Smedejord

| | | | | |
Lars Smed i Vester SkerningeLars Smed i Vester SkerningeTil Skatteansætnings Kommissionen for Svendborg amt. Se også Smede og maskinværksteder

Pro Memoria!

J Følge et fra Amtmanden over Svendborg amt, hr: Khm de Schumacher under 15de dennes ergangne Circulair, skulle ieg ikke efterlade herved tienstligst at tilmelde Commissionen, at den Jord som Flintholms 12 Gaardbeboere i Hundstrup have foreenet sig om at udlægge Smeden sammesteds i aarlig Smede Løn, er indbefattet under deres Hartkorn, uden særskildt at være ansadt, og at bemeldte Gaardmænd deraf selv udreder alle Skatte og afgifter.

Ligesaa er og Smeden i Vester Schierninge af der værende 8 Gaardbeboere udlagt i stedet for aarlig Smede Løn, saa kaldet Smede Jord som ligeledes indbefattes under disses Hartkorn, og hvoraf de selv svarer alle Skatter og Udgifter.
Rødkilde den 20 October 1803.

Kilde: Kladdeskrivelse forfattet 20 oktbr 1803 beroende i Indkomne breve 1721-1805 i Rødkilde godsarkiv på Landsarkivet i Odense.