Egeskov skifteprotokol, del II, 1701-1712

| | |
Egeskov skifteprotokol, del II, 1701-1712 afskrift af Karin Jørgensen
 • Niels Rasmussen, Gultved, II-1, 08.01.1701
 • oo Anna Rasmusdatter, kierste Peder Hansen
 • hans søskende er arvinger:
 • David Rasmussen tjener i Ravndrup
 • Anna Rasmusdatter bor i Trunderup
 • Karen Jensdatter, Drejø, matr. 5, II-2, 16.02.1701, + 52 år, 15.10.1700
 • oo 1671 Rasmus Strangesen
 • Strange Rasmussen, *25.03.1672, 26 år
 • Rasmus Rasmussen, *30.09.1677, 20 år
 • Maren Rasmusdatter, *01.01.1682, 16 år, værge farbror Niels Strangesen, Drejø
 • Anna Rasmusdatter, *08.05.168714 år, værge morbror Laurs Jensen, Drejø
 • Jens Hansen, Drejø, matr. 8, II-3, 03.01.1701, + 53 år
 • hans børn oo 07.12.1684 Johanne Rasmusdatter, se 1698
 • Maren Jensdatter, 16 år, værge morbror Niels Rasmussen, Hjortø
 • Anna Jensdatter, 14 år, værge Rasmus Andersen, Drejø
 • Johanne Jensdatter, 11 år, værge Rasmus Rasmussen, Drejø
 • Povl Jørgensen, Lunde, II-8, 11.03.1701, havde ophold hos Anders Hansen i Lunde
 • oo Margrethe Rasmusdatter, værge Peder Knudsen, Lunde
 • Rasmus Povlsen, Lunde
 • Jørgen Povlsen, tjener i Bobjerg
 • Kirsten Povlsdatter er i Lunde, værge Anders Hansen, Lunde
 • Anna Povlsdatter, er i Lunde værge do
 • Anna Pedersdatter, Hundstrup, II-36, 10.05.1702
 • oo1 Rasmus ...
 • Rasmus Rasmussen i Mynderup
 • Jørgen Rasmussen i Stågerup
 • Karen Rasmusdatter oo Anders Andersen, Lydingegårde
 • oo2 Hans Rasmussen (II-195, 09.03.1711)
 • Mads Hansen, Hundstrup
 • Henrich Hansen, Vester Åby
 • Peder Hansen, Hundstrup, har fæstet den halve gård
 • Morten Hansen, er hjemme
 • Mette Hansdatter oo Hans Pedersen, Vester Skerninge
 • Anne Hansdatter oo Peder smed i Ulbølle
 • Maren Hansdatter oo Niels Pedersen, Kaahuset
 • Jacob Paaskesen, Egeskov, II-9b, 04.04.1701
 • oo Maren Jensdatter, kierste Jens Marcussen
 • Jacob Jacobsen, 7 uger, værge farbror Povel Paaskesen, Egebjerg
 • Mette Hansdatter, Egeskov, II-11. 04.04.1701
 • oo1 Niels ?Nielsen
 • Karen Nielsdatter, 16 år
 • oo2 Rasmus Pedersen
 • Maren Rasmusdatter, 14 år, værge mosters mand Johan Madsen i Trunderup
 • Johanne Rasmusdatter, 12 år, do do
 • Peder Rasmussen, 8 år do do
 • Hans Rasmussen, 5 år, værge morbror Niels Hansen, Bebbe
 • Anne Rasmusdatter, 1½ år, do
 • Birte Hansdatter, Kværndrup, II-12b, 13.04.1701
 • oo Oluf Ibsen
 • Jep Olsen, 24 år
 • Jens Olsen, 18 år
 • Hans Olsen, 13 år, værge faderen
 • Maren Olsdatter, 35 år oo Hans Ibsen i Trunderup
 • Karen Olsdatter, 32 år oo Niels Jørgensen i Sandager
 • Johanne Olsdatter+
 • Mads Hansen, 5 år
 • Maren Hansdatter, 4 år
 • Kirsten Olsdatter, 26 år oo Mads Christophersen i Gudbjerg
 • Anne Olsdatter, 18 år, værge faderen
 • Birthe Olsdatter, 17 år, værge faderen
 • Margrethe Olsdatter, 16 år, kierste Niels Ibsen, Trunderup
 • Anders Pedersen, Egneborg, II-17, 22.07.1701
 • oo Anne Marie Jensdatter, kierste Jens Pedersen Høy
 • Rasmus Andersen, værge farbror Hans Pedersen, Snarup
 • Ingeborg Andersdatter, Hyllebjerg Mølles Hus, II-18, 25.11.1701
 • oo Peder Nielsen
 • Karen Pedersdatter, 4 år, værge mosters mand Mogens Pedersen, Haagerup
 • Anna Pedersdatter, Drejø, matr. 26, II-20b, 28.02.1702
 • oo1 Anders ...
 • Rasmus Andersen på Drejø
 • Hans Andersen på Drejø
 • Peder Andersen på Turø
 • oo2 Anders Pedersen +09.03.1714
 • Kirsten Pedersdatter, Drejø, matr. 22, II-27, 01.03.1702, + 81 år
 • oo Niels Rasmussen
 • Rasmus Nielsen, Drejø *1663, fæster 1691
 • Karen Nielsdatter *1660 oo 1674 Hans Rasmussen skrædder, Skarø
 • Valborg Nielsdatter+ 25 år, 24.11.1686 oo 06.06.1682 Rasmus Rasmussen, Drejø
 • Anna Rasmusdatter *25.02.1683
 • Maren Rasmusdatter *18.07.1686
 • Karen Nielsdatter, Kværndrup, II-31, 03.03.1702
 • oo Jens + (Boesen)
 • Karen Jensdatter, 24 år
 • Birte Jensdatter, 18 år
 • Anna Margrete Jensdatter, 14 år
 • Sidsel Jensdatter, 13 år
 • Peder Jørgensen feldbereder og Søren Nielsen bødker begge fra Fåborg, havde fra værgen
 • Michel Jørgensen Fåborg, fået fuldmagt som værger for Karen og Birte, de blev også værger
 • for de øvrige
 • Anna Nielsdatter, Egeskov Mølle, II-35b, 06.05.1702
 • oo Hans Hansen Møller
 • Hans Hansen, 31 år
 • Jens Hansen, 25 år
 • Peder Hansen, 23 år
 • Jørgen Hansen, 13 år, værge morbror Frands Nielsen, Trunderup
 • Karen Hansdatter, 33 år, oo Povl Christophersen, Egense
 • Johanne Hansdatter, 20 år, oo Niels Andersen, møller her i møllen
 • Margrethe Jochumsdatter, Drejø, matr. 9, II-37b, 16.06.1702
 • oo1 Jens ... Henrichsen
 • Henrich Jensen, Strynø Kalv
 • Jacob Jensen, 12 år er på Strynø Kalv
 • Rasmus Jensen, 9 år, på Drejø
 • Barbara Jensdatter oo Laurs Rasmussen, Birkholm
 • Catrine Jensdatter, 18 år tjener i Kiel, værge farbror Laurs Henrichsen, Drejø
 • Anna Jensdatter, 16 år på Drejø, værge Peder Albertsen, Strynø Kalv
 • Margrethe Jensdatter, 10 år på Drejø, værge mosters (Cathrine Jochumsd.) mand Jørgen Thomsen på Birkholm
 • o2 Rasmus Ibsen oo1 Anne Pedersdatter, 25.11.1694, oo3 Anne Rasmusdatter
 • Jep Rasmussen
 • Apelone Olufsdatter, Vandmosehus, II-44a, 17.07.1702
 • oo Mads Knudsen skifte 19.10.1734)
 • Maren Madsdatter, 15 år
 • Knud Madsen, 10 år
 • Jørgen Madsen, 9 år
 • Niels Madsen, 7 år
 • Anders Madsen, 4 år
 • Morten Sørensen, Kværndrup, II-44b, 11.08.1702
 • oo1 ...
 • Karen Mortensdatter, 8½ år, værge morbror Anders Pedersen, Kværndrup
 • oo2 Margrethe Pedersdatter, kierste Rasmus Mortensen
 • Bodil Mortensdatter, 3 år, værge Rasmus Jørgensen i Egeskov
 • Søren Mortensen, 16 uger, værge do
 • Maren Mortensdatter, 16 uger, værge do
 • Niels Ibsen, Rødme, II-45, 13.12.1702
 • oo Karen Hansdatter, lavværge Morten Buch, Rødme
 • Jep Nielsen: fæster gården og giver moderen aftægt
 • Hans Nielsen
 • Rasmus Nielsen
 • Maren Nielsdatter oo Morten Buch, Rødme
 • Kirsten Nielsdatter oo Niels Pedersen, Egebjerg
 • Anne Nielsdatter, værge broderen Rasmus
 • Karen Nielsdatter: værge svogeren Morten Buch
 • Karen Mortensdatter, Stenstrup, II-47, 30.03.1703
 • oo Peder Matzen
 • Agnete Pedersdatter, 4½ år, værge morbror Christen Buch, Egeskov
 • Matz Pedersen, 1½ år, do
 • Jens Eriksen, Lille Løjtved, II-48, 25.04.1703
 • oo Maren Hansdatter, lavværge Morten Buch, Rødme
 • Maren Jensdatter, er i Rårud
 • Anne Jensdatter, er i Stenstrup
 • Karen Jensdatter oo Jens Frandsen, bor i gården
 • Peder Pedersen, Vester Skerninge, II-50, 17.12.1703
 • oo Karen Rasmusdatter, lavværge Hans Pedersen, ?Stævning, V. Skerninge
 • Anna Pedersdatter i hendes 5de år
 • Rasmus Pedersen i sit 4de år,
 • værge deres morbroder Lauritz Rasmussen, Øster Skerninge
 • Søren Christensen, Egebjerg, II-51, 03.03.1704
 • oo dydædle matrone Margrethe Gregersdatter, værge Jesper Andersen i Hørupgård
 • Bodil Cathrine Sørensdatter, værge sn. Otto Matzen
 • Hans Sørensen, Kværndrup, II-52, 19.03.1704
 • oo Anna Hansdatter, værge Mads Knudsen, Vandmosehus
 • Anna Hansdatter, 12 år, værge Laurits Sørensen, Langkilde
 • Dorthe Hansdatter, 8 år, værge Christen Sørensen, Galdbjerg
 • Anne Michelsdatter, Stenstrup, II-60, 27.03.1704
 • oo Niels Christophersen
 • Arving er hendes fader Michel Pedersen i Ulbølle
 • Hans Andersen, Munkø, II-63, 14.04.1704
 • oo1 ....
 • Anna Hansdatter+
 • Maren Rasmusdatter, værge faderen Rasmus Michelsen, Avernakø
 • oo2 Else Pedersdatter, værge Jep Hansen, Bjørnø
 • Peder Hansen, 12 år, værge Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Jens Hansen, Trunderup, II-67, 05.05.1704
 • oo Sidsel Pedersdatter, lavværge Knud Pedersen, Trunderup
 • Hans Jensen, 10 år, værge Peder Henriksen i Krarup
 • Peder Jensen, 6 år, værge do
 • Pernille Jensdatter, 8 år, værge Rasmus Rasmussen, Gultved Holme
 • Karen Jensdatter, 5 år, værge Offer Madsen, Egeskov
 • Dorthe Jensdatter, 3 år, værge Rasmus Pedersen på Falle
 • Marthe Jensdatter, ½ år, værge do
 • Henvisning til skifte 27.03.1694: Henrik Pedersen har arv til gode, værge Olle Ibsen
 • Enken Sidsel Pedersdatter oo 2 Anders Hansen (V-175, 04.07.1740)
 • Morten Nielsen, Hundstrup, II-75, 23.06.1704
 • oo Anna Rasmusdatter, værge Anders Rasmussen, Hundstrup
 • oo 1 Jep
 • Niels Mortensen, 14 år
 • Anders Mortensen, 10 år
 • Kirsten Mortensdatter, 8 år
 • Børnenes nærmeste værge er Rasmus Henrichsen, Gundestrup
 • Børnenes halvbroder Rasmus Ibsen er fæster af gården
 • Rasmus Hansen, Gultved, II-80b, 09.07.1704
 • oo Anna Pedersdatter, kierste Rasmus Povelsen
 • Anna Rasmusdatter, 6 år, værge farbror Peder Hansen i Sallinge
 • Maren Rasmusdatter, 3½ år, værge Rasmus Rasmussen, Kværndrup
 • Niels Madsen, Søfælde, II-81, 18.07.1704
 • oo Maren Jespersdatter (21.02.1737)
 • Mads Nielsen, 11 år
 • Jesper Nielsen, 9 år
 • Christen Nielsen, 7 år
 • Niels Nielsen, 4 år
 • Rasmus Nielsen, 2 år
 • Johanne Nielsdatter, 16 år
 • Maren Ibsdatter, Tange, II-82, 12.08.1704
 • oo Laurids Ibsen (III-76, 18.07.1714)
 • Jep Laursen, 20 år
 • Maren Laursdatter, 19 år, værge Jens Ibsen, Krarup
 • Johanne Laursen, 12 år, værge Hans Pedersen, Krarup
 • Christopher Nielsen, Drejø, matr. 3, II-90b, 08.04.1705
 • oo Maren Jørgensdatter, lavværge Rasmus Ipsen, Drejø, IV-316, 20.03.1726 oo ny fæster Hans Rasmussen
 • Jørgen Christophersen, *25.05.1684, 23 år
 • Niels Christophersen, 11 år, værge farbror sn.Gemaliel Nielsen, sognepræst for St.Nicolaj
 • Karen Christophersdatter, *06.07.167925 år oo Hans Jensen Koch, Drejø
 • Susanne Christophersdatter, *26.02.1682, 22 år, værge farbror Gemaliel Nielsen
 • Maren Christophersdatter,*11.03.1687 18 år, værge sn. Johan Smechel, sognepræst, Drejø
 • Johanne Margrethe Christophersdatter, 13 år, værge Hans Jensen Koch oo Hans Nielsen 4
 • Anne Marie Christophersdatter, 6 år, værge do
 • Povl Rasmussen, Hundstrup, II-101, 14.05.1705, (søster Maren Rasmusdatter, 23.02.1691)
 • oo Karen Nielsdatter, får aftægt hos datteren Maren d. yngre, værge Rasmus Rasmussen, Søfælde
 • Rasmus Povlsen, 35 år
 • Mette Povlsdatter, 30 år, værge Rasmus Ipsen, Hundstrup
 • Maren Povlsdatter den ældre,26 år, værge Peder Ipsen, Hundstrup
 • Maren Povlsdatter den yngre, 24 år, trolovet Anders Hansen, som har fæstet gården
 • Anne Povlsdatter, 20 år, værge Mads Hansen, Hundstrup
 • Hans Skam, Ollerup, II-102, 03.06.1705
 • oo Anne Dorthe Andersd., værge Hans Pedersen, Skovsgård (II-189, 27.01.1711)
 • afdøde Henrich Skam, borger i Svendborg
 • Erik Hans Henrichsen, 7 år
 • Anders Henrichsen, 6 år
 • Anne Dorthea Henrichsen, 4 år
 • Værge borger og degn i Svendborg Niels Mandrupsen
 • Knud Bertelsen, Egeskov, II-103b, 24.07.1705
 • havde tilhold hos Jens Nielsen snedker
 • oo Anne Jensdatter, lavværge hendes kierste Niels Jespersen
 • Maren Knudsdatter, 5 år
 • Giertrud Knudsdatter, 2 år
 • Værge Knud Ejlersen smed i Egeskov
 • Rasmus Ibsen, Drejø, matr. 9, II-104, 27.07.1705
 • oo 1 Anne Pedersdatter + 25.11.1696
 • oo 2 Margrethe Jochumsdatter, 16.06.1702
 • Jep Rasmussen, værge Peder Ipsen, Drejø
 • oo 3 Anne Rasmusdatter, lavværge Claus Rasmussen , ?oo2 Morten Nielsen, IV-97, 10.12.1721
 • Apelone Nielsdatter, Hørup Mølle, II-113, 04.12.1705
 • oo1 Jacob
 • Sidsel Jacobsdatter, 14 år
 • Kirsten Jacobsdatter, 10 år
 • Christen Jacobsen, 9 år
 • Værge: farbroder Niels Rasmussen i Tommerup
 • oo2 Knud Pedersen
 • Johanne Knudsdatter, 4 år
 • Margrethe Knudsdatter, 2 år
 • Maren Sørensdatter, Ollerup, II-114, 23.12.1705
 • oo Laurs Hansen (II-183, 12.05.1710)
 • Johanne Laursdatter, 1/4 år
 • Rasmus Rasmussen, Drejø, II-115, 08.01.1706
 • hans børn
 • Rasmus Rasmussen, Drejø
 • Hierrig Rasmussen, på Drejø matr. 28
 • Niels Rasmussen, i Trarup på Ærø
 • Kirsten Rasmusdatter oo Rasmus Hansen, Drejø
 • Gertrud Andersdatter, Korshavn, II-115b, 11.01.1706
 • oo 1
 • Rasmus Rasmussen
 • Anne Rasmusdatter oo Rasmus Pedersen, Munkø
 • oo2 Niels Rasmussen Juul
 • Hans Pedersen smed, Hundstrup, II-118, 13.01.1706
 • oo Maren Pedersdatter (IV-144, 13.03.1722), værge hendes tilkomende mand Hans Hansen smed
 • Maren Hansdatter, bor i Odense
 • Anne Hansdatter, 22 år
 • Kirsten Hansdatter, 19 år
 • Anne Malene Hansdatter, 16 år
 • Gertrud Hansdatter, 5 år
 • Værge farbrødrene Søren Pedersen smed og Peder Pedersen smed i Ulbølle
 • Anne Laursdatter, Snarup, II-122, 03.02.1706
 • oo Ib Hansen smed II-142, 19.07.1707
 • Maren Ibsdatter+ i Tange, (II-82, 12.08.1704)
 • Jep Laursen
 • Maren Laursdatter
 • Johanne Laursdatter
 • værge deres fader Laurs Ibsen, Tange
 • Bodil Pedersdatter, Stenstrup, II-125, 05.07.1706
 • oo Rasmus Simonsen
 • Peder Rasmussen, 17 år
 • Simon Rasmussen, 9 år, værge Laurits Buch, Stenstrup
 • Morten Rasmussen, 6 år, værge Hans Hansen, Egense
 • Mette Rasmusdatter, 15 år, værge Laurits Buch
 • Karen Rasmusdatter, 13 år, værge Christen Buch, Stenstrup
 • Johanne Rasmusdatter, 10 år, værge do
 • Christopher Rasmussen, Vester Skerninge, II-126, 31.07.1706
 • oo1 Maren Pedersdatter. (I-157, 01.03.1698)
 • oo2 Maren Rasmusd., værge tilkommende mand Mathias Nielsen
 • Rasmus Christophersen, 6½ år, værge farbror Rasmus Rasmussen, V. Skerninge
 • Hans Hansen, Trunderup, II-127, 06.08.1706
 • oo Karen Jensdatter, værge Peder Hansen, Trunderup
 • Anders Hansen
 • Niels Hansen
 • Jens Hansen
 • Laurs Hansen
 • Dorthe Hansdatter, 20 år, værge Jens Hansen i Trunderup
 • Søren Hansen, 16 år do do
 • Maren Jørgensdatter, Hee Mølle, II-128, 05.10.1706
 • oo møller Hans Jensen
 • Jacob Hansen, 5 år
 • Kirsten Hansdatter, 7 år
 • Søren Laursen, Trunderup, II-129b, 29.10.1706
 • oo Birgitte Hansdatter, værge Niels Hansen i Trunderup
 • Niels Sørensen i Trunderup, har fæstet gården
 • Christen Sørensen i Galdbjerg
 • Jacob Sørensen i Trunderup
 • Laurs Sørensen+, boede i Langkilde
 • Søren Laursen, værge farbroder Christen Sørensen
 • Jens Laursen, værge do
 • Anne Laursdatter, værge do
 • Dorthe Laursdatter, værge do
 • Hans Sørensen+, boede i Kværndrup
 • Anne Hansdatter, værge farbror Niels Sørensen
 • Dorthe Hansdatter, værge farbroder Niels Sørensen
 • Maren Hansdatter, Kværndrup, II-132, 16.02.1707
 • oo Nicolaj Timmer
 • Anne Nicolajsdatter, 5 år
 • Sara Nicolajsdatter, 7 uger
 • Jep Lauridsen, Trunderup, II-.........., 1707
 • oo1
 • Niels Ipsen i Trunderup
 • oo2 Bodil Pedersdatter, lavværge kierste Jens Hansen
 • Laurs Ipsen, 13 år, værge broderen Niels Ipsen
 • Anders Hansen, Hundstrup, II-133, 06.04.1707
 • oo Maren Povlsdatter, værge og tilkommende mand Morten Rasmussen
 • Povl Andersen, 1 år, værge Anders Rasmussen, Hundstrup
 • Mette Hansdatter, Ollerup, II-134, 13.04.1707
 • oo Jacob Jensen (oo 2 Anna Madsd., IV-460, 31.03.1731)
 • Laurs Jacobsen, 5 år
 • Karen Jacobsd., 3 år
 • Jens Buch, Hundtofte, II-134, ....1707
 • oo1
 • Peder Jensen
 • Niels Jensen
 • oo2 Anna Clausdatter, værge tilkommende mand Niels Laursen (II-184, 14.08.1710)
 • Karen Jensdatter, 23 år trolovet med Hans Larsen, Hundtofte
 • Maren Jensdatter, 19 år, værge farbroder Lars Pedersen Buch, Stenstrup
 • Anne Jensdatter, 14 år, værge do
 • Rasmus Jensen, 17 år, værge farbror Christen Rasmussen Buch, ibid
 • Michel Rasmussen, Fiellerup, II-137, 06.07.1707
 • oo Susanne Hansdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgård
 • Maren Michelsdatter, 8 år, værge farbror Rasmus Rasmussen, Sandager
 • Hans Michelsen, ½ år, værge morbror Bernd Hansen Kiær, Ravndrup
 • Ib Hansen smed, Snarup. II-142, 19.07.1707
 • hans datter
 • Maren Ibsdatter+ i Tange
 • Jep Laursen
 • Maren Laursen
 • Johanne Laursdatter
 • værge Laurs Ibsen i Tange
 • Kirsten Rasmusdatter, Avernakø, II-145b, 18.10.1707
 • oo Peder Laursen
 • Laurs Pedersen
 • Peder Pedersen
 • faderen var værge for sine umyndige børn
 • Gertrud Hansdatter, Skovsgård, II-146, 12.11.1707
 • oo Peder Rasmussen Buch
 • Karen Pedersdatter, værge morfaderen Hans Pedersen, Skovsgård
 • Hans Pedersen, Skovsgård, II-147, 20.12.1707
 • oo1 Karen Mortensdatter (I´-161, 23.05.1698)
 • Gertrud Hansdatter+
 • Karen Pedersdatter, 7 år
 • oo2 Anna Hansdatter, lavværge Jesper Andersen, Hørupgård
 • Morten Jensen, Kirkeby, II-153, 19.01.1708
 • oo Maren Hansdatter, lavværge Laurs Rasmussen, Kirkeby
 • Niels Mortensen, fæster stedet og giver moderen aftægt
 • Hans Mortensen
 • Mette Mortensdatter, værge svogeren Hans Christensen, Rødskebøllegård
 • Hans Hansen møller, Egeskov Mølle, II-154, 02.05.1708
 • oo1
 • Hans Hansen, er myndig
 • Jens Hansen, do
 • Peder Hansen, do
 • Jørgen Hansen, værge Frands Nielsen i Trunderup
 • Karen Hansdatter oo Povel Christophersen, Lille Løjtved
 • Johanne Hansdatter oo Niels Møller i Egeskov Mølle
 • oo2 Dorte Bertelsdatter
 • Anna Christensdatter, Ollerup, II-159, 03.05.1708
 • oo Jacob Rasmussen
 • Christen Jacobsen
 • Maren Jacobsdatter oo Henrich Hansen, Øster Skerninge
 • Anne Sofie Jacobsdatter, værge Jens Rasmussen, Beierholm
 • Malene Jacobsdatter, værge do
 • Chrestence Frandsdatter, Egeskov, II-159, 01.06.1708
 • oo Carsten Carstensen
 • Peder Carstensen, 4 år
 • Margrethe Carstensdatter, 6 år
 • faderen er værge
 • Niels Laursen Jyde, Egeskov, II-159b, 01.06.1708
 • oo Karen Knudsdatter, lavværge kierste Peder Pedersen
 • Ellen Nielsdatter, 11 år, værge Anders Jespersen, Egeskov
 • Knud Nielsen, 18 uger, do do
 • Ellen Berentsdatter, Tangegård, II-160b, 13.01.1709
 • oo1
 • Edvard Sivertsen ved Skjoldemose
 • Christen Sivertsen tjener på Gavnø
 • Niels Sivertsen er hjemme
 • Otte Sivertsen er ved de allierede tropper i Holland, værge Jens Pedersen, Egneborg
 • Catrine Sivertsdatter+
 • Hans Jacobsen, værge faderen Jacob Hansen, Vantinge
 • Margrethe Jacobsdatter, do
 • Frohe Sivertsdatter oo Frands Hansen, forpagter på Holkenhavn
 • Margrethe Helvig Sivertsdatter, værge do
 • oo2 Laurs Ibsen
 • Laurs Andersen Friis, Løjtvedgård og hustru Bodil Rasmusdatter, II-168, 08.03.1709
 • hans børn i 1. ægteskab:
 • Niels Laursen Friis, 30 år
 • deres børn i 2. ægteskab
 • Anders Laursen, 21½ år
 • Jytte Lauritsdatter, 23 år, værge sn. Rasmus Jørgensen, Svendborg
 • Laurs Hansen, Korshavn, II-172b, 18.03.1709
 • hans søskende:
 • Jens Hansen
 • Svend Hansen på Korshavn
 • Hans Hansen + i Avernakø
 • Bodil Hansdatter, værge stedfader Hans Michelsen, Avernakø
 • Anne Marie Hansdatter, do do
 • Mette Hansdatter, værge Niels Simonsen, Korshavn
 • Kirsten Hansdatter, værge broder Jens Hansen
 • Anne Hansdatter + på Lyø
 • Karen Pedersdatter, værge Laurs Michelsen, Lyø
 • Rasmus Nielsen Juul og hst. Mette Laursdatter, Korshavn, II-173, 18.03.1709
 • Niels Rasmussen, Korshavn
 • Laurs Rasmussen, Korshavn
 • Maren Rasmusdatter oo Jens Michelsen
 • Karen Rasmusdatter+ oo Jesper Rasmussen, Lyø
 • Rasmus Jespersen
 • Hans Jespersen
 • Rasmus Laursen, Fiellerup, II-174b, 17.09.1709
 • oo1
 • Rasmus Rasmussen, Sandager
 • Michel Rasmussen+, hans børn er her i gården
 • Maren Michelsdatter, værge Berent Kier, Ravndrup
 • Hans Michelsen
 • Kirsten Rasmusdatter oo Mads Povlsen i Herrested
 • oo2 Maren Ibsdatter, lavværge kierste Rasmus Rasmussen, Gultved Holme
 • Jens Pedersen, Trunderup, II-175, 19.11.1709
 • oo Maren Nielsdatter, lavværge kierste Jørgen Laursen Brok (IV-370, 09.07.1729)
 • Niels Jensen, værge Hans Pedersen, Trunderup
 • Ellen Jensdatter, do
 • Anne Jensdatter, værge Niels Hansen, Trunderup
 • Margrethe Jensdatter, værge Hans Michelsen, Trunderup
 • Jørgen Rasmussen, Stågerup, II-176, 23.12.1709
 • oo Margrethe Hansdatter, værge og tilkommende mand Anders Rasmussen
 • Arvingerne er hans hel- og halvsøskende:
 • Rasmus Rasmussen, Mynderup
 • Karen Rasmusdatter oo i Lydingegårde
 • Mads Hansen, Hundstrup
 • Henrich Hansen, Vester Åby
 • Peder Hansen, Hundstrup
 • Morten Hansen, Hundstrup
 • Mette Hansdatter, Vester Skerninge
 • Anne Hansdatter, Ulbølle
 • Maren Hansdatter, Kaahuset i Hundstrup
 • Kirsten Jensdatter, Urtehuset ved Løjtved, II-177, 02.01.1710
 • oo Larurs Olsen Ennerod
 • Arving er hendes halvsøster Maren Ibsdatter i Lolland
 • Maren Rasmusdatter, Korshavn, II-178, 29.01.1710
 • oo Niels Rasmussen Juul
 • Anne Nielsdatter, værge morfar Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Jørgen Brunsen, Volstrup, II-178b, 23.04.1710
 • oo Kirsten Christensdatter Agger
 • Albert Nielsen Reigner + i Holstebro
 • Karen Nielsdatter
 • Olle Nielsen Laagaard,+, ibid
 • Anne Nielsdatter+
 • Christen Hattemager
 • Jens Hansen Laagaard, ej vides hvor
 • Hans Christian Laagaard i København
 • Knud Hansen Laagaard i København
 • Karen Hansdatter Laagaard i København
 • Maren Hansdatter Laagaard i Vejl by i Arild by
 • Dorthe Hansdatter Laagaard i Kolding
 • Laurs Hansen, Ollerup, II-183, 12.05.1710
 • oo1 Maren Sørensdatter (II-114, 23.12.1705
 • Johanne Laursdatter, værge Jens Madsen i Kaahuset
 • oo2 Maren Hansdatter (III-158, 28.11.1716), værge og tilkommende mand Hans Nielsen
 • Maren Laursdatter, værge Jesper Christensen, Ollerup
 • Anne Laursdatter, værge do
 • Niels Larsen, Hundtofte, II-184, 14.08.1710
 • oo Anne Clausdatter, værge Laurs Buch, Stenstrup
 • hans moder Johanne Jespersdatter
 • og søskende
 • Peder Laursen
 • Hans Larsen
 • Anders Larsen
 • Lars Larsen
 • Maren Pedersdatter, Kværndrup, II-186, 18.08.1710
 • oo Rasmus Knudsen
 • Peder Rasmussen, 8 år
 • Anne Rasmusdatter, 3 år
 • Værge morbror Niels Pedersen, Kværndrup
 • Anne Olufsdatter, Kværndrup, II-186b, 18.08.1710
 • oo Hans Jespersen
 • Jesper Hansen, 4 år
 • Kirsten Hansdatter, 7 år
 • Apelone Hansdatter, 3 år
 • Tilsynsværge morfar Oluf Ibsen, Kværndrup
 • Hans Rasmussen, Fiellerup, II-187b, 05.01.1711
 • oo Susanne Hansdatter, værge Jesper Andersen, Hørupgaard
 • Agnete Hansdatter, 2 år, værge farfar i Aasum
 • Dorthe Frandsdatter, Trunderup, II-188b, 24.01.1711
 • oo Hans Mortensen
 • Niels Hansen, 12år
 • Kirsten Hansdatter, 9 år
 • Anne Hansdatter, 6 år
 • Margrethe Hansdatter, 3 år
 • Anne Dorthea Andersdatter Skam, Ollerup, II-189, 27.01.1711
 • oo1 Hans Skam (03.06.1705, II-102)
 • Henrich+
 • Erich
 • Andreas
 • Anne Dorthe
 • værge: morbroder Niels Marcussen, Svendborg
 • oo2 Niels Frandsen
 • Rasmus Mortensen, Kværndrup, II-193, 31.01.1711
 • oo Kirsten Ipsdatter, lavværge bror Oluf Ibsen, Kværndrup
 • Jep Rasmussen, 16 år, værge Peder Hansen møller på stedet
 • Karen Rasmusdatter, 23 år oo Peder Hansen møller
 • Margrethe Rasmusdatter, 18 år, værge do
 • Hans Rasmussen, Hundstrup, II-195, 09.03.1711
 • oo Anna Pedersdatter (II-36, 10.05.1702)
 • Mads Hansen, Hundstrup
 • Henrich Hansen, Gundestrup
 • Peder Hansen, Hundstrup, er fæster af gården
 • Morten Hansen, tjener i Hundstrup
 • Mette Hansdatter oo Hans Pedersen, Vester Skerninge
 • Anne Hansdatter oo Peder Pedersen smed i Ulbølle
 • Maren Hansdatter oo Niels Pedersen, Kaahuset i Hundstrup
 • Anne Sophie Didrichsdatter, Egeskov, II-196, 12.06.1711
 • oo Christen Mortensen Buch
 • Otto Christopher Christensen, 8 år
 • Morten Christensen, 5 år
 • Margrethe Christensdatter, 10 år
 • Else Christensdatter, 2 år
 • Johanne Hansdatter, Drejø, matr. 28, II-197b, 03.07.1711, halvbror Anders Christensen, Skarø
 • oo Hierrich Rasmussen i kb også Erik
 • Hans Hierrichsen, 22 år
 • Anne Hierrichsdatter, 20 år
 • Johanne Hierrichsdatter, 18 år
 • Ellen Hierrichsdatter, 13 år
 • Karen Hierrichsdatter, 9 år
 • Peder Hierrichsen, 7 år
 • Elsebeth Laursdatter, Kværndrup, II-198, 26.09.1711
 • oo Anders Pedersen (IV-158, 20.07.1722)
 • Peder Andersen, 13 år
 • Maren Andersdatter, 24 år
 • Karen Andersdatter, 20 år
 • Magdalene Andersdatter, 18 år
 • Mads Hansen, Hundstrup, II-199, 12.10.1711
 • oo Sidsel Laursdatter. (IV-261, 21.12.1724), værge Mads Hviid, Skjoldemose
 • Arvinger er hans søskende
 • halvbroder Rasmus Rasmussen, Mynderup
 • halvsøster Karen Rasmusdatter oo i Lydinge
 • helbroder Henrich Hansen, Gundestrup
 • helbroder Peder Hansen, Hundstrup
 • helbroder Morten Hansen, tjener broderen Peder Hansen i Hundstrup
 • helsøster Mette Hansdatter
 • helsøster Anne Hansdatter
 • helsøster Maren Hansdatter