Graveren ringer med klokken i Kirkeby kirke

Graveren ringer med klokken i Kirkeby kirke