Kong Christian 3.s lensbog 1544-1548

| | | | | |
Dansk Kancelli. Kong Christian 3.s lensbog 1544-1548. RA. Regnskaber 1433-1559 . RA

Kong Hans - regnskaber 1508-11Kong Hans - regnskaber 1508-11  Kong Christian 3.s lensbog 1544-1548Kong Christian 3.s lensbog 1544-1548Indeholder register over lenene og deres indehavere med kopier eller ekstrakter af tilhørende pante- og lensbreve 1463-1548. Med rettelser og til føjelser til 1553. Udgivet i Danske Magazin 4.R IV, 196-246, 307-344

Fortegnelser over pantebreve på len og krongods på Fyn (kaldenavn). Indhold: 1. Thette ær then swm aff the breff pa Haghenskow oc thee læn som her Pæther Houenskyldh haffde i pant aff krønen. Regester af pantebreve 1398-1471 og udateret. Hr. Peder Hogenskild døde senest 1474, hvor hans enke Cecilie Bernikesdatter (Skinkel) optrådte som enke. Listen er næppe meget senere, måske dog først fra tiden straks efter kong Hans' tronbestigelse i 1481. 2. Hæfte med oversigt over pantsættelser af len og krongods på Fyn. Regester af pantebreve. De fleste regester er udaterede, men nogle få bærer dateringer 1472-1473. Ved enkelte af de udaterede har William Christensen anført datering, utvivlsomt på grundlag af identifikation af de pågældende breve; disse dateringer spænder fra 1452 til 1473. Listen er måske udarbejdet efter kong Hans' tronbestigelse i 1481. 

 

.
BilagStørrelse
Kong Christian 3.s lensbog 1544-1548.pdf26.08 MB
Kong Christian 3.s lensbog 1544-1548-2.pdf28.57 MB
1508-1511 Regnskaber vedr. kong Hans. Fynske len. RA.pdf22.71 MB