Dannevirkeforeningen stiftet 1861

| | | | | |
Sofus Høgsbro privatarkiv. Rigsarkivet
Dannevirke foreningen - vedtægterDannevirke foreningen - vedtægterDannevirke foreningen vedtægter (2)Dannevirke foreningen vedtægter (2)Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Dannevirkeforeningen, national forening, stiftet 1861 af bl.a Blixen Finecke, H.R. Carlsen, N.F.S. Grundtvig og Balthazar Christensen med det formål at påvirke C.C. Halls regering til at følge en hårdere linje over for de tyske krav i hertugdømmerne, specielt Slesvig, og gennemføre Grundloven af 1849 i denne landsdel. Foreningen opløstes allerede året efter, da Hall - af sig selv - slog ind på en mere traditonel nationalliberal linje. (Kaare R. Skou)Dannevirkeforeningen stiftedes i København 14 januar 1861 af 22 mænd, hvoriblandt baron Blixen Finecke, professor B.A. Borgen, hofjægermester Carlsen, Balthazar Christensen, bøssemager G. Christensen, etatsråd Flor og N.F. S. Grundtvig var de mest fremtrædende. Anledningen til dens stiftelse var den stærke bevægelse, som det tyske forbunds trussel med eksekution o.a. varsler om et nærforestående brud mellem Danmark og de tyske magter fremkaldte. Foreningen stod til en vis grad i opposition til den Hall'ske regering, hvilken den bebrejdede alt for stor svaghed og eftergivenhed over for Tysklands fordringer, men samtidig udtalte den det dog som sit program "af yderste vene at støtte regeringen i enhver kraftig og bestemt modstand mod udlandets, navnlig Tysklands, overgreb, selv hvor vi vide, at der derved pålægges os og vore medlemmer store "ofre". Endvidere var det formålet 1) at rejse modstand mod ethvert som helst forsøg på at lade udlandet råde i Danmarks riges indre anliggender og mod enhver som helst opgivelse af danskheden i Slesvig og 2) at virke for indførelsen i den nævnte landsdel af en med Danmarks riges grundlov af 5. juni 1849 stemmende frihed.

Dannevirkeforeningen forenede en kort tid bondevenlige og grundtvigske elementer til samarbejde med mænd, der nærmest måtte henregnes til det nationalliberale partis venstrefløj. Den har bidraget noget til at trænge regeringen over i en dristigere og mere aktiv politik, men den rolle, den spille, var i det hele ikke stor, og allerede 1862 opløstet den. N.N. (Salmonsens konversationsleksikon)
.
BilagStørrelse
Dannevirkeforeningen - stiftet 1861.pdf3.24 MB