Minister D.G. Monrad 1811-1887

| | | | | | |

Minister D.G. MonradMinister D.G. MonradD.G. Monrad Flyvende Blade 1842D.G. Monrad Flyvende Blade 1842D. G. Monrad. Statsmand, biskop (1811-1887). Blev cand theol. 1836, magister i østerlandske sprog 1838, dr. phil. 1854. Deltog i 1840-erne i den liberale bevægelse, var et par år medredaktør af Fædrelandet og medlem af Københavns Borgerrepræsentation. 1846 sognepræst på Lolland og samme år stænderdeputeret. Marts 1848 en af frihedsrørets ledende mænd, tilhænger af den almindelige valgret, men kølig over for Ejder politikken. I Martsministeriet blev han kultusminister og efter sin afgang biskop over Lolland-Falster.

Han er juni-grundlovens fader og virkede, da han ikke var medlem af den grundlovgivende rigsforsamling, ved personlig påvirkning af forsamlingens medlemmer for den almindelige valgret, som derved bragtes til sejr. 1849-1865 var han folketingsmand, bekæmpede 1853-54 A.S. Ørsteds ministerium og blev derfor afskediget af denne. 1855 blev han overskoledirektør og departementschef i kultusministeriet; 1859-63 kultusminister, 1860-61 indenrigsminister i ministeriet Hall. I disse år gjorde han et enestående dygtigt sagligt arbejde især inden for skolevæsen og landbolovgivning.

Ved Halls afgang december 1863 dannede Monrad ministerium i tillid til sine egen evner til at klare Danmarks vanskelige udenrigspolitiske stilling. Han nød dog hverken hos folket eller i sit parti den tillid, som Hall havde haft, og stod også uden noget fast program.

Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864  Autentisk foto fra foråret 1864Autentisk foto fra foråret 1864Den farm på New Zealand hvor familien Monrad bosatte sig i 1865Den farm på New Zealand hvor familien Monrad bosatte sig i 1865Fædrelandet 5.12. 1865 - referat af Monrads udvandring til New ZealandFædrelandet 5.12. 1865 - referat af Monrads udvandring til New ZealandFædrelandet 5.12. 1865 -(2)Fædrelandet 5.12. 1865 -(2)Han afskedigede de Meza som overgeneral efter Dannevirkes rømning og har et væsentligt ansvar for London-konferencens for Danmark uheldige forløb. Ville føre krigen til det yderste, men afskedigedes af kongen juli 1864.

Efter nederlaget rejste han nedbrudt af ulykken til New Zealand (1865-69) og blev efter sin tilbagekomst præst i Brøndbyvester og fra 1871 atter biskop på Lolland- Falster. 1882-1886 var han folketingsmand, vendte sig både mod Venstre og mod Estrup, men fik ingen indflydelse i disse politiske kampe.

 

 

 

Henrik Gade Jensen foredrag om D.G. Monrad som liberal tænker https://www.youtube.com/watch?v=giSUON67RIc 

 

 Brev 20.3. 1864 fra D.G. Monrad til redaktør Carl PlougBrev 20.3. 1864 fra D.G. Monrad til redaktør Carl PlougHr. redacteur Ploug Kjøbenhavn 20/3 64

Høistærede!

I den samtale som jeg havde med Dem igaar, underrettede De mig om, at De ønskede, at reise til Christiania for ved de talrige forbindelser, som De har med politiske personligheder sammesteds at udbrede klarhed over vore forhold og saaledes støtte antagelsen af den af reggeringen Storthinget forelagte proposition, De ønske imidlertid ikke at foretage denne reise, forsaavidt jeg havde noget derimod af erindre. Efter at have overvejet sagen finder jeg ikke, at reggeringen kan have noget at bemærke mod dette Deres patriotiske foretagende. Jeg talte igaar aften med Kongen, og Hans Majestæt deler min anskuelse. Jeg ønsker Dem derfor en lykkelige reise, og et heldigt udfald af Deres bestræbelser.

Deres ærbødige DG Monrad

BilagStørrelse
D.G. Monrad. Om Tuteins konstitutionsforslag (1842.pdf15.48 MB
D.G. Monrad (1842) Forordning af 13.1. 1741 om gudelige forsamlinger.pdf15.48 MB
D.G. Monrad. Politiske Breve 1874. Om krigen i 1864-.pdf27.93 MB
Telegrammer 1863-1865 fra redaktør Sohlman, Stockholm til redaktør Ploug, om den løbende svenske holdning til situationen i Danmark.pdf19.13 MB
Telegrammer 1863-1865 fra redaktør Sohlman, Stockholm til redaktør Ploug, om den løbende svenske holdning til situationen i Danmark-2.pdf26.08 MB
Martsdagene 1848.pdf5.5 MB
D.G. Monrads første udkast til en grundlov (1848).pdf9.31 MB