Døbefonten i Stenstrup kirke

| | | |
Den gamle bondeby StenstrupDen gamle bondeby Stenstrup Hovedbygningen set fra øst - Løjtved Hovedgård, Stenstrup sognHovedbygningen set fra øst - Løjtved Hovedgård, Stenstrup sognDøbefont i Stenstrup kirkeDøbefont i Stenstrup kirke "Den gamle Granitdøbefont fra ca 1140, der i ca 100 Aar har staaet i Løjtveds Have, blev af Godsejer A.P. Andersen den 12. maj 1939 tilbagegivet Kirken og taget i Brug nævnte Dato, da hans Sønnesøn paa Mariendal blev døbt. Godsejer Andersen har bekostet det hele -  en Forskønnelse af det gamle Daabsfad, i Anledning af sin 70 aarige Fødselsdag". (Stenstrup- Lunde pastorats kaldsbog 1840-1940. LAO).