Landøkonom Albrecht Thaer 1752-1828

| | | |
Landøkonom Albrecht Thaer 1752-1828Landøkonom Albrecht Thaer 1752-1828 Landøkonom Joh. Chr. Drewsen 1777- 1851Landøkonom Joh. Chr. Drewsen 1777- 1851 Biografier af landvæsenselever på HofmansgaveBiografier af landvæsenselever på Hofmansgave Landøkonomen Albrecht Thaers bøger koster i 2020 helt op til 7000 kr. "Grundsætninger for Landoeconomien" oversat til dansk af Joh. Chr. Drewsen 1816-1818.
I 1798 vakte Albrecht Thaers udgivelse i 3 bind Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirthschaft" stor opsigt og gjorde hans navn kendt langt ud over Tysklands grænser. I 1804 oversatte D. Didrichsen værket til dansk. Jeg har selv anskaffet den svenske oversættelse fra 1801 i et bind på 480 sider.

Albrecht Thaer dannede i 1803 et landbrugsakademi i Möglin i Tyskland, hvorfra danske landøkonomer og godsejere hentede meget inspiration. Frederik Juel på Valdemars Slot byggede ligefrem en avlsgård, som han kaldte Thaersminde og Hofman-Bang der i 1845 anlagde et landbrugsakademi på Hofmansgave besøgte Thaers akademi i 1827, året før Thaer døde.