Rønninge-stenen

| |
Rønninge-stenenRønninge-stenenRønninge-stenenRønninge-stenenRønninge-stenenRønninge-stenenRønninge-stenenRønninge-stenenPladsen foran Rønninge kirkePladsen foran Rønninge kirkeBrev 1864 fra bogholder L.Andersen Kerteminde SparekasseBrev 1864 fra bogholder L.Andersen Kerteminde SparekasseRønninge-stenen i bogholder L.Andersens stregRønninge-stenen i bogholder L.Andersens stregRønninge-stenen i bogholder L. Andersens stregRønninge-stenen i bogholder L. Andersens stregRønninge-stenen

Rønningestenen flyttedes fra Kerteminde til en plads foran Rønninge kirke i 1949. (1981 blev Rønninge- stenen flyttet ind i kirkens våbenhus) Egetræet blev plantet for at markere kvindernes valgret 1915. 
 
 

Kjerteminde d 5 januar 1864

Herr doktor!

Uagtet jeg i denne tid har meget travlt med sparekasse - regnskabet - jeg er nemlig bogholder ved Kjerteminde Sparekasse - iler jeg dog med, efter evne at besvare Deres venlige skrivelse af 2den dennes.
Vedlagt sendes en yderst simpel tegning af Rønninge-stenen med indskrift saaledes som jeg for ca 10 aar siden har formaaet at læse - medens den endnu laae ned, ved morgen, middag, eftermiddag og i forskjellige dags belysning. Indskriften er nu ikke mere saa tydelig efter at stenen er opreist. Hvad slutningsordene i 2den og 3die linie angaae, da kan der ikke være tvivl om at jeg har læst rigtig, idet runerne der især endnu ere meget tydelige. Hvorledes prof: Oluf Worm har i begyndelsen af 2den linie kunnet læse egennavnet "Ranleif", kan jeg ikke fatte, da der ikke fines spor af noget .. [se original brev vedhæftet artiklen] foran .. saa jeg maa ansee navnet "Ailaif" for det absolut rigtige.

Idet jeg beder Dem venligst tage til takke med disse sparsomme oplysninger "griber jeg leiligheden" at tilkjendegive Dem min uskræmtede høiagtelse, ønskende Dem og Deres et glædeligt nytaar.

L.Andersen

De vil af tegningen see at "runemesteren" ei har været meget heldig med at beregne pladsen til indskriften idet 3die linie efterhaanden aftager betydeligt i høide, men bogstaverne ere der mest tydelige. De vil tillige bemærke den forskjellige form af R i anden og R i 3die linie.

(Kilde: Magister Karsten Friis Viborgs privatarkiv. Landsarkivet for Fyn)