Den hellige kilde i Frørup

| | | | | |
Regissekilden i FrørupRegissekilden i Frørup
Den hellige kilde i Frørup af plejer i Middelfart H. Jac. Hansen. Fynsk Hjemstavn, 1931, side 79

Nedenstående er dels efter en gammel dagbog, begyndt 1822 af min oldefar, skomager Hans Hansen, Frørup, dels efter oplysninger fra min moder, som hun kan huske det for ca. 60 år siden. [ca 1871]

Den 23. juni 1827, det var en lørdag, var der kildemarked ved Regisse Kilde i Frørup. Folk kom kørende langsvejs fra, mange syge valfartede dertil og vaskede sig i kilden og skiftede linned i et lille krat bagved. Det snavsede tøj skulle blive liggende, ellers hjalp det ikke. Ligeledes blev der af de besøgende kastet penge i kilde, disse samt det efterladte tøj blev samlet op af sognets fattige. Der blev også drukket af vandet, og de første 3 torsdage efter St. Hans skulle de syge vaskes i vand derfra, men så ville det også hjælpe dem. Helt fra Nyborg kom folk kørende med tønder, som de fik fyldt med kildevand, når de drog tilbage.

For ca. 60 år siden [ca 1870] var der ved sådan kildemarked telte langs med vejen fra Frørup til Røde Mølle, hvor næsten alt blev forhandlet, lige fra seletøj til honningkager