Egeskov skifteprotokol del IV, 1719-1732

| | |
Egeskov skifteprotokol del IV, 1719-1732 afskrift af Karin Jørgensen
 • Rasmus Andersen, Avernakø, IV-2, 13.05.1719
 • oo Anne Christensdatter, trolovede fæstemand Michel Andersen
 • Anders Rasmussen, 1½ år
 • Rasmus Rasmussen, 5 uger
 • Mandens morbror Jørgen Hansen Juul, Avernakø
 • Anders Nielsen har før haft gården i fæste
 • Kirsten Rasmusdatter, Drejø,matr. 14, IV-4, 16.06.1719
 • oo Rasmus Hansen
 • Anne Rasmusdatter oo Hans Hansen, Drejø
 • Laurs Rasmussen fæster gården
 • Karen Rasmusdatter oo Henrich Jacobsen, Birkholm
 • Johanne Rasmusdatter her på stedet
 • Maren Rasmusdatter tjener på Langeland
 • Kirsten Rasmusdatter tjener på Drejø
 • Rasmus Ditlevsen, Ollerup, IV-11, 23.06.1719
 • oo Maren Simonsdatter, værge sønnen Simon Ditlevsen, får aftægt hos sønnen Ditlev
 • Ditlev Rasmussen, har gården i fæste
 • Simon Rasmussen, bor i Odense
 • Christen Rasmussen, 20 år
 • Anne Rasmusdatter oo Laurs Clausen, Rødskebølle
 • Mette Rasmusdatter oo Hans Nielsen, Ollerup
 • Erich Hansen Drejø, matr. 7, IV-13, 16.07.1719, Hierrich
 • oo Malene Mortensdatter: bror Hans Mortensen, Drejø
 • Maren Erichsdatter oo Anders Christensen, Skarø
 • Hans Erichsen fæster gården
 • Peder Jensen, Krarup, IV-22, 08.08.1719
 • Anne Pedersdatter oo Rasmus Jensen, som fæster gården
 • Maren Pedersdatter, 16 år
 • Anders Pedersen, 12 år
 • Værge Rasmus Jensen og morbror Casper Madsen i Nossebjerg
 • Knud Pedersen, Hørup Mølle, IV-23, 02.10.1719
 • oo1 Apelone Nielsd.
 • Johanne Knudsd., værge Jens Christensen, smed i Vormark
 • Margrethe Knudsdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgård
 • oo2 Karen Hansdatter, værge fæstemand Peder Rasmussen, som har fæstet møllen
 • Jacob Knudsen, 12 år
 • Peder Knudsen, 9 år
 • Christen Knudsen, 5 år
 • Tilsynsværge Rasmus Hansen, Østerskerninge Balle
 • Anne Sophie Nielsdatter, Egeskov, IV-24, 03.10.1719
 • oo Christen Buch
 • Christen Christensen
 • Anne Sophie Christensdatter
 • Morfar Niels Rasmussen, Haagerup
 • Henvisning til skifte 12.06.1711: hans 1. kone Anne Sophie Didrichsdatter
 • Johanne Hansdatter Drejø, IV-35, 30.11.1719
 • oo 1 Laurs ...
 • Peder Laursen, 9 år
 • oo 2 Oluf Laurssen
 • Karen Olufsdatter, 6 år
 • Lars Olufsen, 3 år
 • Hans Marcussen, Vester Skerninge, IV-35, 13.10.1719
 • oo (Karen Hansdatter), værge og fæstemand Hans Madsen (IV-277, 07.04.1725)
 • Margrethe Hansdatter, 7 år
 • Karen Hansdatter, 5 år
 • Maren Hansdatter, 3 år
 • Marqvar Hansen, 3/4 år
 • Værge deres farbroder Oluf Marcussen, Vester Skerninge
 • Morten Hansen, Ollerup, IV-36, 15.03.1719
 • oo ...., lavværge hendes søsters mand Anders Rasmussen, Stågerup Kirsten Hansd.21.04.1734)
 • Arvinger er den afdødes farbroders børn:
 • Morten Rasmussen, Stenstrup
 • Hans Rasmussen, tjener på Sjælland
 • Maren Rasmusdatter oo Hans Nielsen, Stenstrup
 • Anders Rasmussen+, boede i Sørup
 • Rasmus Andersen
 • Niels Andersen
 • Sidsel Andersdatter
 • Maren Andersdatter
 • og hans mosters børn:
 • Morten Hansen hos Hans Andersen Nørregaard i Vester Skerninge
 • Værge Jacob Cortsen fra Hundstrup, som blev beskikket af øvrigheden
 • Jacob Rasmussen, Stågerup, IV-39, 21.03.1720
 • oo1... Anna Christensdatter, 03.05.1708
 • Maren Jacobsdatter oo Henrich Hansen, Øster Skerninge
 • Anne Sophie Jacobsdatter oo Jens Povlsen, Øster Skerninge
 • Christen Jacobsen bor i Ollerup
 • Malene Jacobsdatter oo Jørgen Rasmussen, Øster Skerninge
 • oo2 Karen Hansdatter
 • Margrethe Jacobsdatter, 11 år
 • I skiftet indgår smederedskaber, bl.a. en ambolt.
 • Hans Pedersen, Krarup, IV-41b, 10.04.1720
 • oo ? ikke nævnt , værge Jens Nielsen i ?Hørning
 • Hans søskende
 • Inger Pedersdatter oo Mads Gammelgaard, Krarup
 • Maren Pedersdatter + oo Jørgen Nielsen, Brændekilde
 • Hans Jørgensen, Brændekilde
 • Karen Pedersdatter oo Morten Jespersen, Krarup
 • Johanne Nielsdatter, Trunderup, IV-52, 07.05.1720
 • oo Hans Michelsen
 • Michel Hansen, 11 år
 • Knud Michelsen, 6 år
 • Marie Michelsdatter, 3 år
 • Morbror Knud Nielsen, Trunderup
 • Hans Jespersen, Søfælde, IV-53b, 11.05.1720
 • oo1 Maren Nielsdatter, skifte 03.06.1716
 • Hans Hansen, 18 år
 • oo2 Maren Mortensdatter, trolovede fæstemand Hans Hansen
 • Maren Hansdatter, 5 år
 • Hans Hansen, 14 dage
 • Farbror Morten Jespersen, Krarup
 • Maren Jespersdatter., Ollerup, IV-55, 18.05.1720
 • oo Peder Rasmussen (oo2 Malene Mortensdatter., IV-77, 21.02.1721)
 • Maren Pedersdatter, 4 år
 • Niels Mortensen, Kirkeby og hustru Anne Ipsdatter, IV-56, 23.05.1720
 • Hans arvinger er
 • helbroder (Niels) Mortensen, har stedet i fæste, (han er senere nævnt som Hans)
 • helsøster Mette Mortensdatter oo Povl Laursen, Egense
 • halvsøster Maren Nielsdatter oo Hans Christensen, Rødskebølle
 • Hendes arvinger er
 • moderen Mette Jørgensdatter oo Marcus Jacobsen i Hundtofte
 • helbroderen Rasmus Ipsen, tjener stedfaderen i Hundtofte
 • halvbroder Jep Marcussen i Egeskov
 • halvbroder Jacob Marcussen, tjener faderen
 • halvsøster Maren Marcusdatter, tjener do
 • Peder Hansen Høj, Stenstrup, IV-60, 13.06.1720
 • oo Mette Rasmusdatter, værge og fæstemand Michel Frandsen
 • Hans arving er
 • moderen Bodil Pedersdatter oo Knud Hansen i Hundtofte
 • Jens Rasmussen Ravn, Øster Skerninge, IV-60, 1.06.1720
 • oo Anne Laursdatter, værge trolovede fæstemand Hans Pedersen IV290, 23.05.1725)
 • Elisabeth Jensdatter oo Anders Rasmussen, Øster Skerninge
 • Rasmus Jensen, 13 år
 • Karen Jensdatter ., 8 år
 • Værger: farbrødrene Laurs og Jørgen Rasmussen, begge Øster Skerninge
 • Anna Hansdatter, Stågerup, IV-61, 13.07.1720
 • oo1 Anders Pedersen
 • Hans Andersen, Ollerup
 • Peder Andersen, har gården i fæste
 • oo2 Hans Nielsen
 • Mads Andersen, Vester Skerninge, IV-63, 19.12.1720
 • oo1 Bodil Rasmusdatter
 • Maren Madsdatter+ oo Morten Mortensen
 • Maren Mortensdatter, 17 år
 • Anders Madsen
 • Rasmus Madsen
 • Jens Madsen
 • oo2 Maren Olufsdatter, værge sønnen Lars Madsen, fæster gården og giver moderen aftægt
 • Bodil Madsdatter oo Povl Nielsen, Vester Skerninge
 • Hans Madsen bor i Vester Skerninge
 • Lars Madsen har gården i fæste
 • Rasmus Madsen, 20 år, tjener broderen
 • Jens Madsen, 16 år, do
 • Marqvar Madsen, 10 år, tjener i stervboen
 • Johanne Ibsdatter, Kostenborg, IV-64b, 23.12.1720 (se Hans Pedersen skifte 19.06.1717)
 • oo Anders Rasmussen
 • Karen Andersdatter, 14 år
 • Dorthe Andersdatter, 12 år
 • Rasmus Andersen, 8 år
 • Anne Andersdatter, 5½ år
 • Morbroder Laurits Hansen, Tange
 • Karen Hansdatter, Skovsgårde, IV-65, 10.01.1721
 • oo 1 Peder Rasmussen Buch, III-155, 23.09.1716
 • Niels Pedersen, 12 år
 • Giertrud Pedersdatter, 10 år
 • Birthe Pedersdatter, 8 år
 • Værger: morbrødrene Jens Hansen Hvid og Anders Hansen Hvid, af Stågerup
 • oo 2 Morten Nielsen
 • Anne Mortensdatter, 1½ år
 • Karen Madsdatter., Hundstrup, (892) IV-67, 17.01.1721
 • oo 1 Jørgen Hansen Kirkemand (891), (I-162, 28.12.1699)
 • Anne Jørgensdatter oo Peder Rasmussen, Eskebjerg
 • Rasmus Jørgensen , Hundstrup
 • Hans Jørgensen , i Snarup
 • Kirsten Jørgensdatter oo Mads smed i Øster Skerninge
 • Karen Jørgensd. oo Rasmus Ipsen, Hundstrup
 • oo 2 Rasmus Mortensen
 • Mette Hansdatter, Hundstrup, IV-67, 17.01.1721
 • oo Hans Hansen, får aftægt, og må bruge den jord, hans formand Jep Jørgensen har nydt
 • Maren Hansdatter oo Anders Rasmussen, Hundstrup
 • Johanne Hansdatter, 24 år trol. Rasmus Nielsen, som har gården i fæste
 • Karen Hansdatter, 22 år
 • Hans Hansen, 10 år
 • Sidsel Pedersdatter, Trunderup, IV-..., 08.02.1721
 • oo 1 Jens Hansen (II-67, 05.05.1704)
 • Hans Jensen, bor i Trunderup og er myndig
 • Pernille Jensdatter, tj. Totterupholm på Sjælland, værge Rasmus Rasmussen, Gultved
 • Dorthe Jensdatter, tjener stedfaderen, værge Hans Jensen, Egeskov
 • oo 2 Anders Hansen
 • Hans Andersen (*ca. 1710), faderen er værge
 • Margrethe Andersdatter do
 • Rasmus Jensen ønskede sin sal. broder Henrik Jensens (?Pedersen) arv udbetalt.
 • Hans Laursen, Avernakø, IV-70b, 12.02.1721
 • Peder Hansen
 • Inger Hansdatter oo Hans Hansen, Avernakø
 • Dorte Hansdatter, Avernakø, IV-71, 12.02.1721
 • oo Jørgen Hansen
 • Kirsten Jørgensdatter oo Niels Mortensen, som har fæstet gården
 • Rasmus Jørgensen, 27 år, i gården
 • Jep Rasmussen, Egneborg, IV-75b, 19.02.1721
 • oo Karen Pedersdatter, værge Jep Rasmussen, Rårud
 • Rasmus Ipsen, ½ år
 • Værge Lars Rasmussen, Egneborg
 • Malene Mortensdatter, Ollerup, IV-77. 21.02.1721
 • oo Peder Rasmussen (oo1 Maren Jespersd., IV-55, 18.05.1720)
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Ursula Mortensdatter oo Anders Laursen, Vormark
 • Elisabeth Mortensdatter oo Hans Christophersen, Mynderup
 • Anders Mortensen, curasier ved National Dragonregimentet i Segeberg
 • Jacob Mortensen, curasier ved major Coplous regiment i vinterkvarter på Sjælland
 • Mads Rasmussen, Snarup, IV-78b, 20.03.1721
 • oo Anne Hansdatter, værge Niels Mortensen, fæster gården
 • Dorte Madsdatter, 2½ år
 • Hans Madsen, 1½ år
 • Rasmus Andersen og Maren Rasmusdatter, Drejø, IV-83b, 30.04.1721
 • Anders Rasmussen har fæstet gården
 • Rasmus Rasmussen er på Drejø
 • Birgitte Clemensdatter., Ellehuset, IV-84, 18.06.1721
 • oo Jens Rasmussen Høy
 • Rasmus Jensen, 9 år
 • Ernst Lodvig Jensen, 4 år
 • Maren Jensdatter, 2 år
 • Peder Hansen, Hundstrup, IV-85, 08.08.1721
 • oo Else Knudsdatter, (IV-174, 22.03.1723), værge fæstemand og ny fæster Niels Mortensen
 • Anne Pedersdatter , 14 år
 • Hans Pedersen (859), 8 år
 • Værge farbroderen Morten Hansen, Hundstrup
 • Maren Hansdatter, Trunderup, IV-92b, 11.11.1721
 • oo Hans Jensen
 • Jens Hansen, 3 år
 • Niels Hansen, Drejø, IV-93, 09.12.1721
 • oo Ellen Jacobsdatter, værge Peder Mortensen (Flintholm I-142, 123.08.1735)
 • Jacob Nielsen, 3 år
 • Peder Nielsen, 1 år
 • Tilsynsværge Hans Hansen
 • Morten Nielsen, Drejø, matr. 9, IV-97b, 10.12.1721, fra Skerningeballe
 • oo Anne Rasmusdatter, værge Claus Rasmussen, oo1 Rasmus Ipsen, 27.07.1705) oo3 Anders Hansen
 • hans søster
 • Maren Nielsdatter, 14år, værge Hans Mortensen
 • Anne Jensdatter, Avernakø, IV-99, 10.12.1721
 • oo 1 Anders Christensen, I-164, 23.07.1695)
 • Inger Andersdatter oo Anders Knudsen, Vester Åby
 • Kirsten Andersdatter oo Peder Laursen, Avernakø
 • oo 2 Claus Rasmussen
 • Anne Madsdatter, Egeskov, IV-102b, 24.12.1721
 • oo Anders Laursen
 • Karen Andersdatter, 5 år
 • Rasmus Michelsen, Avernakø, IV-103b, 19.01.1722
 • oo 1 Anne Hansdatter
 • Maren Rasmusdatter+ oo unge Niels Juul, Korshavn
 • Anne Nielsdatter, 13år
 • oo 2 Karen Hansdatter
 • Michel Rasmussen, 4 år
 • Anne Rasmusdatter, 7 år
 • Peder Ibsen, Drejø,matr. 25, IV-106, 31.12.1721, + 72 år, 02.12.1721
 • oo Volborg Jensdatter, værge Strange Rasmussen
 • Jep Pedersen har gården i fæste
 • Ellen Pedersdatter, 28 år
 • Niels Pedersen, 26 år
 • Maren Pedersdatter, 22 år
 • Karen Pedersdatter, 18 år
 • Hans Pedersen, 11 år
 • Rasmus Hansen Aamand, Hundstrup, IV-107, 13.03.1722
 • oo1 Maren Jensdatter
 • Jens Rasmussen bor i Ellehuset
 • Hans Rasmussen bor i Grøftebjerg
 • Niels Rasmussen bor i Hundstrup
 • Anne Rasmusdatter tjener på Wedelsborg
 • oo2 Anne Jespersd., værge trolovede fæstemand Jens Christophersen
 • Jesper Rasmussen, 5 år
 • Christen Laursen, Avernakø, IV-110, 23.11.1722
 • oo Maren Svendsdatter, trolovede fæstemand: Hans Rasmussen har fæstet gården
 • Svend Christensen, 22 år
 • Lars Christensen, 19 år
 • Anne Christensdatter, 17 år
 • Rasmus Christensen, 14 år
 • Jens Christensen., 11 år
 • Værge Peder Hansen, Avernakø
 • Hans Jensen Koch, Drejø,matr. 18, IV-112, 22.03.1722
 • oo Karen Christophersdatter: lavværge Rasmus Nielsen, Drejø, oo2 Jeppe Rasmussen
 • Jens Hansen, 16 år, værge Strange Rasmussen, Drejø
 • Christopher Hansen, 14 år, værge Strange Nielsen, Drejø
 • Maren Hansdatter, 10 år, værge do
 • Niels Hansen, 7 år, værge Jens Nielsen, Drejø, fæster efter stedfar 1741
 • Peder Hansen, 4 år, værge do
 • Margrethe Rasmusdatter, Stenstrup, IV-124, 01.04.1721
 • oo Peder Christensen Basse
 • Rasmus Pedersen, gift, tjener Michel Frandsen
 • Apelone Pedersdatter, 28 år, tjener hos faderen
 • ?Giertrud Pedersdatter, 20 år, tjener Oluf Jensen, ibid
 • Christen Pedersen, 23 år, tjener Knud Høy i Hundtofte
 • Peder Pedersen, 14 år hos faderen
 • Maren Pedersdatter, 12 år hos faderen
 • Dorthe Henrichsdatter, Trunderup, IV-128, 28.03.1722
 • oo Hans Frandsen
 • Frands Hansen, 11 år
 • Hans Hansen, 9 år
 • Karen Hansdatter, 19 år
 • Kirsten Hansdatter, 14 år
 • Dorthe Hansdatter, 13 år
 • Mette Hansdatter, 5 år
 • Morbror Niels Hansen, Trunderup
 • Birgitte Pedersdatter, Kværndrup, IV-128, 17.04.1722
 • oo 1 Jacob Frandsen
 • Bodil Jacobsdatter oo bogbinder Laurits Pedersen, Langelands Købing
 • Peder Jacobsen +
 • Johan Christopher Pedersen, 7 år
 • Erica Kirstine Pedersdatter, 5 år
 • De er hos moderen i Kværndrup Dorthe Amblingsdatter, lavværge Laurits Pedersen
 • oo 2 Hans Hansen
 • Hans Hansen havde ejendomsrettighed i en del af huset, som var adskilt fra sl. Peder Jacobsens,
 • hvorefter hans part bestod af 7 fag samt haugerum, som han årlig svarer 24 sh. for til
 • Niels Ibsen og Lars Pedersen
 • Morten Hansen, Hundstrup, IV-133, 28.05.1722
 • oo Kirsten Henriksdatter, værge trolovede fæstemand Lars Andersen, som fæster gården
 • Hans Mortensen, 9½ år
 • Hans Mortensen, 8 år
 • Anne Mortensdatter, 4 år
 • Mette Mortensdatter, 1 år
 • Værge farbroderen Hendrich Hansen i Gundestrup
 • Kirsten Olufsdatter, Hundstrup, IV-135, 28.05.1722
 • oo 1 Axel Jørgensen
 • Ole Axelsen, gift, tjener Rasmus Ipsen i Hundstrup
 • Kirsten Axelsdatter oo Hans Jensen i Øster Skerninge
 • Ingeborg Axelsdatter oo Niels Michelsen, Øster Skerninge
 • Hans Axelsen, gift og bor i Skerning Balle
 • Gertrud Axelsdatter oo Marchor Nielsen, Hundstrup
 • oo 2 Hendrich Hansen
 • Kirsten Hendrichsdatter
 • oo 1 Morten Hansen+, trolovede fæstemand Lars Andersen, er fæster af gården
 • Maren Pedersdatter, Hundstrup, IV-144, 13.03.1722
 • oo 1 Hans Pedersen smed (II-118, 13.01.1706
 • Maren Hansdatter + oo murmester Hans Jørgensen, Odense
 • Edel Hansdatter, 23 år tjener
 • Jørgen Hansen gift i Odense
 • Hans Hansen er hos faderen
 • Bodil Hansdatter. do
 • Maren Hansdatter do
 • Anne Hansdatter er hos Peder smed i Åstrup
 • Kirten Hansdatter oo Jens Nielsen i Stågerup
 • Anne Malene Hansdatter oo skipper Peder Eriksen i København
 • Gertrud Hansdatter, tjener søsteren i København
 • oo 2 Hans Hansen smed (IV-517, 18.04.1732)
 • Malene Henrichsdatter, Drejø, IV-150b, 23.06.1722
 • oo Jens Nielsen
 • hendes søskende:
 • Jørgen Henrichsen, + degn i Lindelse på Langeland
 • Maren Jørgensdatter+ oo Povl Pedersen, Vindeby, Langeland
 • 2 døtre
 • Karen Jørgensdatter + oo Hans Hansen, Egmose
 • 3 døtre
 • Dines Jørgensen
 • Mads Henrichsen + i Vindeby: børn
 • Maren Henrichsdatter oo Hans Pedersen Leby, Ærøskøbing: børn
 • Karen Henrichsdatter oo Hans Carlsen, degn på Drejø
 • Jørgen Nielsen, Hundtofte, IV-153, 04.07.1722
 • oo 1 Mette Nielsdatter, (III-31, 19.08.1712)
 • Anna Jørgensdatter, 21 år
 • oo 2 Karen Christensdatter, værge og trolovede fæstemand Rasmus Jørgensen
 • Niels Jørgensen, 8 år
 • Christen Jørgensen, 4 år
 • Peder Jørgensen, 3 år
 • Johanne Jørgensdatter, 14 dage gammel
 • Værge for alle børnene Peder Christensen i Hundtofte
 • Maren Rasmusdatter, Stenstrup, IV-157, 04.07.1722
 • oo Hans Nielsen
 • Kirsten Hansdatter, 22 år tjener Hans Sadelmager i Svendborg
 • Dorthe Hansdatter., 17 år, tjener på Damsbo
 • Niels Hansen, 10 år tjener Peder Christensen, Bierregård på Tåsinge
 • Maria Hansdatter, 6 år hos faderen
 • Anders Pedersen, Kværndrup, IV-158b, 20.07.1722
 • oo 1 Elsebeth Laursdatter (II-198, 26.09.1711)
 • Peder Andersen, 27 år
 • Maren Andersdatter oo Hans Andersen, Ollerup
 • Karen Andersd., 31 år, værge Niels Jensen i Kværndrup
 • Magdalene Andersdatter, 29 år, værge do
 • oo 2 Kirsten Hansdatter, værge for hende og hendes børn broderen Peder Hansen, Trunderup
 • Dorthe Andersdatter, 7 år
 • Elsebeth Andersdatter, 3 år
 • Peder Jacobsen Rosendal, Kværndrup, IV-160, 27.02.1722
 • oo Dorthe Adamsdatter Ambling, lavværge: Hans Hansen, Kværndrup
 • Johan Christopher Pedersen, 7 år
 • Erike Christine Pedersdatter, 5 år'
 • Peder Jacob Pedersen, 6 uger
 • værge for enke og børn: Bonde Bondesen, Egeskov
 • Mette Hansdatter, Stågerup, IV-165, 10.08.1722
 • oo Peder Andersen
 • Arving er hendes fader Hans Ibsen, som er hos Rasmus Madsen i Mynderup
 • Maren Rasmusdatter, Egeskov, IV-166b. 27.01.1723
 • oo Jens Nielsen
 • Hendes fader: Rasmus Pedersen i Egeskov
 • Anne Pedersdatter, Søfælde Bebbe, IV-167, 06.02.1723
 • oo Rasmus Pedersen
 • Peder Rasmussen, 5 år
 • Anders Rasmussen, 2½ år
 • Tilsynsværge Jacob Pedersen, Lydingegårde og Casper Madsen, Nossebjerg
 • Inger Andersdatter, Egeskov, IV-169, 08.03.1723
 • oo Niels Sørensen
 • Christiane Nielsdatter, 5½ år
 • Else Knudsdatter, Hundstrup, IV-174, 22.03.1723
 • oo 1 Peder Hansen, 08.08.1721)
 • Hans Pedersen, 10 år
 • Anne Pedersdatter, 16 år
 • Formynder Rasmus Nielsen i Hundstrup
 • oo 2 Niels Mortensen (V-287, 29.08.1742, (oo 2 Karen Pedersd.)
 • Maren Rasmusdatter, Drejø, IV-180b, 23.03.1723
 • oo Søren Nielsen
 • Karen Sørensdatter, 12 år
 • Morbror Strange Rasmussen og Rasmus Rasmussen
 • Jørgen Pedersen Staarup, forvalter på Løjtved, IV-182, 27.03.1723
 • oo Anne Kierstine Hammer, værge hendes fader forvalter Lars Nielsen, Egeskovgård
 • Peder Jørgensen
 • Margrethe Hansdatter, Ollerup, IV-205, 10.04.1723
 • oo Henrich Madsen Foged, 14.10.1740
 • Hans Henrichsen, 18 år
 • Jens Henrichsen, 14 år
 • Anders Henrichsen, 15 år
 • Mads Henrichsen, 6 år
 • Mette Henrichsdatter, 13 år
 • Anne Henrichsdatter, 11 år
 • Kirsten Henrichsdatter, 9 år
 • Tilsynsværge Hans Andersen Uglebjerg i Ollerup
 • Karen Michelsdatter, Kværndrup, IV-207b, 19.06.1723
 • oo 1 Rasmus Knudsen (III-45, 02.05.1713)
 • Johannes Rasmussen, 11 år, værge Michel Frandsen, Stenstrup
 • Rasmus Rasmussen, 10 år
 • oo2 Niels Marcussen
 • Michel Nielsen, 3 år
 • Inger Michelsdatter, 5 år
 • Morfar Frands Madsen, Egeskov, morbror Michel Frandsen, Stenstrup
 • Margrethe Olufsdatter, Trunderup, IV-209, 19.06.1723
 • oo Niels Ibsen (13.05.1733)
 • Jep Nielsen, 15 år
 • Knud Nielsen, 11 år
 • Hans Nielsen, 8 år
 • Anne Nielsdatter, 13 år
 • Kirsten Nielsdatter, 5 år
 • Farbror Lars Ibsen, Egeskov
 • Anne Strangesdatter, Drejø,matr. 16, IV-210b, 23.06.1723
 • oo 1 Claus Rasmussen
 • Maren Clausdatter oo Morten Josefsen, Drejø
 • Karen Clausdatter, 52 år hos Hans Mortensen, Drejø
 • oo 2 Rasmus Andersen, III-208, 22.03.1719
 • Claus Rasmussen
 • Anders Rasmussen, Drejø
 • Anne Rasmusdatter oo Povl Hansen, Falsled
 • Karen Jensdatter, Drejø, IV-213b, 23.06.1723
 • oo Hans Mortensen
 • Kirsten Hansdatter, 16 år
 • Volborg Jensdatter, Drejø, matr.25, IV-215, 23.06.1723, +57 år, 27.05.1723
 • oo Peder Ibsen, IV-106, 21.12.1722
 • Jep Pedersen, 33 år har fæstet gården, ugift skifte 03.05.1726
 • Niels Pedersen, 27 år
 • Hans Pedersen, 13 år, værge bror Niels Pedersen
 • Ellen Pedersdatter, 29 år, værge søskendebarn Strange Nielsen, Drejø
 • Karen Pedersdatter, 19 år, værge bror Jep Pedersen
 • Maren Pedersdatter, 23 år, værge Morten Josefsen, Drejø
 • Maren Jensdatter, Kværndrup, IV-217b, 23.07.1723
 • til huse hos Peder Jacobsen
 • oo 1 Jacob
 • Jacob Jacobsen, 23 år
 • oo 2 Jens
 • Marqvor Jensen, 12 år, værge Lars Jensen, Kværndrup
 • Anne Jensdatter, 17 år, værge Niels Hansen møller, Pederstrup
 • Karen Hansdatter, Avernakø, IV-220b, 29.07.1723
 • oo 1 Rasmus Michelsen, IV-103b, 19.01.1722
 • Anne Rasmusdatter, 9 år, værge farbror Hans Michelsen, Avernakø
 • Michel Rasmussen, 4 år, værge do
 • oo 2 Rasmus Pedersen
 • Karen Rasmusdatter, 11 uger
 • Morbror Hans Hansen, Avernakø
 • Niels Larsen, Kværndrup, IV-225b, 07.08.1723
 • oo Birte Olufsdatter, fæstemand Lars Nielsen
 • Lars Nielsen, 18 år, værge Jens Hansen, Kværndrup
 • Birte Nielsdatter, 14 år, værge Jep Olsen, Kværndrup
 • Hans Nielsen snedker, Stågerup, IV-226, 18.08.1723
 • oo Johanne Thomasdatter, værge Jens Hansen Hviid, Stågerup
 • Agnete Hansdatter, 15 år
 • Karen Hansdatter, 12 år
 • Kirsten Hansdatter, 8 år
 • Værge Lars Pedersen Bekmand, Stågerup
 • Jens Nielsen, Drejø, IV-228, 18.09.1723
 • hans søskende:
 • Søren Nielsen, Drejø
 • Jacob Nielsen, Hjortø
 • Kirsten Nielsdatter, Strynø, værge Knud Christensen, Strynø
 • Anne Nielsdatter oo Rasmus Hansen, Skarø
 • Karen Nielsdatter, boede ved Pratz i Tyskland
 • Anders Nielsen, Avernakø, IV-236, 22.03.1724
 • oo 1
 • Rasmus Andersen+
 • Anders Rasmussen, 7 år, værge Lars Hansen, Munkø
 • Rasmus Rasmussen, 5 år, værge Hans Hansen, Avernakø
 • oo 2 Kirsten Hansdatter, værge Anders Nielsen, Avernakø
 • Christen Mortensen Buch, Egeskov, IV-240, 23.10.1723
 • auktion da han p.g.a. armod måtte qvitte sin gård, hans børns arv blev indeholdt:
 • Ole Christopher Christensen
 • Morten Christensen
 • Edel Christensdatter
 • Morten Josefsen, Drejø, IV-243, 11.04.1724
 • oo 1 Anne Catrine Andersdatter
 • Peder Mortensen, Drejø, værge farbror Peder Josefsen, Drejø, skifte 18.07.1731
 • oo 2 Karen Clausdatter, værge Rasmus Nielsen, mor Anne Strangesdatter
 • Anne Catrine Mortensdatter oo Rasmus Jensen, Birkholm
 • Anne Mortensdatter oo Anders Offersen, Falsled
 • Karen Mortensdatter, 21 år
 • Maren Mortensdatter, 17 år, værge morbror Anders Rasmussen, Drejø
 • Josef Mortensen, 14 år
 • Anne Marie Mortensdatter, 12 år, morbror Claus Rasmussen, Drejø
 • Maren Hansdatter, Snarup, IV-248, 09.06.1724
 • oo Niels Larsen
 • Peder Nielsen, 34 år, Krarup
 • Dorte Nielsdatter, 22 år
 • Karen Nielsdatter, 20 år
 • Birte Nielsdatter, 19 år
 • Maren Mortensdatter, Krarup, IV-249b, 07.10.1724
 • oo Søren Sørensen
 • Mads Sørensen, 24 år
 • Anne Sørensdatter, 20 år
 • Hans Sørensen, 16 år
 • Morbror Niels Mortensen, Snarup
 • Karen Rasmusdatter, ugift pige, Kværndrup, IV-250b, 11.10.1724
 • til huse hos Niels snedker
 • Hendes fader: Rasmus Pedersen, Volstrup
 • Christen Hansen, Drejø, IV-251b, 02.10.1724, +83 år
 • oo1 Johanne Madsdatter, oo1 Hanse, se skifte 23.03.1716
 • Anders Christensen, Skarø
 • oo2 Johanne Nielsdatter, værge sn. Henning Jensen, forpagter Skjoldemose
 • Niels Christensen, tj. Drejø: morbror Rasmus Nielsen, Drejø
 • Christen Jensen, Egeskov, IV-257b, 15.03.1726
 • oo Dorte Andersdatter: kierste Niels Jensen
 • Anders Christensen, 5 år
 • Værge: Christen Knudsen smed, Egeskov
 • Dorte Frandsdatter, Egeskov, IV-258b, 02.11.1724
 • oo Lars Ibsen
 • Jep Larsen, 4½ år
 • Anne Larsdatter, 3 år
 • Morbror Michel Frandsen, Stenstrup
 • Hans Olsen, Vester Skerninge, IV-259, 15.12.1724
 • oo Bodil Larsdatter, værge Rasmus Andersen Bisgård
 • Rasmus Hansen bor i Egeskov
 • Peder Hansen, 27 år, tjener sammested
 • Christen Hansen, 23 år bor i Åby
 • Johanne Kirstine Hansdatter, 15 år er på stedet
 • Maren Jensdatter, Stågerup, IV-260, 15.12.1724
 • oo Hans Sørensen
 • Niels Hansen, 34 år er på stedet
 • Sidsel Laursdatter, Hundstrup, IV-261, 21.12.1724
 • oo 1 Mads Hansen (II-199, 12.10.1711)
 • oo 2 Niels Pedersen
 • Arvingerne er hendes søskende
 • Hans Larsen+, boede i Heldager
 • Lars Hansen bor i Heldager
 • Hans Hansen, do
 • Maren Hansdatter oo Peder Rasmussen, Heldager
 • Anne Hansdatter+ oo Christen Albrechtsen, Kirkeby
 • Albert Christensen, Ollerup
 • Niels Christensen, Ollerup
 • Karen Christensdatter, tjener i Ollerup
 • Maren Christensdatter, tjener i Kirkeby
 • Anne Larsdatter+ oo Rasmus Hagerup i Fåborg
 • Karen Povlsdatter hos hr. Povl Hagerup i Ryslinge
 • Kirsten Larsdatter+ oo Jørgen Hansen i Vester Skerninge
 • Mette Jørgensdatter, Vester Skerninge
 • Maren Jørgensdatter oo Jørgen Rasmussen, Dongshøjrup
 • Anne Jørgensdatter er i Dongshøjrup
 • Margrethe Jørgensdatter i Ollerup er enke, hendes børn
 • Anders Hansen+, boede i Ollerup
 • Niels Andersen er i Ollerup
 • Hans Andersen er i Ollerup
 • Lars Hansen+, boede i Øster Skerninge
 • Lars Larsen tjener på Ærø
 • Kirsten Larsdatter tjener Hans Hiort i Stenstrup
 • Hans Jørgensen+, boede på Langeland
 • Jørgen Hansen, bor på Langeland
 • Kirsten Hansdatter, do
 • Karen Hansdatter, do
 • Morten Madsen, Dongshøjrup, IV-267, 05.01.1725
 • oo Giertrud Madsdatter, værge Erik Hansen, Dongshøjrup
 • Niels Mortensen, 6 år
 • Lars Mortensen, ½ år
 • Bodil Mortensdatter, 22½ år
 • Værge Morten Hansen i Dongshøjrup
 • Christen Christensen Rudme/Rødme, IV-268, 23.03.1725
 • oo Inger Christensdatter, værge Anders Larsen i Volstrup
 • Jørgen Christensen, 14 år
 • Maren Christensdatter, 22 år
 • Værge Mads Larsen, Rudme/Rødme
 • Jens Nielsen, Rødme. IV-268, 23.03.1725
 • oo Anne Larsdatter, værge Niels Larsen, Kirkeby
 • Karen Jensdatter, 8 år, værge Jep Nielsen, Slæbæk
 • Niels Jensen, 6 år, værge Peder Ipsen Hørup
 • Lars Jensen, 4 år, værge do
 • Hans Andersen, Vester Skerninge, IV-274, 07.04.1725
 • oo Mette Christensdatter, værge Rasmus Andersen Bisgaard
 • Karen Hansdatter, 16 år
 • Anne Hansdatter, 12 år
 • samt hans uægte børn avlet med Anne Pedersdatter i Vester Skerninge, som er lyst i kuld og køn
 • ifølge tingsvidne i Salling Hered 28.06.1706:
 • Rasmus Hansen, bor i Ollerup
 • Maren Hansdatter tjener Rasmus Præstegård i Vester Skerninge
 • enkens kierste og ny fæster er Rasmus Madsen, Egeskov
 • Hans Madsen, Vester Skerninge, IV-277, 07.04.1725
 • oo Karen Hansdatter (oo1 Hans Marcussen, IV-35, 13.10.1719), værge Rasmus Anders.Bisgård
 • Mads Hansen, 2 år, værge farbroderen Jens Madsen, Vester Skerninge
 • Anne Hansdatter, 4 år, værge farbroderen Lars Madsen, Vester Skerninge
 • enkens kierste og ny fæster er Jørgen Jensen
 • Kirsten Andersdatter, Avernakø, IV-278b, 10.04.1725
 • oo Peder Larsen, (Flintholm I-69, 30.10.1737)
 • Anders Pedersen, 14 år
 • Peder Pedersen, 10 år
 • Christen Pedersen, 7 år
 • Mors stedfar: Claus Rasmussen, Avernakø
 • Hans Nielsen, Drejø, IV-27......, ...... 1725, +76 år
 • oo Maren Jensdatter, lavværge Jep Rasmussen, Drejø
 • Hans Hansen, Drejø, har fæstet gården
 • Karen Hansdatter oo Lars Rasmussen
 • Maren Hansdatter, 40 år, tjener her
 • Anne Hansdatter, 28 år, tjener her
 • Niels Hansen + på Drejø
 • Jacob Nielsen, 7 år, værge morbror Niels Jacobsen, Drejø
 • Peder Nielsen, 4 år, værge do
 • Maren Hansdatter, Drejø, IV-284b, 06.02.1725, +26 år
 • oo Anders Rasmussen
 • Arvinger er
 • hendes moder Karen Nielsdatter på Skarø oo Hans Rasmussen skrædder
 • broder Rasmus Hansen, bor på Skarø
 • do Anders Hansen, bor på Drejø
 • do Jens Hansen, 20 år, tjener på Skarø
 • søster Anna Hansdatter oo Rasmus Pedersen, Strynø
 • do Valborg Hansdatter, 30 år tjener på Strynø
 • do Magdalene Hansdatter + oo Rasmus Nielsen, Skerningballe
 • Hans Rasmussen, 14 år, tjener Rasmus Hansen, Skarø
 • Niels Rasmussen, 10 år på Drejø hos Anders Hansen
 • Anders Rasmussen, 6 år er i Skerningballe
 • Jens Rasmussen, 4 år do
 • Anne Rasmusdatter, 16 år tjener på Hjortø
 • Maren Rasmusdatter, 9 år, tjener degnen i Øster Skerninge
 • Peder Larsen, Stenstrup, IV-287, 26.04.1725
 • oo Dorthe Jørgensdatter., værge Lars Ipsen i Stenstrup
 • Arving er hans fader Lars Buch i Stenstrup
 • Jørgen Hansen og hustru Maren Frandsdatter, Hundstrup, IV-288, 26.04.1726
 • De var indsiddere hos Niels Rasmussen
 • Hans arvinger er hans søskendebørn:
 • Christen Madsen til huse i Åby
 • Christen Jørgensen, bor i Ollerup
 • deres halvbroder er Hans Steffensen i Hundstrup
 • Hendes arvinger
 • broder Peder Hansen i Rødme+
 • Jep Pedersen Høj, Rødme
 • søster Anne Hansdatter+, boede i Skovsgårde
 • Inge Rasmusdatter oo Rasmus Nielsen, Rødme
 • Johanne Rasmusdatter. oo Ole Knudsen, Mynderup
 • Jep Rasmussen, bor i Rårud
 • Anne Rasmusdatter+ oo Rasmus Hviid i Stenstrup
 • Johanne Rasmusdatter
 • Birthe Rasmusdatter
 • Rasmus Rasmussen
 • Hans Rasmussen
 • Hans Pedersen, Øster Skerninge, IV-290, 23.05.1725
 • oo Anne Larsdatter, værge Anders Rasmussen, Øster Skerninge
 • Moderen Anne Hansd. i Vester Mølle, værge hendes svigersøn Jacob Jørgensen, ibid
 • og hans søskende:
 • Jørgen Pedersen, 36 år de er begge cyraserer under general Kørbitzits
 • Christen Pedersen, 24 år regiment i Sjælland
 • Henrich Pedersen, 30 år bor i Egense
 • Jens Pedersen, 27 år, bor i ?Lachedrup
 • Kirsten Pedersdatter oo Ramus Jørgensen, smed i Egense
 • Anne Cathrine Pedersdatter oo Peder Hansen, Ulbølle
 • Karen Pedersdatter oo Jacob Jørgensen, møller i Vester Mølle
 • Hans Jørgensen, Snarup, IV-291, 23.05.1725
 • oo Maren Hansdatter, værge: Peder Nielsen skrædder, Snarup
 • Johanne Hansdatter, 14 år
 • Anne Hansdatter, 12 år
 • Karen Hansdatter, 10 år
 • Jørgen Hansen, 9 år
 • Kirsten Hansdatter, 7 år
 • Hans Hansen, 1 år
 • Morfar Rasmus Rasmussen, Krarup, og Niels Mortensen, Snarup
 • Ellen Hansdatter, Vester Skerninge, IV-293, 15.10.1725
 • oo 1 Claus
 • Anne Clausdatter
 • oo 2 Christen Hansen
 • Hans Christensen
 • Sophie Christensdatter
 • Værger for alle børnene Frands Kok og Morten Simonsen. Børnene giver afkald på arv
 • Knud Ejlersen, smed, Egeskov, IV-294, 16.10.1725
 • oo 1 Apelone Jørgensdatter, III-1, 23.04.1712
 • Maren Knudsdatter, 27 år
 • Anne Kirstine Knudsdatter, 25 år
 • Mette Knudsdatter, 21 år tjener i Flensborg
 • Birgitte Knudsdatter, 23 år tjener i Sjælland
 • oo2 Birgitte Rasmusdatter, skifte 15.03.1726
 • Apelone Knudsdatter, 7 år
 • Nærmeste slægtninge og svogerskab: Sn. Hans Bremer i Svendborg og sn. Knud Rønnov i Odense
 • Karen Christensdatter, Fjellerup, IV-307b, 31.10.1725
 • oo Niels Jensen
 • Kirsten Nielsdatter, 16 år
 • Jørgen Nielsen, 11 år
 • Anne Nielsdatter, 9 år
 • Mette Nielsdatter, 7 år
 • Christen Nielsen, 4 år
 • Jens Nielsen, 2 år
 • Tilsynsværge: forpagter sn. Berent Kier på Klingstrup
 • Niels Rasmussen Juul, Korshavn, IV-308b, 20.11.1725
 • oo 1 Maren Rasmusdatter
 • Anne Nielsdatter, 18 år
 • oo2 Anne Larsdatter: kierste Anders Simonsen, Korshavn
 • Rasmus Nielsen, 11 år
 • Maren Nielsdatter, 15 år
 • Mette Nielsdatter, 7 år
 • Gertrud Nielsdatter, 4 år
 • Rasmus Andersen Bisgaard, Vester Skerninge, IV-310, 07.01.1726
 • oo Karen Pedersdatter, lavværge Ditlev Jensen Gra, Skerninge Balle
 • Arvinger er hans søskende:
 • helsøster Maren Andersdatter, bor i Pejrup, lavværge Anders Pedersen i Pejrup
 • halvsøster Johanne Jørgensdatter, bor i Vester Skerninge, værge Ole Marqvardsen, V. Skr.
 • do Anne Jørgensdatter+, boede i Diernisse
 • Jørgen Madsen, Vester Skerninge
 • Hans Madsen, Vester Skerninge
 • Christopher Madsen, 25 år, tjener Jørgen Madsen, V. Skerninge
 • Niels Madsen, landsoldat hos capt. Himmelstrop, bor i Katterød
 • Anne Madsdatter oo Marsilius Johansen smed, Diernisse
 • do Karen Jørgensdatter+, boede i Diernisse
 • Anne Larsdatter oo Christen Jørgensen, Diernisse
 • Hilleborg Larsdatter oo Lars Madsen i Nørregaard i Vester Skerninge
 • Enken såvel som Anders Rasmussen, der har gården i fæste, beholder alt, undtagen 30 RD,
 • som arvingerne deler.
 • Anders Hansen Høy, Stågerup, IV-311, 08.01.1726
 • oo Magdalene Nielsdatter, lavværge Morten Nielsen, Skovsgårde, hendes kierste Rasmus Hansen
 • Hans Andersen, 8 år
 • Anne Andersdatter, 5 år
 • Værge deres farbroder Jens Hansen Hviid, Stågerup
 • Rasmus Pedersen og hustru Karen Ibsdatter, Hundstrup, IV-312, 16.01.1726
 • Karen Rasmusdatter, 45 år er i dag trolovet med ny fæster Hans Rasmussen
 • Mette Rasmusdatter, 41 år, tjener Hans Christensen Alsing i Gundestrup, hendes
 • værge er Niels Mortensen i Hundstrup
 • Birgitte Rasmusdatter, Egeskov, IV-313b, 15.03.1726
 • oo Knud Ejlersen, skifte 16.10.1725
 • Abelone Knudsdatter, 7 år
 • Tilsynsværge Niels Sørensen skytte, Egeskov
 • Maren Jørgensdatter, Drejø, IV-316b, 20.03.1726, +70 år
 • oo Christopher Nielsen, skifte 08.04.1705
 • Anne Marie Christophersdatter oo Jens Nielsen, bebor gården
 • Karen Christophersdatter oo Jep Rasmussen, Drejø
 • Johanne Margrethe Christophersdatter oo Hans Nielsen, Drejø
 • Apelone Christophersdatter oo Strange Nielsen, Drejø
 • Susanne Christophersdatter+ oo Erich Erichsen, Pederstrup, Langeland
 • Maren Erichsdatter, 13 år
 • Erich Erichsen, 12 år
 • Johanne Erichsdatter, 10 år
 • Niels Erichsen, 6 år
 • Anders Rasmussen, Drejø, matr. 16, IV-318, 15.04.1726, +57 år Svarrer
 • oo Maren Jensdatter, værge Steffen skytte, Stenstrup, skifte Flintholm 13.01.1734
 • Jens Andersen, 2o år, værge farbror Rasmus Rasmussen, Drejø
 • Rasmus Andersen, 16 år, værge do
 • Hans Andersen, 12 år, værge do, ungkarl skifte Flintholm 12.02.1738
 • Jørgen Andersen, 8 år, værge do
 • Erik Andersen, værge Hans Henriksen
 • Niels Andersen, værge do, 13 år i 1738
 • Kirsten Mortensdatter, Drejø, IV-323b, 16.04.1726, far Morten Simonsen, +83 år,
 • oo 1 Hans Christensen
 • hendes datter Karen Hansdatter+ oo Rasmus Nielsen, Drejø, matr. 22, 04.07.1715)
 • Hans Rasmussen, 26 år
 • Niels Rasmussen, 15 år
 • Bodil Rasmusdatter
 • Kirsten Rasmusdatter
 • Karen Rasmusdatter, 17 år
 • oo2 Hans Mortensen
 • Anne Madsdatter, til huse i Bremerhus, IV-324, 24.04.1726
 • oo Jens Jespersen, tjener hos Vitus Bering i Ollerup
 • Anne Jensdatter, ½ år
 • Værge morfaderen Mads Steffensen i Bremerhus opdrager pigen, da faderen ikke har egen bopæl
 • Anne Hansdatter, Mynderup, IV-325, 24.04.1726
 • oo Povl Madsen
 • Hans Povlsen, 8 år
 • Maren Povlsdatter, 9 år
 • Jørgen Madsen, Vester Skerninge, IV-329, 24.04.1726
 • oo Johanne Kirstine Hansdatter, værge bror Rasmus Hansen, Egeskov.
 • Hendes stedfader er Peder Sørensen i Vester Skerninge. Han og Peder Pedersen, Ulbølle
 • er ansvarlige værger overfor herskabet, da hun endnu er så ung.
 • Arving er den afdødes fader Mads Povlsen i Mynderup
 • Anne Pedersdatter, Stågerup, IV-334, 02.05.1726, +02.04.1725
 • oo 1 Morten Buch
 • Christen Mortensen Buch i Egeskov
 • Apelone Mortensdatter+ oo Mouritz
 • Anne Marie Mouritsdatter oo Frands Mortensen, Stenstrup
 • Karen Mortensdatter+ oo Peder
 • Agnete Pedersdatter tjener Niels Sørensen i Egeskov
 • Mads Pedersen tjener i Svendborg
 • Formynder Morten Buch, Rødme
 • oo 2 Jens Jensen Buch
 • Sophie Jensdatter bor i Kværndrup, værge hendes ..blank.. Niels Hansen, Kværndrup
 • Karen Jensdatter oo Ole Knudsen i Stågerup
 • Jep Pedersen, Drejø,matr. 25, IV-335, 03.05.1726, +36 år
 • Arvinger er hans søskende
 • Niels Pedersen på Drejø
 • Hans Pedersen, 15 år, tjener her på stedet, værge bror Niels
 • Ellen Pedersdatter, (Flintholm 19.05.1734) 32 år, værge Niels Rasmussen, fæster gården
 • Maren Pedersdatter oo Christen Rasmussen i Ulbølle Strandhuse
 • Karen Pedersdatter, 22 år tjener her på stedet, værge fæsteren Niels Rasmussen
 • Skifte efter deres forældre Peder Ibsen, IV-106, 21.12.1722 og Volborg Jensdatter, IV-215, 23.6.1723
 • Hans Hansen, Hundstrup, IV-336, 10.05.1726
 • oo Maria Nielsdatter, værge Marchor Nielsen, hun får aftægt hos svigersønnen Hans Rasmussen
 • Lars Hansen, bor i Egebjerg
 • Anders Hansen, bor i Sallinge
 • Hans Hansen, tjener for kudsk på Egeskov, + Snarup, skifte 19.05.1735
 • Rasmus Hansen, bor i Egebjerg, 1735 i Sørup
 • Rasmus Hansen, bor i Stågerup, Høj
 • Anne Hansdatter, oo Hans Rasmussen Dynd, Hundstrup, som er fæster af gården
 • Anne Jespersdatter, Hundstrup, IV-337, 28.06.1726
 • oo 1 Peder Ibsen (III-154, 25.07.1716)
 • Anders Pedersen, 10 år, morbroder Knud Jespersen i Lydinge er tilsynsværge
 • Formynder Thomas Christensen i Hundstrup
 • oo 2 Hans Rasmussen Bold, som beholder fæstegården
 • Maren Hansdatter, Kværndrup, IV-339, 06.07.1726
 • oo Anders Pedersen Bøje, i et jordløst hus
 • Peder Andersen, 19 år
 • Hans Andersen, 13 år
 • Søren Andersen, 11 år
 • Niels Andersen, 9 år
 • Jens Andersen, 5 år
 • Anne Andersdatter oo Laurs Jensen, Volstrup
 • Margrethe Andersdatter, 17 år
 • Maren Andersdatter, 15 år
 • Niels Erichsen, Ulbølle, IV-340, 09.07.1726
 • oo Dorthe Frandsdatter, lavværge Rasmus Hansen
 • Hustruen er eneste arving.
 • Tilsynsværger er Anders Hansen Degn og Rasmus Bekman, begge i Ulbølle
 • Oluf Rasmussen, Egeskov, IV-440b, 07.10.1726
 • oo Johanne Jensdatter, kierste Peder Hansen
 • Maria Olufsdatter, 2 år
 • Farbror Rasmus Rasmussen i Aaby
 • Elsebeth Mortensdatter, Snarup, IV-342b, 18.01.1727
 • oo Christen Nielsen
 • Hendes fader er Morten Nielsen i Lydinge
 • Peder Pedersen, Kværndrup, IV-343b, 20.04.1725
 • Anne Hansdatter, værge Peder Ibsen, Falle
 • Peder Pedersen, 8 år
 • Mads Pedersen, 6 år
 • Sara Pedersdatter, 4 år
 • Værge: Rasmus Hansen Uellemand i Kværndrup.
 • Der er tilgået boet arv fra København iflg. skifte 11.11.1726: Conrad Schuer
 • Stephen Jensen, skytte i Stenstrup, IV-348, 19.03.1727
 • oo Anne Jensdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgård
 • Jens Stephansen, Ollerup
 • Margrethe Stephansdatter oo Jens Andersen Bager, degn i Kværndrup
 • Kirsten Stephansdatter oo Niels Sørensen, skytte Egeskov
 • Sophie Stephansdatter, 22 år er på stedet, værge broderen Jens Stephansen
 • Henning Ibsen, Drejø, IV-355, 29.03.1727
 • oo Karen Jørgensdatter, værge Hans Hierigsen
 • Jeppe Henningsen, 28 år
 • Jørgen Henningsen, 19 år
 • Peder Henningsen, 15 år
 • Maren Henrningsdatter oo Hans Hierichsen, Drejø
 • Morbrødre Hans Jørgensen og Rasmus Jørgensen, Korshavn
 • Karen Laursdatter, Snarup, IV-356, 05.07.1727
 • oo 1 Troels
 • Maren Troelsdatter oo Niels Pedersen, Findinge
 • oo 2 Jens
 • Dorte Jensdatter oo Niels Rasmussen, Snarup
 • Maren Jensdatter oo Peder Pedersen, Skriverhuset ved Boltinggård
 • oo 3 Otte Ibsen
 • Barbara Andersdatter, Ollerup, IV-356, 24.07.1727
 • oo Jens Stephansen
 • Arving er hendes fader Anders Larsen boende i Lindveds Mølle
 • Hans Jørgensen, Hemmedrup, IV-357, 15.11.1727
 • oo 1 Abel Cathrine Olufsdatter, III-134, 25.04.1716)
 • Søren Hansen, 20 år
 • Anne Marie Hansdatter oo Rasmus Hansen, Egebjerg
 • Margrethe Hansdatter, 29 år, tjener i Flensborg
 • Elisabeth Kirstine Hansdatter, 26 år, tjener på Hvidkilde
 • oo 2 Mette Laursdatter (fader Lars Bekman, Stågerup)
 • Lars Hansen, 5½ år
 • Jørgen Hansen, 3 år
 • Abel Cathrine Hansdatter, 19 uger
 • Værge farbroder Jens Jørgensen, Kirkeby
 • Anne Jørgensdatter, Kværndrup, IV-360, 19.12.1727
 • oo Rasmus Rasmussen (15.04.1730)
 • Rasmus Rasmussen, 22 år
 • Anne Rasmusdatter oo Hans Rasmussen, Gultvedholme
 • Maren Rasmusdatter oo Rasmus Hansen Uellemand, Kværndrup
 • Kirsten Rasmusdatter oo Mads Nielsen, Snarup
 • Peder Jørgensen, Snarup, IV-262, 03.04.1728
 • oo Maren Hansdatter: værge Hans Hansen, tjener på Egeskov
 • Anne Pedersdatter, 4½ år, værge farbror Mads Jørgensen, Åstrup
 • Johanne Catrine Pedersdatter, 3½ år, værge farbror Jørgen Jørgensen, Krarup
 • Johanne Rasmusdatter, Stågerup, IV-362, 24.07.1728
 • oo Hans Lauritsen
 • Rasmus Hansen i Stågerup, moderen boede på aftægt hos ham
 • Peder Hansen i Hundtofte
 • Lars Hansen, 30 år, tjener på Flintholm
 • Magdalene Hansdatter, 40 år, tjener på Løjtved
 • Anna Hansdatter oo Hans Jespersen, Stågerup
 • Kirsten Hansdatter, 29 år, tjener Rasmus Høj i Stågerup
 • Anna Jørgensdatter, Snarup, IV-365b, 09.10.1728
 • oo Otte Ibsen
 • hendes helsøskende:
 • Kirsten Jørgensdatter oo Mads Pedersen, Årslev Højrup
 • Karen Jørgensdatter oo Hans Pedersen, Krarup
 • hendes fader var oo2 med Dorte Nielsdatter, som er oo2 Rasmus Hansen, Hågerup,
 • halvsøskende:
 • Karen Jørgensdatter, 28 år, hos stedfaderen Rasmus Hansen
 • Jens Jørgensen, 25 år, do
 • Christopher Jørgensen, 16 år do
 • Maren Jørgensdatter, 12 år do
 • Peder Jørgensen, 11 år do
 • Michel Jørgensen, 24 år hos Rasmus Jørgensen i Hillerslev
 • Volborg Jørgensdatter, 21 år, tjener her
 • Maren Nielsdatter, Trunderup, IV-370, 09.07.1729
 • oo 1 Jens (Pedersen: skifte II-175, 19.11.1709)
 • Niels Jensen i Snarup
 • Ellen Jensdatter oo Hans Frandsen, Trunderup
 • Anne Jensdatter oo Jens Hansen, Snarup
 • Margrethe Jensdatter, 27 år tjener her
 • oo 2 Jørgen Larsen Broch
 • Peder Knudsen, Bobjerg, IV-371, juli 1729
 • oo Birgitte Rasmusdatter, værge Morten Buk, Rødme
 • Rasmus Pedersen, 24 år, tjener herredsfoged Brinck i Lunde
 • Karen Rasmusdatter, Kværndrup, IV-374b, 09.08.1729
 • oo Peder (Hansen) Møller
 • Hans Pedersen, 17 år
 • Rasmus Pedersen, 8 år
 • Maren Pedersdatter, 15 år
 • Anna Pedersdatter, 14 år
 • Karen Pedersdatter, 11 år
 • Margrethe Pedersdatter, 5 år
 • Kirsten Pedersdatter, 2 år
 • Værger: Rasmus Jensen i Trunderup og Hans skomager i Kværndrup
 • Maren Hansdatter, Avernakø, IV-377, 21.09.1729
 • oo Anders Nielsen
 • Niels Andersen, 20 år
 • Rasmus Andersen, 15 år
 • Hans Andersen, 14 år
 • Johanne Andersdatter, 18 år
 • Karen Andersdatter, 13 år
 • Anna Andersdatter, 6 år
 • Værger morbrødrene Lars Hansen i Munkø og Hans Hansen i Avernakø
 • Jens Rasmussen, tjente og døde i Kværndrup, IV-378, 09.11.1729
 • han tjente hos Peder Hansen Møller
 • Arvinger er hans søskende
 • ½ søskende: Rasmus Jensen i Trunderup
 • Anna Jensdatter i Høje
 • Maren Jensdatter i Trunderup oo Povel Nielsen
 • 1/1 søskende: Margrethe Rasmusdatter, Kværndrup oo Hans Rasmussen
 • Karen Rasmusdatter + oo Peder Møller
 • Hans Pedersen, 17 år
 • Rasmus Pedersen, 8 år
 • Maren Pedersdatter, 15 år
 • Anna Pedersdatter, 14 år
 • Karen Pedersdatter, 11 år
 • Margrethe Pedersdatter, 5 år
 • Kirsten Pedersdatter, 2 år
 • Jens Nielsen, Hundstrup. IV-379, 10.11.1729
 • oo Anne Margrethe Jensdatter, værge Rasmus Ipsen
 • Catharina Jensdatter, 24 år, tjener Casper Flint i Svendborg
 • Anna Margrethe Jensdatter, 23, trolovet med Hans Marqvardsen
 • Anna Jensdatter., 7 år, værge farbroder Hans Nielsen i Stenstrup
 • Giertrud Knudsdatter, Fiellerup, IV-381, 19.11.1729
 • oo Niels Jensen
 • Knud Nielsen, 3 år
 • Karen Nielsdatter, 1 år
 • Værge: mors stedfader Niels Jespersen i Egeskov
 • Niels Rasmussen, Hundstrup, IV-382, 22.11.1729
 • oo Margrethe Andersdatter, trolovede fæstemand Rasmus Jørgensen, fæster gården
 • Maren Nielsdatter, 15 år, værge farbror Knud Rasmussen, Ulbølle
 • Hans Christoffersen, Kværndrup, IV-382b, 07.12.1729 (registreret 15.12.1728)
 • oo Apelone Pedersdatter, lavværge trolovede fæstemand Anders Larsen
 • Mette Hansdatter, 7 år
 • Karen Hansdatter, 4 år
 • Hans Hansen, 1 år
 • Værge: farbroder Jep Christoffersen i Kværndrup
 • Rasmus Christensen Buk, Stenstrup, IV-385, 09.02.1729
 • oo Apelone Rasmusdatter., værge Jep Nielsen, Slæbækgård
 • Lars Rasmussen, 19 år er på stedet
 • Karen Rasmusdatter, 16 år
 • Johanne Rasmusdatter, 12 år
 • Maren Rasmusdatter, 5 år
 • Værge farbroderen Peder Christensen Basse i Stenstrup
 • Rasmus Albertsen, Munkø, IV-387, 11.03.1729
 • oo Anne Michelsdatter, lavværge Hans Michelsen, Munkøe
 • Albert Rasmussen, Munkø
 • Hans Rasmussen, Avernakø
 • Anna Rasmusdatter i Korshavn oo Lars Juel
 • Inger Rasmusdatter i byen oo Hans Larsen Munkø
 • Niels Andersen og Dorte Hansdatter, Trunderup, IV-387, 22.04.1729
 • Maren Nielsdatter på stedet oo Anders Jensen har fæstet gården
 • Kirsten Nielsdatter, 18 år i byen, værge farbror Peder Andersen i Ullemose
 • Peder Pedersen, Trunderup, IV-388b, 22.04.1729
 • oo Anne Pedersdatter, værge faderen Peder Rasmussen, Trunderup
 • Karen Pedersdatter, 3 år, værge nærmeste slægt Jens Nielsen Paaske i Kværndrup
 • Johanne Pedersdatter, Kværndrup, IV-390b, 28.04.1729
 • oo1 Jep Nielsen
 • Niels Ipsen i Kværndrup
 • Peder Ipsen på Fallegård
 • Hans Ipsen i Egneborg
 • oo2 Rasmus Jensen
 • Mads Rasmussen er i Falster i Giedsby
 • oo3 Niels Pedersen
 • Enkemanden overlader fæstet til Niels Ipsens søn Hans Nielsen, som tjener i Haagerup hos Frederich Schurmand
 • Maren Nielsdatter, Vandmosehus, Bobjerg, IV-392, 20.05.1729
 • oo Peder Pedersen
 • Niels Pedersen, 4 år
 • Anna Pedersdatter, 10 år
 • Johanne Pedersdatter, 9 år
 • Maren Pedersdatter, 2 år
 • Værge morbroderen Jens Nielsen i Gislev
 • Peder Pedersen, (Vandmosehus), Bobjerg, IV-393, 23.12.1729
 • oo1 Maren Nielsdatter, (IV-392, 20.05.1729
 • Niels Pedersen, 5 år, værge farbroder Niels Pedersen i Hundstrup
 • Anna Pedersdatter, 11 år, værge farbroder Rasmus Pedersen i Hundtofte
 • Johanne Pedersdatter, 10 år, værge farbroder Anders Pedersen, Høje
 • Maren Pedersdatter, 3 år, værge farbroder Rasmus Pedersen i Hundtofte
 • oo2 Dorthe Rasmusdatter, værge stedfader Peder Ibsen i Falle
 • Margrethe Pedersdatter, Drejø, IV-401b, 21.01.1730, +64 år
 • oo Rasmus Rasmussen (henvisning til 1. ægteskab 30.03.1726)
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Anders Pedersen bor i Egebjerg
 • Rasmus Pedersen, bor i Øster Skerninge
 • Maren Pedersdatter + på Birkholm
 • Peder Madsen bor på Drejø
 • Maren Madsdatter tjener her på stedet
 • Cathrine Madsdatter tjener Jep Rasmussen på Birkholm
 • Sidsel Madsdatter tjener Mads Nielsen på Skarø
 • Magdalene Mortensdatter, Drejø, IV- 402, 13.02.1730, +85 år
 • enke efter Hierrich Hansen, skifte 16.07.1719
 • Hans Hierrichsen, Drejø
 • Maren Hierichsdatter, Skarø, værge Peder Mortensen, Drejø
 • Anna Jensdatter, Drejø,matr. 4, IV-403b, 14.02.1730
 • enke efter Niels Strangesen, skifte 11.05.1718
 • Strange Nielsen, Drejø
 • Hans Nielsen, Drejø, har fæstet gården
 • Jens Nielsen, Drejø
 • Maren Nielsdatter trolovet med Knud Hansen, Drejø
 • sl. Anna Nielsdatter, Hjortø, oo Jacob Nielsen
 • Karen Jacobsdatter, 8 år
 • Rasmus Nielsen, Drejø, IV-405, 14.02.1730, + 66 år
 • oo Margrethe Andersdatter, lavværge Peder Mortensen, Drejø
 • Rasmus Rasmussen på Drejø
 • Niels Rasmussen, tjener på Drejø
 • Birgitte Rasmusdatter på Ilumø oo Iver Hansen
 • Anna Olufsdatter, Lunde, IV-406b, 16.02.1730
 • oo1 Lars Michelsen
 • Michel Larsen i Kirkeby Kirkelade
 • oo2 Gert Berntsen
 • Kirsten Hansdatter, Hundtofte, IV-407, 22.02.1730
 • oo Peder Jørgensen
 • Anna Pedersdatter, 23 år er på stedet
 • Mads Christophersen, Bobjerg, IV-408, 10.03.1730
 • oo1 Kirsten Olufsdatter , (far Oluf Ipsen, Kværndrup, skifte 13.04.1701)
 • Birgitte Madsdatter oo Anders Jensen, Høje
 • Jep Madsen tjener Anders Jensen i Høje
 • oo2 Dorthe Ipsdatter, værge Jep Ipsen i Bobjerg
 • Christopher Madsen, 19 år, tjener Anders Jensen i Høje
 • Niels Madsen er i Langkild
 • Rasmus Madsen, 8 år
 • Maren Madsdatter, 6 år
 • Anne Madsdatter, 14 år tjener Per Ipsen i Bobjerg
 • Kirsten Madsdatter, 18 år tjener Jens Rasmussen i Lunde
 • De umyndiges værge farbroderen Jep Christophersen i Kværndrup
 • Maren Andersdatter, Egeskov, IV-410, 04.11.1730
 • oo Rasmus Hansen Shierning
 • Hans Rasmussen, 3 år, værge Christen Hansen, Åby
 • Johanne Rasmusdatter, 5½ år, værge Christen Jespersen, Hillerslev
 • Bodil Rasmusdatter, 4 år, værge do
 • Mads Povlsen, Ollerup, IV-413, 06.03.1730
 • oo Anne Larsdatter, værge Hans Rasmussen smed
 • Povl Madsen, 13 år
 • Niels Madsen, 10 år
 • Jens Madsen, 7 år
 • Karen Madsdatter, 1½ år
 • Børnenes værge deres morbroder Simon Larsen Plog i Ollerup
 • Rasmus Rasmussen, Kværndrup, IV-414b, 15.04.1730
 • oo Anne Jørgensdatter, 19.12.1727
 • Rasmus Rasmussen i Kværndrup
 • Maren Rasmusdatter i Kværndrup oo Rasmus Ullemand
 • Kirsten Rasmusdatter i Bobjerg
 • Anna Rasmusdatter + i Guldtvedholme oo Hans Rasmussen
 • Rasmus Hansen, 21 år
 • Jørgen Hansen, 19 år
 • Knud Hansen, 17 år
 • Karen Hansdatter, 14 år
 • Kirsten Hansdatter, 9 år
 • Mette Hansdatter, 7 år
 • Morten Hansen, væver, Kværndrup, IV-416, 21.04.1730
 • oo 1 Anna Nielsdatter, skifte 20.04.1716
 • Frands Mortensen i Stenstrup
 • Birgitte Mortensdatter i Egeskov oo Christoffer Larsen
 • Maren Mortensdatter i Kværndrup oo snedker Lorentz Frandsen
 • Anna Mortensdatter, 18 år
 • oo 2 Susanne Madsdatter, værge Niels Hansen, Kværndrup
 • Hans Mortensen, Drejø, IV-422b, 25.04.1730, +80 år
 • oo Kirsten Mortensdatter (skifte 16.04.1726)
 • Arvinger er hans søskende:
 • Niels Mortensen+ boede i Skerning Balle
 • Maren Nielsdatter oo degnen Henrich Hansen, Drejø
 • Jørgen Mortensen+ boede i Skerningballe
 • Ole Jørgensen, bor i Skerningballe
 • Ingeborg Jørgensdatter+ oo Povl Jespersen på Skerningholm
 • Morten Povlsen, 26 år tjener på Skerningholm
 • Jesper Povlsen, 30 år do
 • Rasmus Povlsen, 25 år, tjener Hans Andersen i Egebjerg
 • Jørgen Povlsen, 20 år tjener Hans Grå, Skerningholm
 • Maren Povlsdatter oo Rasmus Præstegård i Vester Skerninge
 • Anna Povlsdatter oo Hans Grå i Skerningballe
 • Rasmus Mortensen+ boede i Skovballe på Tåsinge
 • Morten Rasmussen bor i Søby på Tåsinge
 • Rasmus Rasmussen bor i Taarup på Langeland
 • Bodil Mortensdatter+ oo Morten bødker, Bjernemark, Tåsinge
 • Morten Mortensen bor i Bjernemark
 • Maren Mortensdatter oo Rasmus Hansen i Rivbjerg på Langeland
 • Karen Mortensdatter+ oo Joseph Pedersen, Skarø
 • Rasmus Josepsen bor på Skarø
 • Hans Josefsen bor i Skerningballe
 • Volborg Josefsdatter bor på Skarø
 • Bodil Josefsdatter oo Jørgen Andersen, Skarø
 • Anna Josefsdatter oo Rasmus Jensen i Skerningballe
 • Morten Josefsen+ på Drejø
 • Per Mortensen bor på Drejø
 • Josef Mortensen, 20 år tjener Niels Jacobsen, Drejø
 • Anna Catrine Mortensdatter oo Rasmus Jensen, Birkholm
 • Anna Mortensdatter oo Anders Offersen i Falsled
 • Karen Mortensdatter, 24 år tjener Niels Jacobsen på Drejø
 • Maren Mortensdatter, 22 år, tjener Anders Jensen på Drejø
 • Anne Marie Mortensdatter tjener Jens Nielsen på Drejø
 • Magdalene Mortensd.+ oo Herrich Hansen på Drejø
 • Hans Herrichsen bor på Drejø
 • Maren Herrichsd. bor på Skarø oo Anders Christensen
 • Rasmus Nielsen, Drejø, matr. 6, IV-432, 26.04.1730, +67 år
 • oo 1 Karen Hansdatter
 • Hans Rasmussen, Drejø
 • Niels Rasmussen, 20 år, Flintholm 08.10.1737 oo Anne Marie Mortensdatter
 • Bodil Rasmusdatter i Drejø oo Morten Rasmussen Ravn, oo2 Rasmus Ipsen Drejø 8
 • Kirsten Rasmusdatter i Drejø oo Anders Rasmussen, oo2 Jens Hansen
 • Karen Rasmusdatter i Drejø oo Anders Rasmussen
 • oo 2 Johanne Mortensdatter, værge Laurs Rasmussen
 • Steffen Rasmussen, Søfælde, IV-437, 13.05.1730
 • oo Barbara Hansdatter, værge Rasmus Jørgensen Nelleborg, Krarup
 • Hans Steffensen, 16 år
 • Maren Steffensdatter, 21 år
 • Sidsel Steffensdatter, 13 år
 • Værge farbroderen Anders Rasmussen i Søfælde
 • Susanne Madsdatter, Kværndrup, IV-438, 17.05.1730
 • søster Dorthe Madsdatter i Sallinge oo Hans Hansen
 • broder Rasmus Madsen i Kiel
 • Johanne Nielsdatter, Egebjerg, IV-439, 07.06.1730
 • oo Laurs Hansen
 • Apelone Larsdatter, 17 år
 • Maren Larsdatter, 15 år
 • Jacob Cortsen, Hundstrup, IV-440, 05.04.1730 (se også V-440)
 • oo Apelone Laursdatter Friis, værge degnen Jesper Jensen Altenhof i Hundstrup
 • Lars Jacobsen, 10 år, værge Peder Larseen Friis på Gammelgård i Hundstrup
 • Cort Jacobsen, 6 år, værge Frands Sørensen Koch, Vester Skerninge
 • Birgitte Marie Jacobsdatter, 12 år, værge Jens Steffensen i Ollerup, har påtaget sig formynderi
 • Skiftet er meget stort, og mange lokale havde lånt penge. Hvor det lånte beløb er fra 1 - 6 RD er det ikke nævnt:
 • Rasmus Pedersen Skade, Ulbølle (DM 19-2-10, herfor pantsat 3 køer og 2 kvier)
 • Jørgen Markvardsen, Ulbølle
 • Christen Rasmussen, Ulbølle
 • Oeder Hansen, Ulbølle
 • Laurs Sørensen, Ulbølle
 • Niels Michelsen, Ulbølle
 • Peder Loch, Ulbølle
 • Anders Madsens kone i Ulbølle Strandhuse Johanne Hansd.
 • Rasmus Jørgensens enke i Ulbølle Anna, 6-3-4 (pantsat lysestager, ko m.v.)
 • Niels snedker, Vester Skerninge
 • Jens Rasmussen, Vester Skerninge
 • Jens Madsen og Rasmus Madsen i Vester Skerninge
 • Lambert von Haven i Vester Skerninge, efter fundne beviser 130-0-0
 • Peder Madsen i Gundestrup
 • Dorthe Hansdatter sal. Mads Rasmussens hustru i Gundestrup, 17-3-10 (pantsat 3 køer, 1 kvie)
 • Henrich Blome i Gundestrup
 • Hans Povlsen i Gundestrup, 9-4-0 (i pant 2 køer, 1 gris, 4 får)
 • Hans Pedersen, Stågerup
 • Rasmus Hansen, Stågerup
 • Morten Jespersen i Eskebjerg, 8-0-0 (blev betalt straks ved skiftet)
 • Peder møller i Elleskov
 • Anders Rasmussen i Hundstrup, hans kone Maren Hansd. 11-4-12 (pantsat 2 køer, 14½ pund tin,
 • 2 sølvknapper)
 • Peder Madsen, Hundstrup
 • Hans Krog, Hundstrup
 • Jens Høj, Hundstrup
 • Rasmus Ipsen, Hundstrup
 • Laurs Andersen, Hundstrup
 • Marqvar Nielsen, Hundstrup
 • Peder Larsen Friis på Gammelgård, 50-0-0
 • Christian Michelsen ved livgarden i København
 • Anders Rasmussen, Søfælde
 • Hans Madsen, Snarup
 • Jens smed, Hundtofte
 • Anders Madsen, Gierup
 • Erik Hollænder på Steensgård 15-0-0 (sølvkande i pant)
 • Christen Degn i Haagerup
 • Niels Andersen, Ollerup
 • kammerjunker Kragh til Egeskov for en hoppe 16-0-0
 • Lars Jørgensen på Flintholm 10-0-0
 • herskabet på Hvidkilde for kvier og andre levende creaturer 39-0-0
 • Af gæld fandtes bl.a.
 • Peter Larsen Friis på Gammelgård i Hundstrup angav at hans søstersøn Lars Henningsen
 • Beering hos Claus Schiøtte ved Hvidkilde, af hans fædrene og mødrene arv havde til gode i stervboen RD 100, som Peder Larsen Friis fik udleveret mod at påtage sig værgemålet.
 • Karen Laursdatter, som var på stedet, fordrede, hvad hun havde lånt sl. Jacob Cortsen, hvad
 • var bekendt for alle tilstedeværende, i særdeleshed af enken. I rede penge 200 RD
 • Formuen blev ansat til RD 788-4-0, og gælden 407-4-5, at arve bliver 407-4-5
 • Anders Larsen, Kværndrup, IV-447, 14.06.1730
 • oo Apelone Pedersdatter, lavværge Mads Jensen
 • Hans fader Lars Andersen, Kværndrup
 • Peder Andersen, Stågerup, IV-447, 04.08.1730
 • oo Karen Hansdatter, værge Peder Badt Skytte, Stågerup
 • Anders Pedersen, 7 år
 • Anne Marie Pedersdatter, 2 måneder
 • Ordineret værge blev Morten Nielsen i Skovsgård
 • Margrethe Christophersdatter, Drejø, IV-449b, 03.10.1730, + 39 år
 • oo Hans Nielsen
 • Anna Hansdatter, 10 år
 • Christoffer Hansen, 7 år
 • Maren Hansdatter, 4 år
 • Værge mostermanden Jens Nielsen, Drejø
 • Jørgen Hendrichsen, Drejø, IV-450, 03.10.1730, Henningsen
 • hans søskende:
 • Jep Hendrichsen, Drejø
 • Peder Hendrichsen, 17 år
 • Maren Henrichsen oo Hans Hierrichsen
 • hans moder. Karen Jørgensdatter, værge gl. Hans Heierichsen, oo Henrich Ibsen, skifte 29.03.1727
 • Hans Anton Cortius, ritmester, Egebjerg, IV-455, 02.11.1729
 • oo Bolette Cathrine Pedersdatter, værge Vitus Bering, Ollerup
 • Christian Vilhelm, 21 år, underofficier ved grenadier corpset i København
 • Albert Severin, 20 år, hos præsten Vitus Bering
 • Birgitte Mortensdatter, Egeskov, IV-454, 15.11.1730
 • oo Christoffer Larsen
 • Hans Christoffersen, 7 år, værge morbror Frands Mortensen, Stenstrup
 • Anna Christoffersdatter, 6 år, værge mors morbror Jens Nielsen, Egeskov
 • Jesper Christoffersen, 3 år, værge do
 • Karen Pedersdatter, Egeskov, IV-455b, 02.12.1730
 • oo1 Anders
 • Peder Andersen, tjener Per Ebberup i Egeskov
 • Rasmus Andersen, tjener præsteenken i Stenstrup
 • Anna Andersdatter oo Rasmus Hansen i Snarup
 • oo2 Niels Ibsen, husmand
 • Jep Nielsen, tjener Jens Steffensen i Ollerup
 • Christoffer Pedersen, Egeskov, IV-456, 03.12.1730
 • oo Ellen Nielsdatter, værge Christen i Taarup
 • Niels Christoffersen, 1½ år, værge Per Ebberup i Egeskov
 • Peder Rasmussen, Hørup Mølle, IV-450, 28.12.1730
 • oo Karen Hansdatter, værge Rasmus Frandsen i Hylleberg Mølle
 • Arving hans fader Rasmus Pedersen værende i Falle i Kværndrup
 • Hans Madsen, Egeskov, IV-457b, 12.02.1731
 • oo Birte Hansdatter, værge Jens Nielsen, Egeskov
 • Mads Hansen, Kværndrup
 • Søren Hansen, 24 år
 • Rasmus Hansen, 23 år
 • Anna Hansdatter, 26 år
 • Dorte Hansdatter,
 • Maren Pedersdatter, Vester Skerninge, IV-459, 24.02.1731
 • oo gamle Jens Madsen
 • Peder Jensen, 15 år, er vanfør
 • Marqvar Jensen, 12 år
 • Mads Jensen, 6 år
 • Anna Jensdatter, 7 år
 • Bodil Jensdatter, 4 år
 • Rasmus Madsen, Vester Skerninge, IV-460, 24.02.1731
 • oo Mette Christensdatter, værge trolovede fæstemand Hans Bertelsen
 • Hans Rasmussen, 2 år
 • Maren Rasmusdatter, 4 år
 • Værge farbroderen gamle Jens Madsen, gårdmand i Vester Skerninge
 • Anne Madsdatter, Ollerup, IV-462, 31.03.1731
 • oo Jacob Jensen
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Hans Madsen i Snarup
 • Karen Madsdatter værende hos Bernt ... på Gielskov
 • Peder Madsen+ boede i Kirkeby
 • Jens Pedersen, 26 år tjener i Svendborg hos Casper Flint
 • Mads Pedersen, 30 år tjener i Rudkøbing
 • Anna Pedersdatter, tjener i Sallinge hos Jens Johansen
 • Kirsten Madsdatter+ var på Klingstrup
 • Peder Pedersen, Boltingegård i skriverhuset
 • Karen Pedersdatter oo Niels Sørensen i Maare
 • Else Pedersdatter, 26 år, tjener i Pederstrup hos Hans Germundsen
 • Bodil Rasmusdatter, Drejø, matr. 7, IV-462b, 04.04.1731
 • oo Hans Hierrichsen
 • Hierrich Hansen, 16 år
 • Rasmus Hansen, 13 år
 • Anna Hansdatter, 9 år
 • Værge Jep Hierrichsen, Drejø
 • Rasmus Rasmussen, Drejø, IV-463b, 04.04.1731, +62 år
 • oo
 • Rasmus Rasmussen, Drejø
 • Jens Rasmussen, 23 år. værge Jens Nielsen, Drejø
 • Johanne Hansdatter, Drejø, IV-464, 05.04.1731, +80 år
 • oo Hans Jensen
 • Mette Hansdatter, i Ærøskøbing oo Christen Hansen
 • Maren Hansdatter + i Ærøskøbing oo Hans Hansen
 • Hans Hansen, 14 år
 • Niels Hansen, 11 år
 • Jens Hansen, 10 år
 • Bodil Hansdatter, 12 år
 • Kirsten Hansdatter, 8 år
 • Anna Hansdatter i ?Saxløvenborg oo Henrich Remsnider
 • Volborg Hansdatter i Drejø oo Niels Larsen
 • Ellen Hansdatter i Avernakø oo Svend Christensen
 • Hans Hansen, Drejø
 • Jens Hansen, Drejø
 • Johanne Hansdatter + i Åby oo Ole Larsen
 • Peder Olsen, 20 år tjener på Drejø
 • Lars Olsen, 14 år
 • Karen Olsdatter, 17 år tjener i Kiel
 • Karen Hansdatter, Drejø, IV-466, 05.10.1731, +63 år, forældre 18.05.1712
 • oo Hans Andersen
 • Hendes søskende:
 • Sidsel Hansdatter, Skarø
 • Anna Hansdatter oo Mads Nielsen, Skarø
 • Maren Hansdatter oo Strange Rasmussen, Drejø
 • Anders Rasmussen, Drejø, IV-468b, 28.04.1731
 • oo Kirsten Rasmusdatter, lavværge Jens Nielsen, Drejø
 • Rasmus Andersen, 4 år
 • Værge: Farbroder Claus Rasmussen, skrædder, Drejø
 • Mette Gregersdatter, Drejø, IV-469, 27.04.1731, +68 år
 • oo Peder Mortensen
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Per Gregersen bor i Ollerup
 • Karen Gregersdatter bor i Birkende
 • Anna Gregersdatter + på Drejø
 • Anders Hansen, Drejø
 • Gregers Hansen, tjener Peder Larsen, Avernakø
 • Kirsten Christensdatter Ager, Volstrup, IV-470, 11.05.1731
 • oo Anders Larsen
 • Ingen arvinger har meldt sig efter annoncering. Auktion.
 • Karen Nielsdatter, Krarup, IV-477, 12.05.1731
 • oo Rasmus Hansen
 • Hans Rasmussen, 2 år
 • Maren Rasmusdatter, 1½ år
 • Hans Jensen, Hee Mølle, IV-478, 22.05.1731
 • oo 1 Kirsten Pedersdatter
 • Jens Hansen i Ærøskøbing
 • oo 2 Maren Jacobsdatter
 • Jacob Hansen, smed i Åby
 • Kirsten Hansdatter i Odense
 • oo 3 Karen Nielsdatter, lavværge kiersten Jens Nielsen
 • Hans Hansen, 22 år, tjener Knud Graa i Svendborg
 • Niels Hansen, 14 år
 • Maren Hansdatter, 18 år tjener borgmesteren i Svendnorg
 • Karen hansdatter, 16 år, tjener Jørgen Nielsen i Høje
 • Mette Hansdatter, 10 år
 • Anna Hansdatter, 5 år
 • Karen Josephsdatter, Drejø, matr. 11 IV-479, 06.06.1731, +49 år
 • oo Claus Rasmussen Hjortøe
 • Rasmus Clausen, 20 år
 • Josef Clausen, 10 år
 • Johanne Clausdatter, 14 år
 • Niels Mortensen, Snarup, IV-480, 09.07.1731
 • oo Anne Hansdatter, værge fæstemanden Jørgen Andersen
 • Mads Nielsen, 6 år
 • Værge: morbror Otto Ibsen i Snarup, farbror Mads Mortensen i Lydinge
 • Rasmus Pedersen og hst. Catrine Christensdatter, Egeskov, IV-481b, 19.06.1731
 • oo 1 Mette Hansdatter
 • Peder Rasmussen, Egeskov
 • Johanne Rasmusdatter oo Anders Thomasen i Findinge
 • Hans Rasmussen, Espe
 • Anna Rasmusdatter oo Christoffer Ibsen, Egeskov
 • oo 2 Catrine Christensdatter
 • Christen Rasmussen i Egeskov
 • Peder Mortensen, Drejø, matr. 26, IV-483, 18.07.1731
 • hans søskende: far Morten Josephsen, 11.04.1724
 • Josef Mortensen, 22 år
 • Anna Catrine Mortensdatter oo Rasmus Jensen, Birkholm
 • Anna Mortensdatter oo Anders Offersen, Falsled
 • Karen Mortensdatter oo Hans Andersen, Drejø
 • Maren Mortensdatter, 24 år fæstemand Niels Christensen, Drejø
 • Anne Marie Mortensdatter, 20 år, formynder Claus Rasmussen, skrædder
 • der er arv efter Mette Gregersdatter, skifte 27.04.1731, var oo Peder Mortensen
 • Lars Pedersen, Stågerup, IV-491, 23.07.1731
 • oo Margrethe Madsdatter, værge Morten Nielsen, Skovsgård, (19.10.1737)
 • Mads Larsen er på stedet
 • Mette Larsdatteroo Rasmus Michelsen, Hemmedrup
 • Johanne Larsdatter oo Rasmus Nielsen, Mynderup
 • Maren Larsdatter+ oo Jacob Jensen, Ollerup
 • Strange Nielsen, Drejø, matr. 23, IV-492, 10.08.1731, +47 år
 • oo Apelone Christoffersdatter, lavværge Jep Rasmussen
 • Niels Strangesen, 16 år
 • Christoffer Strangesen, 11 år
 • Hans Strangesen, 9 år
 • Rasmus Strangesen, 7 år
 • Maren Strangesdatter, 4 år
 • Værger: farbrødrene Hans Nielsen og Jens Nielsen, begge Drejø
 • Maren Hansdatter, Knaphuset, IV-493, 12.08.1731
 • oo teglbrænder Hans Jensen
 • Hans Hansen, 21 år
 • Jens Hansen, 18 år
 • Lars Hansen. 8 år
 • Mette Hansdatter, 23 år
 • Magdalene Hansdatter, 17 år
 • Sophie Hansdatter, 19 år
 • Magdalene Biels, Ollerup, IV-494, 20.03.1731
 • Hun var til huse hos Rasmus Sølvbjerg. Der kendtes ingen arvinger
 • Niels Hansen, Saugmand, Kværndrup, IV-495, 02.10.1731
 • oo Sophie Jensdatter, værge Morten Buch, Rødme
 • Hans Nielsen, 20 år, værge farbror Jørgen Hansen i Kværndrup
 • Karen Nielsdatter, 10 år, værge Rasmus Hansen Ullemand
 • Anna Rasmusdatter, Drejø, IV-495b, 03.10.1731, +66 år Anne Risatings
 • oo Anders Hansen
 • søstersøn Rasmus Christoffersen, 31 år, tjener på stedet.
 • Claus Rasmussen Hjortøe, Drejø,matr. 11, IV-496, ...... 1731
 • oo Karen Josephsdatter, 06.06.1731
 • Rasmus Clausen, på stedet, har gården i fæste
 • Josef Clausen, 10 år
 • Johanne Clausdatter, 14 år
 • Værger morbrødrene: Peder Josefsen, Drejø, Morten Josefsen og Niels Josefsen på Skarø
 • Peter Jacobsen Baadt, skytte, Stågerup, IV-497, 24.02.1731
 • oo1 Sophie Augusta Jørgensdatter
 • Jørgen Pedersen, skytte på Frydendal på Sjælland
 • Jacob Pedersen, skytte på Brahetrolleborg
 • Niels Pedersen tjener på Egeskovgård
 • Cathrine Charlotte Pedersdatter, tjener i København
 • Sophie Magdalene Pedersdatter, er i Kerteminde
 • Christiane Pedersdatter, tjener i Glyckstadt
 • Charlotte Amalie Pedersdatter er på stedet
 • oo2 Kirstine Hansdatter
 • Anne Margrethe Pedersdatter, 12 år
 • Lucie Pedersdatter, 11 år
 • Dorthe Pedersdatter, 9 år
 • Anne Kirstine Pedersdatter, 5 år
 • Johan Pedersen, 3 år
 • Kirsten Jørgensdatter, Ulbølle, IV-499, 19.11.1731
 • oo 1 Rasmus Hansen
 • Jørgen Rasmussen, 22 år, tjener på Korshavn
 • oo 2 Simon Nielsen
 • Anna Maria Simonsdatter, 14 år
 • Hans Hansen Bold, Hundstrup, IV-500, 27.05.1731
 • oo Anna Jensdatter (V-311, 25.11.1743), værge Per Jensen, Hundtofte,
 • enkens trolovede fæstemand er Christen Johansen
 • Jens Hansen, 1½ år, værge morbroder Niels Jensen Buk, Hundtofte
 • Maren Jensdatter, 3½ år, værge do
 • Thomas Christensen i Hundstrup var værge for Anders Pedersen, som havde arv til gode
 • efter faderen Peder Ipsen ifølge skifte 25.07.1716 og efter moderen Anna Jespersdatter, skifte
 • 28.06.1726.
 • Rasmus Pedersen i Bebegård, Søfælde, IV-503b, 15.12.1731
 • oo 1 Anna Pedersdatter, skifte 06.02.1723
 • Peder Rasmussen, 14 år, værge farbror Lars Pedersen, Fiskerup
 • Anders Rasmussen, 10 år, værge do
 • oo 2 Dorte Hendrichsdatter, værge trolovede fæstemand Morten Christensen
 • Hendrich Rasmussen, 6 år, værge farbror Jacob Pedersen, Lydingegårde
 • Hans Rasmussen, 2 år, værge do
 • Anna Frandsdatter, Egeskov, IV-508, 10.01.1732
 • oo Peder Nielsen
 • Niels Pedersen, 8 år
 • Frands Pedersen, 6½ år
 • Rasmus Pedersen, 4 år
 • Mads Pedersen, 2 år
 • Værge: morbror Michel Frandsen i Stenstrup
 • Christopher Larsen, Egebjerg, IV-511, 04.07.1731
 • oo Charlotte Amalie Rasmusdatter, værge Anders Schiøtte fra Svendborg
 • Otto Christophersen, 5 år
 • Margrethe Christophersdatter, 4 år
 • Marie Cathrine Christophersdatter, 1½ år
 • Der var ingen værge mødt for børnene
 • Claus Rasmussen, Avernakø, IV-513b, 17.03.1732
 • oo Anna Christensdatter, værge Peder Andersen, Avernakø
 • Anna Clausdatter, 9 år
 • Rasmus Clausen, 8 år
 • Christen Clausen, 2 år
 • Værge: farbror Jørgen Rasmussen på Svelmø
 • Anders Larsen, Volstrup, IV-516, 04.04.1732
 • oo Kirsten Christensdatter Agger, 11.05.1731
 • hans søstre Pernille Larsdatter i København
 • Karen Larsdatter i København
 • Til stede som tilsynsværge Rasmus Hansen Ullemand
 • Hans Hansen smed, Hundstrup, IV-517, 18.04.1732
 • oo 1 Maren Pedersdatter (IV-144, 13.03.1722) (oo1 Hans Pedersen smed, II-118, 13.01.1706)
 • oo 2 Anna Nielsdatter, lavværge Jens Pedersen, som er hendes trolovede fæstemand
 • Hans Hansen, 9 år, værge Hans Pedersen i Åby
 • Marie Jensdatter, Stenstrup, IV-518, 04.06.1732
 • oo Jens Henrichsen
 • Maria Jensdatter, 2½ år
 • Værge morfaderen Jens Frandsen, Lille Løjtved
 • Niels Hansen, Kværndrup, , IV-519b, 11.08.1732
 • oo Mette Pedersdatter, værge Søren Hansen, som fæster gården
 • Hans Nielsen, 14 år, værge Anders Hansen, Trunderup
 • Peder Nielsen, 12 år, værge do
 • Maren Nielsdatter, 18 år, værge Jørgen Madsen, Kværndrup
 • Johanne Nielsdatter, 10 år, værge Jørgen Madsen, Kværndrup
 • Anders Rasmussen, Krarup, IV-520, 22.12.1732
 • oo
 • Rasmus Andersen
 • Maren Andersdatter i Haarup
 • Maria Andersdatter bliver ved gården oo Hans Hansen
 • Agnete Pedersdatter, i Teglbrænderhuset ved Hørup Mølle, IV-519, 23.12.1732
 • oo Hans Jensen
 • Arving var hendes fader Peder Madsen møller i Stenstrup
 • Overværende Peder Knudsen møller i Hørup mølle og Peder skrædder på Hørupgård
 • Johanne Christensdatter, Hundtofte, IV-521, 21.01.1733
 • oo Rasmus Rasmussen
 • Arvinger er hendes søskende
 • Peder Christensen Basse, Stenstrup
 • Birgitte Christensdatter bor i Brudagergård
 • Inger Christensdatter er i Stervboen
 • en brodersøn Rasmus Nielsen er i stervboen
 • brodersøn Lars Rasmussen
 • broderdatter Karen Rasmusdatter
 • do Johanne Rasmusdatter
 • do Maren Rasmusdatter
 • Karen Rasmusdatter, Drejø, IV-522b, 26.01.1733, +17.07.1732
 • oo Anders Rasmussen
 • Rasmus Andersen, 4 år
 • Værge: morbroderen Hans Rasmussen
 • Hans Hansen, Drejø, IV-523b, 26.01.1733, +54 år
 • oo Anne Rasmusdatter, værge Rasmus Christoffersen fæster gården, (oo enken +67 år 1746)
 • Hans Hansen, 13 år
 • Maren Hansdatter, 9 år, oo 03.08.1752 Hans Pedersen
 • Værge: morbroder Lars Rasmussen, Drejø
 • Anna Hansdatter, Stågerup, IV-529, 24.03.1733
 • oo Niels Hansen
 • Arving er hendes moder Anna Rasmusdatter, lavværge Jens Nielsen
 • Birgitte Rasmusdatter, Trunderup, IV-534b, 20.04.1733
 • oo Jens Hansen
 • Arvingerne frasiger sig arv. De er:
 • Frands Simonsen, Svabet: hans kones moster på Langeland er Maren Rasmusdatter
 • hans kones broder Christen Svendsen
 • hans kones søster Birgitte Svendsdatter
 • Hans Rasmussen og søsteren Karen Rasmusdatter i Heden
 • Søren Pedersen, væver i Rønninge på sin kones vegne
 • Jørgen Hansen, smed i Ullerslev
 • Peder Nielsen i Rønninge
 • Mathias Madsen i Millinge
 • Hans Rasmussen i Boltinge
 • Bonde Bondesen, Egeskov, IV-531, 19.05.1733
 • oo Maren Christensdatter: lavværge forpagter Lars Jørgensen på Flintholm
 • Arvingerne er: broderen Mads Bondesen i Øster Hæsinge
 • broderen Rasmus Bondesen i Øster Hæsinge
 • Brødrebørnene: Johanne Christensdatter, lavværge Mads Bondesen
 • Jakob Knudsen i Egeskov
 • Christen Knudsen, Egeskov
 • Birte Knudsdatter, Egeskov, v:.Jørgen Andersen, Hellegaards Mølle
 • Peder Knudsen, Revsvindinge
 • Malene Nielsdatter, lavværge Christen Mathiesen i Sødinge
 • Maren Nielsdatter, lavværge Jens Christoffersen i Hundtofte
 • Margrethe Nielsdatter, lavværge HYendrich Frederichsen i Søllinge
 • Broderbørns børn: Knud Christensen, 14 år, formynder Christen Mathiesen
 • Peder Christensen, 12 år, formynder Hendrich Frederichsen
 • Bonde Bondesen, 9 år, formyndere Christen og Peder Knudsen
 • Hans Jørgensen, Kværndrup, IV-533b, 10.07.1733
 • oo 1 Anna Dorthea Jacobsdatter, skifte 20.05.1718
 • Ellen Hansdatter, 18½ år, tilsynsværge Peder Ibsen, Falle
 • oo 2 Kirsten Hansdatter, værge Rasmus Hansen Ullemand, Kværndrup
 • Jørgen Hansen, 10½ år, værge Peder Rasmussen, Egeskov
 • Anna Hansdatter, 12½ år, tvilling, værge Rasmus Pedersen Skierning
 • Dorte Hansdatter, 12½ år, tvilling, værge do
 • Ole Jensen Hviid, Stenstrup, IV-540, 11.07.1733
 • oo Johanne Rasmusdatter, hendes trolovede er Hans Knudsen
 • Rasmus Olsen, 7½ år
 • Anna Olsdatter, 14 år
 • Grethe Olsdatter, 12 år
 • Kirsten Olsdatter, 10 år
 • Maren Olsdatter, 4 år
 • Formynder Michel Berentsen, Stenstrup
 • Johanne Nielsdatter, Stenstrup, IV-542, 31.07.1733
 • oo Rasmus Madsen
 • Anders Rasmussen, 12 år
 • Anne Margrethe Rasmusdatter, 10 år
 • Karen Rasmusdatter, 6 år
 • Værge morbroder Rasmus Nielsen, Sandager
 • Charlotte Amalie Meier, Ollerup, IV..., 12.09.1733
 • oo Jens Steffensen
 • Steffen Jensen, 4½ år