Dom over bønderne i Ulbølle 1749

| | | | | | |
Ulbølle bystævneUlbølle bystævneRødkilde godsRødkilde godsJustitsråd Jens LangeJustitsråd Jens LangeRetsakter 1749-1792. Rødkildes godsarkiv opbevaret på Landsarkivet i Odense.

Dom over Ulbølle bønderne

Mandagen den 17de Februarij 1749

Da blev dom afsagt saaleedes:

Dom

Jmellem Sr. Jens Lange til Rødkilde paa den Enne Og Hands Bønder og Tiennere i Ulbølle paa den anden side.

Da de her til retten jndstefnte Rødkilde Bønder og Tiennere, ey efter giort kald og varsel og paafulgte forreliggelse have jndfunden dem med ringeste til afbe..., eller befrielse, imod den over dem giordte jrettesettelse, for resterende landgilde, som er anført efter forhen ergangne restance domme, samt hvis som resterer for aaret 1747 og efter hver aars capitels taxt til penge anslagen.

Da kiendes for rett, at enhver af de jndstefnte jnden 15ten dage, unden videre adfærd efter loven bør betale til deres hosbond Sr. Lange, nembl:

Ulbølle: Unge Hans Madsen 81 rigsdaler 2 mark 12 skilling
Peder Pedersen 119 rigsdaler 4 skilling
Hans Mikkelsen 86 rigsdaler 5 mark 12 skilling
Jens Mikkelsen 84 rigsdaler 2 mark
Jørgen Sørensen 14 rigsdaler 1 mark 12 skilling
Hans Nielsen Dyr 97 rigsdaler 3 mark 6 skilling
Lars Sørensen 58 rigsdaler 5 mark 6 skilling
Peder Jpsen Huus 69 rigsdaler 4 mark 5 skilling
Hans Ipsen 43 rigsdaler 4 mark
Hendrik Nielsen 16 rigsdaler 3 mark 5 skilling
Peder Johansen 84 rigsdaler 4 mark 10 skilling
Rasmus Nielsen 41 rigsdaler 4 mark 12 skilling
Rasmus Rasmussen Øeboe 117 rigsdaler 4 skilling
Ole Madsen 165 rigsdaler 3 skilling
Rasmus Clausen 27 rigsdaler 3 mark 12 skilling
Hans Jørgensen 53 rigsdaler 4 mark 10 skilling
Rasmus Andersen 88 rigsdaler 4 skilling
Gamle Peder Madsen 138 rigsdaler 15 skilling
Mads Rasmussen 77 rigsdaler 1 mark 4 skilling
Rasmus Eylersen 120 rigsdaler 3 mark 14 skilling
Rasmus Rasmussen Skade 121 rigsdaler 5 mark 11 skilling
Jørgen Nielsen 82 rigsdaler 3 mark 4 skilling
Peder Hansen 123 rigsdaler 1 mark 12 skilling
Christen Rasmussen 121 rigsdaler 14 skilling
Rasmus Dyr 104 rigsdaler 3 mark 12 skilling
Peder Rasmussen Brandt 5 rigsdaler 1 mark 10 skilling
Unge Peder Madsen 134 rigsdaler 1 mark

Aabye sogn og bye

Lars Mikkelsen 48 rigsdaler 4 mark 6 skilling

Og enhver i Processens omkostning 1 mark - Detz til bekræftelse under min egen haand, og sædvanlig signette. Actum Anno Die et loco ut supra -- C. Mølmark