Skiøde paa den murede Begravelse i Ulbølle Kircke - 1756

| | | |
kirkerum Ulbølle kirkekirkerum Ulbølle kirkeSkiøde paa den murede Begravelse i Ulbølle Kircke - 1756

Vi Allerunderdanigste følge af allernaadigste udgangne Forordning af 7de Februari 1738, Til Attest at følge, det af Frue Sophie Juell Sl: Hr Etatz Raad Niels Kraghs til Egeschou, Schioldemoese, etc hendes udgivne Skiøde til Sigr Jens Lange til Rødkilde, af dato 8de octbr 1755, paa Een Muuret Begravelse udj Coeret i Ulbølle Kircke, har ieg efterseet Fyhnboe Lanstings Pante=Protocoller, om nogen Forskrivning derpaa maatte være udgiven og Læse til Gield at hæfte; Men ey befunden noget paa benevnte Begravelse at være udgiven og Læst til Gield aaben at Staae. Saaledes at være Rigtig efter Fyhnboe Landstings Pante=Protocoller Stadfestes under min haand og hostrygte Zignet, Odense dd: 28de Januari 1756. .. Bruun