Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning (2)

Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning (2)