"Kongelig og Folkelig, Dansk Høiskole" i Sorø

| | |
Sorø AkademiSorø Akademi

 

Sorø AkademiSorø Akademi

Kilde: Den 28de Mai i Danske Samfund af Nik.Fred: Sev. Grundtvig. Kiøbenhavn 1841, side 17

 

Hvad jeg kalder en Kongelig og Folkelig, Dansk Høiskole, aaben for hele Landets Ungdom, hvor de opvakte Hoveder af alle Stænder, som har Hjerte for hvad der er ægte Dansk, kan faae Kundskab herom og ledes til Forstand derpaa, til et lyst Overblik af hvad der er Folket eiendommeligt og Riget tjenligt, og til et fortroligt Bekiendskab med vort jævne, men dybe og dejlige Modersmaal, det er da hvad Kong Christian den Ottende kan gjøre sig saa udødelig som Danmarks bedste Konger ved at oprette, og det er tillige Noget, jeg kan see, ligefra Kong Valdemars Dage, da vort gamle Folkeraad forstummede, er vidunderlig forberedt i Sorø, saa vort nyFolkeraads Oprettelse er mig dobbelt glædelig, fordi det aabenbar kræver en folkelig Dannelse, vi ikke blot som Danske Borgere men som Danske Mennesker høilig trænge til, naar vi ikke, trods herlige Anlæg og en ligesaa daadfuld som elskelig Fortid, skal ende med at blive Ruller paa den store Folke-Tavle.