Politikeren Jens Rasmussen Dahlkild 1805-1855

| | |

Victor Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år. Bd 2, side 147f

Jens Rasmussen Dahlkild 1805-55. Gårdfæster, medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling for Svendborg Amts 6. distrikt (Korinth) 5. oktober 1848-5. juni 1849. Venstre

Født 14. maj 1805 i Svanning ved Faaborg. Søn af gårdfæster Rasmus Christensen; blev far til folketingsmand, gårdbestyrer J.J. Dahlkild, et tilnavn som slægten fik kongelig bevilling til at antage. Jens Rasmussen, som han endnu hed, mens han sad i rigsforsamlingen, forlod 1820 almueskolen, hjalp faderen med gården og bestyrede den efter hans død 1828. I 1831 fik han fæstebrev på den af godsejeren, lensgreve Billle- Brahe, Brahesminde.

Rasmussen, der i sin fritid havde studeret en del på egen hånd, indførte efterhånden mange forbedringer på dette 83 tønder land store brug, blandt andet ved mergling, som den første på sin egn.

Han var medlem af sogneforstanderskabet 1842-44 og 1848-53, brandfoged i en længere årrække, lægdsmand siden 1854, hvortil kom endnu en del kommunale tillidshverv.

Han sluttede sig tidligt til Bondevennernes Selskab (stiftet 1846) og blev medlem af bestyrelsen for den lokale grundlovsværneforening. (Stiftet 1854)

Ved valgene til Den grundlovgivende Rigsdforsamling 1848 valgtes han i Svendborg Amts 6. distrikt med 409 stemmer med 99, der faldt på herredsfogden i Faaborg, kancelliråd H.S. Blom. senere lod han sig ikke opstille, men udpegedes nogle gange til valgmand ved landstingsvalg i Odense.

Han døde 11. november 1855

 

Litt: Barfod Dansk Rigsdagkalender, 1856 Erslew Forfatter-Lexikon, Suppl. Rugaard: Fremragende danske Bønder før og nu. 1871, s. 258-63 

BilagStørrelse
Jens Rasmussen Dahlkild.pdf60.93 kB

Rugaard: Fremragende Bønder før og nu. 1871

Leveret af Jørgen Michael Ørbech.

Jens Rasmussen Dahlkild er endvidere omtalt med foto i Edv. Andersen. Ærø-Fåborgkredsen 1849-1949. 1949. (Kommentar af Hans Nørgaard)