Afhandling om undervisningsprincipper 1855

| | | | |

Dalby højskole 1855Dalby højskole 1855I Dalby pastoratsarkiv på LAO findes en afhandling om undervisnings principper - hvem der er forfatter er usikkertI Dalby pastoratsarkiv på LAO findes en afhandling om undervisnings principper - hvem der er forfatter er usikkertDet er værd at bemærke, at i Dalby pastoratsarkiv fandtes også forhandlingsprotokollen til Kold-sammenslutningen: Selskabet for den danske Almueskole 1856-1862 - J.V. Bloch virkede som præst i Kerteminde fra 1855-68. Bloch sluttede sig til den grundtvigske kreds, og var kendt som Christen Kolds præst. I årene 1855-59 var han medlem af landstinget. Her fremsatte han i 1856 "et forslag til kirkeforfatning og skolefrihed, som imidlertid kun vakte ringe opmærksomhed". Det er også interessant, at selveste N. F. S. Grundtvig var valgt til rigsdagen i Kertemindekredsen 1855-58.

Se Christen Kolds privatarkiv

BilagStørrelse
Dalby - skole afhandling 1855.pdf22.57 MB
Dalby - skole afhandling 1855-2.pdf24.87 MB
Dalby - skole afhandling 1855-3.pdf20.78 MB
Selskabet for den danske Almueskole 1856-1862 --.pdf17.17 MB