Kaldsbrev 1585 for medtjener i Kjerte Christen Knudsen

Kaldsbrev 1585 for medtjener i Kjerte Christen Knudsen