aunslev
 • Anders Knudsen, Stenstrup, V-265, 02.05.1742
 • oo Margrethe Olufsdatter, hendes bror: Hans Pedersen, Kaarentved
 • Knud Andersen, 14 år, værge Peder Olufsen, Kaarentved huse
 • Anne Andersdatter, 9 år, værge do
 • Ditlev Rasmussen, Ollerup, V-265, 25.04.1742
 • oo Ellen Svendsdatter, bror Rasmus Svendsen, Skovsbo
 • Rasmus Ditlevsen, 18 år, værge Christen Rasmussen, Staagerup
 • Simon Ditlevsen, 12 år, værge do
 • Jens Ditlevsen, 9 år, værge do
 • Peder Ditlevsen, 6 år, værge do
 • Mette Sophie Ditlevsdatter, 16 år, værge Hans Rasmussen Kudsk
 • Jytte Kirstine Ditlevsdatter, værge do
 • Hans Nielsen Ladegaard, Ollerup, V-270, 28.04.1742
 • oo1 Maren Hansdatter, (28.11.1716, III-158)
 • Hans Hansen, 30 år
 • oo2 Mette Rasmusdatter
 • Rasmus Hansen, 9 år, værge morbror Christen Rasmussen, Stågerup
 • Inger Hansdatter, 21 år, værge halvbror Hans Hansen
 • Maren Hansdatter, 18 år, værge do
 • Anne Hansdatter, 12 år, værge morbror Christen Rasmussen, Stågerup
 • Maren Jensdatter, Flintholm, Hundstrup, V-276, 04.05.1742
 • oo1 Henrich Andersen
 • Dorthe Henrichsdatter oo Morten Christensen i Bebe
 • oo2 Laurs Ibsen (skifte 18.07.1714)
 • Henrich Laursen bor på Flintholm (Løjtved 25.05.1745)
 • oo3 Laurs Hansen Tangemand (skifte 14.06.1754)
 • Andorte Laursdatter oo Laurs Hansen, Vantinge
 • Hans Laursen, 23 år på Flintholm
 • Johanne Laursdatter, 21 år på Flintholm
 • Jens Laursen, 17 år, på Flintholm
 • Marie Hansdatter Ollerup, V-276, 05.05.1742,. Til huse hos Hans Christian smeds enke.
 • oo Hans Christian Jochumsen (skifte 17.06.1741)
 • Else Hansdatter, 8 år
 • Christian Hansen, 2 år

 

 • Karen Hansdatter, i Hylleberg Mølles hus, V-277, 28.04.1742
 • oo Rasmus Frandsen, Løjtved 09.02.1740
 • Frands Rasmussen, 26 år
 • Hans Rasmussen, 24 år
 • Gertrud Rasmusdatter oo Nicolaj Christiansen, Svendborg
 • Karen Rasmusdatter, 28 år, er i Svendborg
 • Kirsten Rasmusdatter, 25 år tjener i Svendborg
 • Hans Frandsen, Trunderup, V-278, 01.06.1742
 • oo1 Dorte Henrichsdatter, skifte 28.03.1722
 • Frands Hansen, 30 år
 • Hans Hansen, gift her i byen
 • Karen Hansdatter oo Hans Frandsen her i byen
 • Dorte Hansdatter oo Jens Jacobsen, Stenstrup på Boltinggård gods
 • Kirsten Hansdatter, tjener i Høje
 • Mette Hansdatter, 24 år, tjener i Kværndrup
 • oo2 Ellen Jensdatter, broder Niels Jensen, Krarup
 • Jens Hansen, 19 år
 • Dorthe Hansdatter, tvilling, 17 år
 • Johan Hansen, tvilling, 17 år
 • Anne Hansdatter, 15 år
 • Kirsten Jacobsdatter, Drejø, V-280, 07.07.1742
 • enke efter Rasmus Rasmussen, Flintholm 16.12.1737, i Rasmus Nielsens hus
 • En broder er død og har efterladt en søn på Ærø
 • En søster Karen Jacobsdatter er blind og er på Ærø
 • Peder Pedersen, Stågerup, V-281, 30.06.1742
 • Boede i Hans Pedersens gård.
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Hans Pedersen, bor på stedet
 • Rasmus Pedersen i Stågerup
 • halvbroderen Hans Pedersen bor i Hundtofte
 • Johanne Pedersdatter oo Niels Pedersen, Ollerup
 • Karen Pedersdatter+ oo Anders Hansen, Slæbæk
 • Hans Andersen, 9 år
 • Peder Andersen, 7 år
 • Johanne Andersd., 4 år
 • Anne Pedersdatter, 29 år er ugift
 • Mette Christiansdatter, Kværndrup, V-283, 01.10.1742
 • oo1 Niels Ipsen, skifte 05.10.1735
 • Anne Nielsdatter, 11 år,
 • Værger farbror Peder Ibsen, Bobjerg, morbror Peder Christiansen, Kværndrup
 • Mette Catrine Knudsdatter, til huse i Tange, V-284, 21.11.1742
 • oo Christen Rasmussen
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Knud Knudsen i Mecklenborg
 • Laurs Knudsen i Jylland
 • Johanne Knudsdatter til huse i Skårup
 • Anne Knudsdatter bor i Søllinge
 • Malene (Magdalene) Nielsd., Stågerup, V-285, 22.11.1742
 • oo1 Anders Hansen Høy (skifte 08.01.1726)
 • Hans Andersen, 24 år, bor i gården
 • Anna Hansdatter, 21 år, do
 • oo2 Rasmus Hansen
 • Maren Povelsdatter, Stenstrup, V-286, 08.12.1742,. Hendes bror er Laurs Hansen, Vester Åby.
 • oo Niels Rasmussen
 • Rasmus Nielsen, 8 år
 • Hans Nielsen, 5 år
 • Jens Nielsen, 3 år
 • Povel Nielsen, 20 uger
 • Niels Mortensen, Hundstrup, V-287, 29.08.1742
 • oo1 Else Knudsdatter (skifte 22.03.1723)
 • oo2 Karen Pedersdatter, værge Niels Nielsen Ravn, Ulbølle
 • Peder Nielsen, 15 år, værge fars halvbroder Rasmus Ipsen, som i indeværende år er afgået
 • Else Nielsdatter, 14 år do ved døden. I stedet bliver Peter Larsen Karen Nielsdatter, 9 år, do Friis i Gammelgaard værge
 • Anna Nielsd.atter, 3 år do
 • Rasmus Ipsen, Hundstrup, V-288, 03.01.1743
 • oo Karen Jørgensdatter, værge Morten Jespersen, Eskebjerg
 • Anders Rasmussen, 26 år, har gården i fæste og giver moderen ophold
 • Jørgen Rasmussen, 25 år, tjener i Korshavn, Hans Hansen Kirkemand blev bemyn.værge
 • Karen Rasmusdatter, 21 år, værge farbror Hans Ipsen, Egebjerg
 • Dorthe Rasmusdatter, Bobjerg, , V-288, 16.02.1743
 • oo Peder Ipsen
 • Kirsten Pedersdatter, 11 år, værge morbror Mads Rasmussen, Kværndrup
 • Karen Pedersdatter, 1 år, værge mors stedfar Peder Ipsen, Fallegård
 • Rasmus Madsen, Mynderup,,V-289, 05.03.1743
 • oo1 Anna Rasmusdatter (skifte 30.06.1718)
 • Mads Rasmussen, 25 år
 • oo2 Anna Olesdatter (Løjtved 14.02.1748, 39), værge Knud Olsen, Mynderup
 • Rasmus Rasmussen, 20 år, formynder og curator Mads Frandsen, Skovsgård, som er gift
 • Anders Rasmussen, 16 år, do med moderens søster
 • Anna Rasmusdatter, 13 år do
 • Dorthea Andersdatter, Løjtved, V-, 09.03.1743
 • oo1 Diderik Lange (27.08.1739, V-220)
 • Diderica Dorothea Lange, værge farbror Michael Lange forpagter på Skjoldemose
 • oo2 sn. Peder Graae
 • Jørgen Pedersen Graae, 2 1/2 år
 • Anders Pedersen Graae, + 10 dage efter moderen
 • Mette Cathrine Pedersdatter Graae, 2 år
 • Tilsynsværge: Hans Davidsen, hollænder på Egeskov
 • Hans Jensen, teglbrænder i Teglhuset ved Hørup Mølle, V-292, 28.03.1743
 • oo1 Maren Hansdatter (12.08.1731, IV-493)
 • Hans Hansen oo bor i Flensborg
 • Jens Hansen, efter beretning 28 år
 • Lars Hansen, berettes at være 18 år
 • Mette Hansdatter+, har efterladt 2 børn, som bor i Heller ved Flensborg
 • Malene Hansdatter, 30 år
 • oo2 Agnete Pedersdatter (23.12.1732, IV-521)
 • oo3 Maren Rasmusdatter, værge Christen møller, Hørup
 • Sophie Hansdatter ungefähr 20 år
 • Degnen Jesper Altenhof i Hundstrup observerede skiftet.
 • Maren Knudsdatter, Hørup, V-295, 25.01.1743
 • oo Erich Christensen, som bebor et af husene ved Hørupgaard
 • Christen Erichsen, 15 år
 • Karen Erichsdatter, 21 år
 • Povel Pedersen, Stågerup, V-296, 09.05.1743
 • oo Anne Pedersdatter, værge Peder Rasmusen
 • Anders Povelsen, 4 år, værge unge Rasmus Pedersen, Stågerup
 • Karen Povelsdatter, 1 1/2 år, værge do
 • Børnenes farbror Hans Pedersen smed Ulbølle observerede skiftet.
 • Jens Hansen Hviid, Stågerup, V-297, 21.06.1743
 • oo Margrethe Jespersdatter, værge Rasmus Hansen Major (skifte 14.12.1744)
 • (broder Hans Jespersen, Ollerup)
 • Birgitte (Birthe) Jensdatter, 26 år
 • Karen Jensdatter, 19 år
 • Anders Ravn, Søfælde, V-302b, 26.06.1743
 • oo Johanne Knudsdatter, værge Niels Jensen, Krarup
 • Rasmus Andersen, 22 år
 • Knud Andersen, 20 år
 • Hans Andersen, 13 år
 • Steffen Andersen, 12 år
 • Anders Andersen, 8 år
 • Værger: Rasmus Laursen i Væverhuset oo faster og Jørgen Rasmussen, Grøftebjerg oo enkens
 • søster
 • Anne Pedersdatter, Kværndrup, V-305, 03.08.1743
 • oo Laurs Jensen
 • Jens Laursen i Høje
 • Niels Laursen, 30 år, tjener i København
 • Mads Laursen West, 26 år, ridefoged på Arreskov
 • Peder Laursen, 22 år i København
 • Anne Laursdatter, 37 år i Haundrup
 • Kirsten Laursdatter, 27 år, bor i byen oo Morten Rasmussen
 • Maren Laursdatter, 25 år bor i Harendrup
 • Inger Lauritsdatter på Munkø, V-305, 23.09.1743
 • oo Christen
 • Laurs Christensen har fæstet gården
 • Bertel Christensen er i Korshavn
 • Rasmus Christensen
 • Anne Christensdatter, enke, værge broderen Bertel Christensen
 • Peder Knudsen Møller, Egeskov Mølle, V-306b, 11.10.1743
 • oo Anne Marie Rasmusdatter
 • Arvingerne er hans søskende
 • Jacob Knudsen, Svendborg Mølle, helbroder
 • Christen Knudsen, Hørup Mølle, helbroder
 • Margrethe Knudsdatter i Svendborg oo Jørgen Grå, halvsøster
 • Johanne Knudsdatter i Kværndrup oo Gregers smed, halvsøster
 • Anders Simonsen, Korshavn, 307b, 18.01.1744
 • oo1 Anne Larsdatter, skifte Flintholm 24.04.1737, oo1 Niels Rasmussen Juel, 20.11.1725
 • Niels Andersen, 14 år, værge morbror Rasmus Laursen, Avernakø
 • Anne Andersdatter, 9 år
 • oo2 Johanne Hansdatter, far Hans Jørgensen, Korshavn
 • Anna Christine Andersdatter, 4 år
 • Jost Pedersen, Avernakø, V-308b, 18.01.1744
 • oo Karen Jensdatter
 • Arving : en brodersøn Hans Pedersen på Lyø
 • Anna Jensdatter, Hundstrup, V-311, 25.11.1743
 • hendes broder er Rasmus Buch, Ollerup
 • oo1 Hans Hansen Bald (+27.05.1731)
 • Maren Hansdatter, 16 år, værge Niels Marcussen, Hundstrup
 • Jens Hansen, 14 år, værge do
 • oo2 Christen Hansen (Bald)
 • Anne Christensdatter, 10 år
 • Else Christensdatter, 3 år
 • Maren Nielsdatter, Rødme, V-314, 26.11.1743
 • oo Morten Buch. Deres i live værende børn er:
 • Johanne Mortensdatter oo Peder Pedersen, Egebjerg
 • Maren Mortensdatter oo Jens Jørgensen, Rødme
 • Karen Mortensdatter oo Peder Hansen, Høje
 • Hans Mortensen bor i Dongshøjrup
 • Niels Mortensen har fæstet gården
 • Peder Pedersen, smed, Krarup, V-1743
 • oo Sidsel Rasmusdatter, værge Niels Jensen
 • Peder Pedersen, 9 år
 • Else Pedersdatter, 7 år
 • Sidsel Pedersdatter, 3 år
 • Søren Hansen, Drejø, V-318b, 07.12.1743
 • oo1 Johanne Hansdatter, skifte Flintholm 12.02.1738
 • Maren Sørensdatter, 25 år
 • Karen Sørensdatter, 22 år
 • oo2 Johanne Andersdatter
 • Anders Sørensen, 3 år
 • Værge farbror Anders Hansen, Drejø
 • Maren Michelsdatter, Ollerup, V-322, 22.02.1744.
 • Til huse hos Laurits Mortensen (Ritter) i Ollerup
 • oo Henrik Madsen Foged (14.10.1740, V-206).
 • Hendes søskende er arvinger:
 • Hans Michelsen i Åstrup
 • Anne Michelsdatter i Vester Åby
 • Michel Michelsen, var før i Ulbølle, bortrejst for ca. 1 år siden, har en datter på stedet:
 • Anne Michelsdatter, 12 år
 • Rasmus Nielsen, Hundstrup, V-324, 06.06.1744 (+05.06.1744)
 • oo Johanne Hansdatter, værge Laurs Hansen
 • Mette Rasmusdatter oo forpagter Laurs Hansen på Flintholm
 • Anne Rasmusdatter, 18 år, nærmeste pårørende er Hans Mortensen, Hundstrup
 • Kirsten Rasmusdatter, 12 år do
 • Mette Rasmusdatter, Hundstrup, V-326, 19.06.1744
 • oo Niels Marqversen
 • Arvinger er hendes forældres søskendebørn, da forældrene er døde, og hun ingen søskende har, der har efterladt sig børn. Til stede var:
 • Jesper Mortensen, Hundstrup
 • Rasmus Nielsen, Hundstrup, på sin hustrus vegne
 • Rasmus Hansen: hans hustru er søskendebarn
 • Jesper Rasmussen er søskendebarn
 • Christen møller, Hørup: hans moder var et søskendebarn
 • Hans Pedersen, ungkarl i Stågerup, V-330, 20.06.1744
 • Han var hos unge Rasmus Pedersen i Stågerup.
 • Hans søskende er arvinger:
 • Rasmus Pedersen, Stågerup, helbroder
 • Hans Pedersen i Hundtofte, halvbroder
 • Johanne Pedersdatter, Ollerup, helsøster
 • Karen Pedersdatter+ oo Anders Hansen, Slæbæk, helsøster
 • har efterladt sig 3 børn
 • Anne Pedersdatter oo unge Rasmus Pedersen i Stågerup, som har gården i fæste.
 • Niels Rasmussen, Drejø, V-331, 06.07.1744
 • oo1 Ellen Pedersdatter, skifte Flintholm 19.05.1934
 • Rasmus Nielsen, værge morbror Hans Pedersen, Drejø
 • oo2 Maren Rasmusdatter
 • Ellen Nielsdatter, 8 år
 • Magdalene Nielsdatter, 6 år
 • Rasmus Nielsen, 2 år
 • Værger: morbror Rasmus Ibsen og Niels Jørgensen på Drejø
 • Anne Rasmusd., boede i Fuglsang ved Egeskov, V-221, 25.07.1744
 • oo1 Rasmus Pedersen
 • Peder Rasmussen, bor i Nybølle
 • Hans Rsmussen, bor i Vester Skerninge
 • oo2 Rasmus Pedersen, Egeskov, V-332, 25.07.1744
 • Rasmus Rasmussen, i Rårud på Nielstrup gods
 • Peder Rasmussen, hjemme, har fæstet stedet
 • Mette Rasmusdatter oo Jørgen Rasmussen, Skerningballe på madam Lembkes gods
 • Kirsten Rasmusdatter, 29 år, er hjemme
 • Mads Johansen, Trunderup, V-334, 22.01.1745 (+30.12.1744)
 • oo1 Karen Hansdatter, skifte 16.01.1740
 • Jørgen Madsen, 7 år
 • Johan Madsen, 5 år
 • oo2 Johanne Nielsdatter, som også er død
 • Niels Madsen, 3 år
 • Karen Madsdatter, 1½ år
 • Værger er hendes søskendebarn Hans Nielsen i Trunderup og hans halvbroder Hans Jensen, Højgård
 • Sophie Hansdatter, Egeskov, V-339b, 13.08.1744
 • oo Niels Pedersen
 • Maria Nielsdatter, 10 år
 • Hans Nielsen, 6 år
 • Margrethe Nielsdatter, 3 år
 • Margrethe Jespersdatter, Trunderup, V-341, 14.12.1744
 • oo1 (Jens Hansen Hviid, Stågerup, skifte 21.06.1743)
 • dattermanden Hans Hansen Hviid, Stågerup
 • Karen Jensdatter, er aldeles vanvittig, værge er søsterens mand Hans Hansen Hviid
 • oo2 Christen Iversen
 • Tilsynsværge den afdødes broder Hans Jespersen af Ollerup
 • Enoch bødker, Trunderup, V-341b, 14.12.1744
 • oo Maren Villumsdatter
 • Han efterlader sig 6 pigebørn, hvoraf 4 tjener og 2 er hjemme
 • Bodil Enochsdatter, 29 år, værge Rasmus Jacobsen, smed, Ryslinge oo enkens søster
 • Lisbeth Enochsdatter, 26 år, do
 • Mette Enochsdatter, 24 år, do
 • Karen Enochsdatter, 19 år, værge Peder Mikkelsen Seidelin, skoleholder, Herrested som er
 • Anne Kirstine Enochsdatter, 14 år værge do / oo enkens søskendebarn
 • Margrethe Cathrine Enochsdatter, 7 år do
 • Karen Hansdatter, Volstrup, V-343, 08.04.1745
 • oo Jens Hansen
 • Anne Jensdatter oo Peder Christiansen, Gultved
 • Hans Jensen, 21 år
 • Peder Jensen, 14 år
 • Jens Rasmussen, Egeskov, V-344b, 22.04.1745
 • oo Karen Rasmusdatter, værge Knud Buch, Egeskov, fæstemand Jens Jørgensen
 • Kirsten Jensdatter, 1 år, farbror Peder Rasmussen
 • Der henvises til barnegods i gården iflg. skifte 10.01.1732: Peder Nielsen og Anne Frandsdatter
 • Anna Rasmusdatter, Rødme,V-346, 19.06.1745
 • oo Mads Laursen
 • Lars Madsen, 15 år
 • Anne Margrethe Madsdatter, 14 år
 • Rasmus Madsen, 12 år
 • Til stede var børnenes morbroder Rasmus Rasmussen, Gultved
 • Christen Nielsen, Snarup, V-347, 16.09.1745
 • oo Karen Rasmusdatter, fæstemand Hans Madsen
 • Niels Christensen, 9 år
 • Rasmus Christensen, 1½ år
 • Værger: farbror Jesper Nielsen, Snarup og morbroder Peder Rasmussen, Lydingegårde
 • Niels Ipsen, Trunderup, 06.07.1745, V-348b (+november 1744)
 • oo Anna Hansdatter (26.03.1738, V-135b)
 • Hans broder var Peder Ipsen i Fallegård, (skifte 30.05.1754)
 • sønnen Hans Nielsen bor i Falle Mølle.
 • Svigersønnen Mads Offersen har gården i fæste.
 • Dorthe Hansdatter er gift med Hans Rasmussen i Trunderup.
 • Rasmus Rasmussen i Ellerup rejser indsigelse mod skiftet 26.03.1738, og mange møder afholdes. Afgørelsen indstævnes til landstinget. Der er også et ejendomshus og nogle marken. Sagen afsluttes 21.07.1746 side 353.
 • Anna Johansdatter, Snarup, V-353, 28.12.1745,
 • oo1 Otto Ipsen, skifte 23.06.1735
 • Anna Cathrine Ottosdatter, værge farbror Laurs Hansen Tangemand på Flintholm
 • oo2 Jepp
 • Otto Ibsen, 14 år
 • oo3 Hans Hansen
 • Otto Hansen, 8 år
 • Johanne Hansdatter, 4 år
 • Johan Hansen, 2 år
 • Jens Nielsen, husbeboer i Kværndrup, 02.06.1746, V-360
 • oo Johanne Andersdatter.
 • Arvinger er hans moder Apolona Mathiasd. af Svindinge og 2 søstre.
 • ------------------------------------------
 • Anna Pedersd., i Fuglsang, Egeskov, 08.01.1748, V-375
 • oo Peder Fuglsang
 • Arving er hendes fader Peder Hansen af Høje.
 • Karen Christoffersd., Vandmosehus, 17.04.1750
 • oo Hans Ploug.
 • Arvinger er hendes søskende:
 • helsøster Mette Christoffersd. i Egense+
 • Maren Knudsd. oo skomager Christian i Vemmetoft i Sjælland
 • halvsøster Anna Rasmusd.+
 • Kirsten Rasmusd. oo Niels skrædder, Egense
 • Iver Mortensen i Egeskov, 18.04.1750, V-385
 • oo Johanne Kirstine Hansd.
 • Arvinger er hans søskende:
 • Rasmus Mortensen (Ritter), Vester Skerninge
 • Laurs Mortensen i Ollerup
 • Maren Mortensd. oo Hans Jensen i Vester Skerninge
 • Giertrud Jørgensd., 22.05.1750, V-386
 • oo Christen Sørensen.
 • Arving er en moster, hvis navn ikke vides. Man mener Hans Rasmussen i Hundstrup var enkens søskendebarn.
 • Ved næste skiftesamling den 22.06.1750 angives arvingerne at være:
 • Rasmus Pedersen, Jordløse, et søskendebarn og hans 2 søstre
 • Maren Pedersd., Jordløse
 • Anna Pedersd., Jordløse
 • Anna Andersd. i Jordløse er den sal. kones faster
 • hendes søn Tønnes Laursen, Jordløse
 • Hans smed, Krarup, 22.10.1750, V-388
 • Hans børn er:
 • Peder Hansen, Krarup
 • Anna Hansd. oo Jens Mortensen i Lydinge
 • Dorthe Hansd. oo Rasmus Andersen, Snarup, de er begge døde
 • Hans Rasmussen, 17 år
 • Anders Rasmussen, 15 år
 • Kirsten Rasmusd., 12 år
 • Anna Rasmusd., 11 år
 • Laurs Rasmussen, 6 år
 • Maren Hansd. oo Hans Høj, Stenstrup, de er begge døde
 • Hans Hansen, 8 år
 • Kirsten Hansd. oo Hans Jensen, Hylleberghus
 • Maria Hansd. oo Mads Pedersen, Hundstofte (hun er død iflg. skifte i 1748)
 • Niels Schiøt, kromand, Egeskov, 08.06.1750, V-389
 • oo 1 Inger Nielsd.
 • Christiane Sofie Nielsd. oo Christen Sørensen, København børnene kaldes også Bang
 • Niels Nielsen, skytte på Egeskov do
 • Steffen Nielsen i Norge do
 • Jost Nielsen, på Hoistrup, Sjælland do
 • oo 2 Kirsten Staffansd.
 • Jens Nielsen, 16 år hjemme
 • Inger Nielsd., 11 år
 • Tilsynsværge degnen sn. Bagger, som har haft enkens søster til ægte.
 • Manden havde været værge for 2 af sal. Henrich Larsens børn, som boede på Flintholm-
 • Peder Jacobsen, Kværndrup16.10.1752, V-409b
 • oo Margrethe Povelsd.
 • Povel Pedersen, borger i Svendborg
 • Rasmus Pedersen, 32 år, landsoldat
 • Jacob Pedersen, har fæstet gården
 • Maren Pedersd. oo Peder Ipsen, Bobjerg
 • Anna Pedersd., 34 år, ugift
 • Apelone Pedersd oo Hans Eggertsen, Svendborg
 • Laurs Hansen, Flintholm, Hundstrup, 14.06.1754, V-412b
 • Han har først haft Tangegård i fæste, dernæst en gård i Trunderup. Ifølge kontrakt fra 28.03.1743 Flintholm.
 • oo 1 Maren Jensd.
 • Jens Larsen, 30 år
 • Hans Laursen, rytter ved major Bennfeldts compagni
 • Anne Dorthe Laursen oo Laurs Hansen, Vantinge
 • Johanne Laursd. oo Ole Rasmussen, Trunderup
 • oo 2 Mette Rasmusd.
 • Karen Laursd., 11 år, værge Jørgen Andersen, Snarup oo Laurs Hansens søster
 • Maren Laursd., 9 år, værge do
 • Marie Laursd., 6 år, værge nærmeste pårørende Rasmus Rasmussen, Hundstrup
 • Mette Kirstine Laursd., 4 år, værge do
 • Rasmus Laursen, 1 1/2 år, værge do
 • Vurderingsmænd Hans Jespersen og i stedet for Rasmus Rasmussen, som er besvogret med arvingerne, Jens
 • smed, begge af Hundstrup
 • Hans Nielsen, Fallegaard, Trunderup
 • oo Pernille Rasmusd., værge Hans Ipsen Egebjerg (bror til Peder Ibsen, Fallegård)
 • Kirstine Hansd., 18 år, værge morbror Mads Rasmussen, Kværndrup
 • Anna Hansd., 15 år, værge do
 • Rasmus Hansen, 12 år, værge mosters mand Jens Nielsen, Egeskov
 • Niels Hansen, 9 år, fasters mand Mads Offersen, Kværndrup
 • I boet er 2 huse pantsat, som beboes af Niels Henrichsen og Jeppe Hansen.
 • Mads Ipsen, Egebjerg, 17.09.1757, V-433
 • Hans moder: Johanne Madsd.
 • Hans søskende: Jens Ipsen, Trunderup
 • Kirsten Ipsd. oo Johan Sumner, snedker, Hesselager.
 • Niels Ipsen, Rødme, 12.09.1758, V-446. Hos Rasmus Høj, som var hans svoger. Arvinger er hans søskende:
 • Hans Ibsen i Køge
 • Rasmus Ipsen, Rødme
 • Anna Ipsd. oo Rasmus Høj, Rødme
 • Maren Ipsd. + oo 1 Eggert Madsen, Høje
 • Mads Eggertsen, 27 år, tjener i Bramstrup
 • Knud Eggertsen, 26 år er i Høje
 • oo 2 Jens Nielsen, Høje
 • Niels Jensen, 21 år
 • Kirsten Jensen oo Knud Hansen, Dongshøjrup
 • Maren Jensen, 13 år
 • Peder Andersen, Egeskov, 06.02.1762
 • Hans børn er: Anders Pedersen, i Egeskov
 • Maren Pedersd. oo Hans Christoffersen, Egeskov+, værge Christen Nielsen, Ollerup
 • Karen Pedersd. oo i Sjælland
 • Johanne Pedersd. oo Christen Nielsen, Ollerup, som tjener på Flintholm
 • Rasmus Hansen Høy, Stågerup, 19.07.1762, V-490
 • oo Karen Pedersd., værge Jørgen Nielsen
 • Hans Rasmussen, 8 år, værge Hans Dynd i Hundstrup, som er gift med en faster
 • Anna Madsd. på Fallegaard, 17.12.1762, V-497
 • oo 1 Rasmus ...............
 • Margrethe Rasmusd. oo Knud Nielsen, Voldstrup
 • Karen Rasmusd. oo Hans Nielsen, Sandager
 • Apelone Rasmusd oo Jens Nielsen, Egeskov
 • Grete Rasmusd. (Gytte) oo Peder Sørensen, bor Fallegård
 • Dorthe Rasmusd.+ oo Peder Ipsen, Bobjerg
 • Kirsten Pedersd. tjener på Egeskov, faderen er værge
 • Karen Pedersd., tjener i Kværndrup, do
 • Niels Rasmussen Høy, Ollerup, 19.02.1763, V-494. Til huse hos Anders Marcussen
 • oo 1 (Karen Jensd. +1753)
 • Kirsten Nielsd. oo Peder Pedersen, Hundstrup
 • Maren Nielsd., 39 år, værge Peder Pedersen, Hundstrup
 • Apelone Nielsd. oo Jørgen Buk, Lunde
 • oo 2 Kirsten Nielsd. (skifte 19.02.1763)
 • Karen Nielsd., 8 år, værge Jørgen Buk, Lunde
 • Hans Nielsen, 2 år, værge do
 • Peder Ditlevsen, Ollerup, 19.02.1763, V-494. Han boede hos Laurs Jacobsen, Ollerup. Hans søskende er:
 • Rasmus Ditlevsen, ladefoged på Skjoldemose
 • Simon Ditlevsen er på Flintholm
 • Jens Ditlevsen bor i Stågerup
 • Jytte Kirstine Ditlevsd. oo Rasmus Marcussen, Ollerup
 • Mette Sophie Ditlevsd.+ oo Niels Mortensen, Stågerup
 • Ditlev Nielsen, 10 år, faderen er værge
 • Johanne Nielsd., 8 år do
 • Rasmus Larsen, skrædder, Lunde, 29.01.1763, V-498. Han boede hos Rasmus Bødker.
 • oo Maren Rasmusd.
 • En halvbroder skal være degn i Viby på Sjælland.
 • Dorthe Hansd., Trunderup, 13.04.1763, V-495
 • oo 1 Anders Hansen
 • Jens Andersen, oo bor i gården som indsidder
 • Jeppe Andersen har fæstet gården
 • Margrethe Andersd. værge Mads Offersen oo moster
 • Anne Andersd. oo Hans møller, Kværndrup
 • oo 2 Hans Rasmussen
 • Inger Hansd., Ollerup, 02.06.1763, V-
 • oo 1 Marchus Hansen (Skjoldemose 01.09.1756)
 • Mette Marchusd., 20 år, værge Hans Hviid, Stågerup
 • Hans Marchusen, 15 1/2 år, værge do
 • Anne Cathrine Marchusd., 13 1/2, værge do
 • Værge for afdøde Agathe Hansd. halvfarbroderen Mads Hansen, V. Skerninge tilstede som tilsynsværge
 • oo 2 Rasmus Pedersen
 • Rasmus Hansen, ungkarl, Ollerup, 04.06.1763, V- .Var hos Rasmus Pedersen. Arvinger er hans søskende
 • helsøster Inger Hansd.+ oo Marchus Hansen
 • Mette Marchusd., 20 år, værge Hans Hviid, Stågerup
 • Hans Marchusen, 15 1/2 år, værge do
 • Anne Cathrine Marchusd., 13 1/2, værge do
 • helsøster Maren Hansd. oo Rasmus Jørgensen, Vester Skerninge
 • helsøster Anna Hansd. oo Otto Christensen, Olerup
 • halvbroder Hans Hviid, Stågerup
 • Hans Andersen, Hundtofte, 13.06.1763
 • oo Maren Rasmusd., lavværge: Henrik Pedersen, Hundtofte
 • Arvinger er hans søskende eller deres børn:
 • Halvsøskende på faderens side:
 • Jeppe Andersen, Trunderup
 • Jens Andersen, Trunderup
 • Anne Andersd. oo Hans Møller i Kværndrup
 • Margrethe Andersd. ugift hos Jeppe Andersen
 • Halvsøskende på moderens side:
 • Jens Hansen, 38 år, tjener i Egeskov
 • Sidsel Andersd. oo Hans Nielsen i Kværndrup
 • Dorthe Jensd., enke og svag, er på Fallegård, hendes datter er Mette Jørgensd.
 • Anne Cathrine Andersd., Ollerup, 14.10.1763, V-
 • oo Hans smed. Hun døde 4 dage efter et dødfødt barn. Arvinger er
 • Hendes moder Bodil Andersd. oo Erich Hansen af Snarup, og hendes 4 søskende
 • Anne Kirstine Andersd. oo Niels Christensen, Snarup
 • Karen Andersd.
 • Maren Erichsd.
 • Anne Erichsd.
 • Hans Hansen møller, Ollerup, 14.10.1763, V-
 • oo 1 Karen Mortensd. (30.03.1761)
 • Morten Hansen, 17 år, værge farbror Laurs Hansen, Egeskov
 • Mads Hansen, 2 årværge do
 • Anne Marie Hansd., 9 år, værge morbror Niels Mortensen, Stågerup
 • Johanne Hansd., 8 år, værge do
 • Kirstine Hansd., 2 år, værge do
 • Til stede var endvidere børnenes morbror Jens Mortensen, Skovsgårde og fasters mand Hans Hansen,
 • Egeskov.
 • oo 2 Anne Jespersd., værge: morbror Hans Pedersen, Rødme
 • Peder Ibsen, Bobjerg, 14.09.1763, V-507
 • oo 1 Dorthe Rasmusd.
 • Kirsten Pedersd. trol. Jeppe Andersen, Trunderup
 • Karen Pedersd., 21 år
 • oo 2 Maren Pedersd., lavværge Rasmus Andersen, fæstemand Jørgen Jacobsen
 • Dorthe Pedersd., 19 år, værge morbror Mads Rasmussen, Kværndrup
 • Anne Pedersd., værge do
 • Margrethe Pedersd., 11 år, værge Peder Rasmussen, Falledgård
 • Mette Pedersd., 10 år, værge do
 • Hans Pedersen, 7 år, værge do
 • Hans Højen, Vandmosehus. 15.02.1764, V-510
 • oo Frederica Helvig Davidsd., hendes bror er forpagter Hans Davidsen, Egeskov
 • Hartvig Hansen Højen, Egeskov
 • Niels Pedersen, Kværndrup, 04.04.1764, V-512
 • oo Anne Marie Pedersd., autoriseret værge Peer Falledmand
 • Peder Nielsen, 10 år, værge farbror Rasmus Pedersen i Ollerup
 • Mads Nielsen, 8 år, værge Jens Jørgensen, Egeskov: faderens stedfar
 • Rasmus Nielsen, 4 år, værge do
 • Simon Nielsen, 2 år, værge Rasmus Pedersen i Ollerup
 • Anders Jensen, Hundstrup, 19.05.1764, V-513. Ugift, boede hos Hans Krag. Arvingerne er hans søskende:
 • helbroder Rasmus Jensen, Hundstrup
 • helsøster Anne Jensd. oo Hans Krag
 • halvsøster+ oo Rasmus Rasmussen, Øster Skerninge
 • Jens Rasmussen, 30 år
 • Laurs Rasmussen, 29 år
 • Anders Rasmussen, 27 år
 • Jørgen Rasmussen, 20 år
 • Anne Rasmusd., 19 år
 • Anne Hansd., Bremerhus, Hundstrup, 26.04.1766, V-
 • oo Jørgen Hansen
 • Hans Jørgensen, 24 år
 • Anne Jørgensd. oo Rasmus Andersen, Vester Åby
 • Maren Jørgensd. tjener i Holsten
 • Rasmus Jensen, i et hus i Hundstrup, 26.05.1766
 • oo Maria Christensd.. Enkens lavværge Simon Ditlevsen, Hundstrup.
 • Arvingerne er hans søskende
 • Hans Jensen, Lille Løjtved+
 • Rasmus hansen, 17 år, deres moder Karen Hansd. var til stede som værge
 • Jens Hansen, 12 år do
 • Karen Hansd., 19 år do
 • Margrethe Jensd. oo Rasmus Rasmussen, Ulbølle
 • Niels Nielsen Hyllested, Hundstrup, 27.09.1766, V-527
 • Ungkarl, var hos Niels Marcussen. Arvingerne er
 • moderen Karen Marcusdatters søskende eller deres børn:
 • hendes helbroder Hans Marcussen
 • hendes helbroder Niels Marcussen
 • hendes helsøster Anne Marcusd. oo Diderich Jensen, Åstrup
 • hendes helsøster Apelone Marcusd.+ oo i Ulbølle
 • Mads Thomasen, Ulbølle
 • Maren Thomasd. oo Gotfried Henriksen, Ærø
 • hendes søn Rasmus Nielsen, Ulbølle mødte på moderens vegne
 • hendes halvsøster Johanne Marcusd., ugift, bor i Fåborg: værge Anders Marcussen
 • hendes halvsøster Kirsten Marcusd. oo degnen Holm i Hundstrup
 • hendes halvbroder Anders Marcussen i Hundstrup, hvor den afdøde tjente
 • Thomas (Jørgensen) bødker i Mynderup, 22.01.1767
 • Indsidder hos Rasmus Rasmussen. Arvinger er hans søskende eller deres børn:
 • broderen Peder bødker, Vester Skerninge
 • søsteren (Apelone Jørgensd.)+
 • Maren Jacobsd. oo inds. Jørgen Jørgensen, Vester Skerninge
 • Anna Jacobsd., ugift, 22 år, værge gdm. Mads Christensen, Vester Skerninge
 • Karen Erichsd., Ollerup, 18.05.1767
 • oo Jens Christensen
 • Erich Jensen, 11 år
 • Christian Jensen, 8 år
 • Niels Jensen, 2 1/2 år
 • Børnenes morbroder er Jens Erichsen, Øster Skerninge
 • Anne Sofie Sørensd., Ollerup, 29.06.1769
 • oo 1 Niels Andersen
 • Anders Nielsen, gdm., Ollerup
 • Johanne Nielsd. oo Lars Rasmussen, Ollerup
 • Niels Nielsen opholder sig i København
 • oo 2 Laurs Jacobsen, Ollerup
 • Anne Rasmusd., Øster Skerninge, 05.10.1769
 • oo Rasmus Hansen
 • Hans Rasmussen, 3 år