De fynske rytterskoler

| | | | |
Rytterskoler er betegnelsen for de 240 skoler, som Frederik IV som godsejer 1721-27 oprettede i kongerigets 12 rytterdistrikter med 10-25 skoler i hvert distrikt. Til hver skole opførtes en anselig grundmuret bygning med skolestue og lærerbolig, og 28. marts 1721 udstedtes instrukser for amtmænd, kirkeinspektører, præster og skolemestre i rytterdistrikterne, indholdende bestemmelser om skolepligt og skolegang, om undervisningen og om lærernes ansættelse og aflønning. Selv om rytterskolerne ikke kom til at svare til det, der var tilstræbt, er deres oprettelse dog en af milepælene i folkeskolens historie.
BilagStørrelse
Instruktioner ved kong Frederik IV.pdf7.91 MB
De fynske rytterskoler 1721.pdf7.54 MB