Egeskov skifteprotokol del III, 1712-1719

| | |
Egeskov skifteprotokol del III, 1712-1719 afskrift af Karin Jørgensen
 • Apelone Jørgensdatter, Egeskov, III-1, 23.04.1712
 • oo Knud Ejlersen
 • Maren Knudsdatter, 14 år
 • Anne Kirstine Knudsdatter, 11 år
 • Birgitte Knudsdatter, 9 år
 • Mette Knudsdatter, 7 år
 • Anne Sophie Knudsdatter, 2 år
 • Jens Pedersen Høj, Egneborg, III-1b, 04.05.1712
 • oo Anne Marie Jensdatter, tilsynsværge trolovede Knud Nielsen er ny fæster
 • Apelone Jensdatter, 8 år, værge Jep Pedersen, Rødme
 • Anne Jensdatter, 5 år, do do
 • Maren Pedersdatter, Drejø, matr. 18, III-2, 18.05.1712 (+102 år 07.12.1711)
 • oo Jens Hansen Koch, skifte 20.06.1698, + 77 år, 10.06.1698
 • Peder Hansen, Skarø
 • Rasmus Jensen, Skovby på Ærø
 • Hans Jensen, Drejø
 • Karen Jensdatter+skifte 16.02.1701 oo Rasmus Strangesen (skifte 30.03.1716, + 74 år)
 • 2 sønner
 • 2døtre
 • Maren Jensdatter oo Hans Nielsen, Drejø
 • Anne Jensdatter oo Niels Strangesen, Drejø
 • Volborg Jensdatter oo Peder Ibsen, Drejø
 • Hans Simonsen, Drejø,matr. 27, III-4b, 18.05.1712
 • oo Kirsten Andersdatter
 • Karen Hansdatter oo Rasmus Strangesen, oo 2 Hans Andersen
 • Sidsel Hansdatter oo Rasmus Josephsen, Skarø
 • Maren Hansdatter oo Strange Rasmussen, ny fæster af gården
 • Anne Hansdatter, 26 år oo Mads Nielsen, Skarø
 • Maren Madsdatter, "Bebbe", Søfælde, III-5, 02.06.1712
 • oo Peder Jensen
 • Anne Pedersdatter, 15 år
 • Maren Pedersdatter, 10 år
 • Anders Pedersen, 8 år
 • Mads Povelsen, Søfælde, III-6, 02.06.1712
 • oo Maren Jespersdatter, lavværge hendes mand Iver Madsen, som har fæstet gården
 • Anne Madsdatter, 6 år, værge farbror Rasmus Povlsen, Krarup
 • Mads Hviid, Skjoldemose, III-6, 17.06.1712
 • oo dydig matrone Anne Jensdatter, lavværge Jesper Andersen, Hørupgård
 • Sophie Amalie Madsdatter, 14 år
 • Aksel Madsen, 13 år
 • Kirsten Madsdatter, 10 år
 • værge deres morfader sn. Jens Rasmussen, Beierholm
 • Mads Rasch, forpagter på Flintholm, Hundstrup, III-11, 26.05.1712
 • oo Magdalene Jochumsdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgård
 • Niels Rasch, 14 år
 • Jochum Rasch, 13 år
 • Axel Rasch, 11 år
 • Otto Christian Rasch, 10 år
 • Jens Rasch, 9 år
 • Henrich Rasch, 5 år
 • Anna Gyde Rasch, 5 år
 • Sophie Rasch, 2 år
 • I skiftet er bl.a. skøde på 2 huse i Ulbølle, som bebos af Anders Frandsen og Jesper Nielsen
 • Peder Pedersen, Avernakø, III-28b, 26.06.1712
 • oo Inger Hansdatter, lavværge trolovede Hans Hansen
 • Anne Pedersdatter, 16 år
 • Rasmus Pedersen, 14 år
 • Karen Pedersdatter, 10 år
 • Anders Pedersen, 8 år
 • Maren Pedersdatter, 3 år
 • Værge morfar Hans Laursen og morbror Peder Hansen
 • Mette Nielsdatter, Hundtofte, III-31, 19.08.1712
 • oo1 Niels Pedersen (13.01.1700)
 • Peder Nielsen, 17 år, tjener i gården, formynder Jep Høj i Rødme
 • oo2 Jørgen Nielsen, IV-153, 04.07.1722)
 • Anna Jørgensdatter, 11 år
 • Knud Hansen, Grøftebjerg, III-34, 15.12.1712
 • oo Anne Hansdatter, lavværge trolovede Hans Rasmussen
 • Johanne Knudsdatter, 18 år
 • Anne Knudsdatter, 16 år
 • Hans Knudsen, 14 år
 • Mads Knudsen, 12 år
 • Rasmus Knudsen, 10 år
 • Laurs Knudsen, 8 år
 • Peder Knudsen, 6 år
 • Værge farbror Jacob Hansen af Agerup
 • Mette Henrichsdatter, Mynderup, III-34, 16.12.1712
 • oo1 Hans Ibsen
 • Ludvic Hansen, Gundestrup evt. Henrich
 • Jep Hansen, Ulbølle
 • Maren Hansdatter oo møller Peder Hansen, Elleskovs mølle
 • Susanne Hansdatter, 36 år, tjener hos stedfaderen
 • oo2 Rasmus Rasmussen
 • Anna Rasmusdatter, 30 år
 • Rasmus Hansen, Avernakø, III-35b, 17.12.1712
 • oo1 Apelone Jørgensdatter
 • Claus Rasmussen, Avernakø
 • Jørgen Rasmussen, Svelmø
 • Peder Rasmussen, Lyø
 • oo2 Kirsten Jørgensdatter, lavværge fæstemand Simon Nielsen
 • Rasmus Rasmussen, 6 år, værge farbror Claus (??bror)
 • Jørgen Rasmussen, 2 år do
 • Rasmus Pedersen, Fallegård, III-36b, 07.02.1713
 • oo Anne Madsdatter, lavværge Niels Pedersen, Kværndrup
 • Margrethe (Mette) Rasmusdatter, 17 år
 • Karen Rasmusdatter, 14 år
 • Apelone Rasmusdatter, 12 år
 • Mads Rasmussen, 9 år
 • Dorthe Rasmusdatter, 6 år
 • Pernille Rasmusdatter, 3 år
 • værger morbrødrene Frands Madsen Egeskov og Johan Madsen Trunderup
 • Offer Madsen, Egeskov, III-40b, 14.02.1713
 • oo Anne Pedersdatter, lavværge kierste Hans Ibsen som fæster gården
 • Mads Offersen, 11 år
 • Peder Offersen, 10 år
 • Rasmus Offersen, 9 år
 • Jens Offersen, 6 år
 • Værger farbrødrene Frands Madsen og Johan Madsen
 • Sitzel Laursdatter, Trunderup, III-41, 27.02.1713
 • oo Rasmus Jørgensen
 • Maren Rasmusdatter, 10 år
 • Anne Rasmusdatter, 8 år
 • Laurs Rasmussen, 2 år
 • tilsynsværge morbror Jørgen Laursen, Ravnholt
 • Hans Hansen, husmand, Drejø, III-42b, 23.03.1713 (+50 år marts 1713)
 • oo Magdalene Henrichsdatter
 • hans søskende er arvinger:
 • Mads Hansen i Egense
 • Anders Hansen på Drejø
 • ½bror Anders Christensen, *ca. 1680, Skarø
 • Johanne Hansdatter *ca.1670 + 03.07.1711 oo Hierrich Rasmussen, Drejø, matr. 28
 • 6 børn: 2 sønner og 4 døtre
 • Rasmus Knudsen, Kværndrup, III-45b, 02.05.1713
 • oo 1 Maren Pedersdatter (skifte 18.08.1710)
 • Peder Rasmussen, 10 år
 • Anne Rasmusdatter, 5 år
 • oo 2 Karen Michelsdatter, lavværge trolovede Niels Marcussen
 • Johannes Rasmussen, 1½ år
 • Rasmus Rasmussen, 14 dage
 • Børnenes værger: Niels Pedersen, Jacob Pedersen, begge Kværndrup, Frands Madsen, Egeskov
 • Margrethe Andersdatter, Kværndrup, III-49, 08.05.1713
 • oo Peder Christensen Bøje
 • Christen Pedersen, Bøsøre
 • Hans Pedersen, Flensborg
 • Anders Pedersen, Kværndrup
 • Margrethe Pedersdatter oo Rasmus Mortensen, ibid
 • Anne Pedersdatter enke efter Anders Jørgensen, Krarup
 • Christen Hansen Buch, Rødme, III-52, 11.05.1713
 • oo 1 Johanne Hansd. (I-158b, 24.03.1698)
 • Morten Christensen, 17 år
 • oo 2 Marie Jensd.
 • Johanne Christensdatter, 14 år
 • Agnete Christensdatter, 11 år
 • Jens Christensen, 8 år
 • Maren Christensdatter, 5 år
 • Maria Christensdatter, 3 år
 • Johanne Christensdatter, ½ år
 • Værge deres farbroder Morten Buch, Rødme
 • Else Rasmusdatter, til huse hos Niels Jespersen, Egeskov, III-55b, 13.05.1713
 • oo Jens Nielsen
 • Morten Jensen, Egeskov
 • Anne Jensdatter oo ovn. Niels Jespersen, Egeskov
 • Johanne Michelsdatter, Avernakø, III-56, 17.11.1713
 • oo Niels Andersen
 • Anders Nielsen, Avernakø
 • Anne Nielsdatter oo Laurs Hansen, Munkø
 • Rasmus Jørgensen, Egeskov, III-59, 20.07.1713
 • oo 1 Karen Nielsdatter
 • Jens Rasmussen i Fuglehauge
 • Niels Rasmussen, 40 år tjener Frands Madsen, Egeskov
 • Maren Rasmusdatter oo Anders Villumsen, Dongshøjrup
 • oo 2 Anne Sørensdatter, lavværge Rasmus Rasmussen, Gultvedholme
 • Kirsten Henrichsdatter, Kværndrup, III-61b, 02.10.1713
 • oo Mads Nielsen (*Paaske, III-142, 20.04.1716)
 • Inger Madsdatter, 17 år
 • Volborg Madsdatter, 12 år
 • Bodil Madsdatter, 11 år
 • For børnene mødte Niels Henrichsen, Kværndrup
 • Maren Madsdatter, Kværndrup, III-62, 04.01.1714
 • oo Jørgen Hansen
 • Hans Jørgensen ½ år
 • Jens Laursen, Egebjerg og hustru Cathrine Hansd., III-63, 19.01.1714
 • Laurits Hansen har gården i fæste
 • Lars Jensen, 9 år
 • Anne Jensd., 8 år
 • Hans Jensen, 5 år
 • Formynder Jesper Andersen, Hørupgård
 • Mandens søster Maren Laursdatter oo Hans Christensen i Kertinge har penge til gode
 • Knud Nielsen, Egneborg, III-65b, 26.01.1714
 • oo Anne Marie Jensdatter, værge Simon Pedersen, Arreskov Mølle oo1 Jens Pedersen Høj
 • Knud Knudsen, 7 uger
 • Barnets formynder Jep Nielsen, Slæbækgård
 • Bl.a. Per Hansen i Gundestrup var vurderingsmand
 • Jep Høj i Rødme var formynder for konens døtre, som havde deres fædrenearv til gode
 • i henhold til skifte 4.5.1712:
 • Appelone og Anne Jensdøtre
 • Mette Michelsdatter, Avernakø, III-70, 30.01.1714
 • oo Rasmus Michelsen
 • Hendes søskende erarvinger
 • Johanne Michelsdatter +
 • Anders Nielsen, Avernakø
 • Anne Nielsdatter oo Laurs Hansen, Munkø
 • Karen Michelsdatter +
 • Michel Jensen, 26 år, tjener Anders Nielsen, ibim.
 • Karen Jensdatter oo Jost Pedersen, Avernakø
 • Anders Pedersen, Drejø, matr. 26, III-71, 19.03.1714, +84 år, 09.03.1714
 • oo1 Anne Pedersdatter, skifte 28.02.1702
 • oo Mette Gregersdatter, lavværge Peder Mortensen, som har gården i fæste
 • Hans brødre er arvinger:
 • Laurits Pedersen, i Kierby i Humble sogn på Langeland
 • Hans Pedersen i Fodslette
 • Apelone Laursdatter, Hundstrup, III-71b, 11.05.1714
 • oo Anders Rasmussen
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Peder Laursen, Fåborg+
 • Jens Pedersen, Lolland
 • Laurs Pedersen, Sønder Broby+
 • Rasmus Laursen, + 1 barn mere, værge Peder Jacobsen Koch, Sdr.Broby
 • Rasmus Laursen, Fåborg+
 • Ellen Rasmusdatter oo Niels Andersen, Blangstrup
 • Anne Margrethe Rasmusdatter oo Søren Teilmand, Solleruogård
 • Laurs Rasmussen, Fåborg+
 • 1 barn for hvem Laurits Hansen, Fåborg mødte
 • Karen Laursdatter+, hun boede på Bjørnemosegård
 • sønnen Niels Rasmussen på Pilegård i Vester Åby
 • Niels Rasmussen Pilegård mødte for Ellen og Anne Margrethe Rasmusdøtre
 • Christen Nielsen, Rødme, III-75, 24.04.1714
 • Afregning da han frasagde sig sin iboede gård for armod
 • Laurs Ibsen, Tange, III-76, 18.07.1714
 • oo1 Maren Ipsdatter, skifte 12.08.1704
 • Maren Laursdatter, 29 år oo Hans Mortensen, Trunderup
 • Johanne Laursdatter, 24 år tjener i gården, værge Hans Persen, Krarup
 • oo2 Ellen Berentsdatter, skifte 13.02.1709
 • oo3 Maren Jensdatter, trolovede fæstemand Laurs Hansen har fæstet gården
 • Henrich Laursen, 4 år, formynder Christen Laursen, Avernakø
 • Maren Nielsd.atter Ulbølle, III-77b, 20.07.1714
 • oo Søren Christensen (oo1 Maren Mortensd., I-59, 17.02.1692)
 • Anne Marie Sørensdatter, 21 år
 • Anne Susanne Sørensdatter, 18 år, trolovet Niels Andersen, som fæster gården
 • Mette Sørensdatter, 14 år
 • Niels Sørensen, 16 år
 • Søren Christensens søn
 • Jacob Sørensen har mødrene arv til gode iht. skifte 25.03.1692
 • Anne Nielsdatter, Nossebjerg, III-83b, 22.10.1714
 • oo Casper Madsen
 • Mads Caspersen, 11 år
 • Hans Caspersen, 7 år
 • Rasmus Caspersen, 5 år
 • Niels Caspersen, 3 år
 • Karen Caspersdatter, ½ år
 • Tilsynsværge Peder Ipsen fra Bebbe
 • Jacob Pedersen, Kværndrup, III-84b, 23.10.1714
 • oo Maren Nielsdatter, værge Niels Marcussen, Kværndrup
 • Hans Fader er Peder Jacobsen, ibid.
 • Niels Pedersen Kværndrup, henviste til skifte 2.5.1713 (og 18.8.1710) angående
 • hans myndling Anne Rasmusdatters fædrene og mødrene arv.
 • Rasmus Jørgensen, Vester Skerninge, III-91, 29.04.1715
 • Afregning da han qvittede gården og afstod den.
 • Karen Hansdatter, Drejø,matr. 6, III-92b, 04.07.1715
 • oo Rasmus Nielsen
 • Hans Rasmussen, *06.03.1699, 14 år
 • Bodil Rasmusdatter, *18.09.1701, 12 år
 • Kirsten Rasmusdatter, *07.09.1704, 10 år
 • Karen Rasmusdatter, *07.12.1707, 5 år
 • Niels Rasmussen, *26.02.1708, 4 år
 • Værge morbroder Christen Hansen, Drejø
 • Kirsten Rasmusdatter, Krarup, III-93, 18.10.1715
 • oo 1
 • Anne Hansdatter oo Laurits Ipsen, Volstrup
 • Maren Hansdatter oo Hans Jørgensen, Snarup
 • Gertrud Hansdatter oo Hans Andersen ?Rødme
 • Rasmus Andersen, Egense
 • Karen Andersdatter, tjener på stedet, værge Jacob Pedersen, Lydingegårde
 • Gertrud Pedersdatter, Korshavn, III-94, 02.11.1715
 • oo 1 Jens Nielsen
 • Peder Jensen, Korshavn
 • Anne Jensdatter oo Niels Jørgensen, Skarø matr. 2
 • oo 2 Hans Jørgensen
 • Maren Iversdatter, Ollerup, III-98, 25.11.1715
 • oo 1 Jesper Hansen (I-185, 23.02.1694)
 • Hans Jespersen, Ollerup
 • Christen Jespersen, tjener Rasmus Ditlevsen
 • Maren Jespersdatter oo Peder Rasmussen, Ollerup
 • Anne Jespersdatter oo Hans Tygesen, Ærø
 • Johanne Jespersdatter, tjener Axel Juel på Tåsinge
 • oo 2 Mads Povlsen (IV-413, 06.03.1730
 • Sara Hansdatter, Kværndrup, III-100b, 02.01.1716
 • oo Laurs Pedersen (19.10.1735)
 • Hans Laursen, 22 år
 • Mette Laursdatter, 20 år, formynder Christen Pedersen, Kværndrup
 • Anne Laursdatter, 17 år, formynder do
 • Peder Laursen, 14 år, formynder Niels Hansen, Kværndrup
 • Niels Laursen, 12 år, formynder do
 • Jacob Laursen, 9 år
 • Karen Laursdatter, 6 år
 • Knud Laursen, 3 år
 • Rasmus Strangesen, Drejø,matr. 5, III-108, 30.03.1716
 • oo 1 Karen Jensdatter (skifte 16.02.1701
 • Strange Rasmussen, Drejø
 • Rasmus Rasmussen, 36 år tjener på stedet
 • Maren Rasmusdatter oo Søren Nielsen, Drejø
 • Anne Rasmusdatter, 30 år
 • oo 2 Karen Hansdatter, trolovede fæstemand Hans Andersen fæster gården (+05.10.1731)
 • Maren Sørensdatter, Drejø, matr. 13, III-117, 30.03.1716
 • oo 1 Hans Andersen (iflg. "Drejø")
 • Søren Hansen, bor i Ulbølle
 • Jørgen Hansen, 28 år, er på Drejø
 • Anders Hansen, 23 år tjener hjemme
 • oo 2 Peder Josepsen
 • Sidzel Rasmusdatter, Drejø, III-117b, 30.03.1716
 • oo Rasmus Rasmussen
 • Rasmus Rasmussen, 10 år
 • Jens Rasmussen, 7 år
 • Johanne Rasmusdatter, 5 år
 • Rasmus Rasmussen, Drejø,matr. 8, III-118b, 30.03.1716
 • oo 1 Valborg Nielsdatter
 • Anne Rasmusdatter, enke til huse hos Rasmus Nielsen, her
 • Maren Rasmusdatter, 29 år, tjener Peder Josefsen
 • oo 2 Johanne Mortensdatter, værge Rasmus Nielsen af byen
 • Morten Rasmussen har fæstet en part af gården
 • Valborg Rasmusdatter, tjener i gården
 • Rasmus Rasmussen, 7 år
 • Jens Hansen, Korshavn, III-124, 01.04.1716
 • Hans arvinger (hans søskende)
 • Frands Hansen +
 • Hans Frandsen, 26 år, tjener Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Anne Frandsdatter oo Niels Simonsen, Korshavn
 • Inger Hansdatter oo Rasmus ?Katze, Avernakø
 • Hans Hansen +
 • Boel Hansdatter, 15 år, tjener Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Anne Marie Hansdatter, 23 år, tjener Hans Michelsen, Avernakø
 • Anne Hansdatter + på Lyø
 • Karen Pedersdatter oo Laurits Michelsen, smed, Lyø
 • Kirsten Hansdatter, er enke til huse hos Knud Jostesen, Lyø
 • Mette Hansdatter, 66 år har tjent sin sal. broder
 • Anna Pedersdatter, Munkø, III-127, 01.04.1716
 • oo Hans Larsen
 • Karen Hansdatter oo Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Lars Hansen, værende i gården, fordrede sin arv efter sin sal. moder iflg.skifte 22.05.1685
 • Anne Nielsdatter, Kværndrup, III-133, 20.04.1716
 • oo Morten Hansen, væver
 • Birte Marie Mortensdatter, 18 år
 • Maren Mortensdatter, 6 år
 • Anne Mortensdatter, 4 år
 • Frands Mortensen, 13 år
 • Jørgen Laursen og hst. Maren Jørgensdatter, Krarup, III-134, 25.04.1716
 • Laurs Jørgensen, 10 år, værge Mads Jørgensen, Højrup
 • Rasmus Jørgensen, 5 år, værge Hans Jørgensen, Brende Lydinge
 • Jørgen Jørgensen, værge Jørgen Jørgensen, Gærup
 • Abel Cathrine Olufsdatter, Hemmedrup, Ollerup, III-140, 1716
 • oo 1 Hans Ibsen
 • Oluf Hansen, 28 år, tærsker på Ravnholt
 • Christen Hansen, 25 år, cyraser i oberst Løvenhielms regiment
 • Anna Hansdatter 22 år, tjener Anders Ladefoged i ?Herrested, værge Steffen Jensen
 • Mette Hansdatter, 21 år, tjener en præst i Jylland, værge do i Stenstrup
 • oo 2 Hans Jørgensen
 • Margrethe Hansdatter, 19 år
 • Anne Marie Hansdatter, 16 år
 • Lisbeth Cathrine Hansdatter, 12 år
 • Søfren Hansen, 9 år
 • Cathrine Hansdatter, 3½ år
 • Maren Nielsdatter, Søfælde, III-141, 03.06.1716
 • oo Hans Jespersen
 • Hans Hansen, 14 år
 • Mads Nielsen (Påske) og hst. Kirsten Nielsdatter, Kværndrup, III-142, 20.04.1716
 • oo 1 Kirsten Henrichsdatter, skifte 2.10.1713
 • Inge Madsdatter, 20 år, tjener Niels Berider i Ollerup, værge farbror Jens Nielsen, Kværnd.
 • Volborg Madsdatter, 18 år tjener Jens Hansen, Trunderup, værge do
 • Boel Madsdatter, 14 år, tjener Niels Pedersen, Kværndrup, værge morbror Niels Henrichsen, Kværndrup
 • Kirsten Nielsdatter var oo 1 Hans Andersen
 • Maren Hansdatter, 6 år, værge halvbroder Enoch Hansen i Trunderup
 • Hans Hansen, Stenstrup, III-147, 09.06.1716
 • oo Karen Jørgensdatter, værge hendes trolovede Claus Madsen
 • Hans Hansen, 10 år, værge Peder Hansen Høj, Stenstrup
 • Morten Hansen, 4 år, værge Jørgen Pedersen, Hundtofte
 • Niels Hansen, 1 år, værge do
 • Else Hansdatter, 7 år, værge Peder Hansen Høj, Stenstrup
 • Jens Michelsen, Korshavn, III-148, 10.06.1716
 • oo Maren Rasmusdatter, trolovede fæstemand Rasmus Rasmussen, har fæstet gården
 • Kirsten Jensdatter, 23 år
 • Værge morbror Niels Juel, Korshavn
 • Maren Jensdatter, Hundstrup, III-151, 20.06.1716
 • oo Rasmus Hansen (Aamand, IV-107, 13.03.1722)
 • Jens Rasmussen, 30 år
 • Niels Rasmussen, 21 år
 • Anna Rasmusdatter, 26 år, tjener i Teilgården til Højrupgård
 • Hans Rasmussen, 28 år, bor i G...stby
 • Oluf Ibsen, Kværndrup, III-152, 18.07.1716
 • oo 1 Birgitte Hansdatter
 • Jep Olsen, Kværndrup
 • Jens Olsen tjener sn. Otto Madsen i ?..iebjerg
 • Maren Olsdatter oo Christopher Ludvig Buk, Trunderup
 • Karen Olsdatter oo Niels Jørgensen, Sandager
 • Birgitte Olsdatter oo landsoldat Niels Laursen
 • Margrethe Olsdatter+ oo Hans Terkildsen
 • Mads Hansen, 16 år, tjener Laurs Krag, Sandager
 • Maren Hansdatter, 15 år tjener do
 • Kirsten Olufsdatter + oo Mads Christophersen i Bobjerg
 • Birgitte Madsdatter, 14 år
 • Jeppe Madsen, 10 år
 • Anne Olufsdatter + oo Hans Jespersen, som har gården i fæste
 • Karen Hansdatter, 12 år
 • Jesper Hansen, 10 år
 • Apelone Hansdatter, 9 år
 • oo 2 Maren Pedersdatter
 • Peder Ibsen, Hundstrup, III-154, 25.07.1716
 • oo Anna Jespersdatter (IV-337, 28.06.1726) oo 2 Hans Rasmussen Bold, som fæster stedet
 • Anders Pedersen, 6 måneder, værge Thomas Christensen, Hundstrup
 • Anna Hansdatter, Egeskov, III-154, 01.08.1716
 • oo Jens Nielsen
 • Hans Jensen, 12 uger
 • Peder Rasmussen Buch, Stågerup, Skovsgård, III-155, 23.09.1716
 • oo 1 Gertrud Hansdatter (II-146, 12.11.1707)
 • Karen Pedersdatter, 16 år, tjener på Sjælland
 • oo 2 Karen Hansdatter, lavværge Jesper Andersen, Hørupgård (IV-65, 10.01.1721)
 • Niels Pedersen, 8 år
 • Giertrud Pedersdatter, 5 år
 • Birgitte Pedersdatter, 4 år
 • Værge farbroderen Ib Rasmussen, Rårud
 • Niels Christensen Buch, Egeskov, III-156b, 17.10.1716
 • oo Kirsten Rasmusdatter, værge: trolovede fæstemand Knud Knudsen, som fæster gården
 • Rasmus Nielsen, 4 år
 • Apelone Nielsdatter, 2 år
 • Niels Nielsen, ½ år
 • Værge: farbror Peder Christensen Buch, Stenstrup
 • Maren Hansdatter, Ollerup, III-158, 28.11.1716
 • oo 1 Laurs Hansen (II-183, 12.05.1710) oo 1 Maren Sørensd. (II-114, 23.12.1705)
 • Anna Laursdatter, 7 år, værge Jesper Christensen, Ollerup
 • oo 2 Hans Nielsen Ladegård, oo 2 Mette Rasmusd., (V-270, 28.04.1742)
 • Hans Hansen, 5 år
 • Karen Mortensdatter, Korshavn, III-159b, 27.04.1717
 • oo Niels Nielsen Juel
 • Arvingerne er hendes søskende
 • broderen Hans Mortensen på Drejø
 • broderen Simon Mortensen+
 • Niels Simonsen bor i Korshavn
 • Morten Simonsen bor i Vester Skerninge
 • Anders Simonsen, 26 år tjener Niels Simonsen
 • Anna Mortensdatter, tjener på stedet
 • Giertrud Mortensdatter oo Rasmus Pedersen i Øster Skerninge
 • søster Kirsten Mortensdatter oo Hans Mortensen på Drejø (se 16.04.1725)
 • søster Johanne Mortensdatter, er enkekone på Skarø
 • hendes søn er Morten Josepsen
 • Mette Pedersdatter, Kværndrup, III-167b, 13.05.1717
 • oo Hans Christophersen
 • Arving er hendes moder Anna Nielsdatter, lavværge Jens Hansen, Kværndrup
 • Rasmus Hansen Hviid, Stenstrup, III-168, 05.06.1717
 • oo Anna Rasmusdatter, lavværge Jesper Andersen, Hørupgård
 • Johanne Rasmusdatter, 17 år
 • Kirsten Rasmusdatter, 12 år
 • Rasmus Rasmussen, 10 år
 • Hans Rasmussen, 5 år
 • Formyndere Jep Rasmussen i Rårud og Jens Hansen Hviid i Stågerup
 • Hans Pedersen og hustru Dorthe Nielsdatter, Snarup, III-171b, 19.06.1717
 • Jep Hansen, soldat i København
 • Laurits Hansen er i Tange
 • Anna Hansdatter, 30 år er på stedet
 • hendes børn i 1. ægteskab med Jep Jensen
 • Niels Ipsen, Lydingegårde+
 • Jep Nielsen, 23 år tjener i Lydingegårde
 • Sidsel Nielsdatter, 22 år tjener i Lydingegårde
 • Jens Nielsen, 16 år tjener Jens Ipsen i Krarup
 • Hans Nielsen, 15 år tjener Rasmus Pedersen, Lydingegårde
 • Jørgen Nielsen, 14 år, tjener Jacob Pedersen, ibid
 • Johanne Nielsdatter, 9 år hos Jacob Pedersen, Lydingegårde
 • Maren Ipsdatter oo Michel Rasmussen, Snarup
 • Otto Ipsen er i Snarup
 • Johanne Ipsdatter+ oo Anders Kostenborg
 • Karen Andersdatter, 12 år
 • Dorthe Andersdatter, 9 år
 • Rasmus Andersen, 5 år
 • Anna Andersdatter, 2½ år
 • Margaretha Rasmusdatter, Lunde, III-173, 12.07.1717
 • oo Bernt Giertsen i Lunde Kirkelade
 • Gert Berntsen bor i Kirkeby Kirkelade
 • Christian Berntsen bor i Egebjerg
 • Lucia Berntsdatter oo Niels Engelsen, Lunde
 • Rasmus Berntsen, bor i Svendborg
 • Henrich Berntsen+
 • Niels Henrichsen, 7 år, er hos moderen i Egebjerg
 • oo 2 Peder Pedersen
 • Laurs Rasmussen, ungkarl i Hundstrup, III-173, 25.11.1717
 • Arvinger er hans søskende:
 • Anders Rasmussen, Hundstrup
 • Bertil Rasmussen, Nørre Åby
 • Anna Rasmusdatter oo i Solevad, sønnen Anders Rasmussen har moderens gård i fæste
 • Karen Rasmusdatter i Brylle
 • Kirsten Rasmusdatter i Solevad
 • Sidsel Rasmusdatter i Lomby
 • Han havde gjort tjeneste i kongens flåde.
 • Marie Sørensdatter, Hundstrup, III-174, 14.01.1718
 • oo 1 Hans Hansen bødker (10.05.1699)
 • oo 2 Rasmus Hansen
 • Hans Rasmussen, 15 år
 • Peder Rasmussen, 10 år
 • Ole Rasmussen, 9 år
 • Iver Rasmussen, 3 år
 • Mette Cathrine Rasmusdatter, 12 år
 • Anna Rasmusdatter, 8 år
 • Sidsel Rasmusdatter, 7 år
 • Karen Rasmusdatter, 5 år
 • Værge deres morbroder Peder Sørensen i Lindvad Mølle
 • Jesper Hansen, Hundstrup, III-176, 07.03.1718
 • oo Elisabeth Carstensdatter, lavværge Rasmus Hansen, Hundstrup
 • Karen Jespersdatter, 20 år
 • Carsten Jespersen, 14 år
 • Hans Jespersen, 8 år
 • Magdalene Jespersdatter, 4 år
 • Anna Jespersdatter, 23 år
 • Maren Jespersdatter, 17 år
 • Værge Jesper Andersen, Hørupgård
 • Mette Madsdatter hos Peder Jensen i Bebbe, III-178b, 29.04.1718
 • oo Hans Nielsen
 • Jørgen Hansen, 16 år
 • Birgitte Kirstine Hansdatter, 14 år
 • Værge morbror Jørgen Madsen, Nelleborg
 • Jacob Laursen og Gyde Nielsdatter, Drejø, III-179, 11.05.1718
 • Ellen Jacobsdatter (Flintholm I-42, 13.08.1735) oo Niels Hansen, som har fæstet huset (IV-93, 09.12.1721)
 • Niels Jacobsen, 20 år
 • Jacob Laursen
 • oo 1 Ellen Ibsdatter
 • Karen Jacobsdatter oo Hans Jørgensen, Korshavn
 • Niels Strangesen, Drejø,matr. 4 III-180, 11.05.1718
 • oo Anna Jensdatter, værge Hans Jensen, Drejø (14.02.1730)
 • Strange Nielsen, her i byen (10.08.1731)
 • Hans Nielsen har fæstet gården
 • Jens Nielsen, 20 år
 • Anna Nielsdatter, 28 år tjener på Ærø
 • Maren Nielsdatter
 • Anna Dorthea Jacobsdatter, Kværndrup, III-184, 20.05.1718
 • oo Hans Jørgensen
 • Ellen Hansdatter, 3½ år
 • Anna Rasmusdatter, Mynderup, III-188, 03.06.1718
 • oo Rasmus Madsen
 • Matz Rasmussen, ungefahr ½ år
 • Værge barnets morbroder (=morfaders broder) Peder Hansen, Hundstrup
 • Hendes fader er Rasmus Rasmussen, den tidligere fæster, som har ophold på gården
 • Karen Andersdatter, Bebbe, Søfælde, III-190, 29.06.1718
 • oo 1 Peder .....
 • Laurs Pedersen i Fiskerup
 • Jacob Pedersen i Lydingegårde
 • Rasmus Pedersen i Bebbe
 • Anders Pedersen + i Egneborg
 • Rasmus Andersen, 18 år
 • Anna Pedersdatter+ oo Laurs Rasmussen, Nybo
 • Rasmus Laursen, Hågerup
 • Sophia Laursdatter oo Jep Andersen, Bierregård i Salling
 • Anna Laursdatter oo Jørgen Pedersen i Nybo
 • Maria Laursdatter, 19 år hos faderen i Nybo
 • oo 2 Peder Jensen
 • Rasmus Hansen, bødker, Krarup, III-191, 19.07.1718
 • oo Karen Rasmusdatter, værge trolovede fæstemand Mads Sørensen
 • Hans Rasmussen, 27 år landsoldat
 • Rasmus Rasmussen, 14 år, tjener Hans Pedersen, Krarup
 • Peder Rasmussen, 12 år
 • Inger Rasmusdatter oo Peder Nielsen Lilleborg i Krarup
 • Karen Rasmusdatter oo Peder Michelsen, Krarup
 • Maren Rasmusdatter, tjener Anders Rasmussen, Krarup
 • Laurs Nielsen, Munkø, III-193b, 26.10.1718
 • oo1 Anne Pedersdatter
 • Svend Laursen, 50 år hos moderen
 • Maren Laursdatter oo Peder Hansen, Avernakø
 • Niels Laursen på Bjørnø
 • oo2 Maren Hansdatter, værge Christen Bertelsen, Munkø
 • Hans Laursen fæster gården (Flintholm I-115, 09.08.1738)
 • Anne Laursdatter oo Niels Juel, Korshavn
 • Rasmus Laursen, 20 år tjener moderen
 • Hans Rasmussen, Drejø, matr. 3, III-194, 12.01.1719, fra Hjortø
 • oo Maren Jørgensdatter
 • Hans søskende:
 • Peder Rasmussen, Turø
 • Niels Rasmussen, Hjortø
 • Jep Rasmussen, Birkholm
 • Johanne Rasmusdatter+ oo Jens Hansen, Drejø
 • Maren Jensdatter oo Anders Rasmussen, Drejø
 • Anne Jensdatter oo Rasmus Jørgensen, Korshavn
 • Johanne Jensdatter på Korshavn
 • Sidsel Rasmusdatter+ oo Rasmus Rasmussen, Drejø
 • Rasmus Rasmussen, 12 år
 • Jens Rasmussen, 10 år
 • Johanne Rasmusdatter, 7 år
 • hans formands børn (Christopher Nielsen), (II-90b, 08.04.1705)
 • Jørgen Christophersen
 • Niels Christophersen
 • Susanne Christophersdatter
 • Maren Christophersdatter
 • Apelone Christophersdatter
 • Johanne Margrethe Christophersdatter
 • Anne Maria Christophersdatter
 • Karen Hansdatter, Krarup, III-205, 01.02.1719
 • oo Peder Henrichsen
 • Arvinger er hendes broder sl. Jens Hansen, Trunderup
 • Hans Jensen, 25 år, tjener Anders Hansen Trunderup
 • Pernille Jensdatter, 22 år, tjener Knud Nielsen, Trunderup
 • Dorthea Jensdatter, 18 år, tjener Anders Hansen, Trunderup
 • Værge Hans Rasmussen, Gultvedholme
 • Hans Andersen, Drejø, III-206, 22.03.1719
 • oo Anne Gregersdatter, lavværge Morten Josefsen, Drejø
 • Anders Hansen, fæster huset
 • Gregers Hansen, 24 år, tjener Avernakø
 • Rasmus Andersen, Drejø, matr. 16, III-208, 22.03.1719
 • oo 08.02.1674 Anne Strangesdatter, værge Morten Josefsen, Drejø, oo1 Claus Rasmussen
 • Claus Rasmussen
 • Anders Rasmussen her i gården
 • Anne Rasmusdatter, tjener moderen
 • Hans Jensen, Drejø, III-213b, 23.03.1719
 • oo 09.02.1673 Johanne Hansdatter
 • Mette Hansdatter oo Christen Hansen, Ærøskøbing
 • Maren Hansdatter oo Hans Hansen, Ærøskøbing
 • Anne Hansdatter oo Henrich i ?
 • Johanne Hansdatter oo Oluf Laursen, Drejø
 • Karen Hansdatter tjener i gården
 • Volborg Hansdatter oo Niels Lauritsen, Drejø
 • Ellen Hansdatter tjener Avernakø
 • Hans Hansen har gården i fæste
 • Jens Hansen tjener Strange Nielsen, Drejø