Biskop Thomas Kingo over Fyns Stift 1677-1703

| | | |

Biskop Thomas KingoBiskop Thomas Kingo Biskop Thomas Kingo ved Odense DomkirkeBiskop Thomas Kingo ved Odense DomkirkeThomas Kingo ligger begravet i Fraugde kirkeThomas Kingo ligger begravet i Fraugde kirkeKilde: Den Fyenske Gejstligheds Historie fra Reformationen indtil nærværende Tid, samlet af Jørgen Carstens Bloch. Odense 1787

Thomas Kingo (1634-1703), voksede op i et fattigt væverhjem i Slangerup på Sjælland. Der findes to ældre udførlige levnedsbeskrivelser A.C.L. Heiberg fra 1852 og Richard Petersen fra 1887. Louis Bobé har i Personalhistorisk Tidsskrift 6 række, 5 bind side 71ff (1914) Bidrag til Thomas Kingos biografi. Der var længe lidt tys tys over Kingo tidligste ungdom. Fyns første landsarkivar, den knivskarpe G.L. Wad skriver dog i Fra Fyens Fortid, bind 4, side 47, at Kingo måtte forlade latinskolen i Slangerup fordi han havde haft lejermål med en pige og måtte stå skoleret i kirken. Louis Bobé anfører at de ældste kirkebøger er brændt, så udsagnet lader sig ikke undersøge. På Det kgl Bibliotek skal der også findes et håndskrift Vita T. Kingovii D.

Kingo kom så i Hillerød Latinskole i 1650. 1658 blev han teologisk kandidat. Efter en række år som huslærer bl.a. på Sæbygård blev Kingo kaldet 1661 som præst i Heldinge, 1668 i Slangerup.

Sin digteriske produktion indledte han med lejlighedsdigte til Christian 5 og Griffenfeld. 1674 udkom hans første salmer som Aandeligt Sjungechoor. Og 1677 udnævntes han endelig til biskop over Fyns Stift, som på den tid også inkluderede Lolland og Falster. 1681 kom anden del af hans salmebog, og Kingo fik derefter monopol på udgivelse af en forordnet kirkesalmebog, hvis første del, Vinterparten tryktes 1689 på hans eget trykkeri. Kingo havde flere modstandere der gjorde indsigelse over, at Kingo fortrængte deres salmer, så i første omgang mistede han sit monopol.. I 1699 udgav en kommission endelig den salmebog som fik navnet Kingo's Salmebog, og som rummer en væsentlig del af hans produktion. I salmebogen fra 2017 har Kingo 82 salmer med.

Kingo var gift 3 gange. Kingos første ægteskab med Sille Blankenburg blev indgået i Slangerup 21. juli 1669. Hun afgik ved døden 14. juni 1670. en af Kingos biografer mener at Kingo kun har levet sammen med hende i et halvt år. Til sille Blankenborg skrev Kingo Chrysillis (et af den ældre litteraturs smukkeste erotiske digte" (N.C.L.). Hans anden hustru Johannes Lauridsdatter holdt han bryllup med i Fraugde kirke. Der er lidt uoverensstemmelser om tidspunktet.

Sin sidste hustru Birgitte Balslev, som han ægter 1694 hyldede han i Candida. Ved dette ægteskab blev Kingo en meget holden mand. Svigerfaderen ejede flere ejendomme i Odense, Fra Vestergade 4 og 6 drev han byens apotek, men havde i mange år handlet med jordegods over hele Fyn. 1671 var han blevet ejer af Fraugdegård.

Som salmedigter hører Thomas Kingo til de store. "Forvreden, kunstig og barok kan han være, men hans sprog har altid pragt og styrke, og salmerne taler om en levende personlighed, fuld af anfægtelser, fristet af synden, ramt af modgang og sorger, men altid med troen i behold" (Niels Chr. Lintner) 

 

BilagStørrelse
Biskop Thomas Kingo.pdf28.5 MB
Biskop Thomas Kingo-2.pdf23.66 MB