Forsøg på integration i 1790erne

| | | | | | |
Stenstrup kirkebog 1796Stenstrup kirkebog 1796Höyvelbaarne hr. kammerjunker von Krogh haver siden sin ankomst til Löitved draget omsorg for at lade en neger omtrent 17 aar gammel underviise af mig i den christelige religion; om en kort tiid troer ieg at han har den fornødne kundskab om og jndsigt i de vigtigste religionens sandheder; desuden bekiender han at have en sand længsel efter at blive deelagtiggiort i den hellige daab; giver mig derfor den underdanige friehed i ey alleene at giøre anmeldelse herom; men tilliige, at udbede gunstig forholds ordre af Deres höyædle höyærværdighed til Deres underdanige tiener Steenstrup d 3die martii 1790 L Fog

Til höyædle höyærværdige hr: Tønne Bloch, doctor theologia og superintendent over Fyhns stift til Odense

Biskop Blochs påtegning: Herom tilskreven provst Ramus i Svenborg d 7de martij 1790 Sunds herred no 1