Dannevirke rømmes 1864

Dannevirke rømmes 1864

Dannevirke rømmes

Den senere overlæge ved Svendborg sygehus Herluf Mølmark (1844-1911)var i sine unge dage en slags krigskorrespondent i 1864. Under krigen arbejdede han i krigsministeriet og var samtidig korrespondent til Sydfyens Tidende (i dag Fyns Amts Avis), som blev det første blad i landet, der bragte meddelelsen om Dannevirkes rømning. Det skete i sålydende telegram. "København, den 6. februar 1864 kl 1 t. 13 min.: Officielt: Ifølge overkommandoens befaling er arméen i aftes kl. 9 t. 50 min marcheret til Flensborg. Dannevirke forladt".

Foran bladet, der dengang havde kontor i Møllergade, samledes mange af Svendborgs borgere, som råbte skældsord som "dreng" og "løgn" og der kastedes sten mod bladets vinduer og rasedes mod den aldeles sagesløse og uskyldige redaktør på Sydfyens Tidende.