Græsning i Fællesskabstiden

| | | | | |

Ollerup bylov 1693Ollerup bylov 1693Dessignation!
Over nogle erhvervede Tings vidner, Domme og andre Documenter, som er Øster Scherninge vedkommende, og til den ende af samtl. Lodsejere indhendt, som til byens reglementer og vedtægter endnu usvæcket staar ved magt.1/ Slutning af een Forretning og endelig dom, for et Gierde imellem Øster- og Wester Schierninge Marcker, som af Wester Schierninge mænd uden exception skal holdes ved lige, udstæd af Sunds Herrets Rett den 24 april 1690.

2/ Et Tings Vidne udstæd af Sunds Herretz rett d: 3 Jully 1690 for Øster Schierning Bye mænd, hvor ved er beviist, at de af Arilds tiid har haft een Koehauge jndhægnet i Aaemarcken naar Fædlet haver været.

3/ Dom paa næst forhen anførtte Tings vidne ligeleedes, udstæd af Sunds Herretz Rett d. 10 Jully 1690 for Øster Schierninge Bye mænd; Dend i forberørte Tings vidnes ommelte Koehauge, dend ihævdholdende brug naar fædles er.

4/ Et forliig mellem Øster og Wester Schierninge Mænd /: atter igien jnden:/ Salling Herretz Rett sluttet d. 5 maij 1693, angaaende at Vester Schierninge mænd godvillig haver paataget sig at Rejse og vedliige holde det Gierde mellem benæfnte bægge Byers marck fra Wester Mølle og til Stranden, saaleedes at Øster Schierninge mænd ej derved skeer nogen tab, og i samme forliig haver bægge parter været tings vidne begiærende.

5/ Een Vedtægt, hvor samtl. Øster Schierninge Byes Lodsejeres inden Sunds Herretz Rætte d. 25 Junij 1717 haver indgaaet og været eenige om inden tinge at begiære 4re uvedkommende Mænd udmælt til at Taxere Øster Schierninge Byes Aamarch og samme afsige i Haureland og Høebond for at eenhvær fornæfnte Byes Beboere paa hands andeel at see hvad Høveder hand pr. advenant i same march kand tilkomme at græsse, og ved endelig slutning over same Taxation haver været Tings vidne begiærende, hvor tillige følger een Generalite Specification paa eenhvær Deres andeel.

6/ Stævning for inden ting ved Sunds Herretz Ret af dato 26 august 1717 at anhøre af samtl. Lodsejere hvad Fædshøveder eenhvær af Øster Schierninge Bye mænd efter næstforhen skeede Taxation paa Deeres andeel Grund og Engbond /: nembl: de 4 Taxerings Mends saa velsom deres egen Byes lægs mænds samtl: holden Votering og afsigende:/ skal og bør have, og der paa Tingsvidne var begiærende.

7/ Dom efter hvilken samtl: Ollerup jordbrugere er mulcteret og har bødet til Egense og Øster Schierninge Mænd, for de egenraadig haver indlejet fremed uden Byes Qvæg i forberørte 3 Byers fædletz Græsning, som er udstæd af Sunds Herretz Rætt d: 5 Octob 1739.

8/ Een orddre fra Amtmanden angaaende et forbud paa de omløbende Bætlere i Øster Schierninge Sogn, saavelsom Nyborg og Tranekærs Amter d. 26 Junij 1745.

9/ Een Stædse varende Contract oprettet og til Tinge bekræftet ved Sunds Herretz Rætt aar 1619 d: 28 Aprilij angaaende Græsbedet i Søem[marken] som liger i Fædles Beed til Egense, Schierninge og Ollerup, forsadt paa Stemplet Papiir.

10/ Et Tings Vidne af Sunds Herretz Rett udstæd 1694 d. 21 Junij angaaende Søem[arken], som liger i Fædled for Egense, Schierning og Ollerup Byer dends adskillelse med Giærde saaleedes at Schierning March blev Separeret fra de andre toe, saa og anlangende nogle Bæster op....

11/ Et Tings=Vidne angaaende det rette vænge ved Søeboe .., som Oster Scherning Bye mænd forlods af Fædlesmarcken har haft indhæigned, udstæd af Sunds Herretz Rett.

Kilde: Baroniet Lehn: Adkomster, retssager mv. 1662-1925. LAO