Ifølge folketroen - en ulykkesbusk - ved Syltemaen

Ifølge folketroen - en ulykkesbusk - ved Syltemaen

Sagnet fortæller ifølge Gunnar Kjær Mortensen

GKM fortæller, at Gammelgård brænder, hvis man fjerner Busken ved indkørslen til Syltemae Camping. Mads Lidegaard har skrevet om ulykkesbusken ved Syltemae i sin bog om Danske Sagntræer.