Tved sogn

| | | | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Tved sogn, s. 672ff.:

Tved sogn består af byerne: Tved (*1364 Twet, 1394 Thwet; udskiftet 1792) m. kirke, præstegård; Heldager (*1314 Haldagger, 1469 Hallager, 1671 Heldagerbye; udskiftet 1779);

Samlinger af gårde og huse: Tvedvej; Tved Byhaver; Tved Skovhaver, Tved Nørremark;

Gårde: hovedgård Bjørnemose (1531 Biørnæmoszegordt; vandmølle; Heldagergård, tidl. u. baroniet Lehn; Tvedgård; Teglværksgården;

 Tved sogn har i middelalderen ligget en herregård Heldager (Haldagger), der 1314 blev inddraget under kronen fra hr. Tyge Vindsen, som havde forbrudt den ved utroskab mod Erik Mændved.

Heldagergårds voldsted ligger i Heldager umiddelbart øst for vejen, der fører mod den nuværende Heldagergård. Det består af en stærkt udpløjet banke, om hvilken der nu ikke spores grave. Banken synes at have været rektangulær ca. 40x25 m.

Nord for den nuværende Heldagergård vistes tidligere et nu helt forsvundet voldsted, der bestod af en rund banke omgivet af en voldgrav. I begyndelsen af 19. årh. skal der her have stået murrester og i graven være fundet bropæle.

I Tved sogn har ligget møllen Skårupmølle (1637 Skorup Mølle).

Der er ingen fredede oldtidsminder i sognet, men under Bjørnemose har været 2-3 mindre høje. - Fra Tved stammer et vigtigt offerfund fra yngre bronzealder, bestående af hængekar, lerkar og 23 runde bronzeplader.

Litt: Acta Archaeol. V. 1934. 164-66.

På Tved mark fandtes 1845 efter pløjning en lerpotte m. 1863 hanseatiske hulpenninge, nedlagt ca. 1350.

Ved kongebrev af 30/10 1554 blev Tved kirke befalet nedbrudt og sognefolket henvist til Vor Frue kirke i Svendborg; men beboerne henvendte sig til kongen m. bøn om at beholde deres kirke, og 1558 toges ordren tilbage, hvorefter Tved sogn annekteredes til Skårup sogn. 1591-1603 var det atter et eget pastorat, hvorefter det på ny forenedes med Skårup indtil 1680; det blev da igen selvstændigt indtil 1696, da det atter forenedes med Skårup indtil 1738, hvorefter det var selvstændigt indtil 1812, derpå atter anneks til Skårup indtil 1842, fra da af igen selvstændigt.

Dele af Tved sogn (bl.a. Ørkild) indlemmedes 1/4 1926 i Svendborg købstad.
Befrielsessten i Heldager rejst 1950, mindesten for grundloven sammesteds samme år.
På Bjørnemose fødtes 1760 Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvigen ("generalen") og 1764 hans broder den politiske forfatter Jens greve Ahlefeldt-Laurvigen.