Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning

Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning