Tved kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Tved sogn, s. 673f.:

Tved kirke og præstegård (opf. ca 1700)Tved kirke og præstegård (opf. ca 1700)Tved kirkeTved kirkeKirken består af et romansk skib med sengotiske udvidelser: langhuskor, korsarme i nord og syd, samt vesttårn.

 

 

 

 

 

ViekorsViekorsRomansk gravstenRomansk gravstenRomansk gravsten m. korsRomansk gravsten m. korsAf den romanske bygning, der er opf. af frådsten og kamp, er kun bevaret partier af skibets landmure med rester af lisener og rundbuede murblændinger, mens alle andre opr. enkeltheder er forsvundet.

I sengotisk tid er koret udvidet, og der tilføjedes korsarme og vesttårn, alt af kamp og tegl og med blædingsgavle, hvoraf tårnets østgavl har store cirkelblændinger, der minder om den sjællandske type. Korsarmene har krydshvælv, medens der i kor og skib er fem tottedelte hvælv.

 

 

 

 

KirkerumKirkerum


Altertavle fra o. 1625Altertavle fra o. 1625Nadverbillede fra ca. 1700Nadverbillede fra ca. 1700Altertavlen er et jævnt snedkerarbejde, i renæssance fra o. 1625, men stærkt omdannet 1703, fra hvilken tid også dens nadvermaleri stammer. Balusterformede barokstager. (Se også Danmarks middelalderlige altertavler her)

 

 

 

 

 

 

 

DøbefontDøbefont Romansk granitfont med rundbuefrise og mandshoveder (Mackeprang.D. 122, 142) Sydtysk fad o. 1575 med bebudelsen og graverede våben, Brockenhuus og Brahe, samt initialer AB,KHB, og KB, 1618.

 

 

 

 

Prædikestol fra 1707Prædikestol fra 1707 Prædikestol 1707 med evangelistmalerier. En ældre +prædikestol fra 1590erne var af fyr (Jacob Madsen, ed. Idum.200)

OrgelOrgelOrgel 1796, ombygget 1871.

 

 

 

 

 

 

Jernbeslået kisteJernbeslået kisteJernbeslået kiste, vistnok sengotisk. Klokker 1) 1786 Ritzmann; 2) 1871, Allerup. Kirken havde 1589 kun to små klokker anbragt over koret, vistnok i tagrytter, mens de andre fra tårnet var flyttet til Svendborg Vor Frue kirke (Jacob Madsen). I skibets nordmur er indsat en romansk granitgravsten med kors, og en anden med mandshovede sidder i sydmuren.

 

 

 

 

 

Sydlige gravkapelSydlige gravkapelSydlige gravkapelSydlige gravkapelSydlige gravkapelSydlige gravkapelI det sydlige kapel er der i begyndelsen af 1700t. indrettet et gravkapel med delvis forgyldt smedejernsgitter. I kapellet et stort egetræsepitafium, der efterligner Ahlefeldt-monumentet i Odense Skt. Knud, med portrætbuste af Anne Beate Walkendorff, +1720, og statuer af hendes to mænd, Knud Urne, +1705 og Erik Skeel, +1729. I kapellet syv kister, deraf to af sandsten, med ligene af bl.a. Henning Walkendorffs hustru Kirsten Kruse, +1703, Knud Urnes første hustru Elisabeth Sophie, +1693, oberstløjtnant Erik Chr. Sehested, +1757, og hustru, Sophie v. Holsten, +1753.

 

 

 

 

Nordlige gravkapelNordlige gravkapelNordlige gravkapelNordlige gravkapelVed en istandsættelse af kapellet 1910 nedsattes nogle kister under kapellet i nordkapellet, der også har været indrettet som gravkapel med trægitter fra 1700t. bl.a. med ligene af jomfru Elisabeth Sophie Banner, +1717, Wolff Siegf. v. Holsten, +1718 og hustru Ide Skeel, +1749, grevinde Ahlefeldt-Laurvigen, +1803, og Edel Dyre v. Løvenhjelm, +1804.

 

 

 

 

 

Kurvemager Anders E. AndersenKurvemager Anders E. AndersenSkolelærer Christen Pedersen (+1865)Skolelærer Christen Pedersen (+1865)Førstelærer og kirkesanger Hans Lorenz HansenFørstelærer og kirkesanger Hans Lorenz Hansen 

Litt: P. Frederiksen. Det adelige Gravkapel i Tved kirke. 1910. W. bay. De fynske frådstenskirker. Fynske Aarb. 1942-46. 421.

BilagStørrelse
Tved_kirkes_gravkapel.pdf9.16 MB

Bjørnemose