Brev 20.3. 1864 fra D.G. Monrad til redaktør Carl Ploug

Brev 20.3. 1864 fra D.G. Monrad til redaktør Carl Ploug