Folkeliv i Bjerre Herred - optegnelser i Danmarks Folkeminder Nr. 1. 1908

| |

Fra Dansk FolkemindesamlingFra Dansk Folkemindesamling

 

 

 

 

 

 

 Aksel Olrik giver i forordet en redegørelse for oprettelsen af Dansk Folkemindesamling i 1908. Han opregner navnene på de personer, der var interesseret i at optegne folkeviser med tilhørende melodier. Her nævnes Rasmus Nyerup, Svend GrunFolkemindesamlingen har i dag igen hjemsted på Det kgl. BibliotekFolkemindesamlingen har i dag igen hjemsted på Det kgl. Bibliotekdtvig. H.F. Feilberg, Askov Højskole, der bestemte at ved hans død skulle hans bogsamling og samling af håndskrifter overgå til offentlig eje. Så er der folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, der efterlod sig Danmarks største samling af folkesagn mv.  Bibliotekar ved Det kongelige Bibliotek H.O. Lange medvirkede sammen med Aksel Olrik og H.F. Feilberg til oprettelsen af Dansk Folkemindesamling, der fik hjemsted på Det kongelige Bibliotek.

BilagStørrelse
Folkeliv i Bjerre Herred optegnet af J. Fischer Fra Dansk Folkemindesamling 1908.pdf3.74 MB