Den farm på New Zealand hvor familien Monrad bosatte sig i 1865

Den farm på New Zealand hvor familien Monrad bosatte sig i 1865