Egeskov skifteprotokol, del I, 1691-1701

| | |
Egeskov skifteprotokol, del I, 1691-1701 afskrift af Karin Jørgensen
 • Hans Jørgensen, Kværndrup, I-54, 26.01.1691
 • oo Anne Nielsdatter
 • Maren Hansdatter
 • Anne Hansdatter
 • Sara Hansdatter
 • Maren Hansdatter
 • Jørgen Hansen
 • Niels Hansen
 • Værge for pigerne: morbroderen Jørgen Hansen i Stauflund
 • Værge for drengene: Mads Knudsen i Vandmosehus
 • Hans Knudsen, Snarup, I-56b, 23.02.1691
 • oo Maren Rasmusdatter, værge broderen Povl Rasmussen, Hundstrup
 • Knud Hansen
 • Apelone Hansdatter oo Niels Jørgensen, Snarup
 • Mette Hansdatter, formynder Laurs Jensen, Krarup
 •  Apelone Laursdatter, Eigneborg, I-57, 10.12.1691
 • oo Jens Jacobsen
 • Rasmus Jensen
 • Jacob Jensen
 • Laurs Jensen
 • Anne Jensdatter oo Peder møller (I-92, 26.06.1694)
 • Apelone Jensdatter, værge Niels Jensen, Arreskov Mølle
 • Anne Marie Jensdatter, værge faderen
 • Mette Jensdatter, do
 • Johanne Jensdatter do
 • Maren Mortensdatter, Ulbølle, I-59, 17.02.1692
 • oo Søren Christensen oo2 Maren Nielsdatter (20.07.1714)
 • Jacob Sørensen, 2½ år
 • værge: morfader Morten Povlsen, Eskebjerg
 • Maren Hansdatter, Piben, I-59b, 06.12.1692
 • oo Peder Pedersen
 • Michel Pedersen
 • Laurs Pedersen
 • Maren Pedersdatter oo Hans Andersen, Piben
 • Knud Hansen, Snarup, I-60b, 07.12.1692
 • oo Maren Jostdatter, værge hendes mand Michel Rasmussen
 • Knud Knudsen, ½ år
 • Værge faderens farbror Rasmus Knudsen, Snarup
 • Knud Hansens søster Mette Hansdatter, har endnu ikke fåret arv efter faderen
 • Peder Pedersen, Bobjerg, I-61b, 19.02.1692
 • oo Johanne Pedersdatter
 • Arvinger er hans søsterbørn:
 • Hans Rasmussen, Høje
 • Anna Rasmusdatter, Hesselager
 • Maren Rasmusdatter, Hesselager
 • Jep Nielsen, Kværndrup, I-62, 13.01.1693
 • oo Johanne Pedersdatter, værge Jørgen Brunsen, Volstrup (IV-390, 28.04.1729)
 • Niels Jespersen, 10 år, værge morbror Rasmus Pedersen, Volstrup
 • Peder Jespersen, 5 år, do
 • Hans Jespersen, 3 år, værge Hans Ipsen, Kværndrup
 • Jep Jespersen, 20 uger, værge Ole Ipsen, Kværndrup
 • Rasmus Christensen, Avernakø, I-66, 19.08.1693
 • oo Anna Rasmusdatter
 • Arvinger er hans søskede
 • Hans Christensen+
 • Jørgen Hansen er på Ærø
 • Christen Hansen er på Ærø
 • Bertel Christensen+
 • Christen Bertelsen på Munkø
 • Karen Christensdatter+
 • Jens Pedersen i Egeskov
 • Maren Christensdatter+
 • Jørgen ?Juul på Avernakø
 • Mette Christensdatter hos Hans Klingenberg på Avernakø
 • Hans Hansen bødker, Hundstrup og hans hustru Mette Ipsdatter, I-75, 22.09.1693
 • Hans Hansen bødker er myndig
 • Karen Hansdatter
 • Anne Hansdatter
 • Døtrenes værge var efter opfordring sign. Jørgen Brunsen Volstrup
 • Vurderingsmænd: Sivert Efversen, Anders Rasmussen, Hans Rasmussen og Heinrich Hansen,
 • alle i Hundstrup
 • Mette Laursdatter., Rødme, I-80, 27.10.1693
 • oo1 Rasmus
 • Rasmus Rasmussen, Dongshøjrup
 • Laurits Rasmussen, Kirkeby
 • Anna Rasmusdatter oo møller Jens Andersen, Røde Mølle ved Hvidkilde
 • Karen Rasmusdatter, er i Svendborg
 • oo2 Jacob Jensen
 • Jesper Hansen, Ollerup, I-85b, 23.02.1694
 • oo Maren Ifversdatter, lavværge Michel Pedersen (oo2 Mads Povlsen) (25.11.1715)
 • Hans Jespersen, 9 år
 • Ifver Jespersen. 7 år
 • Christen Jespersen, 3 år
 • Anne Jespersdatter, 22 år
 • Kirsten Jespersdatter, 18 år
 • Johanne Jespersdatter, 14 år
 • Maren Jespersdatter, 13 år
 • Værge: Søfren Mørck, Ollerup
 • Anne Jensdatter, Egneborg, I-92b, 26.06.1694
 • oo Peder Jørgensen
 • Jørgen Pedersen, 5 år
 • Henrich Pedersen, 3 år
 • Værge morbror Rasmus Jensen i Kværndrup
 • Anne Rasmusdatter, Avernakø, I-92, 05.06.1694
 • Arvinger er 2 brødres og 1 søsters børn
 • Mads Andersens børn:
 • Anders Madsen, værge Poul Hansen, Åstrup
 • Margrethe Madsdatter, væge Jørgen Pedersen, Fiskerup
 • Anne Madsdatter, værge Søren Sørensen, Krarup
 • Johanne Madsdatter, værge Jørgen Pedersen, Fiskerup
 • Anne Madsdatter
 • Rasmus Andersen
 • Johanne Andersdatter
 • Niels Andersens børn:
 • Anders Nielsen, Avernakø
 • Anne Nielsdatter, værge Jens Pedersen, Egeskov
 • Karen Nielsdatter, værge Jacob Lorentzen, Drejø
 • Karen Andersdatters børn:
 • Johanne Michelsdatter, værge Niels Andersen, Avernakø
 • Mette Michelsdatter, værge Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Karen Michelsdatter, værge Jens Jensen, Åstrup
 • Mads Hansen, Rødme, I-104b, 01.02.1695
 • oo Else Pedersdatter, værge Peder Pedersen, Stågerup
 • Peder Madsen, har fæstet gården
 • Hans Madsen
 • Kirsten Madsdatter oo Peder Pedersen, Stenstrup
 • Johanne Madsdatter
 • Anna Madsdatter
 • Karen Madsdatter
 • Bodil Pedersdatter, Rødme, I-105b, 01.02.1695
 • oo1 Wulf .....
 • Otto Wulfsen, rytter i Rynkeby i Ringe sogn
 • Dorthe Wulfsdatter tjener i Mecklenburg
 • oo2 Christen Christensen
 • Jep Jensen, Lunde, I-107, 14.09.1693
 • oo Kirsten Povlsdatter, værge og kommende fæstemand Anders Hansen
 • Jep Jeppesen, umyndig, værge er hans farbror Rasmus Jensen i Høje
 • Margrethe Hansdatter, Stågerup, I-108, 07.06.1692
 • oo1 Rasmus
 • Kirsten Rasmusdatter, værge mosters mand Laurits Hansen, Kirkeby
 • oo2 Jesper Jensen
 • Karen Jespersdatter
 • Hans Møller, Ollerup (Christensen), I-110, 25.11.1691
 • oo Maren Pedersdatter, værge og kommende fæstemand Jesper Marqvardsen
 • Maren Hansdatter
 • Karen Hansdatter
 • Anna Hansdatter
 • Kirsten Hansdatter
 • Værge: morbroderen Peder Pedersen, Vester Skerninge
 • Anne Pedersdatter, Drejø matr. 9, , I-112b, 25.11.1694
 • oo 1 Hans
 • Hans Hansen
 • Josef Hansen i Skovby på Ærø
 • Peder Hansen+, Drejø 07.01.1685, oo19.06.1670 Karen Nielsdatter
 • Povel Pedersen, tjener på Ærø *17.03.1678
 • Hans Pedersen, do *07.12.1673
 • Maren Pedersdatter tjener på Drejø *19.11.1676
 • Johanne Hansdatter er på Drejø
 • oo 2 Rasmus Ibsen oo2 Margrethe Jochumsdatter, + 15.05.1702
 • Povel Rasmussen, Søfælde, I- 1694
 • oo1
 • Hans Povelsen
 • Rasmus Povelsen
 • Mads Povelsen
 • Kirsten Povelsdatter, værge farbror Rasmus Rasmussen, Søfælde
 • Anne Povelsdatter, do
 • oo 2 Magdalene Andersdatter
 • Karen Povelsdatter, værge Rasmus Andersen Basse i Snarup
 • Laurs Jensen, Egeskov, I-117b, 30.12.1695
 • oo Mette Christophersdatter, værge bror Povel Christophersen, Egeskov
 • Anne Laursdatter
 • Karen Laursdatter
 • Maren Laursdatter
 • Johanne Laursdatte
 • Christopher Lauridsen
 • Peder Lauridsen
 • Værge Niels Jespersen, Egeskov
 • Niels Andersen Lerche, Egense, I-119b, 14.02.1696
 • oo Anna Povelsdatter, værge Anders Povelsen, Skovsbo
 • Arvinger er
 • Anders Andersen, Egense
 • Rasmus Andersen tjener i Sct. Jørgens præstegård
 • Johanne Andersdatter
 • Mette Andersdatter
 • Maren Andersdatter
 • Anna Andersdatter+
 • Maren Andersdatter opfødes i Svendborg
 • Hans Ibsen, Hemmedrup, I-132b, 08.05.1695
 • oo Abel Cathrine Olufsdatter (stedfar: Søren Christensen, Egebjerg), (III-140, 1716)
 • Værge og tilkommende mand Hans Jørgensen, Kirkeby
 • Ole Hansen
 • Christen Hansen
 • Anne Hansdatter
 • Mette Hansdatter
 • Værge faderens farbroder Hans Hansen, Stenstrup
 • Bertel Christensen, Munkø, I-133b, 18.04.1696
 • oo Anne Pedersdatter, værge Rasmus Albertsen, Munkø
 • Christen Bertelsen, 26 år
 • Rasmus Pedersen Buch, Rødme, I-134, 04.03.1695
 • oo Anna Hansdatter, værge Oluf Knudsen, Mynderup Skovsgård, + 73 år, 05.04.1716
 • Peder Rasmussen, 31 år, fæster gården
 • Hans Rasmussen, 29 år
 • Christen Rasmussen, 20 år
 • Jep Rasmussen, 12 år, værge Peder Høi, Rødme
 • Johanne Rasmusdatter, 23 år oo Oluf Knudsen, Mynderup
 • Anne Rasmusdatter, 17 år, værge farbroder Jens Buch, Hundtofte
 • Inger Rasmusdatter, 11 år, værge farbrødr. Laurits Buch, Stenstr.og Morten Buch Rødme
 • se 26.04.1726
 • Svend Laursen, Avernakø, I-136, 17.04.1696
 • oo Birgitte Stafensdatter, værge Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Laurits Svendsen, 8 år
 • Maren Svendsdatter, 20 år
 • Anna Svendsdatter, 17 år
 • Karen Svendsdatter, 13 år
 • Karen Svendsdatter, 4 år
 • Værge farbroderen Hans Lauritsen, Avernakø
 • Rasmus Nielsen Juel, Korshavn, I-138b, 03.08.1696
 • oo Giertrud Andersdatter: værge og kierste og fæstemand Niels Rasmussen
 • Rasmus Rasmussen, 17 år
 • Anna Rasmusdatter, 14 år
 • Værge farbror Laurits Nielsen, Munkø
 • Lille Rasmus Christensen, Avernakø, I-140, 08.02.1697
 • Kirsten Rasmusdatter oo Peder Lauridsen
 • Anne Rasmusdatter, værge Jens Lauridsen, Avernakø
 • Rasmus Rasmussen Hjortøe, Drejø matr. 11, , I-144, 21.04.1697
 • oo1
 • Jørgen Rasmussen på Tåsinge *16.12.1649
 • Niels Rasmussen på Tåsing
 • oo2 Karen Jørgensdatter: værge Henrich Hansen, Drejø
 • Jørgen Rasmussen, Strynø
 • Rasmus Rasmussen, Hjortø *08.05.1664
 • Peder Rasmussen, Drejø *27.05.1667
 • Claus Rasmussen, Drejø *25.02.1677 fæster efter far
 • Jens Hansen Koch, Drejø matr.18, , I-146b, 20.06.1698
 • oo Maren Pedersdatter: værge Steffen Jensen, skytte i Stenstrup (III-2, 18.05.1712, + 77 år)
 • Hans Jensen fæster efter far
 • Rasmus Jensen
 • Karen Jensdatter oo Rasmus Strangesen, Drejø
 • Maren Jensdatter *18.12.1653oo Hans Nielsen, Drejø
 • Anne Jensdatter oo Niels Strangesen, Drejø
 • Valborg Jensdatter *24.06.1666 oo 04.11.1688 Peder Ibsen, Drejø (han +31.12.1722)
 • Johanne Rasmusdatter, Drejø matr. 8, , I-150b, 1698 (+ 40 år 01.03.1698)
 • oo Jens Hansen (skifte 03.01.1701)
 • Maren Jensdatter, *1685 værge morbror Niels Rasmussen, Hjortø
 • Anna Jensdatter, **1688 værge Rasmus Andersen, Drejø
 • Johanne Jensdatter, *1689 værge faderen
 • Anna Catharina Andersdatter, Drejø, matr. 21, I-156, 1698
 • oo Morten Josefsen (skifte IV-243, 11.04.1724)
 • Peder Mortensen, 7½ år, værge farbror Peder Josefsen, Drejø
 • Kirsten Pedersdatter, Heed Mølle, I-156b,
 • oo Hans Jensen
 • Jens Hansen, umyndig, faderen er værge
 • Peder Hansen, do do
 • Maren Pedersdatter, Vester Skerninge, I-157, 01.03.1698
 • oo Christopher Rasmussen (skifte II-126, 31.07.1706)
 • Arvinger er hendes hel- og halvsøskende:
 • en halvbroder Peder Jørgensen +
 • Jørgen Pedersen, tjener i Gislev præstegård
 • Christian Pedersen er af Stågerup
 • Johan Pedersen bor i Raundrup
 • Cathrine Pedersdatter oo Peder Boenfeldt i Tved
 • Margrethe Pedersdatter er i Holsten
 • Anne Pedersdatter tjener i Svendborg
 • halvbroder Hans Jørgensen af Krarup
 • hans søn Mads Hansen mødte for faderen
 • søster Karen Pedersdatter+
 • Anne Hansdatter, Ulbølle+
 • 2 sønner og 1 datter, værge Rasmus Hansen bødker, V. Skerninge
 • Maren Hansdatter, tjener i Dals mølle, værge Didrich Hansen i Hillerslev
 • Karen Hansdatter, tjener i Årslev, værge do
 • søster Anna Jørgensdatter+
 • Rasmus Christensen, tjener i Herringe på Hindsholm
 • Jørgen Christensen+
 • Christen Jørgensen, Rudkøbing
 • Hans Christensen, i Skovmøllen ved Bjørnemose
 • Peder Christensen Ritter i Egense
 • søster Birgitte Jørgensdatter+
 • Anne Cathrine Andersdatter oo Morten Josefsen (Drejø) se I-150b
 • Margrethe Andersdatter, er på Drejø, værge Rasmus Nielsen oo Rasmus Nielsen 1688
 • Anne Andersdatter, er på Drejø, værge do
 • søster Dorthe Jørgensdatter+
 • Niels Christensen, tjener på Langeland
 • Christen Christensen, tjener i Svendborg
 • Karen Christensdatter, tjener i Svendborg
 • Maren Christensdatter, tjener på Langeland
 • søster Apelone Jørgensdatter *1629 + 06.12.1705 oo Rasmus Pedersen i Stågerup
 • Johanne Hansdatter, Rødme, I-158b, 24.03.1698
 • oo Christen Hansen Buch (III-52, 11.05.1713
 • Morten Christensen, er under 18 år, værge farbroder Morten Hansen Buch, ibid
 • Rasmus Jensen, Kværndrup, I-159b, 06.05.1698
 • oo Johanne Pedersdatter, værge og tilkommende kierste Niels Pedersen (IV-390, 28.04.1729)
 • Mads Rasmussen, værge morbror Simon Pedersen i Arreskov Mølle
 • Hans Hansen bødker, Hundstrup, I-160, 10.05.1699
 • oo Marie Sørensdatter (III-174, 14.01.1718), værge og tilkommende mand Rasmus Hansen
 • Mette Hansdatter, 2 år
 • Else Hansdatter, 10 uger
 • Værge deres morfader Søren Olsen, degn i Hundstrup
 • Karen Mortensdatter, Skovsgård, I-161, 23.05.1698
 • oo Hans Pedersen (II-147, 20.12.1707)
 • Gertrud Hansdatter, værge hendes tilkommende mand Peder Rasmussen Buch, Rødme
 • se II-146, 02.11.1707
 • Jørgen Hansen Kirkemand, Hundstrup, I-162, 28.12.1699
 • oo Karen Madsdatter, (IV-67, 17.01.1721), værge og tilkommende mand Rasmus Mortensen
 • Rasmus Jørgensen, 21 år
 • Hans Jørgensen, 14 år
 • Maren Jørgensdatter, 24 år
 • Kirsten Jørgensdatter, 13 år
 • Karen Jørgensdatter, 12 år
 • Værge morbroderen Anders Matzen, Rønninge
 • Hans Hansen Klingenberg, Avernakø, I-163, 20.01.1700
 • oo Karen Rasmusdatter, kierste Hans Michelsen
 • Bodil Hansdatter, 7 år, værge farbror Jens Hansen, Korshavn
 • Anne Marie Hansdatter, 4 år, værge do
 • Anders Christensen, Avernakø, I-164, 23.07.1695
 • oo Anna Jensdatter, kierste Claus Rasmussen
 • Inger Andersdatter, værge farbror Rasmus Christensen, Avernakø
 • Kirsten Andersdatter, værge do
 • Hans Knudsen, Gultved, I-166, 21.11.1699
 • oo Anna Rasmusdatter, kierste Niels Rasmussen
 • Christian Hansen
 • Peder Hansen
 • Sønnerne er umyndige, værge morbror Dines Rasmussen, Nerø
 • Christopher Nielsen, murmester, Stenstrup, I-167, 12.02.1700
 • oo Maren Jensdatter, lavværge Rasmus Simonsen, Stenstrup
 • Niels Christophersen, 28 år, har fæstet gården
 • Maren Christophersdatter, 28 år
 • Jens Christophersen, 24 år
 • Laurs Christophersen, 19 år
 • Hans Christophersen, 16 år
 • Jep Christophersen, 14 år
 • Johanne Christophersdatter, 12 år
 • De umyndige børns værge: Laurs Buch, Stenstrup
 • Niels Rasmussen Præstegård, Vester Skerninge, I-169, 07.06.1700
 • oo Mette Hansdatter, lavværge hendes trolovede Hans Pedersen
 • Rasmus Nielsen, 7 år
 • Anne Nielsdatter, 2½ år
 • Værger: farbrødrene Christopher og Rasmus Rasmussen, begge Vester Skerninge
 • Peder Pedersen, snedker, Kværndrup, I-170, 05.10.1700
 • oo 1
 • Christian Pedersen, Kværndrup
 • Laust Pedersen, Kvrndrup
 • oo 2 Maren Nielsdatter, værge Hans Nielsen smed, Kværndrup
 • Niels Pedersen, Kværndrup
 • Maren Pedersdatter, er hos moderen
 • Maren Nielsdatter, Korshavn, I-171, 18.10.1700
 • oo 1 Michel
 • Rasmus Michelsen, Avernakø
 • Jørgen Michelsen, Bjørnø
 • Anders Michelsen, Ulbølle Strandhuse
 • Hans Michelsen, Avernakø
 • Niels Michelsen, Korshavn
 • Anne Michelsdatter oo Rasmus Albertsen, Munkø
 • Mette Michelsdatter oo Rasmus Svendsen, Bjørnø
 • Inger Michelsdatter
 • oo 2 Laurits Svendsen
 • Christen Albrechtsen og hustru Anna Hansdatter, Egebjerg, I-173, 23.12.1700
 • Albert Christensen, 11 år, værge farbroder Povl Paaskesen, Egebjerg
 • Niels Christensen, 7 år, værge Hans Hansen, Ollerup
 • Karen Christensdatter, 9 år, værge morbror Laurs Hansen, Helager
 • Maren Christensdatter, 3 år, værge farbroder Povl Paaskesen