Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1770

| | |
Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1770 afskrift af Karin Jørgensen
 • Dorthe Hansdatter, Gierup, I-17b, 06.02.1719
 • oo Rasmus Madsen
 • Rasmus Rasmussen, landsoldat, myndig
 • Karen Rasmusdatter oo Bertel Nielsen Bonde i Gierup
 • Mads Rasmussen +
 • Rasmus Madsen
 • Maren Madsdatter
 • Anna Madsdatter
 • børnene er umyndige, formynder farbror Rasmus Rasmussen
 • Anna Hansdatter, Gierup, I-23. 30-06-1719
 • oo Hans Hansen møller, Gierup
 • arvingerne er hendes søskende:
 • Hans Hansen, tjener Sandholt Lyndelse
 • Maren Hansdatter oo Michel Nicolajsen, Sandholt Lyndelse
 • Kirsten Hansdatter oo Casper Christophersen i Lyndelse
 • Jørgen Pedersen snedker, Gierup, I-26, 30.06.1719
 • oo Sidsel Jørgensdatter: lavværge Hans Hansen, Gierup
 • hans barn Maren Jørgensdatter oo Jørgen Madsen, soldat
 • Anders Pedersen, Haagerup, I-27b, 12.07.1719
 • oo Johanne Hansdatter: værge hendes svoger Christen Nielsen, Øster Hæsinge
 • hans børn:
 • Hans Andersen, 34 år
 • Peder Andersen, 30 år i Haagerup
 • Niels Andersen, 25 år
 • Sophie Andersdatter, 37 år, hos moderen, formynder Thomas Nielsen, Hågerup
 • Anna Andersdatter oo Anders Jensen, Lydingegårde
 • Jens Lauridsen, Haagerup, I-30, 12.07.1719
 • oo Maren Nielsdatter: lavværge David Jensen, Haagerup
 • hans børn:
 • Niels Jensen, 25 år
 • Margrethe Jensdatter, formynder Lars Jensen, Haagerup
 • Maren Jacobsdatter, Nybygtgårde, I-33. 17.07.1722
 • oo 1 Peder Jørgensen (henvisning til skifte 31.10.1709)
 • Maren Pedersdatter, 26 år, formynder Rasmus Jacobsen, Pejrup
 • Karen Pedersdatter, 24 år, do
 • Anne Pedersdatter, 22 år, do
 • Kirsten Pedersdatter, 20 år, formynder morbror Jens Jacobsen, Brænde Lydinge
 • Susanne Pedersdatter, 17 år do
 • oo2 Rasmus Michelsen
 • Niels Jørgensen, Haagerup, I-38b, 16.02.1723
 • oo Anna Jørgensdatter, lavværge: Laurits Mathiesen smed, Haagerup
 • hans børn:
 • ?Henning Nielsen, 30 år
 • Maren Nielsdatter, 26 år
 • Poul Nielsen, 24 år
 • Jørgen Nielsen, 23 år
 • Kirsten Nielsdatter, 16 år
 • Værge: Mogens Jørgensen i Tronderup
 • Rasmus Rasmussen, Gierup, I-41, 26.02.1723
 • oo Birgitte Pedersdatter, værge: hendes fæstemand Peder Rasmussen
 • Anna Rasmusdatter, 33 år
 • Karen Rasmusdatter, 31 år
 • Rasmus Rasmussen, 27 år
 • Peder Rasmussen, 23 år
 • Maren Rasmusdatter, 20 år, formynder farbror Hans Rasmussen i Sølvbjerg
 • Hans Rasmussen, 13 år do
 • Anne Marie Rasmusdatter, 9 år do
 • Jørgen Rasmussen, 5 år do
 • Hans Jørgensen, Haagerup, I-44b, 10.06.1723
 • oo Anna Hansdatter, værge: hendes fæstemand Rasmus Thomasen
 • Maren Hansdatter, 14 år
 • Dorthe Hansdatter, 11 år
 • Hans Hansen, 9 år
 • Formynder: Rasmus Hansen
 • Kirsten Knudsdatter, Gierup, I-46, 08.05.1724
 • oo Mads
 • Kirsten Marie Madsdatter, 26 år
 • oo 2 Rasmus Knudsen
 • Knud Rasmussen, 13 år
 • Mads Rasmussen, Gierup, I-49b, 10.10.1722
 • oo 1 Johanne Pedersdatter (henvisning til skifte 25.04.1719)
 • Rasmus Madsen, 10 år
 • Anne Madsdatter, 8 år
 • Peder Madsen, 4 år
 • oo 2 Maren Pedersdatter (I-79b, 30.12.1727) værge nærmeste frende Peder Rasmussen,Fleninge
 • oo 2 fæstemanden Jesper Madsen
 • Maren Madsdatter, ½ år
 • Maren Andersdatter, Lydinge, I-54b, 26.11.1724
 • oo 1 Hans Rasmussen (henvisning til skifte 30.11.1719)
 • Karen Hansdatter, 11 år, formynder Laurits Pedersen, Krarup
 • Kirsten Hansdatter, 7 år, formynder Jens Andersen, Gierup
 • oo 2 Jens Mortensen
 • Anna Jørgensdatter, Kieldeholme, I-57b, 16.12.1724
 • oo 1 Peder Jensen (henvisning til skifte 06.11.1705)
 • Maren Pedersdatter, 36 år
 • Jens (?Jesper) Pedersen, 27 år
 • Karen Pedersdatter, 35 år, værge Hans Rasmussen, Åby
 • Lisabeth Pedersdatter, 21 år, værge stedfaderen Jesper Pedersen
 • Anne Cathrine Pedersdatter, do
 • oo 2 Jesper Pedersen (I-174, 22.03.1732)
 • Peder Jespersen, 17 år
 • Jørgen Jespersen, 15 år
 • Anders Christophersen, Falsled, I-60b, 11.06.1725
 • oo Anna Jørgensdatter, fæstemand: Rasmus Mortensen
 • Christopher Hansen, 6 år
 • Jens Andersen, 3 år
 • værge farbror Laurits Christophersen, Millinge
 • Anders Normansen, Brahetrolleborg Mølle, I-61, 16.06.1725
 • oo Abigal Ditlevsdatter
 • Norman Andersen, 12 år
 • ?Inger Rasmusdatter, Krarup, I-68, 29.07.1725
 • oo Peder Michelsen
 • Rasmus Pedersen, 9 år
 • Hans Pedersen, 3 år
 • Maren Mogensdatter, Lydinge, (+1716), I-70b, 10.07.1726
 • oo Anders Jørgensen
 • Anna Hansdatter oo Peder Larsen, Lydinge
 • Hans Andersen
 • Anna Andersdatter oo Mads Mortensen
 • Lars Rasmussen, skomager, Dyrhaugehuset, I-73, 25.10.1726
 • oo Dorthe Madsdatter
 • Apelone Larsdatter, 14 år
 • Mads Larsen, 12 år
 • Kirsten Larsdatterr, 10 år
 • Karen Larsdatter, 7 år
 • Formynder Niels Rasmussen i Haagerup
 • Anne Marie Madsdatter, Haagerup, I-74, 28.08.1727
 • oo Niels Michelsen
 • arvinger er hendes søskende og søskendebørn:
 • Morten Madsen, Gierup (I-114, 07.07.1729)
 • Rasmus Madsen, Nybygtgårde
 • salig Peder Madsen, Flening (oo Sara Hansd. I-97, 22.03.1729)
 • Hans Pedersen, 16 år, værge Morten Madsen, Gierup
 • Anna Pedersdatter, 14 år do
 • Karen Pedersdatter, 12 år do
 • Maren Madsdatter oo Niels (Hansen) Bonde evt. Buch) i Fleninge
 • Lisbet Madsdatter oo Rasmus Jespersen, Stenderup Mølle
 • salig Maren Madsdatter i Gierup
 • Anne Marie Hansdatter, 10 år, ordineret formynder Hans Madsen, Fleninge
 • Rasmus Nielsen, Gierup, I-75, 20.11.1727
 • oo Kirsten Hansdatter, fæstemand: Mads Madsen
 • arvinger er hans søster:
 • Karen Nielsdatter oo Rasmus Jensen, Espe
 • Anders Jørgensen, Haagerup, I-76, 05.12.1727
 • oo Mette Jensdatter, lavværge degnen Faber
 • Jørgen Andersen, 16 år, formynder Knud Rasmussen Koch af Haagerup
 • Anne Cathrine Andersdatter, 18 år, formynder Henning Nielsen, ibim.
 • Dorthe Andersdatter, 14 år, formynder Ole Nielsen, ibim
 • Maren Pedersdatter, Gierup, I-79b, 30.12.1727
 • oo 1 Mads Rasmussen (I-49, 10.10.1722)
 • Maren Madsdatter, 5½ år, værge Peder Rasmussen, Fleninge
 • oo 2 Jesper Madsen
 • Anne Jespersdatter, 4 år, værge farbror Niels Madsen, Grønderup
 • Maren Jørgensdatter, Gierup, I-81,16.04.1728
 • oo Anders Madsen
 • arving er hendes broder Hans Jørgensen i Biernet
 • Anne Hansdatter, Brahetrolleborg Skole, I-84b, 21.08.1728
 • oo Jacob Jensen, skoleholder
 • Cathrine Marie Jacobsdatter, 18 år
 • Karen Jacobsdatter, 12 år
 • Margrethe Jacobsdatter, 5 år
 • Frands Jochim Jacobsen, 2 år
 • Kirsten Pedersdatter, Haagerup, I-86, 06.09.1728
 • oo Jens Lauritsen
 • hendes søn Knud Rasmussen, 36 år i Haagerup
 • Maren Rasmusdatter, Flening, I-87b, 07.09.1728
 • oo 1 Jesper
 • Rasmus Jespersen, 22 år, formynder morbror Hans Rasmussen, Brobyværk
 • Peder Jespersen, 17 år, do
 • Johanne Jespersdatter oo Niels Michelsen, Haagerup
 • oo 2 Rasmus Michelsen
 • Johanne Jensdatter, Brahetrolleborg, I.90b, 01.12.1728
 • oo Johan Christiansen skovrider (I-344b, 30.11.1752)
 • Jens Christian Johansen, 1 år
 • Johanne Helvig (Johansdatter ) Christiansdatter, 1 år
 • Henrich Pattermann, skolemester, Haastrup, I-91, 27,01.1729
 • oo Karen Rasmusdatter
 • hans arvinger er
 • Jens Pattermann, hollænder på Ravnholt
 • Nicolaj Pattermann, bor ved Rørup Kirke
 • Maren Nielsdatter, Espe, I-92b, 07.03.1729
 • oo 1 Borgen
 • Dorthe Borgensdatter oo i Sjælland med Søren Hansen
 • morbroderen Peder Nielsen i Snarup på Egeskov gods er formynder
 • oo 2 Rasmus Sørensen Ravn
 • Sara Hansdatter, Gierup, I-97, 22.03.1729
 • oo 1 Peder Madsen (se I-74, 28.08.1727)
 • Hans Pedersen, 18 år, formynder farbror Morten Madsen, Gierup
 • Anna Pedersdatter, 16 år do
 • Karen Pedersdatter, 12år do
 • oo 2 Steffen Rasmussen
 • Peder Steffesen, 9 år
 • Johanne Steffensdatter, 7 år
 • Rasmus Steffensen, 2 år
 • Jesper Andersen, Gierup, I-99, 31.03.1729
 • oo Dorthe Jørgensdatter, lavværge Frederik Hansen, Piben
 • hans levende børn er:
 • Maren Jespersdatter, 21 år, formynder nærmeste frende Hans Hansen, Gierup
 • Johanne Jespersdatter, 18 år
 • Mogens Pedersen, Haagerup, I-106, 06.04.1729
 • oo 1
 • Mette Mogensdatter, 35 år
 • Hans Mogensen, 34 år
 • Maren Mogensdatter, 32 år
 • Kirsten Mogensdatter, 30 år
 • Ingeborg Mogensdatter, 26 år
 • oo 2 Else Bertelsdatter, trolovede fæstemand Jens Bertelsen
 • Jørgen Mogensen, 22 år, formynder nærmeste frende Knud Rasmussen, Haagerup
 • Cathrine Mogensdatter, 16 år, do
 • Anders Christensen, Lydinge, I-107, 10.05.1729
 • oo 1
 • Dorthe Andersdatter bor på Hindsholm
 • Jens Andersen, i Lydingegårde
 • Kirsten Andersdatter oo Jens Christensen i Ollerup
 • Christen Andersen i Brendelydinge
 • oo 2 Maren Jørgensdatter, lavværge Hans Andersen, Lydinge
 • Anna Andersdatter oo Hans Jørgensen i Lydinge
 • Anders Andersen i Krarup
 • Hans Andersen
 • Maren Andersdatter, 24 år
 • Maria Andersdatter, 22 år
 • Jørgen Andersen, 20 år, formynder Jens Andersen, Lydinge
 • Karen Andersdatter, 16 år do
 • Rasmus Hansen, Haastrup, I-110b, 25.05.1729
 • oo Mette Pedersdatter, lavværge Rasmus Hansen Torpegård
 • Hans Rasmussen Storm på Høbbet
 • Jørgen Rasmussen
 • Sidsel Jørgensdatter, Gierup, I-112b, 27.05.1729
 • oo Rasmus Rasmussen
 • hendes søskende:
 • Maren Jørgensdatter oo Niels Hansen, Fagsted
 • Maren Pedersdatter oo Hans Hansen, Gierup
 • Kirsten Andersdatter i Gierup
 • Anne Jørgensdatter oo Rasmus Rasmussen i Gierup
 • salig Apelone Jørgensdatter
 • Maren Jespersdatter, 22 år, værge Hans Hansen, Gierup
 • Johanne Jespersdatter, 18 år, do
 • Morten Madsen, Gierup, I-114, 07.07.1729
 • oo Anna Lauritsdatter, trolovede fæstemand Hans Madsen
 • Mads Mortensen, 8 år, formynder: Rasmus Madsen, Nybygtgårde
 • Laurs Mortensen, 6 år do
 • Peder Mortensen, 3 år do
 • Anne Mortensdatter, 6 uger do
 • Niels Hansen Buuch (evt. Bonde, se I-74, 28.08.1727) i Flening er gift med børnenes faster
 • (Maren Madsdatter)
 • Peder Hansen, husmand, Nyboe, I-118b, 20.09.1729
 • oo Gyde Andersdatter
 • hans broderbørn er arvinger:
 • Thomas Jørgensen, Mynderup (+70 år, 28.01.1767, Egeskov V-22.01.1767)
 • Peder Jørgensen, 24 år, tjener Schousgård (Lehn III-561, 15.7.1771)
 • Frands Jørgensen, 16 år
 • Apelone Jørgensdatter, formynder Jens Hansen, Løjtved Gods (Lehn II-136, 22.6.1754)
 • Hans Andersen Wærning, Fleninge, I-121, 24.12.1729
 • oo 1 (evt. Maren Madsdatter, se I-74, 28.08.1727)
 • Anna Maria Hansdatter, formynder Rasmus Madsen, Nybygtgårde
 • oo2 Lisbet Pedersdatter, trolovede fæstemand Niels Hansen (evt. Jensen) (se I-57b, 16.12.1724)
 • Anna Hansdatter, 7 år,værge morbror Jens Pedersen Kielleholm på Hollegård
 • Maren Hansdatter, 4 år do
 • Rasmus Madsen, Flening, I-123, 28.02.1730
 • oo Kirsten Pedersdatter
 • Mads Rasmussen, Gierup
 • Niels Rasmussen, 27 år, er hos enken
 • Peder Rasmussen, 22 år
 • Daniel Poulsen, skovløber, Nossebjerg, I-127, 04.04.1730
 • oo Sara Mortensdatter, lavværge: Hans Ibsen, Egneborg
 • Poul Danielsen, 11 år, værge farbror Hans Povlsen, Svinninge
 • Anna Cathrine Danielsdatter, 9 år, do
 • Laurits Lauritsen, Krarup, til huse hos Peder Michelsen, I-131, 04.04.1730
 • oo Karen Hansdatter, lavværge bror Hans Andersen, Lydinge
 • Laurs Lauritsen, 10 år, værger farbror Rasmus Lauritsen, Skerningeballe og Jens Lauritsen
 • Hans Lauritsen, 5 år do
 • Anne Lauritsdatter, 16 år do
 • Maren Lauritsdatter, 13 år do
 • Anna Andersdatter, Haagerup, I-132, +01.03.1730, skifte 31.05.1730
 • oo Niels Andersen
 • Sidsel Nielsdatter, 9 år
 • Karen Nielsdatter, 6½ år
 • Anders Nielsen, 3½ år
 • Værge morbror Knud Jespersen, Lydingegårde
 • Lisbett Kirstine Gernantz, i Brahe Trolleborg skole, I-136, 31.03.1730
 • hendes børn:
 • Hans Henrich Gernant, det vides ikke hvor han er
 • Arent Gernant i Slesvig
 • Jørgen Gernant tjener i Gowltrauf i Mecklenborg
 • Magdalene Dorte Gernant oo Jacob Jensen, skoleholder i Brahetrolleborg
 • Else Kirstine Gernant oo Mads Jensen, Millinge
 • Thomas Nielsen, Haagerup, I-148b, 05.12.1730
 • oo Gienne Pedersdatter, trolovede fæstemand Laurs Knudsen
 • Niels Thomsen, 16 år, værge Niels Andersen, Haagerup
 • Peder Thomsen, 14 år, værge Knud Rasmussen Koch
 • Kirsten Thomasdatter, 7 år, do
 • Niels Jacobsen, Teglgården, I-152, 04.12.1730
 • oo Anne Nielsdatter, trolovede fæstemand Thomas Jørgensen
 • Jacob Nielsen, 24 år
 • Niels Nielsen, 20 år
 • Karen Nielsdatter, 18 år
 • Anna Cathrine Nielsdatter, 16 år, formynder Jesper Kieldeholm
 • Ide Nielsdatter, 9 år, formynder Jørgen Jørgensen, Grønderup
 • Karen Hansdatter, Haagerup, I-154, 05.12.1730
 • oo Jesper Rasmussen husmand
 • Hans Jespersen, 10 år
 • Anne Marie Jespersdatter, 6 år
 • Maren Jespersdatter, 4 år
 • Jens Pedersen, husmand, Haagerup, I-154b, 15.02.1731
 • oo Giertrud Andersdatter, trolovede fæstemand Christen Andersen
 • Anders Jensen, 4 år, værge Marqvar Pedersen, Fagsted
 • Jens Jensen, 3 år, værge Claus Pedersen, Weile
 • Johanne Olufdatter, Ulbølle, I-155, 03.05.1731
 • oo Christian Frederiksen, husmand (I-193, 14.08.1734)
 • Frederik Christiansen, 15 år,værge Peder Rasmussen, Ulbølle
 • Mette Christiansdatter, 11 år, do
 • Maria Christiansdatter, 8 år, værge Anders Rasmussen, Ulbølle
 • Christian Christiansen, 5 år do
 • Karen Lychesdatter, Haagerup, I-157, 06.03.1731
 • oo Morten Rasmussen (I-201b, 01.06.1735)
 • Lycke Mortensen, 24 år
 • Anna Mortensdatter, 14 år, værge Mads Erichsen, Katterød
 • Niels Mortensen, 7 år, værge Rasmus Lauritsen, Haagerup
 • Peder Rasmussen, Fleninge, I-160, 06.05.1731
 • oo Anna Pedersdatter
 • hans efterladte børn
 • Rasmus Pedersen, 18 år, værge morbror Christen Jensen
 • Jens Pedersen, 16 år, værge Rasmus Michelsen, Fleninge
 • Hans Pedersen, 12 år, værge morbror Niels Jensen
 • Anna Maria Pedersdatter, 10 år, værge morbror Peder Jensen
 • Anne Kirstine Pedersdatter, værge Niels Bonde, Fleninge
 • Peder Rasmussen, Fleninge, I-163, 12.05.1731
 • oo Anne Pedersdatter, værge broderen Niels Pedersen, Fleninge
 • Maren Pedersdatter, 7 år, værge Rasmus Pedersen, Fleninge
 • Anne Marie Pedersdatter, 5 år, værge Peder Rasmussen, Gierup
 • Birte Pedersdatter, 2½ år, værge Rasmus Michelsen, Fleninge
 • Hans Nielsen Wolf, Spangen, birkedommer i Brahetrolleborg, I-164b, 25.06.1731
 • oo Maren Andersdatter Ploug
 • Niels Hansen, bødker i Nyboe
 • Corfitz Hansen, bødker i Spangen
 • Christopher Hansen, ridefoged og fuldmægtig i Lolland på Gamlegård
 • Anders Hansen, skrædder, Spangen
 • Jesper Hansen, 16 år, formynder Jacob Jensen, skoleholder
 • Birgitte Hansdatter, enke efter skrædder i Fåborg, er i Spangen
 • Anne Cathrine Hansdatter oo skipper Hans Laursen, Fåborg
 • Sidsel Rasmusdatter, Haagerup, I-172, 18.11.1731
 • hendes søn Rasmus Jørgensen, 28 år
 • oo Peder Michelsen
 • Maren Pedersdatter, 22 år
 • Jeppe Pedersen, 16 år, værge Peder Michelsen, Krarup
 • Jesper Pedersen, Grønderup, I-174, 22.03.1732
 • oo 1 Anna Jørgensdatter, (I-57b, 16.12.1724)
 • Peder Jespersen, tjenersom ladefoged på Tølløse gård på Sjælland
 • Jørgen Jespersen, 20 år
 • oo 2 blank
 • Jens Jespersen, 3 år, værge Manderup Pedersen og Rasmus Pedersen, Gierup
 • Anne Jespersdatter, do do
 • Mads Hansen, Fagsted, I-177, 25.09.1732
 • oo 1 (Birgitte Jensdatter, skifte 18.10.1723)
 • Hans Madsen, værge Niels Jensen, Grønderup
 • oo 2 Kirsten Andersdatter
 • Sidsel Pedersdatter, enkekone hos Anders Andersen, Krarup, I-180, 08.01.1733
 • Karen Pedersdatter, 12-13 år, værger hendes morbrødre:
 • Lars Kragh, klokker og catechefie i Sct. Hans Kirke i Odense
 • Henrich smed, Snarup
 • Rasmus Nelleborg
 • Jeppe Jensen, Krarup
 • Karen Jørgensdatter, Haagerup, I-182b, 21.04.1733
 • oo Knud Laursen
 • Anne Knudsdatter, - år, værge Rasmus Laursen i Tved
 • Karen Knudsdatter, - år, værge Niels Michelsen, Haagerup
 • Ellen Frandsdatter, Sallinge, I-184, 20.05.1733
 • oo Niels Nielsen
 • Frands Nielsen,12 år, værge Jørgen Frandsen
 • Niels Nielsen, 10, værge Lars Frandsen
 • Anders Nielsen, 7 år, værge Peder Frandsen
 • Hans Nielsen, 4 år, værge Rasmus Pedersen, Øster Hæsinge
 • Johanne Nielsdatter, ½år, værge Niels Pedersen, Stenderup
 • Karen Pedersdatter, Egneborg, I-186, 26.07.1733
 • oo Hans Ipsen
 • Jeppe Hansen, 10 år
 • Johanne Hansdatter, 7 år
 • Giertrud Hansdatter, 5 år
 • Niels Hansen, 8 uger
 • Johanne Lisbeth Nielsdatter, Krarup, I-191, 28.06.1734
 • oo Paul Dalin, skoleholder
 • Niels Paulsen, 13-14 år, værge Niels Mortensen, skomager i Svendborg
 • Angnetha Kirstine Paulsdatter, 10 år, værge Johan Frederik Nielsen i Svendborg
 • Larsenius Paulsen, 3½ år, værge Hans Pedersen i Krarup
 • Johanne Bioni Paulsdatter, 3 uger, værge Niels bødker i Krarup
 • Christian Frederiksen, Ulbølle, I-193, 14.08.1734
 • oo 1 Johanne Oulfsdatter (I-135, 03.05.1731)
 • Frederik Christiansen, 18 pr, formynder Peder Rasmussen Dyr
 • Mette Christiansdatter, 13 år, do
 • Marie Christiansdatter, 10 år, værge Niels Raun
 • Christian Christiansen, 2 år, do
 • oo 2 Anne Nielsdatter, lavværge Frands Koch, Vester Skerninge
 • Hans Christiansen, 2½ år, formynder Peder Madsen
 • Johanne Christiansdatter, ½år, do
 • Bertel Nielsens kone i Gierup, (Karen Rasmusdatter iflg. skifte 06.02.1719) I-195, 10.05.1735
 • oo Bertel Nielsen
 • Maren Bertelsdatter, 16 år
 • Rasmus Bertelsen, 18 år
 • Dorthea Bertelsdatter, 6 år
 • Mads Bertelsen, 4 år
 • Hans Bertelsen, 3 år
 • ungkarl Rasmus Madsen i Gierup fordrede sin fædrene arv.
 • Maren Jensdatter, Gierup, I-198, 28.05.1735
 • oo Jens Hansen
 • Morten Jensen,21år
 • Hans Jensen, 16 år
 • Jens Jensen, 14 år
 • Anne Jørgensdatter, Hillerslev, I-199b, 28.06.1735
 • oo Anders Christensen skoleholder
 • hendes børn
 • Jørgen Andreasen, 37 år
 • Niels Andreasen, 33 år
 • Christen Andreasen, 24 år
 • Anne Marie Andreasdatter, 40 år
 • Margrethe Andreasdater, 30 år
 • Lisbet Andreasdatter, 26 år
 • Anna Andreasdatter, 28 år
 • Mette Andreasdatter, 23 år
 • Maren Andreasdatter, 19 år
 • Morten Rasmussen, Hågerup, I-201b, 01.06.1735
 • (oo1 Karen Lyckesdatter, I-157, 06.03.1731)
 • oo Maren Pedersdatter
 • Lykke Mortensen, landsoldat, 25 år
 • Anne Mortensdatter oo Christian Laursen, Haagerup
 • Niels Mortensen, 14 år, formynder Rasmus Laursen, Haagerup
 • Henrich Sørensen, Haagerup, I-203b, 07.01.1736
 • oo Kirsten Rasmusdatter, lavværge Christian Lauritsen, Haagerup
 • Gye Henrichsdatter, 12 år
 • Karen Henrichsdatter, 11 år
 • Anne Henrichsdatter, 5 år
 • Maren Henrichsdatter, 3½ år
 • formynder farbror Andreas Sørensen, Haagerup
 • Peder Hansen, Nybygtgårde, I-207, 12.04.1736
 • oo Mette Hansdatter, lavvrge trolovede fæstemand Jørgen Hansen
 • Peder Pedersen, 5 år, værge Svend Jespersen, Lydingegårde
 • Johanne Pedersdatter, 2 år, værge Rasmus Madsen, Nybygtgårde
 • Mette Hansdatter,Gierup, I-208b, 13.12.1736
 • oo Steffen Rasmussen, husmand
 • hans steddatter Maren Hansdatter
 • Anne Andersdatter, Brendelydinge, I-209, 16.02.1737
 • oo Jørgen Hansen Svare, husmand
 • hendes søster Maren Andersdatter, Diernisse, lavværge Hans Hansen
 • Jørgen Jørgensen, Gierup, I-211, 21.02.1737
 • oo Karen Jørgensdatter, trolovede fæstemand Rasmus Nielsen
 • Jørgen Jørgensen, 13 år, værge svoger Bertel Nielsen
 • Hans Jørgensen, 6 år do
 • Karen Jørgensdatter, 17, værge svoger Christen Thomsen, Gierup
 • Hans Madsen, gårdmand, Fleninge, I-212b, 17.07.1737
 • oo Apelone Rasmusdatter, fæstemand Peder Laursen
 • Mads Hansen, 16 år, værge Rasmus Pedersen, Flening
 • Karen Hansdatter oo Rasmus Madsen, Svanninge
 • Jens Rasmussen, Fleninge, I-214, 07.09.1737
 • oo Marie Rasmusdatter
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Thomas Rasmussen
 • Niels Rasmussen
 • Maren Rasmusdatter oo Søren Top, Gærup
 • Anne Rasmusdatter, lavværge Rasmus Michelsen, Flening
 • Maren Jensdatter, Gærup, I-216b, 03.03.1738
 • oo Hans Hansen Fiskerup, husmand, Gærup
 • Hans Hansen, 16 år
 • Jens Hansen, 9 år, værge morbror Rasmus Jensen, Brendelydinge
 • Anne Marie Hansdatter, 12 år, værge morbror Peder Jensen i Knabelberge
 • Jørgen Mortensen, Hønsehuset, Gærup, I-220, 18.06.1738
 • oo Margrethe Jørgensdatter, trolovede fæstemand Hans Hansen
 • Arvingerne er:
 • moderen Anna Jensdatter
 • broderen Jens Mortensen, 33 år
 • søsteren Maren Mortensdatter oo Hans Andersen
 • Maren Pedersdatter, Hågerup, I-220b, 26.06.1739
 • oo Niels Andersen
 • Peder Nielsen, 2½ år
 • Anna Nielsdatter, 6 år
 • Værge morfader Peder Michelsen i Hågerup
 • Johanne Pedersdatter, Gærup, I-221b, 30.10.1739
 • oo gårdmand Mandrup Pedersen, skifte efter begge, hun var hos sønnen Jens
 • Jens Mandrupsen, gårdmand, 20 år
 • Frederik Mandrupsen, 24 år
 • Anne Kirstine Mandrupsdatter oo Frederik Hansen, Gærup
 • Peder Mandrupsen, 38 år i Falsled
 • Søren Hansen Topp, Gærup, I-222b, 09.02.1740
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Naaman Høyer, Gærup
 • Rasmus Sørensen, 13 år
 • Karen Sørensdatter, 18 år
 • Karen Sørensdatter, 9 år
 • Anne Kirstine Sørensdatter, 7 år
 • Formynder Johan Christensen i Spangen
 • Apelone Nielsdatter, Gærup, I-224, 26.03.1740
 • oo Rasmus Rasmussen
 • Rasmus Rasmussen, 8 år
 • Sidsel Rasmusdatter, 10 år
 • Maren Rasmusdatter, 2 år
 • Nærmeste frænder Rasmus Knudsen og Niels Rasmussen, Gærup
 • Peder Madsen og Kirsten Nielsdatter, Gærup, I-227, 15.12.1739
 • Rasmus Pedersen, 32 år
 • Mette Pedersdatter oo Christoffer Heitman, Svanninge
 • Johanne Pedersdatter oo Rasmus Olufsen i Ollerup
 • Karen Pedersdatter oo Thomas Thomsen, Gærup
 • Karen Pedersdatter er i København
 • Hans Hansen, Gærup, I-230b, 07.07.1740
 • oo Maren Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen, Pejrup
 • Arvinger er hans søskende:
 • Rasmus Hansen, Gærup
 • Niels Hansen, Flening
 • Karen Hansdatter i Øster Hæsinge, søn Hans Lauritsen
 • Sophie Hansdatter i Hillerslev, søn Rasmus Hansen
 • Kirsten Hansdatter i Fåborg
 • Johanne Hansdatter er +, boede i Katterød, og har efterladt sig børn
 • Sara Hansdatter er +, boede i Fleninge
 • Anne Kirstine Mandrupsdatter, Gærup, I-234, 08.07.1740
 • oo Frederik Hansen
 • Hans Christian Frederiksen, 10 år
 • Johanne Frederiksdatter, 8 år
 • Mette Marie Frederiksdatter, 6 år
 • Maren Frederiksdatter, 3½ år
 • Værge morbror Jens Mandrupsen, Gærup
 • Anne Marie Rasmusdatter, Gærup, I-238, 09.07.1740
 • oo Knud Rasmussen
 • Rasmus Knudsen, 7 år
 • Peder Knudsen, 5 år
 • Morfader Rasmus Steffensen, Gærup
 • Johanne Jespersdatter, Hågerup, I-240, 08.10.1740
 • oo Niels Michelsen
 • Michel Nielsen, 10 år
 • Jesper Nielsen, 7 år
 • Erich Nielsen, 1 1/4 år, værge deres farbror Rasmus Michelsen, Flening
 • Anna Magdalene Nielsdatter, 9 år
 • Anne Marie Nielsdatter, 3½ år, værge morbror Rasmus Jespersen, Hågerup
 • Karen Rasmusdatter, pige, hos Laurs Mathiesen smed, Hågerup, I-241, 24.10.1740
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Kirsten Rasmusdatter oo Laurs smed, Hågerup
 • Jens Andersen i Stenstrup
 • Rasmus Andersen i Stenstrup
 • Birthe Andersdatter
 • Maren Andersdatter
 • Naaman Høyer, Gærup, birkeskriver ved Brahetrolleborg, I-243b, 31.01.1741
 • oo Marie Hansdatter
 • Arvingerer: moderen Malene Folders
 • bror Christopher Høyer på Tåsinge
 • bror Axel Høyer er +
 • Ester Magdalene Axelsdatter, 21 år
 • Marie Lisbeth Axelsdatter, 13år
 • Hans Hansen Fiskerup, Gærup, I-275, 13.04.1741
 • oo 1 (Maren Jensdatter, I-216b, 03.03.1738)
 • Hans Hansen, 19 år
 • Anne Marie Hansdatter, 16 år
 • Jens Hansen, 13år
 • Værge morbrødrene Rasmus Jensen, Brendelydinge og Peder Jensen, Knobelborg
 • oo 2 Froche Hansdatter, lavværge nærmeste frænde Peder Andersen, Diernisse
 • Jørgen Madsen, Nelleborg, I-279, 02.01.1742
 • oo Anne Jørgensdatter, lavværge sønnen Jørgen Jørgensen i Nybo
 • Jørgen Jørgensen, Nybo
 • Johanne Jørgensdatter oo Knud Jensen i Frydensborg
 • Birte Jørgensdatter oo Jacob Jensen, Lydinge
 • Anne Jørgensdatter oo Christian Hansen, Bobjerg
 • Apelone Jørgensdatter trolovede fæstemand Niels Caspersen overtager fæstet
 • Jørgen Hansen Svarer, Brendelydinge, I-286, 13.01.1742
 • oo Kirsten Rasmusdatter, trolovede fæstemand Knud Rasmussen Koch
 • Rasmus Jørgensen, 4 år
 • Værge morbror Hans Rasmussen, Allested
 • Severina Søfrensdatter, Egneborg, I-281, 23.01.1742
 • oo Hans Ibsen
 • Mads Hansen, 7 år
 • Peder Hansen, 4 år
 • Karen Hansdatter, 2 år
 • Værger Rasmus Hansen, Nybølle og Hans Rasmussen, Lundsgård
 • Christen Erichsen og Giertrud Jørgensdatter, Heden, I-282, 07.06.1742
 • Maren Christensdatter, 5/4 år
 • Efterfølgeren Hans Rasmussen med kierste Anne Helvig Madsdatter får barnet til
 • opdragelse som deres eget.
 • Maren Pedersdatter, Gærup, i Jacob Nielsens hus, I-287, 26,06.1742
 • sønnen Peder Hansen i Gærup og hans kone Karen Nielsdatter af Fåborg
 • Mette Christensdatter, Egneborg, I-288b, 26.10.1742
 • oo 1 Jørgen ...
 • Peder Jørgensen, Sallinge
 • Christen Jørgensen i Hattebæks Mølle
 • Ellen Jørgensdatter oo Eiler Rasmussen, Nybølle
 • Maren Jørgensdatter
 • oo2 Hans Ibsen
 • Dorthe Jørgensdatter, Gærup, I-289, 16.01.1743
 • oo Christen Thomesen
 • Arving hendes halvbroder Oluf Nielsen i Hågerup
 • Karen Andersdatter, Krarup, I-290, 13.03.1743
 • oo Hans Caspersen
 • Casper Hansen, 5½ år
 • Anne Hansdatter, 1½ år
 • Værger morbror Jørgen Andersen i Snarup og Morten Caspersen i Krarup
 • Margrethe Mortensdatter, Nybo, I-291, 26.11.1743
 • oo Niels Hansen bødker
 • Jens Nielsen, 26 år
 • Christopher Nielsen, 24 år
 • Frands Nielsen, 22 år
 • Anne Cathrine Nielsdatter, 20 år, formynder Peder Hansen, Nybo
 • Maren Nielsdatter, 18 år, do
 • Laurits Jørgensen, Gærup, I-292, 15.02.1744
 • oo Kirsten Rasmusdatter, trolovede ægtemand Niels Mortensen
 • Conrad Laursen, 3 år
 • Dorthe Laursdatter, 5 år
 • Birte Marie Laursdatter, 1 år
 • Formynder Hans Christensen, Gærup
 • Rasmus Jørgensen, Hågerup, I-293, 13.04.1744
 • oo Maren Jensdatter, hendes tiltagende ægtemand Hans Madsen
 • Jens Rasmussen, 4½ år
 • Formynder Anders Sørensen Ravn, Hågerup
 • Hans Rasmussen, Dyrehaugehuset, I-296, 14.12.1744
 • oo Maren Nielsdatter, lavværge Jens Madsen, Nybo
 • Rasmus Hansen, 19 år
 • Niels Hansen, 16 år
 • Anne Catrine Hansdatter, 12 år
 • Værge Peder Hansen, Nybo
 • Knud Rasmussen, Gærup, I-299, 02.04.1745
 • oo Karen Hansdatter
 • Rasmus Knudsen, 14 år
 • Peder Knudsen, 12 år
 • Anne Marie Knudsdatter 3/4 år
 • Værge farfar Rasmus Knudsen, Gærup
 • David Jansen, skoleholder, Brahetrolleborg, I-300, 30.09.1746
 • oo Karen Christensdatter, lavværge Hans Sørensen møller i Sandholt
 • Der var ingen livsarvinger eller andre arvinger
 • Anne Madsdatter, Krarup, I-304b, 12.01.1747
 • oo Hans Caspersen
 • Kirsten Hansdatter, 1½ år
 • Anne Rasmusdatter, Væverhuset i Grøftebjerg, I-307, 24.01.1747
 • oo Rasmus Laursen
 • Hendes børn:
 • Knud Rasmussen, 29 år
 • Maren Knudsdatter oo Søren Rasmussen
 • Anne Knudsdatter oo Rasmus Madsen
 • Karen Knudsdatter oo Hans Hansen af Snarup
 • Marie Rasmusdatter oo Poul Dalin, skoleholder i Krarup
 • Maren Pedersdatter, Høbbetgård, Knabelberge, I-307, 07.07.1747
 • oo 1 Hans ..
 • Hans Peder Hansen, 7 år, værge morfar Peder Jensen, Knabelberge
 • oo 2 Rasmus Jørgensen
 • Anne Mortensdatter, Haagerup, I-310, 15.02.1748
 • oo Christian Laursen
 • Morten Christiansen
 • Karen Christiansdatter
 • værge for de små børn morbror Lycke Mortensen, Grønderup
 • Johannes Pedersen, Kremmerhuset, I-313b, 29.02.1748
 • oo Margrethe Laursdatter, lavværge Niels Nielsen i Teglgård
 • en søster Sinned Pedersdatter oo Peder Nielsen Hornøe af Fåborg
 • Hans Madsen, Gærup, I-315, 06.07.1750
 • oo Anne Laursdatter (oo1 Morten Madsen, I-114, 07.07.1729)
 • hans stedbørn:
 • Lars Mortensen, 27 år
 • Peder Mortensen, 25 år
 • Mads Mortensen
 • Anne Mortensdatter, 21 år: trolovet Laurs Jørgensen, Gærup, som fæster gården
 • deres barn
 • Morten Hansen, 16 år, værge farbror Søren Madsen, Aabylund
 • Johanne Christensdatter, Haagerup, I-316b, 15.09.1751
 • oo 1 Poul ...
 • Maren Poulsdatter, 18 år, værge Rasmus Jensen skrædder
 • oo 2 Peder Rasmussen Bonde
 • Anders Offersen, Faldsled, I-318, 23.10.1751
 • oo Anne Mortensdatter, værge fæstemand Søren Hansen
 • Marie Kirstine Andersdatter, 17 år, formynder Poul Hansen, Faldsled
 • Hans Offersen, Højrup, I-321, 27.10.1751
 • oo Johanne Hansdatter, værge trolovede fæstemand Laurs Mortensen
 • Hans Hansen, 5 år
 • Karen Hansdatter, 1 år
 • Værge farbror Knud Offersen, Haastrup
 • Hans Hansen, Højrup, I-321b, 29.10.1751
 • oo Anne Pedersdatter, lavværge Hans Pedersen, Højrup
 • Peder Hansen, 26 år
 • Hans Hansen, 15 år
 • Bodil Hansdatter oo Laurs Rasmussen Mose i Højrup
 • Karen Hansdatter, 21 år
 • Maren Hansdatter, 19 år
 • Kirsten Hansdatter, 12 år
 • Laurs Rasmussen Mose er værge for de umyndige
 • Hans Rasmussen, Gærup, I-325b, 06.12.1751
 • oo Marie Hansdatter, værge hendes mand Peder Rasmussen
 • hans arvinger
 • Hans Christensen
 • Niels Mortensen
 • Hans Madsen
 • Frederik Christensen
 • Rasmus Rasmussen
 • Peder Rasmussen
 • Anna Rasmusdatter
 • Jørgen Rasmussen, Fleninge
 • Karen Jørgensdatter, Gærup, I-328b, 06.12.1751
 • oo 1 Jørgen ...
 • Hans Jørgensen, 22 år
 • Anne Cathrine Jørgensdatter oo Bertel Nielsen, Gærup
 • Karen Jørgensdatter oo Christen Laursen, Haagerup
 • oo 2 Rasmus Nielsen
 • Anne Michelsdatter, Egneborg, I-329, 18.12.1751
 • ii Hans Ibsen
 • Søren Hansen, 8 år, værge morbror Niels Michelsen, Hillerslev
 • Hans Pedersen, Krarup, I-330, 10.04.1752
 • oo Karen Jørgensdatter, værge trolovede Hans Pedersen, ny fæster af gården
 • Conrad Hansen, 27 år
 • Johanne Hansdatter, 21 år
 • Sara Hansdatter, 18 år
 • Susanne Hansdatter, 15 år
 • Peder Michelsen, Krarup, I-333, 10.04.1752
 • oo 1 Inger Rasmusdatter (I-68, 29.07.1725)
 • oo Else Hansdatter, værge Rasmus Rasmussen, Fiskerup
 • Mads Pedersen, 16 år
 • Morten Pedersen, 12 år
 • Karen Pedersdatter, 22 år
 • Dorthe Pedersdatter, 9 år
 • Anne Catrine Pedersdatter, 4 år
 • Værge børnenes halvbroder Rasmus Pedersen
 • Herman Mathiasen, husmand, Haagerup, I-336, 13.04.1752
 • oo Marie Laursdatter, værge Rasmus Nielsen, Haagerup
 • Jens Hermansen, 13 år
 • Vilhelmine Hermansdatter, 7 år
 • Værge morten Laursen smed
 • Mette Andreasdatter, Haagerup, I-337b, 13.04.1752
 • oo Anders Jensen skrædder
 • Vilhelmine Augusta Andersdatter, 5 år
 • Værge morbror Christen Andersen (?Andreasen), Haagerup
 • Anders Jensen, Haagerup, I-339, 13.04.1752
 • oo Lispet Andreasdatter, værge Niels Michelsen, Haagerup
 • Maren Andersdatter, 16 år
 • Niels Andersen, 8 år
 • Anders Andersen, 5 år
 • Anne Andersdatter, ½ år
 • Værge Christen Andreasen, Haagerup
 • Maren Michelsdatter, Haagerup, I-340b, 31.05.1752
 • oo 1
 • Maren Hansdatter oo Henning Nielsen, Haagerup
 • Jens Hansen, Espe
 • Christopher Hansen, Lombjerge+
 • Hans Christophersen
 • Rasmus Christophersen
 • Peder Christophersen
 • Maren Christophersdatter
 • Grethe Christophersdatter
 • Anne Christophersdatter
 • oo 2 Rasmus Laursen
 • Kirsten Rasmusdatter (evt. fra 3.ægteskab) oo Jørgen Andersen, Haagerup
 • Magdalene Laursdatter, Krarup, I-343, 16.11.1752
 • oo Hans Caspersen
 • Karen Hansdatter, 2 år, værge Peder Laursen, Buebjerg
 • Johan Christensen, Spangen, I-344b, 30.11.1752
 • oo 1 Johanne Jensdatter (I-90b, 01.12.1728)
 • Jens Christian Johansen, 24 år
 • Johanne Hedevig Johansdatter, 24 år
 • oo2 Anne Jørgensdatter, værge sn. Mads Møller, Brahetrolleborg.
 • Jens Christian Johansen, var lille og drikfældig, er rømt fra sin smedelære først
 • til Ærø og derefter til Kiel. Der afholdes auktion med angivelse af køberne.
 • Apelone Jørgensdatter, Nelleborg, I-355, 03.05.1753
 • oo Niels Caspersen
 • Anne Nielsdatter, 21 år
 • Jørgen Nielsen, 17 år
 • Casper Nielsen, 10 år
 • Anne Marie Nielsdatter, 7 år
 • Karen Nielsdatter, 5 år
 • Niels Nielsen, 1 år
 • Værger Jørgen Pedersen og Jørgen Jørgensen, begge Byboe
 • Henning Nielsen, Haagerup, I-358b, 24.05.1753
 • oo Maren Hansdatter, værge hendes mand Hans Rasmussen
 • Hans Henningsen, 12 år
 • Marie Henningsdatter, 22 år
 • Karen Henningsdatter, 19 år
 • Værge farbror Jørgen Nielsen, Sønderbroby
 • Mads Rasmussen, Pugehus, I-359, 02.06.1753
 • oo Maren Rasmusdatter
 • Rasmus Madsen, har fæstet stedet
 • Hans Madsen i Højrup
 • Jens Madsen, 28 år på Bjørnø
 • Kirsten Madsdatter oo Frederik Mandrupsen, Gærup
 • Ingeborg Madsdatter, 21 år
 • Maren Pedersdatter, ee Steffen Rasmussen, Gærup, I-359b, 04.08.1753
 • hendes broderbørn:
 • Anna Rasmusdatter oo Peder Jacobsen., Espe
 • Maren Rasmusdatter oo Anders Clausen, Espe
 • Johanne Rasmusdatter oo Jacob Jørgensen, Espe
 • Apelone Rasmusdatter, Fleninge, I-361, 30.10.1753
 • oo 1 Hans Madsen (I-212b, 17.07.1737)
 • Mads Hansen, tjener i Gærup
 • Karen Hansdatter oo Claus Jensen, Svanninge
 • oo 2 Peder Laursen
 • Anne Jørgensdatter, Spangen, I-361, 23.09.1753
 • oo 1
 • Laurits Christophersen, Gærup
 • oo 2 Johan Christensen, Spangen (I-344b, 30.11.1752)
 • Var sammen med steddatteren Johanne Helvig Johansdatter rejst til Holsten for at lede
 • efter stedsønnen Jens Christian Johansen, som var rømt, men skibet gik under med mand
 • og mus ud for Eckernførde.
 • Maren Rasmusdatter, Brendelydinge, I-366, 27.03.1754
 • oo Hans Jensen
 • Jens Hansen, 6 år
 • Anne Hansdatter, 3 år
 • Værge morfaderen Rasmus Andersen, Brendelydinge
 • Kirsten Laursdatter, Gærup, I-366, 01.07.1754
 • oo Jacob Nielsen
 • Anne Marie Jacobsdatter, 13 år
 • HansJacobsen, 11 år
 • Niels Jacobsen, 9 år
 • Værge: Hans Rasmussen Storm, Hobbet
 • Maren Pedersdatter, Fleninge, I-368b, 20.08.1754
 • oo Rasmus Pedersen
 • Rasmus Rasmussen, 36 år
 • Peder Rasmussen, 34 år
 • Niels Rasmussen, 27 år, fæster gården
 • Maren Rasmusdatter, 30 år, værge Mads Hansen, Gærup
 • Peder Rasmussen Stæhr, tjenestekarl, Gærup, I-369b, 10.09.1754
 • helsøskende: Laurs Rasmussen, Søfælde
 • Maren Rasmusdatter, Haagerup
 • halvsøskende Hans Rasmussen, Grønderup
 • Maren Rasmusdatter, Haagerup
 • Han skyldte lejermålsbøder til Kirsten Thomasdatter i Haagerup
 • Maren Madsdatter, Haagerup, I-371b, 15.05.1755
 • oo 1
 • Mads Bonde Faber er i Altona
 • Regina Jensdatter oo Christian Bredsdorf i København
 • Mette Marie Jensdatter oo Otto Mansfeldt i Haagerup
 • oo 2 Rasmus Jensen
 • Johanne Hedevig Johansdatter, Spangen, I-377, 18.10.1753
 • Hun druknede sammen med stedmoderen Anne Jørgensdatter i Eckernførde fjord.
 • Broderen Jens Christian Johansen efterlyses i Holsten, hvor han var dragon, men
 • han meldes at være død.
 • Hendes stedbroder er Laurits Christophersen, Gærup
 • Arvinger er faderens søskende:
 • Kay Christensen, skytte i Ebberup på Skovsgårde gods
 • Johanne Christensdatter i Sønderby på Frederiksgave gods
 • Dorthea Christensdatter i Ørsted på Brahesholm gods oo Peder Daniel
 • Cathrine Christensdatter enkeefter Peder Reigelse, oo Michel Michelsen, ibid.
 • Mads Laursen fra Ebberup
 • Lars Rasmussen, Fleninge, I-386, 15.02.1757
 • oo Maren Poulsdatter, ægtemand og ny fæster Peder Mortensen
 • Rasmus Larsen, 2 år
 • Elisabeth Larsdatter, 3½ år
 • Formynder Peder Andersen, Fleninge
 • Bodil Hansdatter, Højrup, I-386b, 17.02.1757
 • oo Laurs Rasmussen
 • Peder Laursen, 10 år
 • Niels Laursen, 1½ år
 • Formynder Peder Hansen, Højrup
 • Birte Johansdatter, Haagerup, I-388, 28.03.1757
 • oo Hans Lauritsen smed, til huse hos Rasmus Hansen
 • Anne Margrethe Hansdatter, 9 år
 • Værge morbror Christian Johansen, Sallinge
 • Anne Sørensdatter, Lydingegårde, I-389, 30.01.1758
 • oo Peder Nielsen
 • Niels Pedersen, 25 år
 • Svend Pedersen, 21 år
 • Laurs Pedersen, 14 år
 • Hans Pedersen, 11 år
 • Birte Pedersdatter, 27 år
 • Maren Pedersdatter, 19 år
 • Christen Christensen, Højrup, I-391b, 04.04.1758
 • oo Mette Christens
 • Jørgen Christensen, 23 år, får gården i fæste når moderen opgiver
 • Christen Christensen, 21 år
 • Hans Frederik Christensen, 13 år
 • Birte Christensdatter, 19 år
 • Maren Christensdatter, 16 år
 • Christine Marie Christensdatter, 10 år
 • Anne Madsdatter, Paspå, I-329b, 09.04.1759
 • oo 1
 • Kirsten Nielsdatter oo Christen Sørensen, snedker, Højrup
 • oo 2 Oluf Nielsen
 • Johanne Jørgensdatter, Frydenborg, I-392b, 06.06.1759
 • oo Knud Jensen
 • Peder Knudsen, 24 år
 • Jørgen Knudsen, 16 år
 • Jens Knudsen, 8 år
 • Maren Knudsdatter oo Jens Hansen, Lydingegårde
 • Anne Knudsdatter, 25 år
 • Frederica Knudsdatter, 12 år
 • Værge morbror Jørgen Jørgensen, Nyboe
 • Søren Caspersen og hustru Kirsten Ibsdatter, Closterhus, I-393b, 24.09.1759
 • Jeppe Sørensen, 12 år
 • Mads Sørensen, 11 år
 • Hans Sørensen, 2 år
 • Mette Sørensdatter, 17 år
 • Anne Sørensdatter, 14 år
 • Kirsten Sørensdatter, 5 år
 • Værger Rasmus Caspersen fra Kaahus og Christen Ibsen er værger
 • Kirsten Rasmusdatter, Gærup, I-396, 12.02.1760
 • oo 1
 • Conrad Auguste Laursen, 19 år
 • Dorthe Auguste Laursdatter, 21 år
 • Birthe Marie Laursdatter, 17 år
 • Værge Hans Christensen, Gærup
 • oo 2 Niels Mortensen
 • Laurs Nielsen, 12 år
 • Niels Jensen, Haagerup, I-396b, 18.02.1760
 • oo Anne Sophie Christensdatter, værge Hans Jørgensen, Haagerup
 • Christen Nielsen, 36 år
 • Jens Nielsen, 31 år
 • Peder Nielsen, 27 år
 • Søren Nielsen, 24 år
 • Maren Nielsdatter, 33 år
 • Anne Marie Nielsdatter, 30 år
 • Karen Nielsdatter, 25 år oo Jørgen Christensen, som har gården i fæste
 • Maren Hansdatter, Nybygtgårde, I-397b, 14.02.1760
 • oo Rasmus Madsen
 • Hans Rasmussen, 34 år
 • Mads Rasmussen, 33 år
 • Peder Rasmussen, 18 år
 • Anne Marie Rasmusdatter oo Jørgen Jørgensen, Gærup
 • Hans Andersen, Lydinge, I-397b, 19.02.1760
 • oo Anne Jacobsdatter, værge Laurs Laursen, Espe
 • Peder Hansen, 34 år
 • Hans Hansen, 16 år, værge Knud Madsen, Lydinge
 • Laurs Hansen, 13år, værge do
 • Anne Hansdatter, 22 år, trolovede Mads Hansen fæster gården
 • Cathrine Mogensdatter, Haagerup, I-398b, 17.01.1761
 • oo Hans Jørgensen
 • Jørgen Hansen, 17 år
 • Niels Hansen, 12år
 • Maren Hansdatter, 11 år
 • Værge morbror Jørgen Mogensen i Haagerup
 • Den afdødes stedfader er Jens Bertelsen, Haagerup
 • Birte Nielsdatter, Haagerup, I-399b, 21.05.1761
 • oo Hans Andersen Bøg
 • hendes søskende:
 • Hans Nielsen, gårdmand i Åby
 • Mads Nielsen tjener i Gærup
 • Jens Nielsen tjener i Lydingegårde
 • Anne Margrethe Nielsdatter oo Peder Rasmussen, hjulmand, Gærup
 • Karen Nielsdatter tjener i Lydingegårde
 • Maren Nielsdatter er i Holsten
 • Anne Stephensdatter, Svanninge, I-400b, 23.05.1761
 • oo Hans Jørgensen
 • en broderdatter Anne Pedersdatter: forældrene er i Søeby
 • Anne Hansdatter, Lydingegårde, I-400b, 27.06.1761
 • oo 1
 • Jeppe Knudsen, 33 år
 • Maren Knudsdatter oo Niels Offersen, Rudme
 • Karen Knudsdatter+ oo Hans Larsen, Fiskerup
 • 2 børn
 • Peder Hansen, Egneborg, I-4001, 01.08.1761
 • oo Karen Hansdatter, trolovede Jens Nielsen * i Haagerup fæster gården
 • Hans Pedersen, 3 år, værge Knud Madsen, Lydinge
 • Peder Pedersen, 1½ år, værge Laurits Jensen, Åbylund
 • Karen Pedersdatter, Gærup, I-403, 12.09.1761 - er død for 3 år siden
 • oo Thomas Thomasen
 • Maren Thomasdatter - er ikke ved sin samling
 • Karen Thomasdatter
 • Værge Peder Rasmussen
 • Maren Jensdatter, Haagerup, I-403b, 17.02.1762
 • oo 1 Rasmus Jørgensen (I-293, 13.04.1744)
 • Jens Rasmussen
 • oo 2 Hans Madsen
 • Anne Hansdatter
 • Værger Jeppe Pedersen og Anders Sørensen., Haagerup
 • Bertel Andersen, Brendelydinge, I-404, 22.03.1762
 • oo Kirsten Rasmusdatter, trolovede Christen Christensen
 • Rasmus Bertelsen, næsten 1 år
 • Værger: Anders Sørensen Ravn, Haagerup og Knud Madsen, Lydinge
 • Margrethe Sophie Hansdatter, Bremerhus, + 1.4.1762, I-405, 24.05.1762
 • oo Frands Møller
 • Jonathan Møller
 • Christian Günther Holberg
 • Christian Ditlev Møller
 • Charlotte Sofie Møller oo Lorentz Alberts, glarmester i Svendborg
 • Dorthea Conradine Møller
 • Johanne Thomasdatter, Haastrup, I-406. 14.06.1762
 • oo Hans Jørgensen
 • Rasmus Hansen
 • Anne Rasmusdatter, Elleskov Mølle, Hundstrup, I-406b, 15.06.1762
 • oo 1 Hans Pedersen
 • oo 1 Karen Rasmusdatter
 • Rasmus Hansen, 27 år er på Nakkebølle, formynder Niels Juel, Egense og
 • Hans Rasmussen, Hillerslev
 • oo 2 Johanne Pedersdatter
 • Peder Hansen, 21år, tilhører Arreskov Gods
 • Jacob Hansen, 16 år, er død for ½ år siden
 • Karen Hansdatter, 19 år
 • oo 3 Anne Rasmusdatter
 • Johanne Marie Hansdatter, værge hendes morbrødre Hans Rasmussen, Hundstrup,
 • Peder Rasmussen, Snarup
 • Jens Rasmussen, Stågerup
 • oo2 Hans Nielsen, møller: ingen børn
 • Jens bødker, Haagerup, I-408b, 26.08.1762
 • oo Anne Marie Andersdatter, forlovede kierste Hans Bertelsen har fæstet huset
 • Rasmus Jensen, 15 år
 • Niels Jensen, 13 år
 • Anne Margrethe Jensdatter, 9 år
 • Maren Jensdatter, 6 år
 • Maria Jensdatter, 2 år
 • Farbror Frands Wulf tjener på Boltingegård
 • Morfar Anders Sørensen Ravn, Haagerup
 • Bertel Nielsen, Gærup, I-409b, 24.10.1762
 • oo 1
 • Rasmus Bertelsen har fæstet gården
 • oo Anne Catrine
 • Dorte Bertelsdatter
 • Karen Bertelsdatter
 • Conrad Bertelsen
 • Hans Pedersen, Højrup, I-410, 19.09.1763
 • oo Sidsel Michelsdatter
 • Rasmus Hansen har fæstet gården
 • Jens Hansen
 • datter oo Frands Nielsen, Haagerup
 • datter oo Rasmus Jørgensen, Grøftebjerg
 • Lars Madsen, Brendelydinge, I-411, 12.11.1763
 • oo Anne Marie Nielsdatter, trolovede kierste Peder Andersen Ravn fæster gården
 • Anne Sophie Larsdatter
 • Formyndere:Jens Nielsen, Egneborg og Jørgen Christensen, Haagerup
 • Karen Knudsdatter, Gærup, I-411b, 21.12.1764
 • oo Mads Davidsen
 • Ellen Madsdatter, 10 år
 • Johanne Madsdatter, 6 år
 • Anne Madsdatter, 4 år
 • Hans Madsen, 2 år
 • ilsynsvrge Niels Davidsen, husmand i Haagerup
 • Rasmus Larsen, Haagerup, I-412, 07.03.1765
 • oo Karen Henrichsdatter, forlovede kierste Rasmus Sørensen, * Ø. Hsinge, fæster gården
 • Maren Rasmusdatter, 12 år
 • Lars Rasmussen, 9 år
 • Formyndere. Lars Jørgensen, gdm. Gærup og Hans Rasmussen, gdm. Haagerup
 • Anna Hansdatter, Lydinge, I-413b, 30.12.1765
 • oo Mads Hansen
 • Severine Madsdatter, 1½ år
 • Værge Lars Larsen i Espe og Rasmus Jensen, Åbylund
 • Hans Rasmussen, Gærup, I-414b, 03.03.1766
 • oo Ingeborg Mogensdatter, værge Rasmus Michelsen, gdm. Gærup
 • Catrine Hansdatter
 • Mogens Hansen er myndig, og værge for sine søskende
 • Rasmus Hansen
 • Peder Jørgensen overtager fæstet og gifter sig med datteren
 • Karen Henningsdatter, Haagerup, I-415b, 24.03.1766
 • oo Hans Jørgensen
 • Henning Hansen, 4 år
 • Jens Hansen, 2 år
 • Anne Catrine, 3 uger
 • Værge Hans Rasmussen i Haagerup, Rasmus Christensen i Fagsted og Thomas Jørgensen
 • i Teglgård er nrmeste fødte værger
 • Anna Madsdatter, Gærup, I-417, 24.06.1766
 • oo 1 Friedrich
 • Anna Kirstine Friedrichsdatter
 • Peder Friedrichsen
 • Mads Friedrichsen
 • Jørgen Friedrichsen
 • morbror Hans Madsen, gdm. Haagerup
 • oo 2 Rasmus Michelsen
 • Hans Larsen smed, Haagerup, I-417, 30.06.1766
 • oo 1
 • Anne Margrethe Hansdatter, 19 år, værge morbror Christian Johansen, gdm. Sallinge
 • oo 2 Abigal Anna Kirstine Rasmusdatter, værge gdm. Rasmus Rasmussen, Krarup
 • Birthe Marie Hansdatter, 7 år
 • Kirsten Hansdatter 1½ år
 • Værger Rasmus Larsen smed i Spanget som er farbror
 • Anna Henrichsdatter, Haagerup, I-419, 04.07.1766
 • oo Hans Nielsen
 • Mads Hansen, 9 år
 • Henrich Hansen, 1 år
 • børnenes morfar Jørgen Mogensen, Haagerup
 • Gyde Henrichsdatter, Højrup, I-420b, 09.09.1766
 • oo Peder Hansen
 • Johanne Pedersdatter, 14 år
 • Henrich Pedersen, 11 år
 • Maren Pedersdatter, 8 år
 • Kirsten Pedersdatter, 5 år
 • Karen Pedersdatter, 3 år
 • Hans Pedersen, 16 uger
 • Morfar Jørgen Mogensen i Haagerup
 • Rasmus Hansen, Gærup, I-421b, 17.10.1766
 • oo Kirsten Matiasdatter, lavværge Michel Nielsen, Haagerup
 • arving hans fader: inderste Hans Christensen
 • Birthe Knudsdatter, Pugehus, I-422b, 17.10.1766
 • oo Rasmus Madsen
 • Knud Rasmussen, 11 år
 • Mads Rasmussen, 9 år
 • Niels Rasmussen, 5 år
 • Jens Rasmussen, 4 år
 • Johanne Rasmusdatter, 9 uger
 • Morfar Lars Knudsen, hmd. Nybølle
 • Farbror Jens Madsen, hmd. Kaleko
 • Kirsten Rasmusdatter, Højrup, I-423b, 14.11.1766
 • oo Hans Nielsen
 • Niels Hansen
 • Marie Hansdatter oo Hans Knudsen overtager gården
 • Maren Hansdatter oo Jeppe Hansen, Egneborg
 • Hans Rasmussen, Haagerup, I-424b, 30.01.1767
 • oo 1 henvisning til skifte 17.02.1762
 • Jens Rasmussen
 • oo 2 Hans Madsen
 • Rasmus Hansen
 • Maren Hansdatter
 • Værge: morbror Jens Rasmussen, Nr. Brpby på Arreskov gods og
 • Anders Christensen, Nybølle
 • Hans Pedersen, Højrup, I-427, 13.08.1767
 • oo - ikke nævnt: enken, værge Rasmus Bertelsen, Gærup, trolovede fæsteren Jens Nielsen
 • Peder Hansen, 17 år
 • Hans Hansen, 14 år
 • Sophie Hansdatter, 11 år
 • Formynder gdm. Rasmus Hansen, Højrup
 • Maren Nielsdatter, Haagerup, I-427b, 21.03.1767
 • oo Rasmus Hansen: er 80 år og afstår gården til den ældste datter
 • Niels Rasmussen, 26 år
 • Christen Rasmussen, 20 år
 • Morten Rasmussen, 12 år
 • Anna Rasmusdatter, 25 år trolovet Anders Rasmussen, som fæster gården
 • Dorthe Sophie Rasmusdatter
 • Morbror Peder Nielsen, Sallinglunde på Arreskov Gods
 • Jørgen Rasmussen, Findinge på Fjellebro Gods
 • Niels Michelsen, Hillerslev på Arreskov Gods
 • Rasmus Hansen
 • oo 1: Dorthe Michelsdatter, skifte 05.03.1739 i Arreskov
 • Dorthe Rasmusdatter oo Niels Michelsen i Hillerslev
 • Margrethe Rasmusdatter oo Christopher Andersen, Sallinge
 • Niels Michelsen, Hågerup, I-430, 30.11.1767
 • forening med svigersønnen Hans Henningsen
 • oo 1 Johanne Jespersdatter, + 1740
 • Michel Nielsen, 36 år, Gærup
 • Malene Nielsdatter, 34 år hos Christen Nielsen her i byen
 • Jesper Nielsen, 32 år på Christianssæde i Lolland
 • Anne Marie Nielsdatter oo Hans Rasmussen til huse i Haagerup
 • oo 2 Kirsten Hansdatter
 • Johanne Nielsdatter, 27 år tjener i Pejrup
 • Anna Nielsdatter, 24 år oo Hans Henningsen ny fæster
 • Erich Nielsen, 20 år
 • Maren Nielsdatter, 12 år
 • Karen Jacobsdatter, Gærup, I-431b, 30.01.1768
 • oo Peder Nummesen
 • Maren Pedersdatter, 15 uger
 • Rasmus Hansen, Pejrup er morfar
 • Jens Jacobsen, Åby er morbroder
 • Karen Henrichsdatter, Haagerup, I-432, 15, 02.1768
 • oo 1: skifte 7.3.1765
 • Maren Rasmusdatter, 13 år
 • Lars Rasmussen, 12 år
 • oo 2 Rasmus Sørensen
 • Anna Rasmusdatter, 3/4 år
 • Værge Lars Jørgensen, gdm. Gærup og Hans Rasmussen, gdm. Højrup
 • Rasmus Madsen, gdm., Nybygtgårde, I-433, 30.04.1768
 • oo 1
 • Hans Rasmussen, på stedet
 • Mads Rasmussen i Lydingegårde
 • Peder Rasmussen tjener i Fagsted
 • oo 2 Anna Rasmusdatter
 • Maren Rasmusdatter, 7 år
 • Johanne Rasmusdatter
 • Værge deres ½broder Mads Rasmussen i Lydingegårde
 • Jørgen Andersen, Haagerup, I-434, 09.06.1768
 • er ikke død men har lavet overenskomst med svigersønnen Niels Jørgensen, som er gift med datter
 • datter oo Niels Jørgensen
 • Karen Jørgensdatter
 • Kirsten Jørgensdatter
 • Karen Knudsdatter, Gærup, I-435, 22.12.1768
 • oo Mads Davidsen
 • Sara Madsdatter
 • Værge morfar Hans Pedersen, Fleninge
 • Madame Calmer, Brahetrolleborg Mølle, I.436, 04.12.1767
 • oo Calmer
 • Vilhelmine Calmersdatter oo skovridder Holst i Lolland
 • Christian Calmer
 • Gustav Calmer på Glorup
 • Dorthe Calmersdatter i Æble Mølle
 • Ellene Calmersdatter er hjemme
 • Ide Calmersdatter hos forpagter sn. Rasmussen
 • Andreas Calmer på Filstrup
 • Charlotte Calmersdatter hos forpagter sn. Rasmussen
 • Conrad Calmer hos Mads møller i Filstrup
 • Mosters mand er sn. Rasmussen forpagter på Trolleborg
 • Peder Hansen, Højrup, I-447b, 04.10.1769
 • oo 1 Gyde Henrichsdatter + 09.09.1766
 • Johanne Pedersdattr, 17 år
 • Henrich Pedersen, 14 år
 • Maren Pedersdatter, 11 år
 • Kirsten Pedersdatter, 8 år
 • Karen Pedersdatter, 6 år
 • Hans Pedersen, 4 år
 • oo 2 Stine Jensdatter, værge Hans Jørgensen, gdm. Haagerup
 • Gyde Pedersdatter, 20 uger
 • Værge Jørgen Mogensen, gdm. Haagerup
 • Rasmus Pedersen, Lydingegårde, I-448, 24.11.1769
 • oo Karen Sørensdatter, lavværge Lars Jensen, Haagerup
 • Rasmus Rasmussen, 14 år
 • Peder Rasmussen, 12 år
 • Værger Hans Andersen, Lydinge Mølle, Peder Christensen og Rasmus Jensen i Nybølle
 • Karen Sørensdatter
 • oo 1 Rasmus Jacobsen
 • Karen Rasmusdatter, 24 år på Fjellebro
 • Anne Margrethe Rasmusdatter, 18 år på Fjellebro
 • Enkens broder er Hans Andersen i Lydinge Mølle
 • Jens Larsen, Fagsted, I-449, 05.12.1769
 • overenskomst med sønnen Hans Jensen
 • Hans Jensen, ny fæster
 • Lars Jensen, 30 år
 • Karen Jensdatter oo Lars Madsen, Fagsted
 • Hans Madsen, Haagerup, I-450, 12.03.1770
 • afkald til
 • Peder Hansen
 • Peder Nielsen, Lydingegårde, I-450b, 14.03.1770
 • afkald til sønnen Lars Pedersen
 • Lars Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Henrica Maria Hansdatter, Højrup, I-451, 01.08.1770
 • oo Hans Knudsen
 • Rasmus Hansen, 1 år
 • Morbror Niels Hansen, Højrup